Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dunapataj civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Baxtale Shave Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6328 Dunapataj, József A. utca 17.
képviselő: Ajtai Tibor elnök
Az emberi jogok képviselete a cigányetnikum érdekében, a cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé, a társadalmi elvátások közvetítése, a cigányság egymást megismerő és segítő közösségekké szervezése, a fiatalság nevelése a társadalmi demokratikus életre, a cigány értékek felkutatása. ... >>

Boldog Nyárért Alapítvány

(sport,szociális)

6328 Dunapataj, Szelíd 36.
képviselő: Dr Szőcs Lajos elnök, Kutasné Kerekes Anna elnökh.
A nehéz gazdasági viszonyok között a nagykereskedelemben dolgozók és családtagjaik részére kedvezményes üdülési, művelődési és azbadidő sport lehetőségek biztosítása. ... >>

Dunapataj Általános Iskolásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6328 Dunapataj, Kalocsai út. 2.
képviselő: Varga Zoltánné kuratóriumi elnök
Támogassa az iskolában folyó tanulmányi- sport- szabadidős tevékenységet, valamint a munkára nevelést.Segítsa a tanulmányi és egyéb versenyek megszervezését és díjazását, jutalmazza a kiemelkedő tanulmányi, sport és kulturális eredményeket elért ... >>

Dunapataj és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

6328 Dunapataj, Hartai u.32.
képviselő: Kutus Béláné
A mozgáskorlátozottak érdekképviselete és védelme, megfelelő társadalmi elismerésük kivívása, társadalmi életében való részvételük megkönnyítése, törvényes jogaik gyakorlásának elősegítése. A működési területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme és érdekképviselete, jogaik, törvényes érdekeik megismertetése és tudatosítása, a részükre jogszabályok alapján járó kedvezmények megszerzésében való közreműködés, ilyen irányú kérelmeik ügyintézése az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Dunapatajért Közalapítvány

(egyéb)

6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.
képviselő: Csókás Gizella kuratóriumi elnök
Dunapataj nagyközség közigazgatási területén élő polgárok és működő szervezetek élet- gazdasági- és gazdálkodási körülményeinek megteremtése. ... >>

Dunapataji Gazdakör

(oktatási)

6328 Dunapataj, József A.u.76.
képviselő: Dr. Iván Katalin elnök ... >>

Dunapataji Községi Sportegyesület

(sport)

6328 Dunapataj,
képviselő: Gavenda János elnök ... >>

Dunapataji Legeltetési Bizottság

(egyéb)

6328 Dunapataj, Hold u. 5.
képviselő: Nagy Gábor ... >>

Dunapataji Lövész, Íjász és Szabadidősport Egyesület

(sport)

6328 Dunapataj, Vasút utca 2.
képviselő: Hus Sándor elnök
A szabadidősport, ezen belül elsősorban a lövészet és az íjászat gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, a tagok sporttevékenységének szervezése, az ifjúság sportra nevelése. ... >>

Dunapataji Népdalkör és Hagyományörző Egyesület

(kulturális)

6328 Dunapataj, Petőfi u. 20.
képviselő: Dávid János elnökhelyettes, Thiesz Zoltán elnök ... >>

Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális)

6328 Dunapataj, Ordasi út 27.
képviselő: Gyuricza László elnök
A tagok érdekeinek képviselete, a dunapataji hagyományok ápolása és továbbadása. A tagjai kulturális és általános műveltségének gyarapítása. A közösségi összetartozás érzésének növelés, fejlesztése. Egészségmegőrzés területén aktív tevékenység folytatása. ... >>

Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

6328 Dunapataj,
képviselő: Juhász József ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20.
képviselő: Biacsi Sándor elnök ... >>

PATAJ Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 10.
képviselő: Bévárdi Pál elnök
A vadásztársaság célja, hogy a tevékenységére irányadó jogszabályok és szabályzatok betartásával, az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban lehetőséget biztosítson a tagjai számára a vad és ezáltal a környezet és természet védelmében a vadgazdálkodásban és a vadászati tevékenységben történő közreműködésre, illetve vadászati lehetőséget biztosítson az arra jogosultsággal rendelkező tagjai számára. ... >>

