Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Encs civil szervezetek


Találatok száma: 62
1. oldal

Abaúj Bútoripari Dolgozók Társtulajdonosi Egyesülete

(egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Csurkó László elnök ... >>

Abaúj Leader Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Petőfi út 62.
képviselő: Bratu László alelnök, Füzesséry József elnök
Abaúj és az Észak-magyarországi régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek fejlesztése.
Abaúj és az Észak-magyarországi régió, kiemelten az egyesületet létrehozó helyi közösséget alkotó települések, értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
A térségben történő előremutató változások támogatása a gazdasági tevékenységnek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonozóbbá tevő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. ... >>

Abaúj Térségi Gazdasági- és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

3860 Encs, Bem J utca 3
képviselő: Mercz Dániel
A régió összehangolt gazdaság- és vállalkozásfejlesztésének segítése, támogatása. Közös területfejlesztési programok kialakításának koordinálása. A fejlesztések megvalósításához szükséges pénzalapok kialakításának segítése. A térség kis- és középvállalkozásai létrehozásának támogatása jogi és szaktanácsadással. A térségen belüli települések gazdasági fejlődésének elősegítése és összehangolása. A környezetfejlesztés koordinálása. A térségi fejlesztési programok megvalósításának elősegítése szakember gárda kiközvetítésével. Az idegenforgalom és fejlesztésének támogatása és segítése. Az országon belüli és külföldi erőforrások térségbe vonzása és azok koordinál felhasználásának elősegítése. Információ biztosítása a térségen belül és kívül egyaránt a gazdaság valamennyi elemére. Szakmai konferenciák, tapasztalatcserék szervezése, gazdasági együttműködések szervezése különböző szinteken. Kapcsolattartás más térségi gazdaságfejlesztő szervezetekkel. ... >>

"Abaúj Tűzvédelméért" Alapítvány

(tűzoltó)

3860 Encs, Szent Flórián út 1
képviselő: Kovács Sándor
Abaúj térségének tűzmegelőzési propaganda munkájának segítése, az önkéntes tűzoltóságok támogatása és felszereltségük javítása. Az Encsi Tűzoltóparancsnokság új tűzoltó technikákkal való ellátása. ... >>

Abaújdevecseri Polgárőr Egyeseület

(közbiztonság,egyéb)

3860 Encs, Petőfi utca 75
képviselő: Bratu Ferenc
ember- és állampolgári jogok védelme, közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetk által igénybe vehető -szolgáltatások. ... >>

"ABAUJ" Falugazdász Egyesület

(érdekképviselet)

3860 Encs, Rózsa u. 2.
képviselő: Burkus Balázs ... >>

ABAÚJI GYERMEKFOCI ENCSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási)

3860 Encs, Emődi D. u. 3.
képviselő: Mészáros László
A Borsod-Abaúji labdarúgást szerető gyermekek nevelésének segítése, szakszerű és normatív oktatásuknak a kialakítása. Segítségnyújtás a felfelé áramlások lehetőségeinek kereséséhez. ... >>

Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Petőfi utca 18
képviselő: Evva Margit ... >>

"ABAÚJI HUNOR" Vadásztársaság

()

3860 Encs, Május 1.u.59.
képviselő: Talpai László ... >>

Abaúji Ipartestület Encs

(érdekképviselet)

3860 Encs, Petőfi u. 36.
képviselő: Blaskó Tibor, Lencsés László ... >>

Abaúji Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

3860 Encs, Táncsics u.4..
képviselő: Tímár László elnök ... >>

Abaúji Polgári Együttműködés Egyesület

()

3860 Encs, Május 1. út 73.
képviselő: Karsai Attila elnök, Kléri Bertalan alelnök, Szeles András aleln. ... >>

Abaúji Polgármesterek Egyesülete

()

3860 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Becse Csaba ... >>

"Abaúji Református Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3860 Encs, Táncsics utca 6
képviselő: Szanyi Bertalan
Oktatás, természeti-hitélet nevelés a református gyermekek részére, - A jósvafői református oktatási központ, erdei iskola létrehozása és működtetése, - Református emlékhelyek, emlékek, műemlék templomok gondozása, ezek megismertetése, - A helyi népi kultúra felkutatása és ápolása, - Oktatási és hitéleti nevelés érdekében szálláshely biztosítása. ... >>

