Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Füzesabony civil szervezetek


Találatok száma: 51
1. oldal

A Füzesabonyi Gyermekek Tanulását, Nyelvtanulását és Kulturális Életét Segítő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Felszabadulás u.28/A.
képviselő: Molnárné Simon Edit
A Füzesabonyban, valamint az ahhoz tartozó kistérségben és régióban élő vagy onnan származó gyermekek számára támogatást nyújtani idegen nyelvek elsajátítására, elsősorban csoportos formában: - tanfolyamok és oktatási segédeszközök finanszírozása, - külföldi kapcsolatok, utazások, csereakciók támogatása, továbbá kiemelkedő képességű, hátrányos körülmények között élő gyermekek tanulásának elősegítésére. ... >>

A Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskoláért és Tanulóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: Fejes Mária Ildikó (kur. elnök)
Az iskola felszereltségének javítása, a tanulók tantermi környezetének barátságosabbá, otthonosabbá tétele. - A tanulók sokoldalú fejlesztését szolgáló szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. - Tanulmányi- és sportversenyek szervezésének és lebonyolításának támogatása, versenyeken az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. - Az iskola tanulóinak szabadidő tevékenységét szervező Diákönkormányzat rendezvényeinek támogatása. ... >>

A Közjóért - Pro Bono Publico - Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.55.
képviselő: Bocsi Imre (kutratóriumi elnök)
Az alapítvány célja, hogy a Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén pénzbeni jövedelemmel, természetes juttatással támogassa az itt élő - elsősorban takarékszövetkezeti tag - lakosokat. - akiknek idős koruk, tartós betegségük, munkaképesség csökkenésük, vagy egyéb szociális ok miatt létszükségletük kielégítése tartósan vagy átmenetileg veszélyeztetve van. - segítse elő a mozgáskorlátozottak beilleszkedését és egyesületek tevékenységének kiteljesedését, - járuljon hozzá az egészség megőrzését szolgáló eszközök beszerzéséhez, egészségügyi, szociális és közcélú intézmények megvalósulásához, működéséhez, továbbá - támogassa a szabadidő és tömegsportot, illetve a sportegyesületek ilyen irányú tevékenységét, - biztosítson lehetőséget azon felsőfokú iskolába járó fiataloknak, akik vállalják, hogy a végzettség megszerzését követően községükben maradnak. ... >>

A Remenyik Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3390 Füzesabony, Ifjúság út l7.
képviselő: Molnár Istvánné dr. (elnök), Sallainé Szabó Mária (titkár)
Az iskola oktatást szolgáló tárgyi, technikai feltételeinek javítása, szabadidős programjainak támogatása, nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákjainak segítése. Az alapítvány politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, képviselőt nem állít és nem támogat. ... >>

Állami Gazdasági Nyugdíjasokért Alapítvány - Füzesabony

(szociális)

3390 Füzesabony, Pusztaszikszó
képviselő: Kelemen Béla
Az alapítványt az alapító a szociális helyzetüknél fogva rászoruló nyugdíjasainak segélyezésére hozza létre. ... >>

Aranyhíd Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor út 52.
képviselő: Trombitás István (kuratóriumi elnö)
Az otthonban elhelyezett betegek életkörülményeinek minőségi javítása, a célszerű és hasznos tevékenységéhez és a kulturális foglalkoztatáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítása. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat, pártoktól független, támogatást nem fogad el, semmilyen formában azokat nem támogatja. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Füzesabony

(egyéb)

3390 Füzesabony, Baross út 12.
képviselő: Hudák Tamás ... >>

Botond Diáksport Egyesület Füzesabony

(sport,oktatási,szociális)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: elnök Birincsik József
a diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése, biztosítása;
- rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása;
- az igények felkeltése a testkultúra iránt;
- az egyesület tagjainak nevelése, képzése, közösséggé formálása, klubhűségre nevelés;
- szabadidő és tömegsport igények kielégítése, az igények kielégítéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételek biztosítása;
- a diákok öntevékenységének fejlesztése;
- a sportolók tehetséggondozása;
- utánpótlás-nevelés a nevelési-, oktatási intézményekkel, az önkormányzattal kötött megállapodások, iránymutatások alapján;
- mozgáskorlátozottak rendszeres versenyszerű sportolási lehetőségeinek biztosítása;
- hazai, és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, és fenntartása. ... >>

