Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dusnok civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Dosnok Községért Alapítvány

(sport,egyéb)

6353 Dusnok, István Király u. 9.
képviselő: Palotai Péter
Tanterem építés, községfejlesztés, nemzetiségi kapcsolatok kiépítése, diáksport támogatása. ... >>

Dusnok Községért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6353 Dusnok, István Kir. u. 9.
képviselő: Hodován János kuratóriumi tag, Simonics Vince kuratóriumi elnök
általános iskola sportlétesítmény építése, - községfejlesztés, Natkai út építése, - nemzetiségi hagyományok ápolása, - diáksport támogatása. ... >>

Dusnok Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

6353 Dusnok, István király utca 9.
képviselő: Berta János elnök, Ollósi László elnökhelyettes
Az Egyesület alapvető célja Dusnok község területén a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés és a szabadidő hasznos eltöltésének, illetőleg ezek lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportszerű magatartás és sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. Az Egyesület gondoskodik tagjai és a településen, valamint vonzáskörzetében lakók ilyen igényeinek kielégítéséről, működési területén elősegíti az oktatási és nevelési intézmények, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, sajátos eszközeivel és lehetőségeivel pedig közreműködik az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos társadalmi és intézményi feladatok ellátásában. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint a sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Dusnoki Hegyközség

(oktatási)

6353 Dusnok, Köztársaság utca 14.
képviselő: Hodován János ... >>

Dusnoki Kulturális Egyesület

(kulturális)

6353 Dusnok, Köztársaság u. 2.
képviselő: Palotai Péter elnök
A rác, a horvát és a magyar dalok, táncok és zenék gyűjtése, hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása., Népszokások, tárgyi eszközök gyűjtése, bemutatása., Helyi irodalmi, művészeti alkotók és alkotások támogatása. ... >>

Dusnoki Polgárőr és Közbiztonsági Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6353 Dusnok, István király u. 9.
képviselő: Dr. Bajusz István elnök ... >>

Dusnoki Sporthorgász Egyesület

(sport)

6353 Dusnok, Köztársaság u. 2.
képviselő: Kiss Berta Károly elnök ... >>

Dusnoki Vállalkozók Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

6353 Dusnok, Köztársaság utca 14.
képviselő: Farkas József elnök, Földesi István gazdasági vezető, Kapitány Zsolt titkár
A helyi vállalkozói réteg közelebbi megismerkedése., Saját és egymás tevékenységi körének minél szélesebb nyilvános bemutatása, ismertetése, például szakmai bemutatók szervezése., Egyéni és közös problémák megbeszélése és a megoldás érdekében való összefogás erősítése., Helyi szinten adódó munkavállalási, fejlesztési lehetőségek megismerése., Országos és helyi pályázati és beruházási lehetőségek megismerése., Adóügyekről, törvényekről, szabályzatokról, munkavédelmi előírásokról való szélesebb körű tájékozódás, megbízott szakértői vendégek előadása révén., Önkormányzati testület és a vállalkozók közelebb kerülése érdekében a kölcsönös tisztelet, megbecsülés és bizalom megerősítése, a közösség és a lakosság érdekében., Vállalkozói klubhelyiség kialakítása, Internet hozzáférhetőséggel, akár részmunkaidős alkalmazott foglalkoztatásával., Szakmai képzések megszervezése, azok elősegítése., Érdekvédelem a helyi önkormányzat előtt., Információk terjesztése., A céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat. ... >>

Kincskereső Család- és Ifjúságsegítő Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6353 Dusnok, Dózsa Gy. utca 10.
képviselő: Facskóné Mihó Ágnes alelnök, Hodován Péter elnök
Közösség építő-, kulturális-, családi- és ifjúsági programok szervezése. Hátrányos helyzetű családok, gyermekek és fiatalok segítése. Családi napközi létrehozása és működtetése. Oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és környezeti nevelés, természetjáró kirándulások, erdei iskolai programok szervezése. Keresztény, népi és nemzeti kultúránk megőrzése, népművészet, hagyományőrzés. Nemzetiségi kultúránk ápolása. Veszélyeztetett családok, ifjúsági rétegek számára drogprevenciós és bűnmegelőzési programok szervezése. ... >>

Testünkért Lelkünkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6353 Dusnok, István király u. 27.
képviselő: Seregné Hévei Margit
Az országos gyógyítás elősegítése és támogatása a betegség minden nemében egészségügyi célú támogatások nyújtása, - vallási és hitéleti célú támogatás, - szociális célú támogatás, - gyermek és ifjúságvédelmi támogatás, - öregek és hátrányos helyzetűek támogatása, - vállalkozás. ... >>

Vajasmenti Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6353 Dusnok, Szent István király u. 49.
képviselő: Kiss János elnök
Az egyesületekre, vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok, rendeletek és ezen alapszabály betartásával és betartatásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekkel összhangban, a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással, a legcélszerűbb együtt működési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41