Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Esztergom civil szervezetek


Találatok száma: 251
1. oldal

16. Postagalambsport Tagszövetség Esztergom (52065/2002)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2500 Esztergom, Tartsai u. 5.
képviselő: Konrád János
Postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a tenyésztés és versenyzés szakszerű irányitása, röptetések, kiállitások meglszervezése, eszközök biztositása. ... >>

A gyermek mindannyiunké Bölcsődei Alapítvány Esztergom (51800/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 18.
képviselő: Bugjó Zsoltné kuratóriumi tag, Kisné Magyar Erika kuratóriumi elnök, Klotz Istvánné kuratóriumi elnökhelyettes
A bölcsődébe felvett gyermekek napközbeni ellátásának magas színvonalú biztosítása, a gondozási-nevelési munka feltételeinek elősegítésével. ... >>

A II. világháború áldozataiért emlékmű létesítéséért közalapítvány (51104/2002)

(egyéb)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Bánhidy László tag, Dr. Kolumbán György elnökhelyettes, Dr.Horváth István kuratórium elnök, Horváth Zsolt tag, Varga Ernő tag ... >>

Aikido Shinbukan Dojo Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Bocskoroskúti u. 11612 hrsz.
képviselő: Bak László ( elnök ) ... >>

Alapítvány a 100 éves kisdedóvó támogatására (50990/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 7.
képviselő: elnök Reményiné Néma Tünde
Az óvoda szellemi hagyományának ápolása. ... >>

Alapítvány a papnevelés támogatására és az Esztergomi Érseki Szeminárium újjáépítésnek segítésére (50943/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2.
képviselő: Dr. Ámon György kuratórium elnöke, Süllei László elnökhelyettes ... >>

Alapítvány az Esztergomi Balassa Bálint Vegyeskar Támogatására (51015/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Fülöpné Henyei Ildikó kuratóriumi elnök, Sándor Bernadette dr. ügyvéd
A Balassa Bálint Kórus zenei-szellemi hagyományainak eddigi tevékenységének szintentartása, ill. továbbfejlesztése. ... >>

Alapítvány az Esztergomi Városi Zeneiskola Támogatására (51034/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: Zimmer Dóra kuratóriumi elnök
Az esztergomi zenei élet szervezése, fejlesztése, a zenekultúra ápolása, külföldi és haza szereplések finanszírozása. ... >>

Alkony Szociális Otthoni Alapítvány (52011/2002)

(szociális)

2500 Esztergom, Simor János u. 128.
képviselő: Balázs Éva kuratórium elnöke
Az intézményi formában ellátott időskorúak gondozása. A gondozási munka, működési feltételek javítása, az ellátáshoz szükséges eszközök fejlesztése. ... >>

Angyalkert (51105/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 36.
képviselő: Radnóti Erika kuratóriumi elnök
A Kiss János úti óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas színvonalú nevelőmunka biztosítása. ... >>

Aposztrof Egyesület (51431/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Schleiffer u. 9. II/7.
képviselő: Ferenczi Gábor, Ferencziné dr. Váci Tímea ... >>

Aranyhegy, Szentanna Városrészért Alapítvány

(egyéb)

2500 Esztergom, Irinyi J. u. 2/b.
képviselő: Pál György kuratóriumi titkár, Takács István kuratóriumi elnök
Esztergomban, Aranyhegy és Szentanna városrészek városképének megóvása, szépítése. ... >>

Aranyhíd Alapitvány (52143/2002)

(oktatási,szociális)

2500 Esztergom, dr. Niedermann Gyula u. 1.
képviselő: Böcskeiné Tőke Melinda kuratóriumi tag, Langer Mihályné kuratóriumi tag, Sebák Józsefné kuratóriumi elnök
Szociális tevékenység, illetve a hátrányos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése érdekében. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, életminőségük javításáért felelős intézményi dolgozók (ápolók-gondozók, mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatók, vezető beosztású közalkalmazottak) képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Aranysólyom Lovagrend, Hagyományőrző és Karitatív Alapítvány (52283/2002)

(sport,szociális,kulturális)

2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 25.
képviselő: Hanyeczné Pocsai Erika kuratóriumi tag, Koós László kuratóriumi tag, Szénássy Tamás kuratóriumi elnök
Esztergom város és környéke kultúrális, művészeti, sport-és ifjúsági életének élénkítése, gazdagítása rendezvényei által. A magyarországi történelmi hagyományok újraélesztése ápolása, megismertetése az ifjúság széles körében. ... >>

Aranyszárny Sport Egyesület, angol neve: Top Flyers All Star Cheerleading Sport Society

(sport)

2500 Esztergom, Eszperantó u. 17.
képviselő: Cserép Péter elnök
A cheerleading sport meghonosítása és népszerűsítése.

A Sport Egyesület szervezeti formája: sportszervezet (Stv. 15. § /1/) ... >>

Aranyudvar (51756/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 11.
képviselő: Szalma Lászlóné
Az óvoda szellemi hagyományainak ápolása, az eddigi magas szinvonalú nevelési tevékenység biztosítása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány (51016/2002)

