Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Elek civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5742 Elek, Szent István utca 4-6.
képviselő: elnök Nádor Mária
Az alapítvány céljaként többek között tenni kíván a hátrányos helyzetű vidéki tehetséges fiatalok támogatásáért, megyénk hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák képzési feltételeinek támogatásáért. A nyelvismeret, az idegennyelv ismerete és a szakmai kultúra fejlesztése. ... >>

A korszerű és a hagyományokat is ápoló mezőgazdasági szakoktatásért Alapítvány /Elek/

(oktatási,kulturális)

5742 Elek, Marx tér 4-6.
képviselő: Simon Mihály
Békés megye hagyományaihoz kapcsolódó hiányszakmák (Thesaurus szótárban) képzési feltételeinek támogatása. Peda- gógusok külf.i cseregyakorl. támogatása ... >>

Az Eleki Románokért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

5742 Elek, Dózsa Gy. utca 2. A.
képviselő: elnök Dr. Szelezsán János, elnökhelyettes Botsáné Szitás Erika, titkár Mészáros Jánosné
Az eleki román kisebbség érdekvédelme, érdekképviselete, a helyi román közösségek tevékenységének támogatása. ... >>

Az Eleki Templomért Alapítvány

()

5742 Elek, Gyulai u. 1.
képviselő: Durst Ferencné ... >>

Békés Megye Képviselőtestülete Radványi György Középsikolája és Szakképző Intézete

()

5742 Elek, Szt. István u. 4-6.
képviselő: Klemm István elnök, Singer Ferenc ... >>

Békés Megyei Cigánylakosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

5742 Elek, Lőkösházi út 50.
képviselő: Drágos József elnök, Kasuba József alelnök, Pusztai József alelnök
A Békés megyében élő cigánylakosok társadalmi-politikai képviselete, érdekképviselete, emberi és állampolgári jogai védelmének segítése. A cigányság hagyományainak és kulturájának ápolása, nyelvének őrzése, közösségi életének fejlesztése, társadalmi, gazdasági, kulturális felemelkedésének, önszerveződésének, önmegismerésének elősegítése. ... >>

Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Eleki Szervezete

(kulturális,egyéb)

5742 Elek, Lőkösházi út 50.
képviselő: elnök Drágos József, elnökhelyettes Rozsdás János, elnökhelyettes Szabó János
A Békés megyei Eleken élő cigány lakosok társadalmi képviselete, érdekképviselete, emberi és állampolgári jogai védelmének segítése. A cigányság hagyományainak és kulturájának ápolása, nyelvének őrzése, közösségi életének fejlesztése, társadalmi, gazdasági, kulturális felemelkedésének, önszerveződésének elősegítése. A cigányság érdekében társadalmi kapcsolatok kiépítése, ápolása, megyei, regionális és országos szervezetekkel való együttműködés kialakítása, fenntartása, határokon átnyúló kapcsolatok kialakítása, ápolása. ... >>

Csillagfény Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

5742 Elek, Dankó P. utca 8.
képviselő: Süveges Józsefné
Családok, fiatalok, hátrányos helyzetű és kisebbségi társadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítása és fenntarthatóságát tartósan elősegítse. ... >>

ELÁN Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

5741 Elek, Erkel F. u. 13/a.
képviselő: Godó Antal elnök
A szociálisan perifériára szorult fiatalok segítése, tanácsadói iroda létesítése, szabadidős, kulturális és sportrendezvények szervezése. ... >>

Elek és Környéke Cukorbetegek Klubja Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

5742 Elek, Kétegyházi út 12.
képviselő: Szkaliczki János elnök
A cukorbetegek folyamatos egészség-megőrzési programjainak segítése, általános társadalmi és egészségügyi érdekeinek érvényre juttatása, helyi szinten történő érdekvédelme, az ifjúság egészséges táplálkozásra nevelése, ismeretterjesztés. ... >>

Elek Fejlődéséért Alapítvány

()

5742 Elek, Kétegyházi u. 8.
képviselő: Gál Attila
A nagyközség aktív dolgozóinak, családtagjainak és a lakosság más rétegei egészségvédelmének erősítése, az üdültetés és más pihenés támogatása, anyagi támogatás nyújtása, a szociális biztonság elősegítése, a mindenkori társadalmi minimum jövedelem alatti kedvezményezettek, munkanélküliek támogatása, segélyezése. ... >>

Elek III. számú Óvoda Tanulóinak Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5742 Elek, Kétegyházi út 91.
képviselő: Drágos Józsefné elnök
Az Óvodában lévő gyermekek egészséges életmódjának alakítása az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításának elősegítése, az értelmi fejlesztés nevelés megvalósításának támogatása, az óvoda tárgyi és szemléltető eszközeinek gyarapítása és mindezen célok megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Elek Labdarúgó Egyesület

(sport)

5742 Elek Reibel M.Müv.K, Kossuth L. utca 13.
képviselő: ifj. Görgényi András
A labdarúgó sport népszerűsítése, versenyeken való részvétel. A szükséges anyagi és szponzorálási feladatok megoldása. Önsegélyezés, baráti rendezvények szervezése. A helyi sportélet előmozdítása, a sporttevékenység propagálása és támogatása. ... >>

Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány

(oktatási,egyéb)

5742 Elek, Gyulai út 2.
képviselő: elnök Zsidó Ferenc
Elek város élhetőbbé tételének segítése, a város közterületeinek működéséről gondoskodik, környezetvédelmi célok megvalósulását segíti, zöldövezetek kialakítása, gyermekek, ifjúság szellemi és testi fejlődésének támogatása, nemzeti-etnikai kisebbségek nevelése, közoktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Eleki Állat- és Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

5742 Elek, József A. utca 9. II./9.
képviselő: elnök Kovács János, elnökhelyettes Gróh András Mihály, titkár Borbélyné Sarkadi Enikő
Eleken az állat- és növényvilág védelme. ... >>

Eleki Általános Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5742 Elek, Lőkösházi u. 17-19.
képviselő: Hoffmann Ferenc elnök
Az általános iskolai tanulók és fenőtt dolgozók, középiskolás tanulók sport és szabadidős tevékenységének szervezése, tervezése, irányítása és lebonyolítása. ... >>

Eleki Asztalitenisz SE

(sport)

5742 Elek, Kétegyházi út 12.
képviselő: elnök Szkaliczki János, elnökhelyettes Verindán Károly, titkár Áment Gábor
Az asztalitenisz sport népszerűsítése, fejlesztése, szervezése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Eleki Gyermekeinkért Alapítvány

(sport,kulturális)

5742 Elek, Lőkösházi u. 17-19.
képviselő: Dr. Heimné Máté Mária elnök
A tanulóifjuság irodalmi, zenei, nyelvi, művészeti, sport és tanulmányi munkájánakelismerése, támogatása, jutalmazása. ... >>

Eleki Lányok és Asszonyok Egyesülete

(szociális)

5742 Elek, Vasút sor 4.
képviselő: elnök Cinanó Jánosné
Idősek, elesett emberek és családok segítése, segítségnyújtás a nők szociális és humanitárius problémáinak megoldásához. Cigány egyesületként a roma családok megsegítése. ... >>

Eleki "Napsugár" Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,kulturális)

5742 Elek, Kossuth utca 13.
képviselő: Árgyelán György
Az Elek kisrégióban a nyugdijasok szociális, kulturális, egészségügyi és egyéb érdekeinek védelme és képviselete, a közösségi élet kibontakoztatása a térségben és a városban élő soknemzetiségű magyar-cigány-német-román-szlovák identitású nyugdíjas lakosság kulturális, hagyományápoló, nyelvi identitást megőrző feladatainak ellátásához támogatások megszervezése és nyújtása. ... >>

Eleki Németek Egyesülete

(kulturális)

5742 Elek, Kétegyházi u. 2.
képviselő: elnök Szilbereisz Józsefné
Elek nagyközségben élő német nemzetiségű lakosság kisebbségi érdekeinek, törekvéseinek megfogalmazása, képviselete, jogainak érvényesítése minden olyan fórumon ahol a német nemzetiség érdekei bármilyen formában felmerülnek. ... >>

Eleki Nemzetiségi Hagyományőrző Néptánc Egyesület

(kulturális)

5742 Elek, Kétegyházi út 104.
képviselő: elnök Gera Krisztina, titkár Gál László
Nemzetiségi hagyomány ápolása. ... >>

Eleki Önkéntes Tűzoltó és Mentőegylet

(tűzoltó,természetvédelem,kulturális)

5742 Elek, Gyulai út 2.
képviselő: Kecskeméti János
Tűz elleni védekezés, a tűzoltói és mentőhagyományok megismerése, tisztelete és ápolása. Az ifjúság egészséges életmódra, a természetes és épített környezet védelmére való nevelése. Az élet és értékvédelem közösségi értékeinek népszerűsítése. ... >>

Eleki Polgárőség Közhasznú Szervezet

(egyéb)

5742 Elek, Vécsey sor 23.
képviselő: Málik János András
Bűncselekmények megelőzése, tulajdonformák védelme, közösségi kapcsolatok erősítése, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület

(kulturális,egyéb)

5742 Elek, Pöltenberg utca 55.
képviselő: elnökhelyettes Botás Tivadar, Szabó Péter elnök, titkár Rusz Miklós
Román hagyományőrzés, kulturális programok szervezése, szabadidő hasznos eltöltése. Eleki román zenei, dal, néptánc és tárgyi kultúra megőrzése, összegyűjtése, bemutatása, előadások szervezése, kiadványok megjelentetése. ... >>

Eleki Szlovákok Egyesülete

(kulturális)

5742 Elek, Kossuth L. utca 13.
képviselő: elnök Dome Tibor
Elek városban a szlovák nemzetiségű lakosság nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának megőrzése, történelmi hagyományainak ápolása, kisebbségi létükkel összefüggő más sajátosságaik érvényre juttatása. ... >>

Eleki Vadásztársaság

(sport)