Cantando Kórus Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: enök Kiss Zoltán
Az egyesület törekszik arra, hogy minél több középiskolás korú fiatalt vonjon be a kórus munkájába, megismertetve velük a zenei írást, olvasást, a kórusba való éneklés szépségeit, fejlesztve képességeiket, ismeretterjesztő előadásokat tartson.
- Hangversenyeket szervez a régió településein.
- Euroatlanti integráció elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység. ... >>

Forrás Civil Egyesület

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Pacsirta u. 59.
képviselő: elnök Bíró Mónika
a ) az emberi értékek szellemi, lelki, testi egészség megtartása, ápolása, tudatos gondolkodás, fejlődés külső és belső szinten;
b) gyermekek, felnőttek, öregek művészeti, kulturális fejlesztése;
c) környezetvédelem, környezettudatos életmód, zöldövezet fejlesztés, ökogazdálkodás, fejlesztés;
d) lelki tanácsadás, gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek gondozás, ápolás, segítségnyújtás, családfejlesztés;
e) kulturális örökségek újjáélesztése (oktatás, kultúra, művészet, szellemiség, tudomány)
f) magyar lelkület újratanítása, gyökerek felébresztése;
g) rendezvények szervezése, lebonyolítása;
h) helyi fejlesztés Füzesabony fejlődése érdekében;
i) zenei kultúrák, hagyományok, műfajok ismertetése;
j) tánc történelme, művészete, eredeti formáinak oktatása, tanítása, mozgáskultúra. ... >>

Füzes Táncklub Sport Egyesület

(sport,szociális)

3390 Füzesabony, Herbária út 8.
képviselő: alelnök Török Zsuzsa, elnök Tóthné Szabó Anita, titkár Bényei Zoltánné
A Sport Egyesület elsősorban a versenytánc, és társastánc terén kíván tevékenykedni, teret adni Füzesabony és vonzáskörzete fiataljai részére a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésének, a szabadidő kulturált drogmentes eltöltéséhez. ... >>

Füzesabony Nyugdíjasainak Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 39.
képviselő: elnök dr. Bartos Lászlóné ... >>

Füzesabony Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kinizsi út 36.
képviselő: Petővári József (titkár), Szoviár János (elnök)
Általában a diák, tömeg- és egyéb sport támogatása, ezenbelül is a kézilabda népszerűsítése, tehetséges játékosok menedzselése, a bajnokságban kiemelkedően szereplő diák, ifjúsági, felnőtt csapatok országos és nemzetközi mérkőzéseken való részvételének támogatása, edző-, játékvezetői tevékenység támogatása és a kapcsolatrendszer kibővítése. Hátrányos helyzetbe került sportolók és volt sportolók támogatása. ... >>

Füzesabony Zeneoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Mészáros Zsoltné(ln:Pásztor Piroska
-A füzesabonyi Városi Zeneiskolában és tagozatain folyó zenei nevelés feltételeinek, eszközeinek fejlesztése, a kultúráltabb környezet javítása. -A tehetséges gyermekek támogatása a zenei versenyeken, találkozókon való részvételre. -A kiemelkedő munkát végző zeneiskolai tanulók jutalmazása.
Pk60031/2001/12. sz. végzéssel célkiegészítés:- A szociálisan rászoruló növendékek támogatása.
- A Zeneiskola rendezvényeinek támogatása. - A Zeneiskola dolgozóinak a szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3390 Füzesabony, Petőfi út 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Zsanett, kuratóriumi tag Molnár Izabella
Állatvédelmi Őrszolgálat létrehozása, kezdetben Füzesabonyban, később pedig a kistérségre (19 település) kiterjesztve.
- Szemléletformálás, a felelős állattartás formáinak átadása, tanácsadás, ezen célok intézményesített keretek közötti terjesztése (óvoda, iskola).
- Természetvédelem, állatvédelem.
- Kóbor állatok begyűjtése, azok altatási arányának csökkentése, az örökbefogadás elősegítése.
- Magánszemélyek segítése a szaporulatok örökbe adásánál, ideiglenes otthon keresése, orvosi ellátáshoz való juttatás.
- Ivartalanítási akciók szervezése.
- Kutyafuttató kialakítása Füzesabonyban.
- Menhely létrehozása. ... >>

