Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Etyek civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Alte Edecker Musikanten Hagyományőrző Kulturális és Közművelődési Egyesület

(kulturális)

2091 Etyek, Boti utca 9.
képviselő: Nagy Attilla elnök
A zenei kultúra tanulása, gyakorlása, tanítása, széleskörű terjesztése. ... >>

Botpusztai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2091 Etyek Botpuszta, Gesztenyés út 5.
képviselő: Dr. Török Szabina elnök
Botpuszta és Etyek területén a természetet és az épített környezetet védje és a helyi hagyományokat ápolja. ... >>

Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2091 Etyek, Temető u. 1.
képviselő: Szilágyi Anikó ( önállóan ), Verebélyi Viktória ( önállóan )
Az óvodai szakmai munka színvonalát érintő emelő kül- és beltéri eszközök támogatása, felújítása, pótlása. Az óvodai nevelőmunkát segítő eszközök pótlása. Az óvodai alkalmazottak szakmai ismeretének bővítésére szolgáló továbbképzések, tanfolyamok, kirándulások szervezése. Szakkönyvek vásárlásának támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek étkezési támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek kulturális és sportprogramjainak támogatása. ... >>

EDECK VINUM EUROPAE EGYESÜLET

(egyéb)

2091 Etyek, Alcsúti út 4.
képviselő: Rókusfalvy Pál elnök
Informálni a fogyasztót az európai borok rendkívül széles választékáról és minőségéről, illetve az Etyek-Budai bortermékekre jellemző több éves érlelés, tárolás kapcsán a különleges termelési módszerekről, valamint a biztonságos és higiénikus termelési körülményekről, illetve az ilyen borok közösségi rendszeréről. Az európai borkultúra felvirágoztatása és magas szintre emelése, illetve, hogy a m.t. minőségi borfogyasztás a mindennapi kultúra részévé váljon. Etyek-Budai borokon keresztül az Európai Uniós m.t. minőségi borok népszerűségének, hírnevének, megismertetésének fejlesztése az eladásnövelés érdekében az EU-n belüli és kívüli piacokon. Új fogyasztókat hódítani, új piacokat szerezni a közösségi termékek fogyasztás növelése érdekében. Javítani a fogyasztók, forgalmazók (szak)újságírók és gasztronómiai szakemberek által az Európai Unió bortermékeiről alkotott képet, különös tekintettel a borok minőségére, előállítási módszereire és címkézési szabályaira, a védett eredetmegjelölés szigorú szabályozási hátterére, mely által a fogyasztók bizalma, hűsége és elismerése növekszik. Tájékoztatást nyújtani a közösségi bortermelésről, annak kapcsolatáról a regionális és helyi feltételekkel, kultúrákkal és ízlésvilágokkal. ... >>

Erdei Varázsló Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

2091 Etyek, Kolumbusz utca 29.
képviselő: Hajnal Biljana elnök, Nádporné Tóth Erika társelnök
Elősegíteni a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődéséhez szükséges környezet és tudásanyag biztosításával a könnyebb alkalmazkodást a későbbi iskolai követelményekhez és beilleszkedést az iskolai környezetbe. ... >>

Etyek Községi Sportegyesület

(sport)

2091 Etyek, Körpince út 4.
képviselő: Szabó Barnabás György elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Tagjai részére biztosítani a verseny és tömegsportolási lehetőséget, szakosztályai részére pedig az utánpótlás nevelését. ... >>

"Etyeki Állatvédők" Egyesülete

(szociális)

2091 Etyek, Körpince köz 4.
képviselő: Gótzy Kornélia elnök, Izsó Lászlóné titkár, Travnik Katalin elnökhelyettes
Állatvédelem, elhagyott kóborló állatok befogadása, ellátása, megfelelő gazdához juttatása. ... >>

Etyeki Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

2091 Etyek, Szabadföld utca 55.
képviselő: Garaguly Tibor elnök
A tagok kulturált vadászati tevékenységének elősegítése. ... >>

Etyeki Borút Egyesület

(kulturális)

2091 Etyek, Körpince köz 4.
képviselő: dr. Fetzer Csaba elnök
Minőségi bortermelés előmozdítása, borturizmus, falusi turizmus fejlesztése. ... >>

Etyeki Hegyközség

(egyéb)

2091 Etyek, Kossuth L. 35.
képviselő: Zólyomi Sándor elnök ... >>

Etyeki Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 65/A.
képviselő: Ugocsai Péter elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása; a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; a horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, illetőleg a természet szeretetére és védelmére való nevelése; a szabadidő kulturált eltöltése; a környezetvédelmi szempontok elsődlegessége a tavon és környékén. ... >>

Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület

(kulturális)

2091 Etyek, Tó út 16.
képviselő: Bakiné Szőke Éva elnökhelyettes, Baráti Andi, Joó Bernadett elnök, Opiczer László elnökhelyettes
Hagyományőrzés, néptánc, népdalok tanulásával, kultúrprogramok szervezése, helyi közélet, civil társadalom épításe. ... >>

Etyeki Nefelejcs Óvodai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2091 Etyek, Gesztenyés út 12.
képviselő: Buvári Éva elnök
Az óvodás gyermekek jobb körülményeinek megteremtése, az egészséges életmód, a kultúra igényeinek kielégítése; programok szervezése; hagyományok ápolása; óvoda eszközeinek fejlesztése. ... >>

