Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunasziget civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Dunaszigeti Községi Sportegyesület

(sport)

9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 57.
képviselő: Nagy István
Tagjai részére biztosítson a versenysportoláshoz és a szabadidős sportoláshoz szükséges feltételeket, biztosítsa a szabadidő tartalmas eltöltését és elősegítse tagsága egészséges életmódra történő nevelését. ... >>

Dunaszigeti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9226 Dunasziget, Sérfenyő u 80/2.
képviselő: Kiss Sándor
A közrend és közlekedésbiztosnág, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a mélységi határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. ... >>

Dunaszigeti Vadászati Egyesület

(sport,egyéb)

9226 Dunasziget, Cikola u. 8.
képviselő: Makk Ferenc- elnök, Tóth István - titkár
A vadászati egyesület célja, hogy tagjait kulturált sport-vadászati lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa, így különösen: támogassa tagjai bér- és vendégvadászati törekvéseit; az állam vagy más tulajdonosok vadászati jogának hasznosítása során vadászterületet vegyen haszonbérbe, vagy más jogcímen birtokba és azon vadászati jogosultságot szerezzen és gyakoroljon.
A Vadászati egyesület utóbbi célja megvalósítása és gyakorlása során, a rá vonatkozó jogszabályok szerint: tervszerű vadtenyésztési és vadvédelmi tevékenységgel előmozdítja a hasznos vadállomány fejlődését; szakemberei útján megfelelő módon gondoskodik a vadászterület és a vadállomány őrzéséről; megteszi a szükséges intézkedéseket a vad életmódja által okozott károk megelőzése és elhárítása érdekében. ... >>

Eleven Táj Természetvédő és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9226 Dunasziget, Fő utca 41.
képviselő: Dengi Mária
A Szigetköz természeti és kulturális értékeinek védelme, biológiai sokféleségének, fenntartható fejlődésének, a terület magasabb szintű védettségének elősegítése, fenntartása. A leromlott állapotú természeti területek rehabilitációjának elősegítése. A környezettudatos oktatás támogatása. A minőségi, természetkímélő ökoturizmus szervezése, fejlesztése, támogatása. A néphagyományokhoz köthető kulturális értékek fennmaradásának támogatása. ... >>

Elfogadás Tábor a Szigetközben Egyesület

(természetvédelem,szociális)

9226 Dunasziget, Külterület hrsz:0127/10.
képviselő: Farkas István
Az egyesület célja: az egyesület székhelyén olyan táborozó hely létrehozása és működtetése, amely egyaránt alkalmas fogyatékos, valamint egészséges gyermekek és családjaik pihenésére és táboroztatására. Olyan tábor létrehozása a cél, ahol a látogatók megismerkedhetnek a régi, vidéki életformával, az érintetlen környezet vadregényes természeti adottságaival. ... >>

"NAPSUGÁR" Alapítvány Dunasziget

(intézményi,oktatási,kulturális)

9226 Dunasziget, Felszabadulás utca 21.
képviselő: May Imre
Dunasziget község óvodai ellátásának korszerűsítése. ... >>

Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület

(kulturális)

9226 Dunasziget, Április 4. u. 1/B.
képviselő: Takácsné Pollák Rita
Az egyesület célja és feladata régi legendák, hagyományok, dalok felelevenítése, összegyűjtése, ápolása, továbbélésük elősegítése, mindezek megőrzése az utókor számára.
Az egyesület tagjai célul tűzik ki továbbá, hogy anyagi alapokat teremtsenek és technikai eszközöket biztosítsanak az egyesület keretein belül működő zenészek, zenész csoportok működéséhez, különös tekintettel az egyesület alapító tagjai által már évek óta működtetett SŰRŰ RÁNTÁS NÉPZENEKÖR, valamint az általa segített gyermek és ifjúsági népdalkörök, népzenekarok, mint ismeretszerző, amatőr alkotó, működő közösségek működésének elősegítését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását.
Célul tűzi ki rendezvények lebonyolítását, továbbá rendezvényeken való részvételt, ahol az egyesület tagjai a tudásukat bemutathatják, valamint táborok szervezését, oktatók, előadók meghívását is.
Az egyesület célul tűzi ki az összegyűlt tudás, eredmények bemutatását, fesztiválokon való részvételt, illetve a későbbiekben ilyenek szervezését. Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civilszervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.
Az egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne csak a mai Magyarország területén fejtse ki tevékenységét, így kiemelt célja a határon túli magyarok még felelhető népdalkincsének, hagyományainak összegyűjtése, és minél szélesebb körben való megismertetése. Az egyesület célja, hogy a lehető legtöbb határon túli népzenei, néptánc és hagyományőrző csoporttal felvegye a kapcsolatot és folyamatosan közös rendezvényeken vegyenek részt. Az egyesület célja, hogy minden tőle telő segítséget megadjon a határon túli magyarok részére a magyarságuk megőrzéséhez (pl. lehetőségeihez mérten magyar nyelvű könyvek, kiadványok, cd-k küldésével.)
Az egyesület célul tűzi ki a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek népdal, népzene és kultúrkincseinek összegyűjtését, bemutatását is. ... >>

Timaffy Endre Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9226 Dunasziget, Fő út 39.
képviselő: Kiss Sándor
A Timaffy Endre Általános Iskola tárgyi feltételeinek, berendezésének, felszereltségének javítása, a gyerekek iskolai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök, anyagok beszerzése. Az iskolai nevelés feltételeinek anyagi támogatása, az ellátás korszerűsítése és fejlesztése. A természettudományi, nyelvi képzés, számítástechnika oktatás, testnevelés és szakkörök működési feltételeinek biztosítása és ehhez való hozzájárulás. Kapcsolatteremtés külföldi iskolákkal, családokkal, külföldi utak szervezése, az azokon való részvétel támogatása. Kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása. Szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatása. Kulturális és hagyományőrző tevékenység segítése, támogatása. Az iskola névadója, Timaffy Endre szellemi örökségének ápolása. Timaffy Endre Iskolában létrehozott Timaffy emlékszoba bővítése. A Timaffy emlékszoba és tárgyainak gondozása, állagmegóvása. Kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41