Füzesabonyi Cigányok Lokálpatrióta Egyesület

(egyéb)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 39.
képviselő: elnök Rézműves Károly, ügyvezető alelnök Kozma Zoltán
-Szervezetformát nyújtani, a cigány polgári önszerveződésnek, bemutatni a polgári önszerveződés helyi eredményeit, népszerűsíteni a helyi környezetvédelmet és a nemzetiségek békés együttélését.
- A füzesabonyi lokálpatriótizmus segítségével a résztvevő személyek közösségét építő programok szervezése.
- Együttműködni más hasonló célú egyesületekkel a fenti témákban. ... >>

Füzesabonyi Egészségügyi Szakellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3390 Füzesabony, Rákóczi u.40.
képviselő: Szeredi Andrásné (kur. elnök)
A jelentős anyagi hiánnyal küzdő Füzesabonyi Egyeszségügyi Központ egészségügyi gép- és műszerberendezéseinek anyagi támogatása, annak érdekében, hogy a gyógyító munka, az egészségügyi ellátás színvonala jelentősen emelkedhessen. A rendelőintézet számára anyagi támogatás nyújtása a folyamatos működéshez szükséges költségek kiegészítésére. Pk.60.146/1999/10.sz. végzéssel célkieg. Az alapítvány célja továbbá a szakember- képzés, továbbképzés támogatása. ... >>

Füzesabonyi Egyesült Ipartestület

(érdekképviselet)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 29.
képviselő: Dohány Isván (titkár), Veres Kálmán (elnök) ... >>

Füzesabonyi Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3390 Füzesabony, Honvéd út 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Ragó Árpádné
A gyermekek óvodai, bölcsődei életének, személyiségfejlesztésének, gondozásának elősegítése. ... >>

Füzesabonyi Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 56/ A.
képviselő: elnök Szabó Tamás, ügyvezető alelnök Csepregi Gábor
Ifjúsági közösség szervezése. ... >>

Füzesabonyi Kavicsüzem Horgász Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Zrínyi u. 32.
képviselő: Antal László (elnök) ... >>

Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács

(érdekképviselet,egyéb)

3390 Füzesabony, Széchenyi út 6. fsz. 1.
képviselő: elnök Galyasné Dósa Katalin
Füzesabonyi Kistérség Civil szervezeteinek koordinálása.
-Civil szervezetek együttműködésnek fejlesztése.
- Civil szervezetek érdekvédelme, érdekképviselete (kiemelten: gyermek, nők, férfiak).
- Érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítése.
- A civil társadalom erőinek összefogása, működésük hatékonyságának javítása. - Partnerség kialakítása a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között.
- Civil kerekasztalok létrejöttének előmozdítása Füzesabonyi Kistérség településein.
- Hatékony együttműködés kialakítása a civil referensekkel.
- Partnerség a Heves megyei Civil Szolgáltató Központtal.
- Együttműködés a Kistérség gazdasági szervezeteivel.
- Partnerség az Európai Unió tagállamaiban működő, hasonló célokkal rendelkező civil l szervezetekkel .
- Civil Szolgáltató, Információs Pont létrehozása, amely komplex segítséget nyújt a ciliv szervezeteket érintő kérdésekben. ... >>

