Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Forró civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

"ABAÚJ BŰNMEGELŐZÉSÉÉRT" Alapítvány

(egyéb)

3895 Forró, Fő utca 62
képviselő: dr Sulyok János
Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, szinvonalának emelése. ... >>

BORS-MENTA Mentális Egészségnövelő Térségi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3849 Forró, Fő út 123.
képviselő: Sallainé Nagy Ildikó elnök
Hozzájárulás a szociálpolitika és az egészségfejlesztés reformjához, a stuktúraváltáshoz szükséges intézményi, szakmai segítség, támogatás biztosítása a jóléti szolgáltatásokban érdekelt állami, helyi Önkormányzati és társadalmi szervek, szervezetek, szervezetek számára. - A megyében szakmai támogatás és információ nyujtása állami és nem állami intézmények részére. - A megye szociális, népjóléti területein dolgozó szakemberek és intézmények konzultációs központjaként, módszertani segítőként új törekvések támogatása, képzési szolgáltatások szervezése. - A régió szellemi forrásainak feltárása, rendszerezése és nyilvántartása, hozzájárulás a szociális ellátás, egészségfejlesztés, egészségmegörzés korszerűsítéséhez, a meglévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. - A szociálpolitikai és mentálhigiéniés programok segítése, szakmai támogatás nyújtása az újjonnan induló programokhoz. - Polgári kezdeményezésű segítő szervezetek, karitatív egyesülések megalakulásának, működésének támogatása. - Információs szolgáltatások nyújtása, szaktanácsadás, szakértelem közvetítése, kiadványok, propogandaanyagok készítése, rendezvények tervezése, szervezése, - A megye szociális és egyéb jóléti szolgáltató intézményei eggyüttműködésének segítése, valamint ennek szervezése. - Egészségfejlesztő,mentálhigiénés felsőfokú szakirányú továbbképzési programok működésének támogatása, segítése. - Egészségmegörtő, betegségmegelőző, gyógyító,egészségügyi rehabilitációs tevékenységek folytatása, ilyen célú rendezvények szervezése, támogatása ( közhasznú tevékenység). - Módszertani központ szerepéből fakadóan tudományos tevékenység, kutatás, kutatói munka ösztönzése, közreműködés az ehhez kapcsolódó tanulmányok elkészítésében, megjelentetésében, (közhasznú tevékenység). - Nevelési és oktatási feladatok ellátása, továbbképzések, szervezése, ismerettterjesztés és képességfejlesztés (közhasznú tevékenység), - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (közhasznú tevékenység), - Rehabilitációs foglalkoztatás (közhasznú tevékenység), _ A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások (közhasznú tevékenység), - Gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenység (közhasznú tevékenység), ... >>

FORRÓ ÉS ABAÚJ SZÉPÍTÉSÉÉRT Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3849 Forró, Ady Endre utca 2.
képviselő: Bodnár Attila elnök
Az egyesület alapvető célkitűzése, hogy támogassa a Forrón és Abaújban élő emberek önszerveződését, biztosítsa számukra a szabadidő hasznos eltöltését, szervezze kulturális életüket, őrizze a nemzeti hagyományokat és kiépítse kapcsolatait más hasonló célkitűzést megfogalmazó egyesületekkel. Az egyesület célja, hogy hatékonyan közreműködjön Forró Község és Abaúj természetes és épített környezetének építésében, megóvásában, védelmében, valamint tevékenyen részt vegyen a település szépítésében, értékinek feltárásában és megőrzésében. Szociális tevékenység keretében idősek, rászoruló családok támogatása, lelki segélynyújtás, házimunka elvégzése. ... >>

Forró és Fancsal Községek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

3849 Forró, Fő u.65.
képviselő: Dr. Pail Marianna
Forró és Fancsal Község lakosai egészségének megörzésében való közreműködés. A lakosság egészséges életmódra nevelése, egészségügyi felvilágosító munka elősegítése, támogatása. A lakosság korszerű táplálkozásra nevelés, ennek elősegítése, közreműködés a betegségek megelőzésében. ... >>

Forróért Baráti Társaság

()

3849 Forró, Szent Imre tér.3.
képviselő: Dr. Bodnár István elnök, Rakaczki Zoltán ügyvezető elnök ... >>

Forrói Fiatalok Kultúrális Egyesülete

(kulturális)

3849 Forró, Fő út Műv.Közp.
képviselő: Horváth Imre, Horváth Lajos, Lakatos László ... >>

Forrói Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3849 Forró, Fő u. 62.
képviselő: Szabó Gézáné elnök
Forró községben élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi tevékenységének támogatása, az alap- közép- és felsőfokú iskolai tanulmányaik folytatásának segítése, képzési feltételeinek javítása, bővítése. A kimagasló tanulmányi eredmnéyt elérő illetve átlagon felüli képességű fiatalok elismerése, ösztönzése. 1.) Azon tehetséges általános iskolás gyermekek támogatása, akiket családjuk nehéz anyagi helyzete gátolja abban, hogy a bennük rejlő képességeket maximálisan kibontakozhassák. 2.) Tehetséges (felsőfokú tanintézményekben továbbtanulásra esélyes) középiskolások anyagi támogatása, szociális rászorultság alapján. 3.) Egyetemre, főiskolára járó fiatalok anyagi támogatása szociális rászorultságuk, tehetségük és szorgalmuk (tanulmányi előmenetelük, tanulmányi versenyeken elért eredményeik) alapján. 4.) Az iskolai tanulmányokon túli minden olyan tanfolyam, továbbképzés, tanulmányi tábor, stb. anyagi támogatása, amely a gyermek minél magasabb szintű továbbtanulását alapozza meg (szociális rászorultságuk, képességük alapján). 5.) A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének csökkentése, tanulmányaik támogatása, felzárkóztatásuk elősegítése. 6.) Gyermek- és ifjúsági szervezetek, csoportok támogatása, ifjúsági klub fenntartása, érdekképviselet, tanácsadás. ... >>

Forrói Spartacus Sportegyesület

(sport)

3849 Forró,
képviselő: Rakaczki Zoltán ... >>

Hernádmenti Hubertus Vadásztársaság

(egyéb)

3849 Forró, Sport utca 2.
képviselő: Tóth András ... >>

MTTSZ Forró Községi Lövészklub

(sport)

3849 Forró,
képviselő: Dr. Bodnár István ... >>

PHRALIPE Független Cigány Szervezet Forrói Tagszervezet

(egyéb)

3849 Forró, Kossuth tér 49.
képviselő: Gulyás Endre ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41