Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dévaványa civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Barátság 2000 Eötvös József Alapítvány a Dévaványai Középiskolásokért.

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 5.
képviselő: Tóth Erika
Nűvelődési, kulturális és sport vetélkedők szervezésének, dijazásának biztosítása. Általános és középiskolások tanulmányi- és szakmai kirándulások segítése. Dévaványai illetőségű főiskolás és egyetemi hallgatók támogatása. A középfokú oktatásban és szakképzésben való részvétel. Szociálisan rászorultak, nyugdijasok segítése. ... >>

Békés Megyei Szociális Intézmények Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

5510 Dévaványa, Jéggyár út 47.
képviselő: Gellai Józsefné, Tóth Julianna elnök
A Békés Megyei szociális intézmények érdekvédelme, egységes és szervezett képviselet keretében. Szakszerű és korszerű gondozási-ellátási-ápolási stratégia képviselete, segítése. ... >>

Boldogság Szigete Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

5510 Dévaványa, Széchenyi út 25.
képviselő: Ugrai Sándorné elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés-oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Civilek Dévaványáért Egyesület

(oktatási,kulturális)

5510 Dévaványa, Hajós út 53.
képviselő: elnök Kanó József, számviteli alelnök Elek Imre, ügyviteli alelnök Szarka Csilla
Dévaványa civil életének szervezése, kulturális és más ismeretek terjesztése, előadások, képzések, kiállítások, szakmai utak, rendezvények, ifjúsági programok bonyolítása. ... >>

Dévatoll U.L. Repülő Egyesület

(sport,oktatási)

5510 Dévaványa, Deák F. utca 85.
képviselő: Nemes József elnök
Az ultrakönnyű repülősport népszerűségének növelése és színvonalának emelése, repülősporttal kapcsolatos képzések, szabadidős tevékenységek szervezése. ... >>

Dévaványa Felemelkedéséért Alapítvány

(kulturális)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: Dr. Szilágyi István ... >>

Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány

(kulturális)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Julianna
Dévaványa nagyközség fejlődésének, népességmegtartó erejének ösztönzése, a lakossági önszerveződő közösségek életre keltése, a kulturális és műveltségi szinvonal növelése és az egészséges életvitelre való nevelés. ... >>

Dévaványa Közműfejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: Lengyel László
Az önkormányzati közműberuházások megvalósításának támogatása, a kapcsolódó pályázatok elősegítése, a lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Dévaványa Lakosaiért Alapítvány

(környezetvédelmi)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: Novák Imre
Önkormányzati közmű beruházások megvalósítása, támogatása, a lakosság közműterheinek csökkentése. ... >>

Dévaványa Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: Bak Elekné titkár, Papp Tibor elnök ... >>

Dévaványa Polgárőrség Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: Tánczos István elnök
Bűnalkalmak korlátozása, bűncselekmények megelőzése, közrend, közbiztonság védelme, mentés, katasztrófaelhárítás, önkéntes ... >>

Dévaványai Csocsó Egyesület

(sport)

5510 Dévaványa, Hunyadi út 148.
képviselő: Farkas László elnök
A csocsó és más sportágak hazai népszerűsítése. ... >>

Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület

(kulturális)

5510 Dévaványa, Kossuth Lajos út 9.
képviselő: Kónya András
A különböző kultúrkörök, népek, valamint a magyar nép ősi kultúrájának bemutatása a népzenén, táncon, képzőművészeten és konyhaművészeten keresztül. Dévaványa ismertségének és látogatottságának növelése kulturális rendezvények útján. ... >>

Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

5510 Dévaványa, Deák u. 25.
képviselő: Saly Erika elnök
Dévaványa kulturális- és közéletének fejlesztése. Hagyományőrzés, a szülő- illetve lakóhely iránti szeretet elmélyitése. ... >>

Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5510 Dévaványa, Gyöngy utca 4-6.
képviselő: elnök Papp Endréné
Dévaványa kulturális életének szinesítése, támogatása. Az ifjúság művészeti nevelése, oktatása. ... >>

