Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dombóvár civil szervezetek


Találatok száma: 125
1. oldal

424 Dombóvári Pipaklub

(egyéb)

7200 Dombóvár, Kossuth u. 69.
képviselő: Horváth Csaba ... >>

"A Dombóvári Triatlon Sportért" Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 25.
képviselő: Dr. Molnár Zsuzsanna
A triatlon sport támogatása. ... >>

Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár

(sport)

7200 Dombóvár, Zalka M. u. 15. III/10.
képviselő: Reizingerné Rostás Andrea ... >>

Alkony-Támasz Alapítvány

(egészségügyi)

7200 Dombóvár, III. u. 22.
képviselő: elnök Dr. Kutasné dr. Bauer Margit
a dombóvári Támasz Otthon gondozottjainak ellátása, támogatása ... >>

Az Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.
képviselő: Balaskó János
Dombóváron a zeneiskola ésnövendékei támogatása. ... >>

BALÁZS GYÖRGY Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Dr. Berta Bálint
A gimnázium magasszintű matematika oktatásának elismerése a legjobb matematukus tanulók tanévenkérti jutalmazása. ... >>

BÁRÁNY VERA Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Dr. Berta Bálin
A gimnázium leánytanulói tuanulmányi eredménye magas szinvonalon tartása érdekében a legjobb leánytanulók évenkénti jutalmazása. ... >>

"Black Angels" Dombóvári Női Labdarúgó Sport Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 19.
képviselő: Dunai Krisztina ... >>

"Cinege Cipője" A Dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
képviselő: Hoppné Pricz Éva
az iskolába járó enyhén értelmi fogyatékos tanulók kulturális, sport és szabadidős programjainak támogatása ... >>

CREDO Alapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Arany J. tér 18.
képviselő: elnök Rostás Jenő István, Tencz Károlyné, Varga Péter
A Dombóvári Római Katolikus egyház ingatlananinak karbantartása, felújítása. ... >>

CYKLON Kerékpáros Egyesület Dombóvár

(sport)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 24.
képviselő: Dr. Smátrola Gábor ... >>

Dalmandi Vadásztársaság

(egyéb)

7200 Dombóvár, Rózsa Ferenc utca 5.
képviselő: elnök Széll Szabolcs ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Orgona utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök G. Nagy Róbert
1./ Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. A Lengyel Pál nyomda, mint kultúrális érték megőrzése.
2./ Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
3./ Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem - fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében. a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében.
4./ Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokultúrális tervek (projektek) szervezése. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Roma Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 4.
képviselő: elnök Majláth László
A dél-dunántúli régióban élő roma lakosság életszínvonalának, foglalkoztatásának, egészségi állapotának, lakhatási, oktatási, illetve esélyegyenlőségi helyzetének javítása. A dél-dunántúli régióban élő roma lakosság összefogása, ezen belül a cigány kisebbségi önkormányzatok, a cigány kisebbségi önkormányzatok kistérségi társulások, valamint civil szervezetek szövetségét erősíteni, önálló dél-dunántúli régiós romaképző központ létrehozása, melynek célja a régióban élő romák felnőttképzése, szakmai, illetve felzárkóztató programok indítása. ... >>

DÉL-PANNON VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7200 Dombóvár, Babits Mihály utca 10.
képviselő: elnök Kocsisné Rátkai Melinda
Dél-Dunántú, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, tuisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Delta Turista Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 54. III./8.
képviselő: elnök Molnárné Doszpod Erzsébet
A természetjárás, mint életforma és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére, hazánk és ezen belül kiemelten a Dombóvár és környéke természeti és kulturális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása, Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése, a fiatalok, a dolgozó felnőttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének, fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése, a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése, kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel, szabadidős tevékenységeket szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése, továbbképzése, túravezetők képzése, a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása, a rekreiációs tevékenységek, programok népszerűsítése, a felnőttek testi, lelki egészségének fejesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, a természetet szeretőknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása. ... >>

Diákjainkért Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21.
képviselő: Tóth Tibor
hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása diákok általános érdekvédelme ... >>

Dob-szerda Szabadidős Egyesület

(egyéb)

7200 Dombóvár, Dózsa Gy. u. 2/B.
képviselő: Kohner János elnök
Tagjai számára lehetőségeket biztosít a szabadidő kulturált eltöltésére /szabadidős és hobbi tevékenység/. ... >>

