Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Felsőpakony civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Édes Otthon Közhasznú Egyesület

(szociális)

2363 Felsőpakony, Rét u. 8.
képviselő: Palányi Irina Vasziljevna elnök, Ujlaki Bertalanné alelnök
szociális házigondozói, otthonápolási és támogató szolgálat működtetése ... >>

Egyenlő Esélyt Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2363 Felsőpakony, Iskola u.20.sz.
képviselő: Matisz Zsolt (kuratóriumi elnök) {önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor együttesen egy kur. taggal, aki az alapító képviselője nem lehet }
A felsőpakonyi Hermann Ottó Általános Iskola oktató, nevelő munkájának támogatása, korszerűsítése, kiemelkedő képességű tanulók elismerése. ... >>

Felsőpakony a XXI. Században Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
képviselő: Koós Tibor Lászlóné elnök
Felsőpakony lakossága részére újabb kulturális, sportolási intézmények létrehozása, a már meglévők állagvédelmi, felújítási munkák támogatása. ... >>

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

2363 Felsőpakony, Táncsics köz 4.
képviselő: Durkó Éva Cecilia társelnök, Gazdag György alelnök, Révész Gyöngyi elnök
Hátrányos helyzetű állampolgárok támogatása, továbbá gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, sport, környezetvédelmi és településfejlesztés, szociális tevékenység ... >>

Felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.sz.
képviselő: Lőrentei Erzsébet
Időskorúak, nyugdíjasok érdekvédelme. Környezetvédelmi akciók szervezése. Nyugdíjas találkozók szervezése, ese- tenként kultúrális rendezvény kereté- ben. Hazai és külföldi utazások szerve- zése, gyógyturizmus. ... >>

Felsőpakonyi Faluházért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2363 Felsőpakony, Tóth Árpád u. 10.
képviselő: Szőkéné Barka Ágnes ( elnök )
Felsőpakony Község közigazgatási területén egy faluház építése, annak megépítésével kapcsolatos összes teendők ellátása, e faluház építéséhez szükséges anyagi javak, pénzügyi fedezet összegyűjtése, megteremtése annak érdekében, hogy e Faluház Felsőpakony Község és Felsőpakony Község lakosai, köztük a Felsőpakonyon élő idősek, nyugdíjasok közművelődési, kulturális és egyéb közösségi tevékenységeinek, az itt felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos rendezvényeknek helyet adjon. Felsőpakony Község és Felsőpakony Község lakosai, illetve e lakosokat érintő közművelődési, kulturális és egyéb közösségi tevékenységek, rendezvények támogatása, illetve esetlegesen e tevékenységek végzése. Felsőpakonyi székhelyű egyesület támogatása. ... >>

Felsőpakonyi Faluvédő Egyesület

(érdekképviselet)

2363 Felsőpakony, Rákóczi u.41.sz.
képviselő: Szlávik István ... >>

Felsőpakonyi Ferdinánd Lovas Sport Egyesület

(sport)

2363 Felsőpakony, Major külterület Hrsz:013/16
képviselő: Bátor István alelnök, Csizik Éva titkár, Harangozó Zoltán György elnök, Sárosi Krisztián Gyula ügyv.titkár ... >>

Felsőpakonyi Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.
képviselő: Imrik József elnök
sportolás, versenyzés, szabadidő és versenysport, tehetség gondozás, utánpótlás nevelés ... >>

Felsőpakonyi Lovas és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2363 Felsőpakony, Tsz. dűlő 26.
képviselő: Pálfi Krisztina önállóan
Tagjai számára szervezeti hátteret biztosítson a lovas hagyományok felkutatására, a tradíciók megőrzésére és bemutatására, a hobbilovasok felkarolására, munkájuk segítésére. A lovak és a lovaglás adta élmények megismertetése, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése és elsajátítása, néprajz a történelem, a természetismeret, az ősi magyar harcművészeti ismeretek alapján. A lovas sport segítségével a falu, kistérségi életminőségének javítása. Az Egyesületben folyó tevékenység utánpótlási, nevelési rendszerének kialakítása, és szervezése a fiatalok körében. Az Egyesület tagjai érdekeinek javaslatainak, állásfoglalásainak, döntéseinek érdekképviselete. ... >>

