Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunaújváros civil szervezetek


Találatok száma: 273
1. oldal

"A baleseti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Minik Lajos kuratórium elnöke
A Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztály színvonalának emelése, segítése a baleseti ellátás érdekében. ... >>

"A Dunaújvárosi Evangélikus Centrumért" Alapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Szilágyi Erzsébet u. 34.
képviselő: Hábermajer Jánosné kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi evangélikusok hitélete jobb feltételeinek biztosítása. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

A JÖVŐ OKTATÁSÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. III I/108.
képviselő: Dér Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Iskolák, középiskolák üzemeltetése, oktatással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása közoktatási megállapodások keretében, az iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók ingyenes oktatása. ... >>

A KÖZSZOLGÁLAT NYUGDÍJASAIÉRT

(szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Pók Ferenc kuratórium elnöke
Dunaújváros Megyei Jogú Város Költségvetési intézményeiből és azok jogelődjeiből nyugállományba vonult, kizárólag nyugellátásban részesülő személyek életminőségének, szociális helyzetének javítása. ... >>

A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városház tér 1.
képviselő: Kósa Mihály elnök
Célszemélyek szociális helyzetének, életminőségének javítása, közösségi tér biztosítása gyermek és ifjúsági feladatok ellátása, továbbá az alapító okirat 3/b. pontjában felsoroltak. ... >>

"A látó szemért" Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képviselő: Dr.Kollarics Béla kuratórium elnöke
Szervezéssel és anyagiakkal támogassa a Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros Szemészeti Osztályán a dolgozók szakmai fejlődését. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"A szülészet-nőgyógyászatért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Bazsa Sándor kuratórium elnöke
A Szent-Pantaleon Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztály szakmai színvonalának emelése Dunaújváros és vonzáskörzete lakossága nőgyógyászati ellátása érdekében. Orvosi Műszerek biztosítása, a cél elérését segítő előadások, konzultációk szervezése az alapító okirat szerint. ... >>

"A VASVÁRIS GYERMEKEKÉRT"

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.
képviselő: Sági Péter kuratóriumi elnök
Az általános iskolás tanulók továbbtanulásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

AKRASZ-HOLIDAY Közhasznú Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 19. I/2.
képviselő: Szarka Balázs elnök
A közhasznú sportegyesület elsődlegesen és alapvetően a Dunaújvárosban hagyományokkal rendelkező labdarúgás, azon belül is a kispályás labdarúgás sportág vonatkozásában kíván közhasznú működést kifejteni. Ennek keretében célja: tagjai sporttevékenységének (kispályás labdarúgás) biztosítása, versenyek, kupák szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

ALAPÍTVÁNY A DUNAÚJVÁROSI UROLÓGIA FEJLŐDÉSÉÉRT

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S.u. 4-6.
képviselő: Németh Józsefné kuratóriumi elnök
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Urológiai Osztály részére korszerű műszerek beszerzése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Alapítvány a Szórád Márton Általános Iskola tanulóiért

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Magyar u. 49.
képviselő: Pálvölgyi Kálmán kuratórium elnöke
Tanulmányi és egyéb más versenyek vetélkedők szervezéséhez támogatás. Továbbá az alapító okiratban részlezettek. ... >>

Alfa Lövész Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Balogh Á. utca 16-18.
képviselő: Takács Titusz Tivadar elnök
A sportlövészet népszerűsítése, sportlövészetet gyakorló sportolók, magánszemélyek sportolásának biztosítása, támogatása. Sportlövészethez szükséges gyakorlási feltételek biztosítása. Lőtér üzemeltetése. Fegyverek szakszerű őrzése, tárolása. Fegyveres szolgálatok, vadászok részére a gyakorlás lehetőségének biztosítása. Sportemberi közösség kialakítása, sportbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Országos, nemzetközi, területi lövészsport versenyeken, rendezvényeken való részvétel, versenyek, rendezvények, edzőtáborok szervezése, támogatása. Szabadidő-sport, tömegsport rendezvények támogatása, népszerűsítése és azokon való rendszeres részvétel. A lövészsporthoz szükséges anyagi, technikai eszközök megteremtése és azok maximális kihasználása, az egyesület tagjainak versenyekre, edzőtáborokba való utazásának biztosítása. Fiatal tehetséges versenyzők felkutatása, kinevelése, támogatása, utánpótlás nevelés. ... >>