Dombóvár 2004. Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviselő: Molnár Ferenc elnök
Sportszervezet, sakktevékenység folytatására (sakkosztály működtetése, sakktevékenység szervezése, sakktevékenység feltételeinek megteremtése, szabadidősport szervezése, versenysport foltyatása, tehetséggondozás és utnápótlás-nevelés) ... >>

Dombóvár és Környéke Labdarúgó Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 37.
képviselő: Marton Lászlóné
Dombóvár és környékén a labdarúgás utánpótlása, a sport népszerűsít. ... >>

Dombóvár Úszásért Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Rozmaring tér 17.
képviselő: Turiné Simon Márta
a dombóvári versenyúszás támogatása ... >>

Dombóvár-Kernen I.R.Baráti Kör

(kulturális)

7200 Dombóvár, Kölcsey utca 64.
képviselő: Grünwald Pálné
A magyar-német baráti együttműködés, testvérvárosi kapcsolat ápolása, rendezvények, találkozók szervezetése, a helyi közösségi életben való tevékeny részvétel. alapszabály kelte: 2003.02.26. alapszabály módosítás: 2003.05.26. ... >>

"Dombóvári "Agykontroll és Reiki" Klub Egyesület

(egészségügyi)

7200 Dombóvár, Kéknefelejcs u. 25.
képviselő: Bosznai Józsefné titkár, Csiáki Gyula elnök, Kandur Tiborné elnökhelyettes
Az ember és környezete közötti harmónia lehetőség szerinti helyreállítása, Elsajátítani azokat az ismereteket, módszereket, amelyekkel hatékonyabban használhatjuk belsú energiáinkat, egészségünk megvédése, vagy a kialakult betegségek gyorsabb gyógyulása érdekében. Elősegíteni a gyógynövények színesebb körű ismeretét és felhasználását. Célja elősegíteni az egészséges táplálkozásra és életmódra való nevelést. ... >>

Dombóvári APÁCZAI Alapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Arany J. tér 21.
képviselő: elnök Zilizi Rozália
tanórákon kívüli tevékenységek támogatása ... >>

"Dombóvári Atlétikáért" Alapítvány

(sport)

7200 Dombóvár, Teleki utca 7/1.
képviselő: elnök Németh Győző
a dombóvári atléták támogatása ... >>

Dombóvári Baktáló Drom-Szerencsés Út Egyesület

(szociális)

7200 Dombóvár, Kossuth u. 5.
képviselő: Tóth Lászlóné ... >>

Dombóvári Boxklub

(sport)

7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 16. III/7.
képviselő: Matúz Zsolt ... >>

Dombóvári Diák Kötélugró Sport Klub

(sport)

7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.
képviselő: Palkovics Sándor ... >>

Dombóvári Fiatal Értelmiségért Közalapítvány

(egyéb)

7200 Dombóvár, Alkotmány tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Gaál János
a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása felsőfokú tanulmányokat folyt. fiatalok aktivításának támogatása ... >>

Dombóvári Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Szent Gellért utca 1.
képviselő: elnök Krauss Gábor
A dombóvári és kistérségi fiatalok érdekeinek megjelenítése, érvényesítése, az őket érintő döntések kialakítása során. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson Dombóvár város fejlődéséhez, az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához. Támogatja és elősegíti a fiatalok egészséges életmódra nevelését, sportolását, szabadidejük kultúrált eltöltését. ... >>

DOMBÓVÁRI FLOORBALL SPORTEGYESÜLET Floorball Közhasznú Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Kórház utca 31.
képviselő: elnök Puchner Tamás
A floorball sport gyakorlása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, működési feltételeinek megteremtése, a floorball sport keretében a gyermek- és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás nevelés támogatása. ... >>

Dombóvári Focisuli Egyesület

(sport)

7200 Dombóvár, Katona József utca 37.
képviselő: elnök Iván József
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, a labdarúgás népszerűsítése, mindennapos testmozgás igényének kialakítása, az egyesület tagjainak nevelése az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, versenyek, focitornák rendezése, azok személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Dombóvári Futball Club

(sport)