Felsőpakonyi Lurkók Nagycsaládos Egyesület

(érdekképviselet)

2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.sz.
képviselő: Fajcsiné Prekker Julianna alenök, Gazdagné Helembai Krisztina elnök, Halmi Andrásné titkár ... >>

Felsőpakonyi Mandátum Érdekképviseleti Kör

(egyéb)

2363 Felsőpakony, Dobó K.u.2.sz.
képviselő: Dr.Balogh László ... >>

Felsőpakonyi Német Baráti Kör

(kulturális)

2363 Felsőpakony, Radnóti utca 10/2.sz.
képviselő: Kempf-Gyüge Szilvia elnök ... >>

Felsőpakonyi Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

2363 Felsőpakony, Erdészház 4.
képviselő: Tamási Péter Tihamér ( elnök - parancsnok )
Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése. Szervezett keretek között tagjainak a tűzvédelmi szakismeretei rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási, műszaki mentési tevékenység biztosítása. ... >>

Kárpátok Gyermekei Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2363 Felsőpakony, Rét u. 4/B., fszt. 4.
képviselő: Kóka Csaba ( elnök )
Az ember testi, lelki, szellemi mivoltát harmonikus egységben tekintve társadalmi szinten előmozdítsa a magyar kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését. Az alapítók abban a reményben hívták életre ezen közhasznú szervezetet, hogy tevékenységükkel elősegítsék a magyar tudományos tevékenységet, hogy a magyar kulturális kapcsolattartás, természet- és környezetvédelem, oktatás, hagyományőrzés ügye nagyobb figyelmet kapjon a közgondolkodásban.
Célja továbbá: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (mint pl. szociálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetűek, Magyarország területén kívül élő magyarság, időskorúak, katasztrófa sújtottak) gondozása, segítése, érdekérvényesítésük támogatása, életkörülményeiknek és életfelfogásuknak javítása, esélyegyenlőségek elősegítése, - ismeretterjesztő, oktató-nevelő, kulturális és tudományos munka támogatása, - a fiatalok kulturális, sport és szabadidős tevékenységének tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük elősegítése,- olyan szellemi műhely létrehozása, amely feltárja, támogatja és segíti az új , alternatív, környezetbarát technológiákat, különös figyelemmel a természetes életmód, a környezet- és természetvédelem szempontjaira.

Az egyesület rendezvényeket, projecteket, táborokat, sportköröket szervez, közös programokkal támogatja a kulturális kapcsolattartást, felkutat alternatív energiákat, fejlesztések, alkalmazási technikák létrejöttét segíti elő egyéni és közösségi szinten. ... >>

Pakony és Térsége Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2363 Felsőpakony, Kun u. 23.
képviselő: Kertész Júlia (elnök)
Civil szféra erősítése Felsőpakony községben és kistérségében. ... >>

Pakonyi Palánták Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.sz.
képviselő: Koós Nóra Eszter ( titkár ) { az elnökkel együttesen }, Szalóki Éva Tünde elnök titárral együttesen
Kiemelkedő képességű /tehetséggondozás/ gyerekek támogatása. Az óvodai nevelő- és oktató munkához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvodai programok költségeiben való hozzájárulás. ... >>

Pakonyi Polgárőr Egylet és Szomszédok Egymásért Mozgalom

(közbiztonság,egyéb)

2363 Felsőpakony, Deák F. u. 3.
képviselő: dr. Szántó József önállóan
Felsőpakony területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család- gyermek- és ifjúságvédelem, baleset megelőzés, a község lakossága élet- és vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, valamint közterületek rendje és környezet védelme szervezett keretek között és az ezekhez kapcsolódó oktatói tevékenység. Lakókörnyezeti közösségek biztonságát, önvédelmi jellegű együttműködést biztosító mozgalmak (pl. Szomszédok - Egymásért - SZEM) megszervezése, támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41