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3860 Encs, Bem József út 3.
képviselő: Rakaczki Zoltán elnök ... >>

"Az Abaúji Egészségügyért " Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3860 Encs, Gagarin u.3.
képviselő: Rozim Jánosné
Abaúj térség orvosainak továbbképzési támogatása. Hosszú betegségben szenvedő vagy elhunyt egészségügyi dolgozók csládtagjainak támogatása. Abaúj térség egészségügyi dolgozóinak rehbilitációs és üdültetési támogatása. Orvosi műszer és orvosi géppark vásárlásának támogatása.A térség egészségügyi intézményeinek üzemeltetési támogatása. Betegségmegelőző programok szervezése, támogatása ( szűrés, felvilágosítás, egészségnevelés). Fiatal egészségügyi dolgozók támogatása. Abaúj egészségügyi dolgozóinak egészségügyi költségeihez való hozzájárulás.Az egészségügy finanszírozásával, fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások figyelemmel kísérése és pályázat szerkesztése. Más, hasonló célú alapítványok támogatása. ... >>

Az Abaúji Szakmunkástanulók Tanműhelyéért Alapítvány

(oktatási)

3860 Encs, Rákóczi út 59.
képviselő: Bratu László
Az intézmény tanulói gyakorlati képzése feltételeinek megteremtése, javítása, a felszereltség növelése, javítása a kőműves és géplakatos szakmában, a tanműhelyi képzés feltételeinek kialakítása a ruhakészítő és bútorasztalos szakmában, az üzemi, munkahelyi szakmai képzésben tantervi anyagként előírt, de a munkáltatóknál eszközök hiányában meg nem oldható, a gyakorlati képzés szempontjából fontos feladatok kiegészítő végzés keretében való feltételeinek megteremtése. Encs városában és vonzáskörzetében jelentkező szakirányú át- és továbbképzési feladatok tanműhelyi bázisának megteremtése. ... >>

Az Encsi Evangélikus Templomért Alapítvány

(kulturális)

3860 Encs, Gagarin utca 4 B
képviselő: Dankó Béla
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - az Encsi Evangélikus Templom felépítése, fenntartása, - parókia felépítése - lelkiélet biztosítása az encsi evangélikus hívők részére, kulturális rendezvények, vallási jellegű találkozók szervezése, - szükségben lévő, hitben élő egyedülállóak és idősek anyagi és lelki támogatása, - a gondokkal küzdő, illetve családi háttér nélkül felnövekvő fiatalok erkölcsi és egészséges hitre és életmódra nevelése és anyagi támogatása. ... >>

Az Encsi Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3860 Encs, Gagarin u.1.
képviselő: Zsibai Béláné
Az intézmény nevelési, oktatási feltételeinek folyamatos javítása. Oktatási eszközök beszerzése. Az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezeti és technikai tevékenységek kiegészítő finanszírozása. Új módszerek, adaptációk elindításához anyagi segítség nyujtása. ... >>

"Az Encsi Váci Mihály Gimnázium Diákjaiért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

3860 Encs, Petőfi út 60.
képviselő: Ferencsák Sándorné
A Váci Mihály Gimnázium oktatási feltételeinek folyamatos javítása, a tanulók támogatása, ösztöndíj, szociális segély, tanulmányi versenyeken, iskolai, iskolán kívüli pályázatokon elért teljesítmények ösztönzése. Külföldi szakmai gyakorlatokhoz hozzájárulás. Az intézmény programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. ... >>

BM. Encs Rendőrkapitányság MTTSZ Lövészklub

()

3860 Encs, Rendőrkapitányság
képviselő: Ambrus János elnök ... >>

Borsodi Roma Kerek Asztal Egyesület

(kulturális,egyéb)

3860 Encs, Muskátli út 39.
képviselő: Garami Antal elnök
Elősegítené a nemzeti és etnikai kisebbségek köztük a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságágért folytatott törekvéseket, és erősíteni tartós és visszafordíthatatlan beilleszkedésüket egyként a nemzet testébe, valamint az európai népek közösségbe oly módon, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek mindeközben megőrizzék, ápolják és fejlesszék nemzeti identitástudatukat, hogy minden kisebbség büszkén vállalja, és ismertesse meg a rá jellemző kultúrát, hagyományokat és a nyelvet. ... >>

Dr. Sulyokné Volcsányi Anna Felgyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi)

