Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dorog civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

A "Zrinyi ovisok egészségéért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2510 Dorog, Hősök tere 2.
képviselő: Hartyánné Polonyi Andrea tag, Nagy Józsefné kuratórium elnöke, Székely Keresztes Zoltánné alelnök
Az óvodások képzésének pénzügyi támogatása. ... >>

AQUAPLUSZ Környezetvédő és Vízisport Egyesület

(sport)

2510 Dorog, Baross G. ltp. 32. III/1.
képviselő: Molnár István elnök, Rajky Attila Tibor elnökhelyettes
A búvárkodás, a vitorlázás, a motorcsónakázás mint sport népszerűsítése, művelése, feltételeinek biztosítása.
A sportegyesület szervezeti formája: sportszervezet. ... >>

Ararát Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Kossuth L. u. 10/b.
képviselő: elnök dr. Dzsotján Gagik, elnökhelyettes dr. Dzsotjánné Krajcsír Piroska, gazdasági vezető Mara Márta Éva
Az örmény kultúra hagyományainak ápolása, örmény kiadványok megjelentetése, az örmény nyelv oktatása, továbbá kapcsolattartás az örménységgel, az Alapszabály I. fejezetének 6. pontjában felsorolt tevékenység útján. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulat Dorogi Szervezete (50845/2002)

(egyéb)

2510 Dorog, Május 1. u. 1.
képviselő: Sebők István ... >>

Bánya-és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete Bányász Szakszervezeti Szövetség (50878/2002)

(kulturális,érdekképviselet)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Wágner Ferenc
A tagság és a szervezetek érdekeinek védelme, képviselete és érvényesítése. Az élet-és munkakörülmények figyelemmel kisérése, lehetőség szerint javítása. Az elért szociális és kultúrális szinvonal szinten tartása. ... >>

Belszervi Betegek és Rokkantak Dorogi Egyesülete (51882/2002)

(egészségügyi,szociális)

2510 Dorog, Schmidt S. ltp. 37.
képviselő: Tóth Józsefné sz.:Czefernek Mária
Az egységes segítségnyújtás a testi és lelki rászorulóknak. ... >>

Célpont Sportegyesület (220/2003)

(sport,oktatási)

2510 Dorog, Pataksor alsó 51.
képviselő: Nyirák Norbert
A sportlövészet mint sportág, illetve annak különböző válfajai népszerűsítésével, oktatásával részt kiván vállalni Dorog város és környéke sportéletének fellendítésében. Kapcsolattartás és együttműködés az országos és területi sportlövész szervezetekkel. ... >>

Civilfilm Környezet-, Természet- és Fogyasztóvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2510 Dorog, Hősök tere 13. I/2.
képviselő: Filemon Béla elnökségi tag, Nádor Tamás István elnök, Nógrádi Miklós elnökségi tag
A környezettudatos, nem "pénzelvű" gondolkodás és életmód választási lehetőségének a felmutatása, a különféle társadalmi és egyéni helyzetek, egymásnak ellentmondó döntések kapcsán. ... >>

CONTACT Sportegyesület - Dorog (51884/2002)

(sport)

2510 Dorog, Bécsi u. 22.
képviselő: Mező Károly
A Magyar Tradicionális KÍOKUSHIN karate szemléletének és mozgásanyagának elsajátíttatása, rendszeres soprtolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, edzőtáboroztatás, felüdülés biztosítása, minőségi versenysport, versenyek rendezése, szabadidősport. ... >>

Crazy Dance Dorog Tánc Sporegyesület

(sport,oktatási)

2510 Dorog, Baross Gábor ltp. 4. III/10.
képviselő: Bredóka Istvánné
Gyermekek és ifjúság számára a tánckultóra terjesztése, fejlesztése, népszerűsítése. Tehetséggel rendelkezők és elhivatottságot érzők számára versenyszintű tánctudás megszerzéséhez a feltételek biztosítása, versenyekre felkészítés, a részvétel lehetőségének szervezése. ... >>

Dorog Tisztaságáért Környezetvédelmi Alapítvány (50950/2002)

(környezetvédelmi)

2510 Dorog, Iskola u.2.(Petőfi Óvoda)
képviselő: Gremsperger Jánosné kuratór.elnök
Az alapítvány célja: Dorog város és közvetlen környéke ökológiai állapotának figyelemmel kísérése, véleményezése, a társadalmi-gazdasági folyamatok befolyásolása, a környezetvédelmi helyzet javítása érdekében. A lakosság környezetvédelmi szemléletének fejlesztése. ... >>

