Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Enese civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9143 Enese, Petőfi u. 24.
képviselő: Bartos Ilona
Nevelés és oktatás, képességgfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében, valamint megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Enese Sport Club

(sport)

9143 Enese, Szabadság u. 25.
képviselő: elnök Mesterházi József, elnökhelyettes ifj. Dombi János, elnökhelyettes ifj. Dombi János, Horváth András, Ihász Csaba Péter, Mentusz Péter, Ominger Tamás, Polgár Gyula, Varga Csaba
Az Enese Sport Club sporttevékenységek működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos teendők koordinálása, irányítása, szükséges szakmai és pénzügyi hátterének biztosítása. ... >>

Enesei Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális,egyéb)

9143 Enese, Szabadság u. 25.
képviselő: Gülch Eszter - elnökségi tag, Lengyelné Szlovacsek Éva - elnök, Némethné Kránicz Anikó - elnökségi tag
Az egyesület célja: a község tisztaságának, rendezettségének javítása, a falukép ápolása, kialakításában való közreműködés. Rendezvények keretében a céloknak megfelelő propaganda nyújtása a faluközösség részére. A községi intézmények bevonása a célok és feladatok megvalósítása érdekében. Kulturális rendezvények szervezésével ismeretszerzési lehetőséget kínál az érdeklődők számára. A tagok baráti légkörben, egymással együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek. A népi kultúra ápolása, népszokások felelevenítése, a községi tánccsoport patronálása, más tánccsoportokkal való kapcsolattartás segítése. A falumúzeum gyűjteményének gyarapítása. Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítása lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül. ... >>

Enesei Horgász Egyesület

(sport)

9143 Enese, Szabadság u. 25.
képviselő: Fodor István, Fülöp Sándor, Görcs Zoltán
Az egyesület tagjai szabadidejének hasznos eltöltése, az Enese község határában található horgásztónak rendben tartása, horgászatra alkalmassá tétele, illetőleg alkalmasságának folyamatos fenntartása, a tömeg- illetőleg a szabadidős sport kultúrált keretek között történő ... >>

Enesei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

9143 Enese, Szabadság u. 25.
képviselő: Albert János, Horváth Csaba, Polgár Gyula
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése. A bűnalkalmak korlátozása, a bűncselekmények számának mérséklése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület

(kulturális)

9143 Enese, Szabadásg u. 23. (Művelőd.Ház)
képviselő: Botos Gábor
Az egyesület célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Győr-Moson-Sopron megyében működő civil szerveződések és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára. Az egyesület tevékenységével járuljon hozzá a megye kiegyensúlyozott (gazdasági-társadalmi-politikai humán) fejlődéséhez, a megyéhez való kötődés, a polgáriasodási folyamat erősítéséhez, a civil szerveződések létrejöttéhez, közéleti aktivitásának növeléséhez. ... >>

Közalapítvány az enesei óvodás gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9243 Enese, Petőfi u. 26.
képviselő: Nagy Lajos
Adjon anyagi segítséget a Helyi Nevelési Programban meghatározott célok eléréséhez. Szolgálja a gyermekek testi-lelki fejlődését. Járuljon hozzá az egészséges életkörülmények, az egészséges életmód kialakításához. Segítsen abban, hogy biztosítsuk a kisgyermekek művelődését, szórakozását, sportolási, testedzési lehetőségét. Ismerhessék meg a gyermekek tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Szolgálja az óvoda bútorzatának, berendezéseinek, szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközöknek ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Enese

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

képviselő: Takács István
környezet és természetvédelem ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41