Etyeki Németek Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2091 Etyek, Magyar u. 5.
képviselő: Szabó Barnabásné elnök
Szorgalmazza és támogatja a német anyanyelv ápolását, iskolai oktatását, ápolja, éleszti és terjeszti a nemzetiségi kultúrát, hagyományokat és népviseletet.
... >>

Etyeki Sportért Alapítvány

(sport,kulturális)

2091 Etyek, Ötház u. 1.
képviselő: Torma Gyula kuratóriumi elnök
A község lakossága sportéletének aktivizálása, a sporttevékenység kulturált körülmények között történő folytatásának megteremtése, egészséges életmódra történő nevelés, és a szabadidő szervezett sporttevékenységgel történő eltöltésének elősegítése. ... >>

Etyeki Testvérvárosi Egyesület

(egyéb)

2091 Etyek, Szél utca 17.
képviselő: Vida Szűcs Sándor elnök
Etyek község testvérvárosi kapcsolatainak elősegítése, elsősorban Remshalden várossal, illetőleg egyéb határon túli településsel, valamint az egyéb baráti városok lakóival, intézményeivel, egyesületeivel és szervezetével olyan pártpolitikától független kapcsolatok kiépítése, mely egymás gazdaságának, kultúrájának, történelmének és szokásainak megismerése érdekében közös találkozók és rendezvények szervezésével a testvérvárosi kapcsolatok erősödését eredményezi. ... >>

Etyeki Versmondók Köre Egyesület

(kulturális)

2091 Etyek, Óvoda út 29.
képviselő: Vida János elnök
A magyar és világirodalom költészetének megismertetése. ... >>

Faluébresztő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2091 Etyek, Kerekdomb u. 7.
képviselő: Wortmann Ádám elnök
Olyan szövetség megvalósítása, ahol a Faluébresztő Egyesület értékrendjét elfogadó civil és egyéb társadalmi szervezetek, magánszemélyek közösen képviselik érdekeiket az Egyesület közreműködésével. Az önkormányzati választásokon polgármester jelölt és képviselőtestületi jelöltek állítása. ... >>

Faluműhely Alapítvány

(egyéb)

2091 Etyek, Deák utca 24.
képviselő: Márczis Márta
Integrált vidékfejlesztési modellek kidolgozása, terjesztése, támogatása Magyarországon és Európában. ... >>

"FÜLEMÜLE" MŰVÉSZETOKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

2091 Etyek, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Mózer Gáborné
Az Etyeken élő gyerekek és ifjak művészeti nevelésének, kulturális igényeinek és közművelődésének támogatása, az etyeki Nemzetiségi Művészeti Iskolában folytatott oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, tanórán kívüli tevékenységek támogatása, rendezvények szervezése, ösztöndíj nyújtása a kiváló tanulói és tanári teljesítmények elismerésére, művészeti együttesek utaztatásának támogatása, versenyeken, művészeti pályázatokon, fesztiválokon való részvétel támogatása, kulturális örökség megóvása, életben tartása, továbbadása az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

"HONVÉD" SZABADIDŐ ÉS KÖRNYEZETTUDATOS KLUB, ETYEK

(egyéb)

2091 Etyek, Honvéd utca 12.
képviselő: Angyal István elnök
Az egyenruhás és civil állampolgárok közötti kapcsolat, együttműködés erősítése, humán értékek ápolásán, a szellemi, fizikai és testi egészség megőrzésén, fejlesztésén, illetőleg a környezettudatosság erősítésén keresztül. ... >>

Kultúrált, Egészséges Etyekért Közalapítvány

(egyéb)

2091 Etyek, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Kattra Imre kuratórium elnöke
Településrendezés, településfejlesztés. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"LA ESTANCIA POLO CLUB" Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2091 Etyek, Kossut Lajos út 75/15.
képviselő: Zimmermann Krisztina
A Magyarországon őshonos lovas sportok, ezen belül a lovaspóló sportág felélesztése, oktatása, amatőr versenyek és egyéb rendezvények megtartása; - olyan megánszemélyek és jogi személyek egyesületbe tömörítése, akik lovas sportokkal, ezen belül lovaspólóval kívánnak foglalkozni, vagy érdeklődnek iránta; - tagok és tagságon kívüli személyek versenyeztetése, részükre sportrendezvények, edzések, szakmai tájékoztatók szervezése, lebonyolítása. ... >>

Magasan Szárnyaló Sas Wushu és Shaolin kung-fu Egyesület

(sport,oktatási)

2091 Etyek, Mester utca 83.
képviselő: Szabó Balázsné Kapos Anita
A wushu, sanda, tai-chi és kung-fu sportágak tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása. ... >>

Magyar-kút Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2091 Etyek, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Csókos Varga Györgyi kur. elnöke
Etyek község közigazgatási területén található természeti, táji, építészeti, egyházi és tárgyi értékek védelme és az erre irányuló tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

SIGNUM Etyeki Kórusok Egyesülete

(kulturális)

2091 Etyek, Tó utca 8.
képviselő: Ráczkevy Eötvös Ágnes titkár
Az Etyeken működő kórusok segítése, fellépésekre való eljutás támogatása, a szakmai fejlődés segítése. ... >>

Szék Városért Közhasznú Egyesület

()

2091 Etyek, Alcsúti út 18.
képviselő: elnök Juhos Márton, elnökségi tag Filep Éva Csilla, Farkas Csilla ... >>

Váli Hegyközség

(egyéb)

2091 Etyek, Mester u. 76.
képviselő: Fiskus Béla elnök ... >>

VÉRT Vadásztársaság

(egyéb)

2091 Etyek, Öreghegyi u. 21.
képviselő: Zólyomi Sándor elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41