Pataji Barachi János Református Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6328 Dunapataj, Béke tér 15.
képviselő: Gyuricza Lászlóné elnök, Kiss János, Kopasz Gábor, Nagy Jenőné
Szociális tevékenység, családsegítés, képességfejlesztés, oktatás, kulturális tevékenység támogatása, református egyház műemlék épületei védelmének segítése. Hátrányos helyzetű református ifjuság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenység segítése. A református ifjuság sportevékenységének támogatása. ... >>

Patajiak Köre Egyesület

(kulturális)

6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 1.
képviselő: Bévárdi Pál elnök
A műveltség terjesztésére, a társas élet örömei elősegítésére, mulattató időtöltés és esz,ecsere által a tagok szabad óráinak hasznossá és kellemessé tételével, szellemi előrehaladására, valamint ezen eszmecserék által a közösség állampolgárainak informálására, közösségi életének aktív formálására, segítésére, hagyományainak ápolására alakult helyi egyesület. E célok érdekében keresi a kapcsolatot és együttműködést a közösség összes állampolgárával, valamint az állami és gazdasági szervekkel. ... >>

Sporthorgász Egyesület Dunapataj

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6328 Dunapataj, Nefelejcs utca 19.
képviselő: Katona József elnök
A természet és halállomány védelme., A horgász szakismeret terjesztése, a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése., Tagjai részére horgászati lehetőség biztosítása., A tagság érdekeinek képviselete., Adminisztratív tevékenysége során a tagok horgászati okmányokkal való ellátása., A Horgász Egyesület élet szervezése (közgyűlések, versenyek, társadalmi munka, stb.), Együttműködés, kapcsolattartás szervezése (a vízirendőrséggel, vízkezelőkkel, Önkormányzattal, APEH-al, Szövetséggel, természetvédelmi szervekkel, társegyesületekkel, stb.)., Segíteni a horgászvizek kezelőit és a hatóságokat az orvhorgászat és orvhalászat megelőzésében és megszüntetésében., Céljainak és feladatainak végrehajtása érdekében határozatok meghozatala., A Szelidi tó halászati, horgászati bérlőjének biztosítása a tó halállományának őrzését és a horgászrend betartását., A Szelidi tavon horgászni kívánók részére területi engedélyeket biztosít., Biztosítja a Szelidi tó halállományának pótlását külső forrásból való beszerzéssel. ... >>

Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6328 Dunapataj, Ordasi út 19.
képviselő: Flick Jánosné
Az 1990. évben általános iskolában végző, tovább tanuló gyermekek tanulmányainak költségeihez való hozzájárulás az iskola befejezéséig, nagy családok részére. ... >>

Szelíd Vadásztársaság

(sport)

6328 Dunapataj, Ordasi u.1.
képviselő: Váradi Gyula ... >>

Szelidért Alapítvány

(környezetvédelmi)

6328 Dunapataj, Zrínyi M u. 50.
képviselő: Dr. Nagy Antal elnök
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező Szelidi-tó, valamint az Önkormányzat belterületét képező Szelidi-tavi üdülö-és lakóövezet fenntartásában részt vállaljon. ... >>

Szelidi Természetbarátok Egyesülete

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

6328 Dunapataj, Zrínyi M. u. 50.
képviselő: Kocsis Károlyné elnök
Az egyesület tagjainak érdekvédelme. A Szelidi-tó és környezetének védelmében, kulturált üdülésre, pihenésre és sportolásra való alkalmazásának fejlesztésében és megőrzésében való tevékeny részvétel az alapszabály 4. pontja szerint. ... >>

Vagyon és Életvédelmi Egyesület Dunapataj

(egyéb)

6328 Dunapataj, Petőfi u.1.
képviselő: Szigeti Sándor elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41