Dorog Város Barátainak Egyesülete (50797/2002)

(kulturális)

2510 Dorog, Május 1. u. 1.
képviselő: Csiffáry Nándor dr. ... >>

Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület (3448/2003)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Kronavetter János elnök
A működési területen lévő települések diáksportjának szervezése, összehangolása, helyi versenyek rendezése az iskolák aktív közreműködésével, lehetőség szerint a diáksport anyagi támogatása a működési területen lévő iskolákban. ... >>

Dorog Városi Lövészegyesület

(sport)

2510 Dorog, Bécsi u. 79.
képviselő: elnök Árvai Imre
Sportlövészet gyakorlása szabadidő és versenysport keretében, a tagok lőkészségének javítása, versenyekre felkészítése, versenyek szervezése. ... >>

Dorog-Esztergom-Nyergesújfalu Térségi Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

2510 Dorog, Bécsi u. 71
képviselő: elnök Horváth László
A bűnmegelőzés, a közrendvédelem és a közbiztonság védelmi érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek és csoportok működése színvonalának és működési feltételeinek javítása.
A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Működési területe a tagszervezetek településeinek közigazgatási területére terjed ki. ... >>

Dorogi Bányász Nyugdíjas Alapítvány (51645/2002)

(érdekképviselet,szociális)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Papp Sándor kuratórium elnöke
Segítségnyújtás a Bányász Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas szakszervezeti alapszervezeteinek működtetéséhez és a szénmedence nyugdíjasainak szociális célú ellátásához. ... >>

Dorogi Bányász Vadásztársaság

(sport)

2510 Dorog, Bécsi u. 79.
képviselő: Horváth Béla ... >>

Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

2510 Dorog, Ella köz 3.
képviselő: Baranyai Lőrinc elnök
A tagok törvényes horgászatot biztosító okmányokkal való ellátása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatása, a tagság érdekképviselete, érdekvédelme. Az egyesület törvényes működésének elősegítése, a tagokat a természet szeretetére és védelmére ösztönözni. ... >>

Dorogi Diófa Sportegyesület (2239/2004)

(sport)

2510 Dorog, Szent Imre u. 29.
képviselő: Hendrich Tibor
Fiatalok az egészséges életszemlélet, sportszerű életmód és magatartás fejlesztése és erősitése. Közösségi életre való nevelése. Együttműködés kialakitása az egyesület pártoló tagjaival, szurkolóival és szimpatizánsaival. ... >>

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2510 Dorog, Bécsi út 71.
képviselő: Dr. Bartalos József kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés stb. ... >>

Dorogi Égetőmű Sport Club (51538/2002)

(sport)

2510 Dorog, Égetőmű
képviselő: Lágler Katalin, Otrok Györgyné
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, pihenés, felüdülés biztosítása, minőségi versenysport. ... >>

Dorogi Egyetértés Sportegyesület (75901/2002)

(sport)

2510 Dorog, Iskola u. 1.
képviselő: Csuha András elnök
Rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés iránti igények felkeltése, e tevékenységek szervezése, feltételek biztosítása, a versenysport szervezés, működtetése. ... >>

Dorogi Értékvédők Egyesülete (52347/2002)

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Cselenyákné Cservenka Rita
Dorog város már meglévő és folyamatosan keletkező értékei védelme, támogatása. Élő természet, környezet védelme, kultúrális, sport, művészeti értékek, épületek, városkép védelme, fejlődésének támogatása. ... >>

Dorogi Futball Club (52072/2002)

(sport,kulturális)

2510 Dorog, Köztársaság út 3.
képviselő: elnök Szauter Tamás
Dorogi labdarúgás szakmai szinvonalának emelése, ifjúság részére rendszeres sportolás, versenyzés biztositása. Labdarugó utánpótlás nevelése, labdarúgásban részt vevők számának folyamatos növelése. Dorig labdarúgás hagyományainak ápolása. ... >>

Dorogi Gyógyszergyártók Természetjáró Egyesülete

(sport,természetvédelem)

2510 Dorog, Esztergomi u. 27
képviselő: elnök Erős Sándor
Szabadidő hasznos eltöltése, az egészség megóvása, a testedzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése. A természeti értékek és területek állapotának megóvása, fenntartása, helyreállytása, fejlesztése.
A természetjárás, mint szabadidő eltöltésének hasznos módja nnépszerűsítése, az öntevékeny és közösségi élet kibontakoztatása.
Együttműködés és kapcsolattartás a természetjárással összefüggő területeken az illetékes önkörmányzatokkkal, szakhatóságokkal, szervezetekkel. ... >>

