Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Fajsz civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Duna Gyöngye Kishalász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

6352 Fajsz, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Csere Lajos
Az Egyesület fő tevékenységi köre a Fajsz környéki vízterületeken halászati jogosultsággal rendelkező kishalászok érdekképviselete. Kiemelt feladatként az Egyesület ápolja a kisszerszámos halászat hagyományait, és más kishalász szervezetekkel együttműködik a tevékenység fennmaradásáért. A tagok védik a természeti környezetet és a vizek tisztaságát. Céljainak ismertetése és népszerűsítése érdekében az Egyesület tapasztalatcseréket, rendezvényeket és előadásokat szervez. ... >>

Duna Sporthorgász Egyesület

(sport)

6352 Fajsz, Szent István u. 20.
képviselő: Kovács Ferenc elnök ... >>

Fajsz Községért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6352 Fajsz, Szent István u. 20.
képviselő: Horn Lajosné kuratóriumi elnök
Községfejlesztés, tehetségek támogatása, továbbtanulás elősegítése, közbiztonság, vagyonvédelem, bűnözés elleni harc segítése. ... >>

Fajsz Sportegyesület

(sport,oktatási)

6352 Fajsz, Szent István u.20.
képviselő: Szilágyi Csaba elnök
A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás, (versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosságnak testnevelési és sporttevékenységét. A Sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Fajsz-Miske Egyesült Vadásztársaság

(sport)

6352 Fajsz, Kossuth u. 29.
képviselő: Pata József ... >>

Fajszi Gazdakör

(oktatási)

6352 Fajsz, Kossuth u. 11/b.
képviselő: Nagy Lajosné ... >>

Fajsziak - Fajszért Civil Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6352 Fajsz, Árpád utca 8.
képviselő: Farkasné Bácskai Ildikó elnök
A község természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, támogatása, valamint részvétel a régió ilyen irányú munkájában. A község közművelődési- kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. A gyermek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése. A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A települési, táji, természeti, néprajzi értékeinek védelmével a településen élő és onnan elszármazott emberek az önbecsülésének és szülőfalujuk szeretetének elősegítése. ... >>

Hátrányos Helyzetű Tehetséges Fajszi Tanulókért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6352 Fajsz, Paprika utca 3.
képviselő: Fajsz Község Általános Iskolájának mindenkori igazgatója-jelenleg: Bolvári Gézáné kuratóriumi tag, Fajsz község mindenkori polgármestere-jelenleg: Berta Zsolt kuratóriumi tag
Fajsz Községben lakó, alap és középfokú közoktatásban, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak mindenben megfelelően résztvevő, szociálisan tartósan hátrányos helyzetű, folyamatosan példás magatartású, büntetlen előéletű, büntető- vagy szabálysértési eljárás alatt nem álló és kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató (alapfokú oktatásban legalább 4,5; középfokú oktatásban 4,0 feletti tanulmányi átlagú) vagy térségi, régiós, országos versenyen az I.-X. helyezést megszerző vagy, valamely művészeti ágban, sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szükségleteinek anyagi és egyéb eszközökkel való támogatása. ... >>

Kerektánc Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6352 Fajsz, Ságvári utca 16.
képviselő: Tanyóné Kocsis Erzsébet elnök
Az Egyesület fő tevékenységi köre kulturális tevékenység, a nemzeti tánc és mozgáskultúra elemeinek felkutatása, megőrzése és bemutatása, hagyományőrző rendezvények és kulturális programok szervezése révén a helytörténet népszerűsítése, és a kisközösségek identitástudatának fejlesztése. ... >>

Országos Kishalász Érdekszövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6352 Fajsz, Dózsa Gy. utca 18.
képviselő: Csere Lajos elnök
A Szövetség tevékenységi köre szakmai érdekképviseleti, kulturális, oktatási, kutatási, környezetvédelmi és nemzetközi tevékenység. A Szövetség rendezvények és kulturális programok szervezésével, valamint oktatási és ismeretterjesztő tevékenység révén őrzi és ápolja a kisszerszámos halászat hagyományait. Szervezi és erősíti a kishalászat országos és nemzetközi kapcsolatait, és az illetékes szervezetek előtt képviseli a kisszerszámos halászat sajátos érdekeit. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6352 Fajsz, Szent István u.20.
képviselő: Hajósné Süli Beatrix elnök ... >>

Összetartás Bűnmegelőzési Egyesület

(egyéb)

6352 Fajsz, Szent István király utca 20.
képviselő: Berek Attila elnökségi tag, Nagy Károly elnökségi tag, Szabó Attila elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával a ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. A bűnügyileg fertőzött területeken a veszélyeztetett személyek körében az ingó és ingatlan vagyontárgyak védelmére lakossági járműszolgálatot szervez, bűnmegelőzés érdekében nyilvános reklám-és propaganda tevékenységet folytat.A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet folytat együttműködve a helyi rendőri bűnmegelőzési szervvel az Alapszabály II.pontja ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41