Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Foktő civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Dunatáj Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

6331 Foktő, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Malik Józsefné elnök, Mészáros László elnökhelyettes
Az egyesület a nyugdíjasok támogatása, anyagi, erkölcsi, mentális és szociális segítése., A nyugdíjasok pihenésének, üdülésének, szabadidejük kulturált eltöltésének biztosítása., Az egyesület célja Foktő és vonzáskörzetében, a regionális helyi igényeknek megfelelően, a nyugdíjasok segítése, és az ezt szolgáló szervezeti, intézményi háttér működtetésének segítése. ... >>

Euroszféra Oktatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6331 Foktő, Ipari park 0181/50 hrsz.
képviselő: Vörös László kuratóriumi elnök
Az alapítvány elsődleges célja olyan oktatási programok működtetése, amelyek által a magyar szakemberek képesek lesznek az Európai piacon, ill. az Európai Unióban megfelelően helyt állni! Ennek érdekében a programnak minél színvonalasabb elméleti gyakorlati oktatási stúdiumok beiktatásával magas szintű szakemberek kiképzését kell elősegíteni. (Programok alatt értendők tanfolyamok, szakmai képzések, középiskolai, főiskolai képzések. Az alapítvány igényt tart az általános és szakmai középfokú oktatásban, felsőoktatásban való részvételre, közoktatási, felsőoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni a közoktatási és felsőoktatási feladat ellátásában is. Gimnázium és Szakközépiskola, valamint Főiskola működtetése.) Az előbbi fő cél mellett az Alapítvány céljai között szerepel olyan konferenciák, szakmai fórumok szervezése, közvélemény folyamatos kutatása, melynek az ország egészét érintő társadalmi problémákra reflektálnak, azokra kívánnak konkrét, kézzelfogható problémakezelési stratégiát feltárni. Ennek érdekében az Alapítvány olyan tréningek, terepgyakorlatok, táborok szervezését is vállalja, amelynek az ország lakosságát is érintik, s végső soron a civil társadalom megerősödését szolgálják. Célja továbbá olyan többcélú iskolarendszer létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt. Az Alapítvány célul tűzi ki a hasonló profillal rendelkező egyesületekkel, alapítványokkal, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, stb. való kapcsolat-felvételt és szakmai együttműködést. Ennek keretében kíván bekapcsolódni a társadalmi és egészségügyi problémák kezelése felé nyitó kutatási programokba, szakmai projektekbe. ... >>

Fekete Horgony Motoros Klub

(kulturális,egyéb)

6331 Foktő, Kossuth L.u.26.
képviselő: Horváth Krisztián elnök
A kulturált motorozás elősegítése, a motoros élet hagyományainak megőrzése, motorbalesetet szenvedettek és családtagjai megsegítése, bel-és külföldi hasonló célú szervezetek megkeresése,kapcsolatfelvétel az Alapszabály szerint. ... >>

Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány

(kulturális)

6331 Foktő, Kossuth u.2.
képviselő: Aranyosi Lászlóné elnök
Foktő községben élő fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, cselekvési lehetőségeik feltételeinek bővítése. ... >>

Foktő Községi Sportegyesület

(sport)

6331 Foktő, Kossuth utca 2.
képviselő: Jakab Ferenc elnök ... >>

Foktői Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6331 Foktő, Kossuth L.u.2.
képviselő: Batta László ... >>

Foktői Szent Gergely Alapítvány

(egyéb)

6331 Foktő, Fő u. 91.
képviselő: Csere József kuratóriumi titkár, Szalai István László kuratóriumi elnök
A foktői Szent Gergely Katolikus Templom és a hozzátartozó Plébániaház felújításának, tatarozásának, teljes rekonstrukciójának az elősegítése. ... >>

Kalocsa Lovas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6331 Fokt-kisfoktő, Szállás 37.
képviselő: Arnold Rita, Kati László elnök
A lovassport fejlesztése, lovas iskola működtetése az alapsz.2-3.p. ... >>

Magor Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6331 Foktő, Ady E. utca 48.
képviselő: Gyöngyösi Imre elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesület a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel különösen az erdő, mezőgazdaság, környezet és természetvédelem érdekeivel összhangban keretet teremtsen. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41