ANGELS Női Jégkorong Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. I/3.
képviselő: Oros Brigitta elnök
Dunaújvárosban a női jégkorong, mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

ARANYECSET ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5.
képviselő: Németh Márta kuratóriumi elnök
Oktátási és kulturális tevékenység támogatása. ... >>

"Árpád Fejedelem" Vadásztársaság

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Jászai Mari tér 4. I/1.
képviselő: Dr. Nagy Ottó elnök ... >>

Az Élhetőbb Létért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2400 Dunaújváros, Tavasz utca 11. IV/2.
képviselő: Tamási Zsuzsanna elnök
A környezet és természetvédelmi szemléletmód, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elősegítése. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, az állatok jogainak védelme, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-fogyasztás megelőzése, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, fogyasztóvédelem, térítésmentes egészségügyi állapotfelmérések a lakosság körében, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Az emberek egészségéért" alapítvány

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
képviselő: Kuminkáné Hoboth Edit kuratóriumi titkár
A gyógyító - megelőző - rehabilitációs orvosi tevékenység magasabb színvonalú megvalósítása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Bánki Donát" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.
képviselő: Müller Attila elnök
A középiskolai képzéshez tartozó, az intézményben szervezett tanulmányi versenyek költségeihez, valamint a jó eredményt elért tanulók díjazásához való hozzájárulás. Részletesebben az alapító okiratban. ... >>

"BONITA"

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr. Kernács János kuratórium eln.
A Kft-vel munkaviszonyban álló, vagy munkaviszonyban állott hátrányos helyzetű dolgozóinak, illetve nyugdijasainak, valamint ezek velük közös háztartásban lévő eltartott családtagjainak megsegítése. Továbbá a nyugdíjasok részére kulturális és egészségmegőrzési céljaik megvalósítása érdekében kirándulások, stb. szervezése.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi-rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, valamint a Dunaferr Zrt. alapító olyan munkavállalóinak, illetőleg a munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akik 2004. január 1-jét követően munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelen állapotba kerültek, azaz a baleset vagy a foglalkozási megbetegedés miatt munkaképességük legalább 67 %-ban csökkent. Célja továbbá azon fenti munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akiknek hozzátartozójuk az alapító gazdasági társaságnál elszenvedett munkabaleset vagy foglalkoztatási megbetegedés következtében elhunyt.

Célja az alapítványnak, hogy az elérni kívánt célok megvalósítása érdekében anyagi erőforrásokat gyűjtsön, akár hazai, akár nemzetközi forrásból, akár állami szférából, akár civil szférából. A célok között tehát fontos szerepet tölt be annak lehetővé tétele is, hogy a munkabalesetben, illetőleg foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált munkavállalók és hozzátartozóik, illetőleg a munkabalesetben vagy foglalkozási megbetegedésben potenciálisan elérhető erőforrások összpontosuljanak, illetőleg ténylegesen a jelen alapító okiratban is megfogalmazott célok érdekében hasznosuljanak.

Célja továbbá az alapítványnak, hogy ezen okiratban megfogalmazott valamennyi célt az ezekkel kapcsolatos információk megfelelő publicitása, tehát a tömegtájékoztatási és egyéb tájékoztatási eszközök megfelelő igénybevétele útján is elősegítse. ... >>

CARISSA Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 22. I/3.
képviselő: Petrás Gábor elnök
A sportegyesület elsődlegesen és alapvetően a Dunaújvárosban hagyományokkal rendelkező labdarúgás, azon belül is a kispályás labdarúgás sportág vonatkozásában kíván működést kifejteni. Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, kupák szervezése, továbbá, hogy a közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. ... >>