Dorogi ILCO Klub

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

2510 Dorog, Kossuth L.u. 6.
képviselő: elnök Magyarfalvi Imre
A sztómássá vált és daganatos bélbetegségben szenvendők szociális segítésének megszervezése annak érdekében, hogy lehetőséghez mérten tagjaik a legteljesebb életet élhessék a társadalom, környezetük és önmaguk javára. A tagok érdekeinek képviselet a szövetség, hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt. Oktatás megszervezése a sztómás betegek ápolását és házigondozását végzőknek. Kapcsolatok kialakítása a hasonló céllal működő szervezetekkel. ... >>

Dorogi Ipartestület (50902/2002)

(érdekképviselet)

2510 Dorog, Orgona u. 2.
képviselő: Szűcs György ... >>

Dorogi Ipartestület Szakképzési és Szociális Alapítványa (50940/2002)

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

2510 Dorog, Orgona u. 2.
képviselő: Shalk Ferenc kuratóriumi elnök
A mindenkori vállalkozók és vállalkozni szándékozók szakmai és vállalkozói ismereteinek oktatása, képzése. Az iparszerkezet átalakításából adódó pályamódosítások elősegítése. Célunk a munkából időlegesen vagy véglegesen kieső, különösen nehéz anyagi helyzetbe kerülő vállalkozók megsegítése, támogatása, a közösségi szolidaritás jegyében. ... >>

Dorogi Kábeltelevízió (139/2004)

(kulturális)

2510 Dorog, Felszabadulás u. 71.
képviselő: Dr. Dávid Anna
A helyi stúdió és a kétirányú jelátvitelt biztosító kábeltelevíziós rendszer kialakítása és üzemeltetése. ... >>

Dorogi Kézilabda Klub (52107/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Schiller u. 30.
képviselő: Dr. Bona Gábor
Dorog és vonzáskörzete kézilabdasportjának fejlesztése érdekében az általános iskolák összefogásával tehetségek felkutatásával az utánpótlás szervezése, az érdeklődők számára sportolási lehetőség megteremtése. ... >>

Dorogi Kommunális Közalapítvány (51039/2002)

(egyéb)

2510 Dorog, Felszabadulás u. 71.
képviselő: Bánsági György, Bartalos József dr.ügyvéd, Bokros László, Grósz Béla kuratórium elnöke, Kolits Gábor, Kozák Oszkár, Nábel József, Szűcs András, Tóth László
Dorog város levegő- és közterületi tisztaságának biztosítása. ... >>

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület (50798/2002)

(környezetvédelmi)

2510 Dorog, Bécsi út 42.
képviselő: elnök Balogh Zoltán
Dorog város és közvetlen környéke ökológiai állapotának figyelemmel kisérése, véleményezése, a társadalmi-gazdasági folyamatok befolyásolása a helyzet javítása érdekében. A lakosság környezetvédelmi szemléletének fejlesztése. ... >>

Dorogi Lakóközösségek Életminősége Javításáért Egyesület

(érdekképviselet)

2510 Dorog, Rákóczi u. 6.
képviselő: Dr. Csuha József elnök, Pántya György alelnök, Wágner Ferenc alelnök
Dorog város közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosi vagy bérlői érdekeltséggel rendelkező egyesületi tagok érdekeinek védelme, képviselete és érdekérvényesítése. ... >>

Dorogi Munkások Eszperantista Kultúrális Egyesülete (51560/2002)

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Esztergomi u. 1.
képviselő: Láng József
A munkások bérből és fizetésből élők kultúrális képzése, továbbképzése, eszperantó nyelv tanítása, gyakorlása. ... >>

Dorogi Nagycsaládosok Egyesülete (76162/2002)

(szociális)

2510 Dorog, Sándor u. 18.
képviselő: Gerendásné Dudás Ildikó, Molnár Mária
A város területén élő nagycsaládosok szervezett keretek közötti összefogása, érdekeik képviselete. Az élet és az anyaság tiszteletére nevelése. Több gyermek vállalására való ösztönzés, ennek feltételeiért való kiállás. A nagycsaládok egymást ismerő és segitő közösségé szervezése. ... >>

Dorogi Nehézatlétikai Club

(sport)