Füzesabonyi Könyvtárbaráti Társulás Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 52-54.
képviselő: Sipos Attila (elnök)
Füzesabony városban és a vonzáskörzetéhez tartozó kisközségekben helyi önszerveződő művelődési kisközösségek, könyvtári klubok létrehozása, működésük, rendezvényeik segítése. ... >>

Füzesabonyi Lokálpatrióta Egylet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3390 Füzesabony, Pacsirta u. 17.
képviselő: Kotán György (elnök)
A Lokálpatrióta Egylet teret és szervezett formát kíván nyújtani a polgári önszerveződésnek, a városi polgárok érdekvédelmének, képviseletének. Tevékenységével a polgári kultúra, értékrend ápolását, a múlt helyi értékeinek megőrzését, a város szellemi, társadalmi gyarapodását, a környezet védelmét kívánja elősegíteni. Az Egylet tevékenységének a helyi közlélet felpezsdítését, szellemi, kulturális műhelyek kialakítását tűzi ki célul. Az Egylet célja továbbá helyi szabadidős sport és kulturális programok szervezése és lebonyolítása. Az Egylet fórumot kíván biztosítani a helyi polgárok vélemény nyilvánításához a hely közügyekben. ... >>

Füzesabonyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
képviselő: alelnök Kása Pál, elnök Kalóczkai Károly
Az egyesület a főcélja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, az egyesület rendelkezésre álló erőforrásai keretein belül:
- bűnmegelőzési kiadványok terjesztése,
- iskolai bűnmegelőzési programokban való részvétel,
- előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése,
- közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzése,
- lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok elátása, stb. ... >>

FÜZESABONYI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3390 Füzesabony, Meggyfa utca 12.
képviselő: k.elnök Mészáros Sándorné
Füzesabony város templomának felújításához, állagának megóvásához berendezéseinek felújításához folyamatos támogatás nyújtása.
Az egyházi ünnepek méltó módon való megszervezése.
A gyermekek megfelelő hitoktatásban történő részesítése.
A hátrányos helyeztű gyermekek támogatása.
A munkanélküliek, az idősek szociális támogatása, gondozása. ... >>

Füzesabonyi Sport Club

(sport)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
képviselő: elnök Laminé Antal Éva, ügyvezető elnök Atkári Lajos ... >>

Füzesabonyi Széchenyi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Kádas Imre (kuratóriumi elnök)
A füzesabonyi Széchenyi István Általános Iskola támogatása; ennek érdekében: - a nevelő-oktató munkát szolgáló tárgyi feltételek bővítése, javítása, - a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és a hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása, - városi és intézményi rendezvények színvonalát emelő kellékek biztosítása, - az iskolai környezet védelme, szépítése, - a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének támogatása. ... >>

Füzesabonyi Széchenyi Diáksport Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.
képviselő: Kádas Imre (elnök) ... >>

Füzesabonyi Szent Flórián Tőzoltó Egyesület

(egyéb)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 39.
képviselő: Ragó Attila (elnök)
Közreműködés a helyi tűzvédelmi, tűzmegelőzési, mentési, tűzoltási és katasztrófavédelmi feladatokban, a tűz elleni védekezés és oltás helyi történeti emlékeinek ápolása, a tagok tűzvédelmi ismereteinek bővítése. ... >>

Füzesabonyi Utánpótlás Kézilabda Club Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Szabadság út 33.
képviselő: elnök Nagy Csaba, titkár Tóth Benedek
Korosztálynak megfelelően edzők által oktatni, tanítani a kézilabdára a gyerekeket.
- Tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségeinek biztosítása.
- Korosztályon belül szervezze és versenyeztesse a csoportokat.
- Helyi sportprogramok szervezése.
- Az öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Füzesabonyi V-2 Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Arany J. u. 2.
képviselő: elnök Fekete István ... >>

GÉNIUSZ Ifjúsági Alapítvány

(oktatási)