Civil Választási Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45. I/6.
képviselő: Gombos István elnök
a./ A civil- és társadalmi szervezetekben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával, a tagság érdekeinek érvényesítése, jogi képviselete. b./ Hozzájárulni az állampolgárok képviseletéhez, a szükséges társadalmi vitákon keresztül. c./ A területileg illetékes jogszabályalkotásban és az önkormányzatok döntéshozatali munkájában való részvétel. d./ Nyitott szervezetként széles kapcsolatokat kiépíteni a hasonló területen működő Európai Uniós városi és regionális szervezetekkel. e./ Részt venni a helyhatósági választásokon. f./ A város környezetvédelmi állapotának vizsgálata, az ezzel összefüggő lakossági érdekvédelem ellátása. g./ A lakósság érdekképviselete a szolgáltatásokat nyújtó városi és regionális szolgáltatókkal szemben, illetve eljárás az országos hatáskörű szolgáltatóknál. ... >>

Civilek Háza Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Martinovics utca 26.
képviselő: Gere János kuratórium elnöke
Közösségi tér biztosítása, a lakosság önszerveződő közösségi tevékenységének támogatása. ... >>

COMBAT SPORTOK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

(sport,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Erkel kert 17. I/3.
képviselő: Rozman István elnök ... >>

Corner Police FC Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Szabadság u. 20. IV. 3.
képviselő: Fekete Mihály elnök ... >>

CSENGETÉS a tanulási zavar megelőzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.
képviselő: Andics József Béla kuratórium elnöke, Csikós Ágnes kuratóriumi titkár
Az alapítvány elsődleges célja a dunaújvárosi óvodákba és általános iskolákba járó, a tanulási zavar kialakulására veszélyeztetett és max. 10 éves korú gyermekek fejlesztő pedagógiai tevékenységgel való megsegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

CSILLAGDOMB Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Diófa utca 23.
képviselő: Zakhar László
Gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete, és az oktatás-nevelés színvonalának emelése. Egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítés, képességfejlesztés, tehetséggondozás. ... >>

Csillagszeműekért Gyermekalapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Földes Ferenc liget 1.
képviselő: Zsifkó Ferencné kuratórium elnöke
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődéséhez, az óvodai életkörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek folyamatos minőségi biztosítása. ... >>

DANUBIUS Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2400 Dunaújváros, Batsányi út 15/B. 2/6.
képviselő: Varga Gabriella elnök
A működési területén élő emberek (felnőttek és fiatalok) harmonikus testi, lelki, fizikai és szellemi, tehát teljesnek mondható életvitelének kiteljesítését szolgálva hozzájárul ahhoz, hogy - más hasonló társadalmi szervezetekkel együttműködve - egészségesebbé, elviselhetőbbé, igényesebbé és nem utolsó sorban kulturálisan szórakoztatóbbá is váljon környezetükben a lakosság mindennapi élete. ... >>

Diana Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2400 Dunaújváros, Babits M. utca 12. fsz./1.
képviselő: Bakos László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel, különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítani. ... >>

Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14.
képviselő: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök
A dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése az alapító okiratban részletezett tevékenységek végzésével. ... >>

Dr. Molnár Gergely Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.
képviselő: Dr. Máté Ágnes kuratóriumi elnök
A Szt. Pantaleon Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Osztályán a betegek magasabb színvonalú ellátása, a betegellátás biztonságának fokozása, a műtéti érzéstelenítés szakmai színvonalának javítása, az osztály dolgozói számára a munkavégzés körülményeinek javítása, és továbbképzés, tudományos tevékenység lehetőségeinek szélesítése. ... >>

Dr.KOVÁCS PÁL KÖZSZOLGÁLATI ÚJRAKEZDÉSI ALAPÍTVÁNY

(szociális)

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
képviselő: Gombos István kuratórium elnöke
A dunaújvárosi statisztikai kistérségen belül, a közszférában tovább foglalkoztatásukban veszélyeztetett munkavállalók felkészítése a változásokra, a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességük fejlesztésének elősegítése, támogassa a tartós munkanélküliség megelőzését, vállalkozóvá válásukat elősegítse, az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

DRAGON STEEL Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Jókai M. út 66.
képviselő: Dubniczki Tünde elnök
Dunaújváros és környékén a sárkányhajózás, mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

