Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Domoszló civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5.
képviselő: elnök Gyurkó Béla
Az egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek hozzásegítik a vidéki térségeket a konkrét fejlesztésekhez, a népességmegtartó képesség javításához.
A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességek, ismeretek és tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, vállalkozások valamint más társadalmi szervezetek számára.
A fenntartható fejlődés gondolatának társadalmi tudatba történő integrálása. ... >>

Domoszló Község Jövőjéért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Sztankó József
A közszolgáltatás körén belül összefogni a lakosságot a község szebbé tételére, a helyiek életminőségének javítása, Domoszló hagyományainak ápolása, szellemi, kulturális, sport, turisztikai igények ösztönzése, segítése és kielégítése. ... >>

Domoszló Sportklub

(sport)

3263 Domoszló, Ságvári u. 46.
képviselő: elnök Safranka János, elnökségi tag Máté Róbert, elnökségi tag Sidló János ... >>

Domoszlói Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3263 Domoszló, Deák tér 5. sz.
képviselő: Pásztor Ferenc
A Domoszlói Általános Iskola támogatása nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a diáksport területén végzett feladatai megvalósítása érdekében. Az iskola értelmi fogyatékos tanulói esélyegyenlőségének segítése, tanítványai támogatása, a gyermekek jogai érvényesítésének érdekében. Oktatási - kulturális kapcsolatok ápolása, a korszerű oktatás technikai bázisának fejlesztése. Az új tudományos módszerek, eszközök, alternatív tankönyvek megismertetése, beszerzése, a tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése. Az iskola kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulói támogatása, üdültetése, jutalmazása, az arra rászoruló és jó tanulmányi eredményeket felmutató tanulók továbbtanulásának segítése. ... >>

Domoszlói Idegenforgalmi Egyesület

(kulturális,egyéb)

3263 Domoszló, Hunyadi út 12/1.
képviselő: Gyurkóné Zaja Zsuzsanna (elnök)
Domoszló és környéke idegenforgalmának fejlesztése. Programok, túrák, rendezvények szervezése. Látnivalók, kirándulóhelyek felújítása, létrehozása. A hagyományos falusias vendéglátás mellett az egyéb turisztikai lehetőségek (bor, horgász, vadász, öko, lovas, kerékpáros, bakancsos turizmus) fejlesztése.Ezen tevékenységeken keresztül a település és a környék fejlődéséhez való hozzájárulás. ... >>

Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület

(kulturális)

3263 Domoszló, Hunyadi út 17.
képviselő: elnök Vitovszki Sándor
Hagyományőrzés, kulturális örökség megóvása, az idősek szabadidős tevékenységének segítése, aktivitásuk fenntartása. ... >>

Domoszlói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3263 Domoszló, Rákóczi u. 13/1.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az óvodai nevelés feltételeinek javítása, a gyerekek anyanyelvi kultúrájának, esztétikai készségének fejlesztése, az egészséges életmódra, valamint a környezet értékeinek megóvására való nevelésük. A domoszlói óvodások testi fejlődésének, közösségbe illeszkedésének elősegítése. Játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítéséhez, fejlesztéséhez hozzájárulás. Az alapítványi cél érdekében, ezzel összefüggő óvodai programok támogatása, felmerülő költségekhez hozzájárulás. A tehetséges óvodáskorú gyermekek fejlődésének elősegítése. ... >>

Domoszlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

3263 Domoszló, Petőfi S.u.5.
képviselő: Árvai Gyula (parancsnok), Kóta Péter dr. (elnök) ... >>

Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület

(kulturális)

3263 Domoszló, Rákóczi út 13.
képviselő: alelnök Tóth Zoltán Henrik, elnök Gyurkó Péter, elnökségi tag Lukovszki Viktor
Minél több fiatal bevonása különféle szabadidős tevékenységbe a falu kulturális fejlődését szem előtt tartva.
- Az igényes művelődés és színvonalas szórakozás iránti igény felkeltése, a társasági élet, a közösségi tevékenység fejlesztése.
- A néptánc népszerűsítése, a hagyományok felkutatása, a néptánchoz kapcsolódó népszokások gyűjtése.
- Más országok néptánc kultúrájának megismerése és megismertetése, a szomszédos országok magyarlakta területein élő emberekkel kapcsolat kiépítése, a táncegyüttes útján a néptánc-kultúra megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Domoszlói Roma Polgárjogi Mozgalom

(egyéb)

3263 Domoszló, Hunyadi J. u. 38/2.
képviselő: elnök Csík József
Az egyesület célja fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásáért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. ... >>

Gyermek-Szociális-Kulturális és Sport Intézményeket Támogató Alapítvány

(sport,kulturális)

3263 Domoszló, Deák tér 6.
képviselő: Krizsó Sándor
Az alapító működési körzetébe tartozó községekben (Domoszló, Markaz, Kisnána, Vécs, Nagyút) működő Gyermek-, Szociális-, Kulturális és Sport Intézmények, egyesületek, továbbá az alapítótól nyugdíjba ment, menő rászorulók támogatása. ... >>

Környezetünk Biztonságáért Térségi Szövetség

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

3263 Domoszló, Petőfi Sándor u. 5.
képviselő: elnök Berta István, elnökségi tag Sipos László, elnökségi tag Szilágyi Erika, elnökségi tag Vach István Levente, titkár Dénes Ferencné
A szövetség törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, idősekkel való foglalkozás, drogfogyasztás megelőzése valamint környezetvédelmi céllal megalakult szervezetek területi szövetségének érdekvédelmi,érdekképviseleti, érdekérvényesítő és tájékoztatási szövetsége, amelyet a tagszervezetei önkéntes társulásukkal hoztak lére. ... >>

Mátraalja Vadásztársaság

(sport)

3263 Domoszló, Deák tér 12.
képviselő: Benga Gyula (elnök) ... >>

MTTSZ Dobó István Községi Klub

()

3263 Domoszló, Dózsa u. 19.
képviselő: elnök Molnár Imre ... >>

"NÉPES FÉSZEK" Domoszlói Nagycsaládos Közhasznú Egyesület

(szociális)

3263 Domoszló, Lenin út 50.
képviselő: elnök Lovászné Hegedűs Ildikó
Az élet és az anyaság tisztelete, nagycsaládosok sajátos érdekképviselete, értékek tolmácsolása. ... >>

POLGÁRŐRSÉG DOMOSZLÓ EGYESÜLET

(közbiztonság,egyéb)

3263 Domoszló, Petőfi út 5.
képviselő: elnök Vach István Levente
Domoszló község lakóinak és területének védelme, a közrendre, a környezetvédelemre, a közbiztonságra veszélyes cselekmények elleni fellépés és a bűnmegelőzés. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41