Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eplény civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Eplény Sportkör

(sport)

8413 Eplény,
képviselő: Matula Mihály ... >>

Eplényi Gyermekekért Alapitvány

(egészségügyi,kulturális)

8413 Eplény, Veszprémi u. 19.
képviselő: Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke, képviselő
A gyermekek szabadideje hasznos eltöltésének támogatása, kulturális tevékenységének elősegítése, valamint fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekek segítése. ... >>

Eplényi Komédiás Egylet

(kulturális)

8413 Eplény, Veszprémi u. 68.
képviselő: Magyar János elnök ... >>

Kőrösi Csoma Sándor Emlék-expedíciós Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

8413 Eplény, Veszprémi u. 68.
képviselő: Tóth István Károly
Célja: hogy erkölcsileg és anyagilag is támogasson olyan kezdeményezéseket, melyek a magyarság eredetét, a magyar- ság őshazáját kutatják, melyek keresik a hun eredetű népcsoportokat, a magyar nyelvben és más nyelvekben fellelhető nyelvi azonosságokat és hasonlóságokat, és amelyek a magyarság eredetére vonat- vonatkozó kozó tárgyi bizonyítékokat kutatnak fel Ázsiában. Az alapítvány célja az is,hogya magyarság eredetének kutatására célex-pedíciókat szervezzen, vagy ilyen szer- vezzen, vagy ilyen szerveződéseket fi- nanszírozzon, képi-és hanganyagokat gyűjtsön a magyarság és a rokon népcso- portok életéről, segitse a későbbi tu- dományos kutatásokat, vagy mások ezirá- rányú kezdeményezését erkölcsileg és anyagilag is támogassa. Az Alapitvány célja az is, hogy kapcsolatot keressen és tartson fenn a világban élő magyarok szervezetivel, elemezze a világban élő szórványmagyarság helyzetét, segítse előa regionális társadalmi, kultúrális együttműködést. ... >>

Zirc és Vidéke Alapitvány

()

8413 Eplény, Veszprémi u. 23.
képviselő: Németh Péter képviselő
Zirc város és vidéke vonzáskörzete fejlődésének, gyarapodásának elősegitése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41