Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Erdőkertes civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Ars Longa Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2113 Erdőkertes, Báthory u.1.
képviselő: Erdős János kuratóriumi elnök
A magyar kultúra magyarországi és nemzetközi terjesztésének támogatása, ill. a külföldi és magyar kulturális kapcsolatok terén végzett tevékenységek egyszeri vagy rendszeres anyagi juttatással történő elismerése. Kulturális és közművelődési tevékenységet folytató szövetségek, egyesületek, társaságok, egyházi közösségek és alapítványok anyagi és tárgyi eszközökkel való segítése, szellemi erőforrásokkal való támogatása, valamint kisközösségi kezdeményezések sajtó, rádió támogatása és fenntartása. Az alapítvány célul tűzi ki a magyar kultúra megismerését segítő kiállítások, táborok, szemináriumok, továbbképzések szervezését. Az alapítvány célja az egyházi nevelési, oktatási és kulturális intézmények és programok anyagi forrásokkal való támogatása és fenntartása. Az alapítvány feladatának tekinti a magyar anyanyelvű történelmi egyházak illetékessége alá tartozó kulturális örökség felmérését és az ennek kutatása során felmerülő kérdések megoldásának elősegítését. ... >>

Delelő Lovas Sportegyesület Közhasznú Társaság

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2113 Erdőkertes, Kazinczy u. 8.
képviselő: Kiss László
A Magyar Lovas Szövetség alapszabályában írottakkal teljes egyetértésben és összhangban, gyermekek, felnőttek lovas oktatása. Díjugratás, díjlovaglás versenyekre való felkészítés, helyi versenyek szervezése. Fogathajtás technikájának oktatása. A lovaglás, mint szabadidős tevékenység- és versenysport népszerűsítése. A lovaglás, lovas élet után érdeklődők, és tanulni vágyók összefogása. Technikailag jól képzett sportolók, és az utánpótlás nevelése. Betekintést nyújtani a lovaglás szabályaiba és történetében. A gyermekek sportolásra ösztönzése, különböző sportprogramok szervezése (foci, pingpong, túrák, stb.). ... >>

Egészséges Otthon Alapítvány

(sport,szociális)

2113 Erdőkertes, Reveteg u 29.
képviselő: Ungvári Gábor /elnök/
Az egészséges élet folytatásához szükséges lakáskörülményekhez jutás elősegítése, a szociális rászorultak segélyezése, gyermeküedültetés, gyermek-, ijjúsági-, tömeg- és szabadidősport támogatása. ... >>

Együtt Erdőkertesért Egyesület

(kulturális)

2113 Erdőkertes, Páskom u.21.sz.
képviselő: Kopeczky Lajos elnök ... >>

Erdőkertes Közbiztonságáért Alapítvány

()

2113 Erdőkertes, Fő tér 4.sz.
képviselő: Cziglán József elnök
A közbiztonság érdekében tevékenykedés. Éjszakai járőrözés, bűnmegelőzés, vagyonvédelem. ... >>

Erdőkertesi Protestáns Hívők Egyesülete

(egyéb)

2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
képviselő: Dr. Dúl Udó Endre ... >>

Erdőkertesi Sportegyesület

(sport)

képviselő: Gál Zoltán elnök ... >>

Fogyatékos Személyek Önálló Életre Való Felkészítése Alapítvány

(oktatási)

2113 Erdőkertes, Bacsó Béla utca 13.sz.
képviselő: Hankó László
Fogyatékos személyek nyelvi képzése és továbbképzése elsősorban nemzetközi táborozás és/vagy tanfolyam útján. Fogyatékos személyek külföldi kapcsolat felvétele és kapcsolat tartása személyekkel és szervezetekkel elsősorban EU és USA irányítottsággal. Fogyatékos személyek külföldi tapasztalatcseréje különös tekintettel az egyenlő esély megteremtésére, a munkavállalásra, a társadalomba való beilleszkedésre. A szülő/gondviselő általfelhalmozott anyagi javak megbízható vagyonkezelésére, szervezet kialakítása, amely a szülő/gondviselő halála után a fogyatékos személy örökségét, valamint egyéb anyagi ügyeit kijátszhatatlanul a fogyatékos személy javára kezeli. ... >>