2510 Dorog, Bécsi út 34.
képviselő: Puksa Ferenc elnök
A sporttevékenység feltételeinek megteremtése a nehézatlétikai sportágban.
A sportegyesület szervezeti formája: sportszervezet (Stv. 15. § /1/ bek.) ... >>

Dorogi Nyugdíjas Egyesület (50837/2002)

(kulturális,szociális)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: elnök Szolecki Szilárd
A város területén élők,- elsősorban nyugdíjasok, időskorúak,- szervezett keretek közötti összefogása, sajátos érdekeik képviselet, közéleti és kulturális tevékenységük aktivizálása. ... >>

Dorogi Szénmedence Kultúrájáért (51454/2002)

(oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Otthon tér 1.
képviselő: Wágner Ferenc kuratórium elnöke
A Dorogi Szénmedencében élő lakosság kulturális, művelődési, oktatási, képzési, művészeti, nevelési és szórakozási igényei kielégítésének elősegítése a lakossági közművelődési tevékenység, az ilyen jellegű intézmények, szervezetek támogatása, a bányász hagyományok ápolása és az ilyen tevékenység támogatása. ... >>

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (51509/2002)

(sport,egészségügyi,oktatási)

2510 Dorog, Bécsi u. 71.
képviselő: Bakonyi István kuratórium elnöke
A dorogi szénmedencében a verseny, a diák, a szabadidősport, az ilyen jellegű szervezetek támogatása, a versenysport területén kimagasló eredményeket elérő sportolók és sportvezetők támogatása.

Célja szerinti besorolása: sporttevékenység, oktatási tevékenység, egészségügyi tevékenység. ... >>

Dorogi Vállalkozók Egyesülete (51999/2002)

(érdekképviselet)

2510 Dorog, Bécsi út 20.
képviselő: Molnár Albert
Dorog városában élő, vagy ott tevékenységet folytató vállalkozók, vállalkozások városi közélethez való kötődésének erősítése, stb. ... >>

Dorogiak Dorogért Alapítvány (51118/2002)

(kulturális)

2510 Dorog, Esztergomi u. 27.
képviselő: Dankó József kuratóriumi elnök, Puchner Ferenc kuratóriumi elnökhelyettes
Dorog város kultúrális, szellemi életének javítása, hagyományainak ápolása, lakókörnyezetének megóvása. ... >>

Dorogvidéki Református Alapítvány (51825/2002)

(szociális)

2510 Dorog, Templom tér 6.
képviselő: Balogh Zoltán ügyvéd, Pungur Béla kuratórium elnöke
A dorogvidéki Református Egyházközösség vonzáskörébe tartozó református lakosság hitéletének erősítése, anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Dunakanyar és Térsége Vállalkozóit Támogató Alapítvány (51620)/2002)

(egyéb)

2510 Dorog, Orgona u. 2.
képviselő: Szűcs György
A Dunakanyar és térsége régió valamennyi vállalkozója számára széleskörű munkalehetőséghez jutást és gazdasági kapcsolatok létrehozásának elősegítését igyekszik elősegíteni. ... >>

Együtt-Érted Gyermekrehabilitációs Alapítvány (51349/2002)

(egészségügyi)

2512 Dorog, Schmidt Villa-kert
képviselő: Bérces József
Az alapító intézet által gondozott értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek ellátásának finanszírozása. ... >>

Eötvös József Általános Iskola Diáksport Egyesület (52026/2002)

(intézményi,sport,oktatási)

2510 Dorog, Borbála ltp. 8.-
képviselő: Szabó Ferenc
A tagság rendszeres sportolása, versenyzése, túrisztikai versengés tervezése, szervezése, táborozatatási lehetőségek biztosítása, stb. ... >>

Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb Jövőért Alapitvány (52071/2002)

(egészségügyi)

2510 Dorog, Iskola út 2.
képviselő: Schmeráné Eichardt Gizella
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének anyagi támogatása, nyári táboroztatásának anyagi támogatása. Összegyűjtse a Dorogi Petőfi Sándor Napköziotthonos űvoda támogatására nyújtott pénzadományokat, intézményesen gondoskodjon annak felhasználásáról. ... >>

"Ifjú muzsikusok dorogi Alapítványa" (51030/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2510 Dorog, Bécsi u. 65.
képviselő: kuratórium elnök Kolozsvári Barnabásné
A zeneiskola tanulóinak bel- és külföldi utaztatása hangverseny előadások céljából. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41