Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Enying civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

"BALATONBOZSOKÉRT Alapítvány"

(sport,oktatási,kulturális)

8131 Balatonbozsok, Fő út 94.
képviselő: Szerémy Györgyné kuratórium elnöke
A Balatonbozsokon élő lakosok oktatási, kulturális, sport-, szabadidős tevékenységének támogatása, a fiatal tehetségek továbbtanulásának elősegítése, települési környezet ápolása, településátvilágítást elősegítő tanulmányok készítése és készíttetése. ... >>

"BORÓKA" Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8130 Enying, Sportköz 26.
képviselő: Megyeriné Tóth Gabriella kuratóriumi elnök
Az Enyingen, illetve a környező településeken élő mozgássérült, szellemileg sérült, ill. egyéb betegségben szenvedő gyermekek fejlődésének, gyógyulásának elősegítése, életkörülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Cinca Környezet- és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8131 Enying, Virág utca 3/a.
képviselő: Kinorányi Éva elnök
Az ökológiai, környezettudatos szemlélet terjesztése a lakosság körében, a természeti értékek megismerése, népszerűsítése, az ifjúság környezeti nevelésének támogatása. ... >>

Enying Városi Sportegyesület

(sport)

8130 Enying, Kossuht L. u. 26.
képviselő: Tóth Dezső ... >>

Enyingi Horgász Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8130 Enying, Deák F. u. 23.
képviselő: Dr. Szilágyi Tibor elnök
A tagok horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, horgászsport népszerűsítése. ... >>

Enyingi Keresztyén Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

8130 Enying, Kossuth L. u. 48.
képviselő: Kiss Gábor
Egy társaságba nyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust megváltójuknak és istenüknek tekintik a Szentírás szerint, az ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, és az ő országát terjesztik a fiatalok között.
... >>

Enyingi Polgárok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8130 Enying, Rákóczi u. 52.
képviselő: Bernát Miklós elnök
Alapszabály 2. § 2.pontja szerint. ... >>

Enyingi Török Bálint Gazdakör

(érdekképviselet)

8131 Enying, Munkácsy u. 16.
képviselő: Kiss Norbert Ivó elnök
A tagok érdekeinek a képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása. ... >>

Enyingi Török Bálint Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8130 Enying, Kossuth u. 55.
képviselő: Huszka József kuratóriumi elnök
Elősegíteni, hogy az Enyingi Török Bálint Általános Iskola, Gimnázium és Dolgozók Szakközépiskolája működési feltételei javuljanak. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Enyingi Városvédő-, Szépítő és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8130 Enying, Kossuth út 29.
képviselő: Barabits Elemér
Enying város természeti és építészeti értékeinek, a település szerkezetének védelmében, célszerű és esztétikus fejlesztésében, szépítésében való közreműködés. A helyi hagyományok ápolása és gyűjtése, a lakosság kötődésének erősítése az otthont adó környezetében. Az építészet és természet és környezet védelme. ... >>

Fejér Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet)

8130 Enying, Munkácsi út 16.
képviselő: Kis Norbert Ivó elnök
A Fejér megyei gazdakörök, gazdaszövetkezetek, családi gazdaságok, fiatalgazdák, valamint a 21/1999. (III.5.) FVM sz. rendeletben szabályozott termelői értékesítő szervezetek érdekvédelme, érdekképviselete, gazdálkodást és szakmai fejlődést segítő tevékenységük támogatása, az Európai Uniós elvárások megismertetése, összehangolása. A Fejér megyei gazdakörök, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége közötti információáramlás megteremtése és elősegítése. ... >>

GURULÓ BIKÁK MOTOR-SPORT KLUB Egyesület

(sport,oktatási)

8131 Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi Géza út 2/A.
képviselő: Halász Gábor elnök
Enying-Balatonbozsok lakosságának szabadidősport lehetőségeinek bővítése, fő célként kitűzve a motorsport helyi gyakorlásának feltételei megteremtését, oktató ismeretterjesztő programok, bemutatók és versenyek szervezése. ... >>

"KABÓKAPUSZTA és KÖRNYÉKE LAKOSSÁGÁÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8130 Enying, Tóth Árpád út 2.
képviselő: Boér Renáta Gabriella kuratóriumi elnök
Az alapító okirat 5.1.-5.2. pontjai szerint. Enyingen, ezen belül elsősorban Kabókapusztán, illetve a környező településeken településfejlesztés, oktatási és egészségügyi ellátás javítása, kulturális ellátottság javítása, sportolási lehetőségek megteremtése, felnőttképzés szervezése, természeti környezet megóvása. ... >>

Szirombontogató Alapítvány az Enyingi Óvodáért

(intézményi,oktatási)

8130 Enying, Vas Gereben út 1.
képviselő: Némethné Szuntheimer Edina kuratóriumi elnök
Segíti és ösztönzi mindazon kezdeményezéseket, amelyek az óvoda szélesebb és színvonalasabb szintű tevékenységét célozza, az óvoda működési feltételeinek javításával, az óvodai nevelő-oktató munka segítésével, a gyermekek sokoldalú fejlesztésének érdekében. ... >>

"Török Bálint" Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8130 Enying, Rákóczi utca 2.
képviselő: Tóth Gyula elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Városi Polgárőrség Enying

(közbiztonság,egyéb)

8131 Balatonbozsok, Mikszáth K. út 1.
képviselő: Botos Sándor elnökhelyettes, Horváth József elnökségi tag III., Kovács István elnökségi tag I., Reiber Attila elnök, Szabados Károly elnökségi tag II., Szűcs János elnökségi tag IV.
Enying város közbiztonsága, közrendje biztosítása. ... >>

Városunkért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
képviselő: Szabó László Mihály kuratóriumi elnök
Enyingen a betegség megelőző és gyógyító, az idegenforgalmi szerepkört erősítő, a kulturális, oktatási ellátás, a sport támogatása. A tudományos kutatói, környezet és műemlékvédelmi, természetvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelmi munka elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41