3860 Encs, Petőfi u.63.
képviselő: Dr. Mészáros Miklós
Dr. Sulyokné Volcsányi Anna súlyos betegségből eredően szükségessé vált rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása. ... >>

Edisz Encsi Demokratikus Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

3861 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Dojcsák Mihály ... >>

Eklészia Encsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3860 Encs, Táncsics út 6ú
képviselő: Baksy Mária Margit
-református oktatás, hitbéli nevelés református gyermekek és ifjak részére,
-helyi népi kultúra felkutatása és ápolása,
-református oktatás, természeti hitéleti nevelés elősegítésére,
-református emlékhelyek gondozása,
-templom és gyülekezeti épületek karbantartása, felújítása, ilyen jellegű közösségek és szociális intézmények létesítése, működtetése, az ifjúság keresztény szellemben való nevelése,
-egyházi rendezvények szervezése és az egyházközség anyagi szükségleteinek támogatása,
-református egyház folyamatos és megfelelő szintű működési feltételeinek biztosítása, valamint az ehhez szükséges eszközök karbantartása és korszerűsítése, ifjúsági táborok és összejövetelek segítése, azok anyagi feltételeinek megteremtése,
-biztosítja a folyamatos hitoktatás feltételeit és eszközeit,
-a gyülekezet vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek üdültetése, táboroztatása, ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása,
-az egyházközség testvér gyülekezeti kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra,
-szociális tevékenység, családsegítés, valamint az időskorúak támogatása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek és ifjúság érdekképviselete,
-integrált hitoktatás elősegítése, fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Encs és Térsége Vállalkozói Klub

()

3860 Encs, Bem u.13.
képviselő: Juhász Barnabás elnök ... >>

Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális)

3860 Encs, Petőfi út 75.
képviselő: Mercz Dániel
infrastruktúra fejlesztés - épített és természeti környezet védelme - Encs Város zölt területeinek karbantartása (kiemelten temetőgondozás, parkgondozás, parképítés, játszóterek kialakítása) - a település köztisztaságról való gondoskodás ... >>

Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány

(sport)

3860 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Varga József
Az Encsi Városi Televízió működtetése, Az "Encsi Hírek" című helyi lap szerkesztése, terjesztése, Encs városban és vonzáskörzetében élők hiteles tájékoztatása a várost és az abaúji régiót érintő sport- és egyéb eseményekről, elektronikus és írott sajtó útján ... >>

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

(természetvédelem)

3860 Encs, Petőfi u. 75.
képviselő: Zsibai Zsolt
Encs Város Önkormányzata 13/1994. (VIII.25.) sz.r.1.§. /1/ bekezdésben foglalt feladatok végrehajtásának bonyolítása a ráutalt személyek természetbeni ellátása érdekében ingyenes földhasználat és talajelőkészítés biztosítása. Szaporítóanyagok biztosítása. Állattartás támogatása. ... >>

Encs Városi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3860 Encs, Vasút út 11.
képviselő: Tóth László elnök
Az egyesület alapvetően a bűnmegelőzés társadalmi kereteinek szélesítésére kíván lehetőséget teremteni. A működési területén található közösségi és magántulajdonban lévő tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közti bizalom, és együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

Encs-Abaújdevecser Sport Egyesület

(sport)

3868 Encs-Abaújdevecser, Kossuth ú.77.
képviselő: Juhász Barnabás ... >>

Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Ipartelep
képviselő: Beke József
A BUBÍV Abaúj Bútorgyártó és Értékesítő Kft. dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása; a nehéz helyzetbe került dolgozók tulajdonossá válásának segítése, végkielégítésének kiegészítése. A dolgozók és nyugdíjasok kultúrális életének támogatása, és a dolgozók továbbképzésének, a dolgozók és gyerekeik továbbtanulásának segítése. ... >>

" Encsi Gondozási Központért " Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3860 Encs, Táncsics u.2.
képviselő: Rivnyák Istvánné
Az Encsi Gondozási Központ által ellátásban részesülő idős emberek életvitele szebbé, jobbá tételének támogatása, szociális és egészségügyi ellátásuk segítése. Kultúrális és művelődési igényeinek kielégítléséhez hozzájárulás. ... >>

Encsi Konfekció Gyár "Modens" Munkástanács

(érdekképviselet)