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48.
képviselő: Nagy István (kuratóriumi elnök)
Azoknak a füzesabonyi fiataloknak támogatást nyújtani, akik kiemelkedő képességeik alapján felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, és anyagi támogatásuk szükséges. A füzesabonyi fiatalok kulturált szórakozásának támogatása. ... >>

Hangszóró Közösségi Rádiós Amatőr Műsorkészítő Kulturális Egyesület

(kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 50.
képviselő: elnök Kovács Attila, ügyvezető alelnök Péter Szabolcs
Közösségi rádiós műsorkészítés személyes közreműködéssel. ... >>

Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: elnök Susi Zoltán, ügyvezető alelnök Végh Viktor
A népművészeti hagyományok és a hagyományos néptáncok bemutatása, oktatása, népszerűsítése.
- A népművészeti hagyományok és a hagyományos néptáncok segítségével a résztvevő személyek közösségét építő programok szervezése.
- Együttműködni más hasonló célú hazai és külföldi egyesületekkel a fenti témákban. ... >>

KILÁTÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi utca 87. II//6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kis György
A magyar vadászati kultúra, és annak hagyományainak széles körű népszerűsítése.
- A Füzesabony és statisztikai kistérségben élők közérdekű tájéokztatásának elősegítése, helyi civil média oktatás megteremtése.
- Füzesabony és térsége régészeti örökségének bemutatása.
- A sport népszerűsítése Füzesabonyban és térségében.
- A természet - és a környezet védelme Füzesabonyban és térségében. ... >>

Kulcs Kulturális Egyesület

(kulturális)

3390 Füzesabony, Lehel utca 11.
képviselő: elnök Szabó János Zoltán ... >>

Magisztrátus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Hunyadi út 16.
képviselő: Laminé Antal Éva (kur. elnök)
A gyermekek és a fiatalok - különös tekintettel, a hátránnyal, vagy fogyatékkal élők - nevelésének, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatásának, művészeti nevelésének, szakképzésének elősegítése. ... >>

Maklári és Füzesabonyi Református Gyülekezet Alapítványa

()

3390 Füzesabony, Meggyfa út 12.
képviselő: Mészáros Sándorné (kuratór. elnök)
A Makláron lévő református templom és parókia felújítása, karbantartása, fenntartása. A Füzesabonyi református imaház bővítése, korszerűsítése, fenntartása. Az alapítvány pártoktól független, képviselőjelöltet nem támogat és nem állít, támogatásukat a jövőre vonatkozóan is kizárja. ... >>

MTTSZ Füzesabony Város Szabadidő-és Tömegsport Lövészklub

(sport)

3390 Füzesabony, Madách I. út 3-11.
képviselő: Szabó János (elnök) ... >>

Összefogás Füzesabonyért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3390 Füzesabony, Pacsirta utca 54/ a.
képviselő: elnök Wenczel Árpád
A helyi civil szféra, valamint az önkormányzat közötti párbeszéd útjainak kialakítása, a kooperáció elősegítése,
- a füzesabonyi közélet, társadalmi, politkia eszközrendszerének fejlesztése;
- közösségi, művelődési és művészeti programok indítása és támogatása;
- a környezet- és természetvédelem, ezen belül leginkább a tisztább, egészségesebb füzesabonyi környezet kialakítása;
- információs kapcsolatrendszer megteremtése és információáramoltatás Füzesabony és kistérségében működő civil szervezetek között;
- állampolgári-, kisebbségi és etnikai, valamint hátrányos helyzetűek jogvédelme és érdekvédelme, a helyi egyházi szervezetek munkájának támogatása;
- elősegíteni az egyesület tagjainak részvételét a közéletben;
- találkozók, kiadványok, előadások, tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a helyi civil szféra képviselői nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntés hozó szervezetek munkájában;
- a közvélemény és a társadalmi beállítódás formálásának és fejlődésének elősegítése;
- a helyi civilek jogainak képviselete, lehetőségének felkutatása, ismertetése, a demokrácia érvényesítése az élet minden területén;
- a baleset-, bűn- és drogmegelőzés támogatása
- a közrend és közbiztonság védelmének segítése. ... >>

