Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gara civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Beteszda Segítségnyújtás Szükségben Alapítvány

(szociális)

6522 Gara, Kossuth L. u. 74.
képviselő: Faa Béla
Támogatni azokat az embereket akik születésüknél fogva sérültek vagy az életük során váltak azzá. ... >>

Falun is Legnagyobb Érték Legyen az Ember Alapítvány

(egészségügyi)

6522 Gara, Vöröshadsereg u. 13.
képviselő: Dr. Simek Ágnes
Az alapítvány szükségesnek tartja , hogy a falusi egészségügyi ellátás szinvonalának ellátása. Orvosi rendelők részére szükséges gépek, és műszerek beszerzésének támogatása. Egészségügyi megelőző támogatása, különösen a szív,- érrendszeri és a daganatos betegségek területén. ... >>

Gara Épített Öröksége Megőrzéséért Alapítvány

(környezetvédelmi)

6522 Gara, Köztársaság utca 23.
képviselő: Coborné Beck Rita kuratóriumi elnök
A műemléki védettségű Római Katolikus templom restaurálási munkálataiban a település képét meghatározó épület megóvása végett, anyagi eszközökkel segítsen, Valamint a műemléki jellegű temető kápolna felújítási és fenntartási költségeihez hozzájáruljon, segítse a stáció képek és az orgona felújítását is, és segítse a falukép megőrzését. ... >>

Gara- Bácsszentgyörgyi Gazdakör

(oktatási)

6522 Gara, Kossuth. L. 62.
képviselő: Szabó Károly ... >>

Garai Községi Sportegyesület

(sport)

6522 Gara, Kossuth u. 62.
képviselő: Faa Béla elnök ... >>

Garai Nimród Vadásztársaság

(sport)

6522 Gara, Bunyevác u. 89.
képviselő: Szabó Tibor ... >>

Garai Székelykör Egyesület

(oktatási,kulturális)

6522 Gara, Kossuth utca 83
képviselő: Nagy Ferenc elnök
Az egyesület célja a bukovinai székely kultúrával kapcsolatos érdekek védelme, amely magába foglalja a szellemi és tárgyi népművészeti kultúra megőrzését és ápolását, mellyel gazdagítja lakóhelye kulturális életét. E cél érdekében anyagi és erkölcsi segítséget nyújt Garai Székely Asszonykórusnak, szorgalmazza a hagyományőrző népi együttesek, csoportok létrejöttét, segíti munkájukat, kezdeményezi községi ünnepek, mulatságok, kulturális rendezvények megszervezését., Gyűjtőmunkát végez a szellemi és tárgyi emlékek összegyűjtésére., Ismeretterjesztő előadásokat szervez. ... >>

Gyermekbarát Alapítvány

(kulturális)

6522 Gara,
képviselő: Fekete Ágnes ... >>

Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6522 Gara, Kossuth L.u.130.
képviselő: Dr.Fekete Ágnes
A garai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napra-forgó Szakosított Otthon gondozottai életkörülményeinek, társadalmi beilleszkedésének javítása egy hosszútávú, emelt szintű egészségügyi program megvalósítása révén. Röviden az alapítvány egészségügyi célok megvalósítására jön létre, a 3.1. A Gyermekotthontól teljesen független egészségügyi foglalkoztatási centrum kialakítása azt követően a fenntartási-működési, fejlesztési költségek finanszírozása. a./ Családias, otthon-jellegű környezet biztosítása, mely a gondozottakat kizökkenti az otthon mindennapos "intézeti" életéből. b./ A gondozottak mozgásjavítása, mozgásfejlesztése a jelenleginél hatékonyabb módon. c./ A gondozottak részére lehetőségek teremtése a szervezett, munkajellegű foglalkoztatásra, különösen a mezőgazdasági jellegű foglalkoztatás bevezetése és erősítése révén. 3.2. A kialakítandó foglalkoztatási centrumban folyó gyógyító-, nevelő-, és oktató munka továbbfejlesztésének anyagi támogatása is. 3.3. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés és vállalkozás útján történő gyarapítása. Tekintettel arra, hogy az alapítvány - az alapítók elhatározása alapján- kiemelkedően közhasznú tevékenységeket is el kíván látni, ezért a szervezet az alábbi tevékenységeket folytatja:- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, -gyermek- és ifjuságvédelem, gyermek- és ifjusági érdekképviselet; - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az alapító okirat III. pontja szerint. ... >>

Segítő Kapcsolat Alapítvány

(szociális)

6522 Gara, Köztársaság u. 1.
képviselő: Krékity Istvánné
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napra-forgó Szakosított Otthonában élő gondozottak támogatása, életkörülményeinek, életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedésének, együttélésének elősegítése, emelt szintű, hosszú távú szociális és rehabilitációs program megvalósításával. ... >>

Sporthorgász Egyesület Gara

(sport)

6522 Gara, Kossuth L. utca 120.
képviselő: Dárdai Mihály alelnök, Farkas Endre elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41