Gyümölcstermesztő Gazdakör

(érdekképviselet)

2113 Erdőkertes, Bocskai utca 6.sz.
képviselő: Szarvas Imre elnök
Gazdaköri tagok érdekvédelme. ... >>

Ippon Kendo Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2113 Erdőkertes, Szatmári u. 79.
képviselő: Balázs Nikoletta együttesen, Győri Tamás önállóan, Szöllősi László együttesen
A Kendo gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, iránta az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása. Versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése. Tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Jó Itt Élni Erdőkertes Egyesület

(kulturális,egyéb)

2113 Erdőkertes, Körte u. 7.
képviselő: Aranyi János
Erdőkertes település közösségi, társadalmi, kulturális életének erősítése, a lokálpatriótizmus elősegítése, a települési civil kezdeményezések felkarolása, a civil társadalmi élet kibontakozásának előmozdítása. ... >>

Ki Akarok Nyílni Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2113 Erdőkertes, Fő tér 5.
képviselő: Járosiné Suba Karolina
A gyermek iskolára való előkészítéséhez szükséges játékok, segédeszközök vásárlása, a testmozgáshoz szükséges eszközök, óvodai nyelvoktatás, és a gyermekek fejlődését szolgáló módszerek elsajátításának lehetővé tétele. ... >>

Kismackó Egyesület

(szociális)

2113 Erdőkertes, Katona J. u. 14.
képviselő: Farkas Margit
családi napközi létrehozásának támogatása, létrehozását követően működtetése. ... >>

Kultúrális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2113 Erdőkertes, Fő u.44.sz.
képviselő: Szigeti Balázs
Erdőkertes lakásságának kulturális fejlesztése. ... >>

Kulturkocsma Egyesület

(kulturális)

2113 Erdőkertes, Pozsonyi u. 13.
képviselő: Ilyés Róbert Leó elnök, Tóth Benedek alelnök
Kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Magyarország 2000 Önkormányzatok Informatikai Fejlesztéséért Közalapítvány

()

2113 Erdőkertes, Fő tér 4.sz.
képviselő: Fodor Gyula
Az önkrmányzati számítógépes rendszer kialakítása. ... >>

Sérültek , Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

2113 Erdőkertes, Bacsó Béla utca 13.
képviselő: Bajnok Andrea elnökhelyettes, Hankóné Szabó Márta elnök
Halmozottan sérült személyek társadalmi beilleszkedésének, szociális biztonságának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének elősegítése, érdekeik képviselete, érvényesítése, védelme, nappali ellátásának biztosítása. ... >>

SuliGIS Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2113 Erdőkertes, Fő tér 6.sz.
képviselő: Kiss László ( elnök )
A térinformatikai ismeretek, mint eszköz alkalmazása az általános iskolai oktatásban. Oktatási eszközök vásárlá- sa, nevelők szakmai képzése, konferen- ciák, rendezvények támogatása. Iskolai ujság, évkönyv elkészítése. Környezetvédelem, kirándulások, táborok szervezése. Pályázati kiírás. Egészsé- ges életmódra nevelés. Sporttevékenység támogatása. ... >>

Sway Sporttánc Egyesület

(sport)

2113 Erdőkertes, Tavasz u. 28.
képviselő: Belucz Lászlóné, Fischer Mariann önállóan, Száraz Melinda ... >>

Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen - Közhasznú Egyesület

(sport)

2113 Erdőkertes, Fő tér 4.sz.
képviselő: Kárándi Imre elnök, Skultéty Andrea elnökhelyettes
Sport, szociális ... >>

Tudás-Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2113 Erdőkertes, Cseresznyefa sor 20.
képviselő: Balogh Gábor titkár önálló, Scheiber Ernő elnök önálló
Szakiskola létrehozása hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik általános iskolai tanulmányukat nem fejezték be. Érettségizettek számára szakképesítést biztosító oktatás. ... >>

Zöld Rádió Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

2113 Erdőkertes, Szőlősor u. 58.sz.
képviselő: Balázs Péter elnök
Környezetvédelem, fogyasztóvédelem. Kisközösségi rádió működtetése. A tele- ház mozgalom támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41