Pöttömke Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Rákóczi út 16. (VIK. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde)
képviselő: Dohány Istvánné (kuratóriumi elnök)
A gyermekek bölcsődei és óvodai életének élményekben gazdagabbá tétele érdekében: - tárgyi ellátottság bővítése, köztük a speciális képességeket fejlesztő csoportok működéséhez szükséges eszközök biztosítása; - óvodai rendezvényeken ajándékozás; - kirándulások és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Prevenció Alapítvány Füzesabony és Körzete Bűnmegelőzési Munka Támogatására

()

3390 Füzesabony, Baross út 14.
képviselő: Józsa Arnold (titkár, együttesen), Kotán György (kuratóriumi titkár), Tajcs Zoltán (kuratóriumi elnök)
A bűnmegelőzési munka hatékonyságának fokozása. A BM. dolgozók szellemi, testi felkészítése, korszerű védelmi technika megismertetése, az állampolgárok élet és vagyonbiztonságának megőrzése. A Tisza-tó területén a speciális bűncselekmények megelőzésének és felderítésének elősegítése. ... >>

Pro Musica 2003 Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3390 Füzesabony, Tábor u. 28.
képviselő: Kissné Bozó Sarolta (kurat. titkár), kuratóriumi elnök Bozsik Csaba
Az alapítvány célja, hogy az alapító fenntartásában jelenleg szervezetileg széttagoltan, Kompolt, Adács, Poroszló és Besenyőtelek községekben működő zeneiskolák fenntartói jogát alapítótól átvegye és a felsorolt, valamint a későbbiekben meglalpítandó vagy átvételre kerülő iskolák fenntartói jogokkal összefőggő feladatait egységes szervezeti keretek között ellássa. Az alapítvány további célja zenei kultúránk népszerűsítése és fejlesztése érdekében hangversenyek, előadások, találkozók szervezése, zeneművek megszületésének segítése, kiadványok megjelentetése, emléklap, emlékérem és díj alapítása és adományozása az alapítávny céljait szolgáló személyek számára. ... >>

REALDANCE TÁNCSTÚDIÓ Sportegyesület

(sport)

3390 Füzesabony, Széchenyi utca 55/ 1.
képviselő: alelnök Marczis László, elnök Sipos Gábor
Versenyszerű táncsport erősítése, fejlesztése, női és férfi csapatok működtetése.
- Utánpótlás-nevelés.
- Tagjai részére a rendszeres testedzés és a sportolás lehetőségének, valamint a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésének biztosítása.
- A társasági és amatőr tánc kultúrált gyakorlásához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmódra való nevelés.
- A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kialakítása révén a magyar és megyei, helyi táncsport gazdagítása.
- Hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, táncrendezvényeken való részvétel.
- A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek, valamint a sportolási lehetőségek biztosítása révén. ... >>

Szkita Aranyszarvas Vadásztársaság

(sport)

3390 Füzesabony, Pusztaszikszó hrsz.0308.
képviselő: Ecsedi Ferenc dr. (ügyintéző), Palkovics György dr. ... >>

Szomolyai Szőlősgazdák Növénybiztosító Egyesülete

()

3390 Füzesabony, Csillag út 1.
képviselő: Farkas László ... >>

Tiszafüzes Vadásztársaság

()

3390 Füzesabony, Pusztaszikszó 9.
képviselő: Nagy Levente (elnök) ... >>

"VADLIBÁK" Füzesabonyi Nagycsaládos Közhasznú Egyesület

(szociális)

3390 Füzesabony, Rákóczi utca 52.
képviselő: elnök Takácsné Szigeti Ilona
a) Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, házasságért a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése.
b) A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.
c) Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek.
d) A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
e) A halmozottan hátrányos családok életminőségének jobbításának elősegítése, különös tekintettel a Magyarországon élő nemzeti kisebbségekre. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41