3860 Encs, Szegilongi út 2.
képviselő: Horváth László ... >>

Encsi Kyokushin Karate Egyesület

()

3860 Encs, Deák F.u.3.
képviselő: Kádas János ... >>

Encsi LIONS Klub

(egyéb)

3860 Encs, Bem J. u. 3.
képviselő: Dr. Sulyok jános ... >>

"Fekete Sas" Vadásztársaság

()

3860 Encs, Akácos u.11.
képviselő: Kéri Zoltán ... >>

Fiatalok Abaújért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Május 1 út 16
képviselő: Bolobás Viktor, Kovács László, Weingartner Gábor ... >>

Forrói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3860 Encs, Radnóti utca 13
képviselő: Buda Éva
a.) Az óvodáskorú gyermekek testi , szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A gyermekek részére az egészséges életmód szemléletének fejlesztése, ezzel kapcsolatos alternatívák ismertetése.
b.) A roma kisebbség kulturájának ápolása, gyakorlásának elősegítése.
c.) A gyermek számára elméleti és gyakorlati eszközök útján rávilágítani a környezetvédelem fontosságára, az erre történő figyelemfelhívás, ezen célok , programok és közvetlen tevékenységek biztosításával történő megvalósítása.
d.) Szabadidő-, sporttevékenységek, talákozók elősegítése, az ehhez szükséges eszközök biztosítása
révén.
e.) Az előzőekben felsorolt célokat a kulturális örökség megóvása érdekében tűzi ki alapító.
... >>

Fügödi Romák Független Szervezete

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3867 Encs-Fügöd, Fő út 9.
képviselő: Terebesi Gábor elnök
Az encsi kistérségben élő halmozottan hátrányos helyzetű emberek érdekképviselete és a munka világába történő vissza kapcsolása. A célcsoportba tartozó emberek gyermekei támogatása úgy, mint oktatás és felkészítés a tanulásra főiskolai és egyetemi szinten. Adományozás és támogatás. A térségben ellátni az emberek érdekképviseletét. Küzdünk az alkoholizmus és a drogok ellen. A gyermekek céltudatos nevelése. Karitatív szolgálatot végzünk. A telepeken élő embereknek mentálhigiéniás segítséget nyújtunk. Járőrszolgálatot hozunk létre. Környezetvédelmi és egyészségügyi prevenciós tevékenységet látunk el. ... >>

" GONDVISELÉS KÉKED 25 + " Alapítvány

(szociális)

3860 Encs, Jókai u.18.
képviselő: Dr. Basista Erika
Minden törvényes módon és fellelhető eszközzel dolgozzék keresztyén missziós közhasznú, humanitárius, emberbaráti, karitatív célkitűzések megvalósításán. Szükségben lévő, hitben élő, egyedülálló fiatalok, idősek anyagi, lelki támogatása, a KÉKED 25 + egyedülálló fiatalok találkozójának szervezése, előadók költségeinek fedezése, ill. mindazon fiatalok támogatása, akiknek részvétele anyagi okok miatt akadályozott. özvegyek, árvák, krízis helyzetben lévő családok anyagi, lelki támogatása, az ifjúság, főként a családi háttér nélkül felnövekvő fiatalok erkölcsi és egészséges hitre és életmódra nevelése, ill. anyagi támogatása,a vidéki Babtista szórvány gyülekezetekbe letelepedni szándékozó fiatalok anyagi támogatása, megélhetésük, beilleszkedésük elősegítése, fiatal teológusok, misszió-munkások, nyugdíjas lelkipásztorok támogatása, fentnevezett csoportok részére szociális, keresztyén programjai érdekében akciókat, rendezvényeket szervez, ápolja segítő kapcsolatait, valamint új kapcsolatokra törekszik, bel- és külföldi segítő partnerekkel, megszervezi és végzi ezek adományainak elosztását, ugyanezen célokért munkálkodó más alapítványok támogatása. ... >>

Hazafias Népfront Városi Szervezete Encs

(egyéb)

3860 Encs, Petőfi utca 24.
képviselő: Szabó László ... >>

Jószándék Karitász Szervezet

(szociális)

3860 Encs, Petőfi u. 60.
képviselő: Restyánszki Bertalanné ... >>

MAGYAROK a MAGYARSÁGÉRT Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3860 Encs, Radnóti u.5.
képviselő: Popják József ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41