DUDI Diák és Pedagógus Alapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. IX.em. 913. szoba
képviselő: Nyerkiné Alabert Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Duna OLD-BOYS Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45.
képviselő: Burián Imre József elnök
Biztosítsa a testedzést, elsősorban labdarúgás, továbbá egyéb más labdajáték keretében, valamint a labdarúgást népszerűsítse, a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés iránti igényt felkeltse, és mindehhez szervezeti keretet nyújtson. ... >>

DUNA-FITT Sportegyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
képviselő: Vasánszki Attila elnök ... >>

"DUNA" AE. KLUB /Alkoholmentes Klub/

(egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10.
képviselő: Berkes M. János titkár ... >>

Dunaferr - Art Dunaújváros Alapítvány

(kulturális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Klein András Miklós kuratórium eln.
Képzőművészet, különösen vas és acéltermékek művészeti feldolgozásának támogatása. ... >>

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Jakab Sándor kuratórium titkára, Lukács Péter kuratórium elnöke
A miskolci egyetemen folyó graduális és posztgraduális kohászképzés támogatása, valamint a Bsc és Msc szintű anyagmérnök képzés és ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása. Továbbá az alapító okirat 3.2. alatt részletezettek. ... >>

Dunaferr Búvár Klub

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Lőtér út 1.
képviselő: Csöndör Gyula elnök, Siba János titkár
Ipari és nem ipari búvártevékenység folytatása, a búvárúszó sport területén a klubtagok felkészítése, versenyeztetése, a feltételek biztosítása, a nem versenyszerű búvárkodás biztosítása tagoknak, szakemberképzés. ... >>

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

(szociális)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Dr.Nagy Péter kuratóriumi tag, Klyuchkin Serhiy kuratóriumi elnök, Mádlné Dr. Maár Ilona kuratóriumi tag, Mucsi Zoltán kuratóriumi tag, Poszpischil László kuratóriumi titkár
Fő célja a Dunaferr Rt, illetve az Rt részvételével működő és az Rt kollektív szerződésének hatálya alá tartozó dunaújvárosi székhelyű gazdasági társaságok olyan munkavállalóinak támogatása, újrakezdésük elősegítése, akiknek munkaviszonya gazdasági, vagy iparszerkezeti okokból megszűnt, vagy megszűnik. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Dunaferr Horgász Egyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Gagarin tér 13. fsz. 1.
képviselő: Medveczky Endre elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére horgászati lehetőségek biztosítása. ... >>

DUNAFERR Ifjúsági Szervezet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
képviselő: Csapó Tamás elnök
A munkavállalói és tanulói általános érdekvédelem ellátása, továbbá szabadidős sport- és kulturális tevékenység ellátása. ... >>

DUNAFERR ISKOLA TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.
képviselő: Horváthné Orbán Katalin kuratóriumi elnök
Az oktaztás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai eszközök beszerzése, különös tekintettel a középfokú képzésre, az ipari igényekre. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

DUNAFERR Repülő Klub

(sport)

2400 Dunaújváros, Repülőtér
képviselő: Loskay László
Légi sport tevékenység, munka és egyéb célú repülések folytatása tagjain keresztül, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

DUNAFERR SE BARÁTI KÖR EGYESÜLET Dunaújváros

(sport)

2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 2-4.
képviselő: Kocsa László elnök ... >>

DUNAFERR Sportegyesület

(sport,oktatási)

2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 4.
képviselő: Mátyás Gábor ügyvezető elnök
Versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, sportversenyek szervezése, sportolók felkészítése, versenyeztetése, élsportolók nevelése. ... >>

DUNAFERR Technikai Sport Egyesület

(sport)

2400 Dunaújváros, Sport u. 5.
képviselő: Siba János, Szőke István, Tokaj Jánosné ... >>

Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Jókai Mór út 19.
képviselő: Almási Zsolt elnök
Hozzájárul a tájegység felemelkedéséhez olyan szellemi műhely kialakításával, amely támogatja és koordinálja a helyi társadalom igényeit megfogalmazó közösségeket művelődésük, hagyományápolásuk, gazdasági és politikai szemléletük fejlesztésében, az egészséges életmód és humanizált környezet kialakításában. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41