7200 Dombóvár, Katona J. u. 37.
képviselő: elnök Takács László, Nyári Róbert elnökhelyettes
A helyi labdarúgás szervezése, koordinálása mind a szabadidős, mind pedig a versenyszerű, az ifjúsági és felnőtt sport vonatkozásában. A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, a labdarúgás népszrűsítése, a mindennapos testmozgás igényének kialakítása, az egyesület tagjainak nevelése, az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7200 Dombóvár, Katona József utak 41.
képviselő: elnök Horváth Csaba
Dombóvár és környékén élők számára lehetőséget teremt a szabadidő hasznos, egészséges eltöltéséhez, különféle sportágak megismertetésével, gyakorlásával; természetközeli, mozgásban gazdag életmód kialakításában való segítségnyújtás mindazok számára, aki érdeklődnek a természet sportjai, valamint az amatőr kick-box, aerobik tánc, atlétika, labdajátékok iránt; kiemelt cél a természetjárás különböző ágain, és az amatőr sportoláson keresztül a mozgás élményének megismertetése és a sportolás megszerettetése minden korosztállyal; sportolási és testedzési lehetősgek biztosítása, hazai és nemzetközi sportkapcsolaok létesítése, fenntartása; hazai tájak és más országok tájainak természeti és környezeti értékeinek, kulturális javainak megismertetése és védelme a sportoláson keresztül. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7200 Dombóvár, Szabadság utca 14.
képviselő: elnök Kiszler András
A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar működési feltételeinek elősegítése. Céljának tekinti a muzsikát kedvelő tehetséges fiatalok felkarolásával az igényes fúvószenei kultúra térségi kialakítását, a zenekar művészeti teljesítmények fejlesztésével a koncertzenekari minőség elérését és e minőség folyamatos fenntartását. ... >>

Dombóvári Ifjúsági Közösségi Alapítvány

(sport,kulturális)

7200 Dombóvár, Bajza u. 7.
képviselő: Árvai György
fiataloknak kulturális, sport, szabadidős programok szervezése ... >>

Dombóvári Ilco Egyesület

(egészségügyi)

7200 Dombóvár, Gyenis A. utca 12.
képviselő: elnök Vancsa Józsefné, titkár Hetessy Gusztáv ... >>

Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Szabados Balázs
A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium szakmai, működési színvonalának fejlesztése. ... >>

Dombóvári Ipartestület

(érdekképviselet)

7200 Dombóvár, Teleki u. 7-9.
képviselő: Spengler Ferenc elnök
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállakozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése, a tevékenységeikhez szükséges érdekvédelem biztosítása. ... >>

DOMBÓVÁRI KARATESULI*KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Ady Endre utca 52.
képviselő: elnök Szabó Csaba
Dombóvár város és kistérsége sportéletének részeként:
- A gyermek és ifjúsági sport, valamit az utánpótlás-nevelés támogatása,
- az egészséges életmód és szabadidő sport feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősegítése,
- az utánpótlás - nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítésée, szakmai és anyagi támogatása,
- a karate sport működési feltételeinek a megteremtése,
- a karate sport népszerűsítése a tanuló ifjúság körébeen,
- a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének az elősgítése. ... >>

Dombóvári "Kertbarát" Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

7200 Dombóvár, Ivanich utca 92.
képviselő: elnök Elek Lajos
A kertműveléssel, szőlő-, gyümölcs-, zöldségtermesztéssel kapcsolatos korszerű környezet- és természetbarát technológiák, ismeretek, aktuális teendők terjesztése rendszeres előadások megtartása útján ... >>

"Dombóvári Kisgimnazistákért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: elnök Schmidt Anikó
Kiemelkedő és hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak támogatása, a nyelvoktatás feltételeinek javítása. ... >>

Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7200 Dombóvár, Tóth E. utca 2.
képviselő: elnök Czétány László
Gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása, fogyatékosok sportjának támogatása, az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megtermetésének és fejlesztésének elősegítése, az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása; kosárlabda csapat működtétése, feltételeinek megteremtése, kosárlabda sport népszerűsítése a tanulóifjúság körében, a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

Dombóvári Kutyás Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7200 Dombóvár, Kosztolányi utca 5.
képviselő: elnök Gyenei Ferenc
Az FCI (Federation Cynologique Internationale) által elismert fajtájú kutyákat kedvelő, tartó és tenyésztő jogi és természetes személyek tömörítése. ... >>

Dombóvári Méhész és Gazda Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

7200 Dombóvár, Gyár utca 14.
képviselő: elnök Kovács Csaba
Méhészek érdekvédelme; méhtenyésztés népszerűsítése; tagok szakismeretének gyarapítása, különösen a krajnai méhfaj nemesítésével kapcsolatos ismeretek megosztása; méhtenyésztéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséhez történő segítségnyújtás; tanulmányi kirándulások, továbbképzések szervezése, ezeken való részvétel támogatása; méhlegelők ápolása; együttműködés és kapcsolattartás a más hasonló szervezetekkel. kiemelten az Országos Magyar Méhészek Egyesületével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41