Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fülöpszállás civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Földhasznosítási Bizottság

(oktatási)

6085 Fülöpszállás, Béke u. 5.
képviselő: Pásztohai Lajos ... >>

Fülöpszállási Gazdakör

(érdekképviselet)

6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Berecki Károly ... >>

Fülöpszállási Napsugár Alapítvány Pszichiátriai Napközi Otthon

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6085 Fülöpszállás, Toldi utca 1.
képviselő: Seres Sándor kuratóriumi elnök
A pszichiátriai betegek nappali személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátásának kialakítása és működtetése ? azaz fenntartása ? szorosan együttműködve a helyi önkormányzattal (önkormányzatokkal) és az egészségügyi intézményekkel, a szakrendelésekkel. Az Alapítvány a pszichiátriai betegek nappali intézményében a pszichiátriai betegek társadalomba, a korábbi közösségbe történő visszailleszkedése érdekében: Az intézmény(ek) működésének tárgyi és személyi feltételei biztosításában közreműködést vállal., Szervezi és bonyolítja a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programokat, találkozókat, rendezvényeket., Segíti a hivatalos ügyek intézését., Szervez életvitelre vonatkozó tanácsadást, segíti az életvezetést., Segíti, támogatja, működteti a speciális önszerveződő csoportokat., Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, videókat, DVD-ket, kártya és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (TV, videó, DVD, számítógép, szoftverei, internet, stb.) biztosít., A terápiás foglalkoztatáshoz szükséges eszközöket beszerzi és karbantartja., A foglalkoztatás eredményeképpen létrejött termékek és szolgáltatások előadásáról gondoskodik., Rehabilitációs foglalkoztatási lehetőséget szervez., Támogatja szakemberei szakmai továbbképzését előadásokon, tanfolyamokon, kongresszusokon való részvétel lehetőségével, szakkönyvek vásárlásával, szakmai tanulmányutakon való részvételi lehetőséggel. ... >>

Fülöpszállási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.
képviselő: Cseh-Szakál József elnök
Azoknak a fülöpszállási polgároknak a szervezése és tömörítése, akik a község közbiztonsági életének javítása érdekében erkölcsi és szakmai segítséget nyújtanak a rendőrség munkájához. Az egyesület a közbiztonsági munka folyamatában hosszútávon (szakmailag felkészült tanácsadókkal való konzultációs lehetőséget biztosítva) a község lakosságának és többségének érdekével megegyezően segítik a rendőrség munkáját az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Fülöpszállási Sportegyesület

(sport)

6085 Fülöpszállás, Kossuth u. 2.
képviselő: File László elnök
Fülöpszállás község polgárainak rendszeres testedzése, tömeg-és versenysportjának támogatása, megszervezése, a labdarúgó szakosztály versenyeztetése, bajnokságban való részvétel személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges anyagi bázis megteremtése. ... >>

Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

6085 Fülöpszállás, Petőfi S.u.5.
képviselő: id. Kelemen László ügyvezető elnök, Körmendi Lajos elnök ... >>

Kiskun Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6085 Fülöpszállás, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Cseh Szakáll Sándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, sportvadászati tevékenységre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kunsági Sport Horgász Egyesület

(sport)

6085 Fülöpszállás, Bocskai u. 19.
képviselő: Kalmár Ferenc elnök ... >>

Ranga Tanárnőre Emlékezünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6085 Fülöpszállás, Petőfi u. 4.
képviselő: Ámon Andorné kuratóriumi elnök
Ranga Sándorné magyar szakos tanárnő volt. Az Ő emlékére tavasszal a költészet napján, szavalatokkal versenyt szervezni a helyi és környező általános iskolák tanulói számára. ... >>

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6085 Fülöpszállás, Petőfi utca 10.
képviselő: Kesikné Horogszegi Márta elnök
Az egyesület célja és feladata, hogy megszervezze, segítse Fülöpszálláson a szabadidő hasznos eltöltéséért, a lakosság sportolásáért, tudományos ismeretterjesztésért, informatikai kultúra széleskörű terjesztéséért, egészségtudatos magatartás kialakításáért, környezeti nevelés, környezettudatos szemléletformálásért, élhetőbb és tisztább településért, az egyházakkal való összefogásért, hagyományőrzésért, külterületeken élők falu életébe való nagyobb bevonásáért végzett tevékenységeket. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41