5742 Elek, Külterület 0112.hrsz.
képviselő: elnök Szabó József
Tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosít. A vadkárok megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. Elősegíti a vadászati kultúra ápolását. ... >>

"Életet az Éveknek" Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

5742 Elek, Kossuth utca 13.
képviselő: Árgyelán György
A szövetség elősegíti és támogatja a Békés Megyei nyugdíjas civil szervezetek munkájának fejlődésést, hatékonyabbá tételét. A cél megvalósítása érdekében a szövetség képzéseket, konferenciákat, egyéb rendezvényeket szervez, információt szolgáltat, kiadványokat készít, támogatja és ápolja a nemzetközi kapcsolatokat. ... >>

Harruckern János Eleki Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5742 Elek, Szent István utca 4-6.
képviselő: Nagy Endre
Tagjainak rendszeres helyi- intézményen belüli, intézmények közötti- játék, turisztikai versenyzés és versenylehetőség tervezése, szervezése, sporttanfolyamok müködtetése. ... >>

Kistérség Gazdasági, Kultúrális Felemelkedésért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5741 Elek, Kossuth u. 13.
képviselő: Árgyelán György elnök
A térség gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődésének, felzárkóztatásának elősegítése ... >>

Könyv, könyvtár, műveltség Alapítvány /Elek/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5742 Elek, Ady E. u. 2.
képviselő: Zsidó Ferenc
Az eleki könyvtár könyvállományának gyarapítása. Irodalmi, zenei rendezvények támogatása. A könyvtár használók, olvasók érdekeinek kielégítése, közérdekű kezdeményezések támogatása. ... >>

Munkás Horgász Egyesület Elek

(sport)

5742 Elek, Mátyás király utca 45.
képviselő: elnök Gémes Imre
Az egyesület célja: a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

PALLASZ Alapítvány

(szociális)

5742 Elek, Kun Béla utca 34.
képviselő: elnök Dr. Vígh Károly, elnökhelyettes Veres Zoltán
A szociális segítségre szorulók támogatása. ... >>

PRO VITAL Alapítvány

(szociális)

5742 Elek, Árpád utca 2/B.
képviselő: elnök Dr. Vándor György, elnökhelyettes Törzsök Attiláné
A szociális segítségre szorulók támogatása. ... >>

RÉGIÓNKÉRT Egyesület

(kulturális)

5742 Elek, Széchenyi u. 14.
képviselő: Móga Lászlóné Kimpián Ildikó elnök
A Dél-Alföldi Régióban annak fejlesztését elősegítő programok szervezése, információ áramoltatása, interetnikus kapcsolattartás, intézményközi együttműködés. ... >>

Reibel Mihály Művelődési Ház és Mozi Alapítvány

(kulturális)

5742 Elek, Gyulai u. 2.
képviselő: Kovács János elnök
Az eleken élő nemzeti és etinkai kisebbségek hagyományainak felkutatásával, ápolásával, szokásaival kapcsolatos tevékenységek támogatása. Az eleki tanulóifjúság ismereteinek bővítése, látókörük szélesítését szolgáló kulturális tevékenység támogatása. Elek zenei élete fellendítésének támogatása. Kulturális jelleggel működő önszerveződő csoportok támogatása. A város temetőinek, azok emlékhelyeinek gondozása. ... >>

Reibel Mihály Művelődési Ház és Mozi Alapítvány /Elek/

(kulturális)

5742 Elek, Gyulai u. 2.
képviselő: Zsidóné Kerekes Éva
A nagyközség több nemzetiségének kulturális életének támogatása, szórakozás biztosítása minden korosztály számára, rendezvények ... >>

Riha Ilona Alapítvány /Elek/

()

5742 Elek, Gyulai út 2.
képviselő: Bereczki Sándorné elnök
Eleki jó képességű tanulók támogatása. Eleken élő dolgozó nyugdíjas pedagógusok rászorultság alapján történő megsegítése. ... >>

SAOLIN Bűnmegelőző, Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület

(egyéb)

5742 Elek, Felszabadulás u. 20.
képviselő: Kneifel Antal elnök ... >>

"Sclerosis multiplex gyógyításáért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

5742 Elek, Kétegyházi út 6.
képviselő: Tűri László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység, a sclerosis multiplex betegségben szenvedők életminőségének javítása, gyógykezelések finanszírozása, eszközök, műszerek beszerzése. ... >>

Szabadidő Sportklub Elek

(sport)

5742 Elek, Kétegyházi utca 40.
képviselő: Kovács József elnök
Elek község területén sportolással kapcsolatos közérdekű célok megvalósításának szolgálata. A klub eszközöket és lehetőségeket biztosít kondicionáló edzéshez, fittness sportoláshoz, rehabilitációs tevékenységhez, testépítéshez, egészségmegőrzéshez. ... >>

Szabadidős Lovas Klub

(sport,oktatási)

5742 Elek, Lőkösházi út 82.
képviselő: Barna Gergely elnök, Mány Péter alelnök
Szabadidős és sport célú programok szervezése, bonyolítása, a lovassport népszerűsítése, gyógylovagoltatás, képzés, versenyeztetés. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41