(egyéb)

2500 Esztergom, Mindszenty tér 7.
képviselő: Chalupa Zoltán kuratóriumi elnök
A gyógyító és oktató Szatmári Irgalmas Nővérek Rendje ujjászervezésének és működésének megújításának támogatása. ... >>

Ars Musica Esztergomi C1. Monteverdi Kórus Egyesület (51758/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Mayer u. 1-3.
képviselő: Fehér László, Hunyadi Zoltán ... >>

Az Egészségünkért - Közösségben Alapítvány (51303/2002)

(egészségügyi)

2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai u. 3.
képviselő: Kucsera Lászlóné, Puskás Pálné kuratórium elnöke, Sziklay Sándorné tag
Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi-, technikai feltételeinek javítása. ... >>

Az Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskoláért (52195/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 20.
képviselő: Éberné Baumann Katalin elnökhelyettes, Pócsik Judit kuratóriumi elnök
Az iskola rászoruló tanulóinak támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyeken való részvétel, sport és művészeti versenyek részvételi költségeinek kifizetése, tankönyvek, taneszközök vásárlásához nyújtott támogatás. ... >>

Az Esztergomi Városi Szimfónikus Zenekar Alapítványa (51311/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Gesztenyefasor 12.
képviselő: kuratórium elnök Rosta Béla
A komolyzenei kultúra ápolása Esztergomban. ... >>

Balassa Bálint Múzeumért Alapítvány

(kulturális)

2500 Esztergom, Új u. 10.
képviselő: Hinora Edit kuratóriumi elnök
Esztergom vármegye kulturális örökségének megóvása. ... >>

Balassa Bálint Társaság (50789/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Vörösmarty u. 7. (KEM Önkormányzat Levéltára)
képviselő: Bánhidy Vajk, Dr. Prokopp Mária
Esztergomnak, a magyar történelemben játszott szerepének kutatása, képzőművészeti hagyományainak, irodalmi kötődéseinek feltárása, ápolása, különös tekintettel Balassi/a/ Bálint és Babits Mihály munkásságának megismertetésére. ... >>

"Balatoni Hell-Tábor" Alapítvány (51234/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi u. 40-42.
képviselő: Dr.Kalocsai Zoltán jogtanácsos
A Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola tanulói üdültetésének támogatása. ... >>

Bánom és Béke tér Alapítvány

(egyéb)

2500 Esztergom, Hunyadi u. 5.
képviselő: Gulya István kuratóriumi titkár, Heer Ádám kuratóriumi tag, Sipos Imre kuratóriumi elnök
Esztergomban a Bánomi városrész és a Béke téri lakótelep városképének megóvása, szépítése. ... >>

Becket Szent Tamás-hegyi Mozgás Egylet (51874/2002)

(sport,természetvédelem)

2500 Esztergom, Bajnok u.1.
képviselő: Morva László
Előmozdítja a szabadidős sporttevékenység, természetjárás, környezetvédelem népszerűsítését Esztergomban és környékén. ... >>

Befogadó Társadalomért Egyesület

(szociális)

2509 Esztergom-kertváros, Pozsonyi út 8.
képviselő: Farkas Ibolya elnök
A szociális törvény szerinti speciális alapellátási feladatok elvégzése. ... >>

Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell (50945/2002)

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2500 Pilisszentlélek, Ifjúság u. 11.
képviselő: Pilisszentléleki Egyházközség
A különböző vallású, nemzetiségi és világnézeti emberek olyan közösségének létrehozása, akik feladatuknak tekintik: - az emberi alapértékeket kibontakoztató közösségi szempontok szerinti nevelés és oktatás megújítását, - a nemzetiségi kultúra megóvását és ismertetését, - a falu és környéke történelmi értékeinek feltárását és bemutatását, - a természet védelmét, rehabilitálását ... >>

Béke Gyülekezet

(egyéb)

2500 Esztergom, Mikszáth K. u. 36.
képviselő: Bódy Bulcsú gyülekezeti pénztáros, Kruska Tibor Tihamér gyülekezeti vezetőségi tag, Patton Márk gyülekezeti vezető, Zéman Attila gyülekezeti alelnök ... >>

"Berzeviczy Gergely Alapítvány a Közgazdászképzésért" (51299/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
képviselő: Szendrei Csilla kuratórium elnöke
Az iskolai nyelvoktatás elősegítése és fejlesztése. ... >>

Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola Diáksport Egyesület (51477/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2500 Esztergom, Szent István tér 7-9.
képviselő: Zámbó Tibor
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése. ... >>

Bevállaljuk Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi)

2500 Esztergom, Dózsa György tér 4.
képviselő: Pivók Lászlóné kuratóriumi elnök
Az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a belső élet kiegyensúlyozottságának formálása, Az Alapító Okirat 3. pontjában részletezett módon. ... >>

Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány (1134/2004)

(természetvédelem,oktatási)

2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453 hrsz.
képviselő: Pálmai Andrea Hedda kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú, állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés éljából végzett tevékenységek ellátása. ... >>

Bottyán Alapítvány (51253/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2500 Esztergom, Főapát u. 1.
képviselő: Erős Márton
Az alapító iskola arra érdemes tanulóinak anyagi támogatása. ... >>

Búbánatvölgy, Szamárhegy, Szentjánoskút, Alapítvány

(egyéb)

2500 Esztergom, Hajnal u. 24/b.
képviselő: Steindl Balázs kuratóriumi titkár, Zoltai Dániel kuratóriumi elnök
Esztergomban, a Búbánatvölgy, Szamárhegy, Szentjánoskút nevű városrészek városképének megóvása, szépítése. ... >>

Búbánatvölgyért Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Tevékenységet Szervező Alapítvány (52268/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2500 Esztergom, Búbánatvölgy, Fenyveres u. 1.
képviselő: Harcsa Gábor kuratóriumi elnök
A természetvédelmi értékek fenntartása, fejlesztése. ... >>

C-6 Postagalambsport Egyesület (50788/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Tartsai u. 5.
képviselő: Tóth Ignác, Tóth Ignác ... >>

CARMEN Táncművészeti és Sporttánc Egyesület (51975/2002)

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Erzsébet királyné u. 4.
képviselő: Puksa Tiborné dr.
A táncművészet, divat- és sporttánc népszerűsítése, táncversenyek szervezése, lebonyolítása, stb. ... >>

Ciklon Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Bánomi ltp. 37. III/9.
képviselő: Szabó Violetta elnökhelyettes, Szuhár Szilvia elnök, Vörös Virág titkár
Táncművészeti tevékenység végzése.

Az egyesület szervezeti formája: sportszervezet. ... >>

Csodaország (51755/2002)

(intézményi,oktatási)

2500 Esztergom, Deák u. 48.
képviselő: Bors Zoltánné, Hamvas Gyuláné, kuratórium elnöke Buzási Lászlóné, Mayer Zoltánné tag, Törökné Kiss Emese tag, Vass Györgyné tag
Az óvodás korú gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez szükséges eszközök, feltételek biztosítása, illetve gyarapítása. ... >>

Diákcsere 120 Sport és Kulturális Alapítvány

(sport,kulturális)

2500 Esztergom, Budai N. A. u. 38.
képviselő: Pathó Zsolt kuratórium elnöke
Bel- és külföldi sportkapcsolatok támogatása, az Alapító Okirat I. fejezetének 2. pontjában részletezett módon. ... >>

Dobó Katalin Gimnázium Diáksport Egyesület (51459/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Bánomi dűlő
képviselő: Petkó Krisztina
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése, turisztikai versengés tervezése, szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása a gimnázium tanulói részére, az ilyen irányú igények felkeltése. ... >>

"Dobó" Oktatási-Nevelési Alapítvány (51437/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Bánomi u. 8.
képviselő: Smiger András
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium oktatási színvonalának emelése. ... >>

Dorogi Kurayfat Kempo Sportegyesület

(sport,oktatási)

2500 Esztergom, Budapesti u. 4.
képviselő: Farkas Gergely elnök
A dorogi karate sport fejlesztése érdekében a tehetségek felkutatása, az utánpótlás szervezése, az érdeklődök számára a sportolás lehetővé tétele, az Alapszabály 4. pontjának a./-d./ pontjában részletezett módon. ... >>

Dr. Gianits József Emlék Alapítvány a Tanítóképzésért (51518/2002)

(oktatási)

2500 Esztergom, Majer I. u. 1-3.
képviselő: Török József
A szerényebb anyagi körülmények között a tanítóképzői tanulmányokat folytató növendékek anyagi támogatása, valamint megismertesse a tanítójelölteket a katolikus keresztény nevelés módszereivel. ... >>

Dunakanyar Vadásztársaság (51796/2002)

(sport)

2500 Esztergom, Siszler u. 1/A.
képviselő: Ujvári György ... >>

Dunazug Néptánc Egyesület (52217/2002)

(kulturális)

2500 Esztergom, Földműves u. 5.
képviselő: Kéner Orsolya
A magyar néptáncok tanulása és tanítása. Néptánc és népdaléneklés népszerűsitése Esztergomban és környékén. Esztergom és környéke néphagyományainak megismertetése, gyűjtése, esetleg újraélesztése. Felébreszteni a város és a környék polgáraiban a néphagyományok iránti ... >>

E-klub Motorsport Egyesület

(sport)

2500 Esztergom, Arany J. u. 5.
képviselő: Steindl Endre, Vörös Sándor
Az autó- és motorsport és más technikai sportok területén sporttevékenység végzése, versenysport, élsport elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41