Dévaványai Múzeumbarátok Köre

(kulturális)

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.
képviselő: Váradi Andrásné elnök
Dévaványa szellemi, kulturális, építészeti értékeinek felkutatása, tudományos feldolgozása, megóvása, szükség esetén helyreállítása. ... >>

Dévaványai Nők Baráti Köre Egyesület

(szociális)

5510 Dévaványa, Kossuth utca 11.
képviselő: Ignácz Jánosné
A család társadalomban betöltött szerepének erősítése, közösségi erejének tudatosítása. ... >>

Dévaványai Református Elemi Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 2.
képviselő: Dr. Csatári Géza elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és művelődési tevékenység. A Dévaványai Református Egyházközség iskolája részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítségnyújtás. ... >>

Dévaványai Sportegyesület

(sport)

5510 Dévaványa, Sport utca 7.
képviselő: elnök Váradi Károly, ügyvezető elnök Polyák Mihály
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Dévaványai Vadásztársaság

()

5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 36.
képviselő: Illin József
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Dévaványai Városszépítő Egyesület

(természetvédelem)

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
képviselő: Hermeczi Erika titkár, Ignácz Marietta elnök, Nagy Józsefné elnökhelyettes
a város természeti és épített környezetének védelme ... >>

Dévaványai Vox Humana Kórus Egyesület

(kulturális)

5510 Dévaványa, Gyöngy út 6.
képviselő: elnök Kürti Ignácné
Zeneművészeti tevékenység, hangversenyek tartása, szervezése, minősítési fokozatok elérése. ... >>

Egészséges Életmód Egyesület - Dévaványa

(egészségügyi)

5510 Dévaványa, József A. út 2.
képviselő: elnök Szencziné Farmasi Judit
Figyelemfelkeltés az egészséges életmód iránt, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörében tájékoztatásnyújtás, programok szervezése. ... >>

Gyermekláncfű Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

5510 Dévaványa, Mátyás út 1.
képviselő: Bencsik Mária elnök
A Dévaványán, és Békés Megyében személyes gondoskodásban részesülő gyermekek, fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi hátrányaik kompenzálása, életminőség és egészségjavító programok támogatása, kulturális, sport rendezvények támogatása. Az alapítvány további célja: közhasznú céljai között helyezzen hangsúlyt az alapítvány a hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítására, a munkaerő-közvetítésre is. Közhasznú célja között hangsúlyt helyez az alapítvány továbbá a nők munkaerőpiaci integrációjára, reintegrációjára is. ... >>

HÉTSZÍNVIRÁG Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért

(intézményi,oktatási)

5510 Dévaványa, Eötvös utca 2.
képviselő: elnök Dékányné Kőszegi Anna
Az óvodai nevelő-oktató munka színvonalas megvalósításának támogatása, ehhez kapcsolódóan személyek és közösségek anyagi segítése, a szükséges tárgyi feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

Idősek Otthonának Lakóiért Közalapítvány

(intézményi,kulturális)

5510 Dévaványa, Jéggyár u. 31-33.
képviselő: Takácsné Papp Éva
Az intézményben élők foglalkoztatásának, kulturális életük színvonalának emeléséhez szükséges feltételek biztosítása. Hagyományok megteremtése, a már meglévők tovább ... >>

KAPOCS Egyesület a Családok Kulturális-Szabadidős és Életviteli lehetőségeiért

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5510 Dévaványa, Eötvös utca 44.
képviselő: titkár Gyányiné Vincze Róza
Szeghalom kistérség területén élő: - családok, nagycsaládosok, csonkacsaládok, egyedülállók, árvák, időskorúak, kisnyugdíjasok, segítségre szorulók, fogyatékkal, mássággal élő személyek, nehéz családi körülmények közt élők, fiatalok, gyermekek, munkanélküliek, regisztrált munkanélküli, aktív korú nem foglalkoztatott, regisztrálatlan ellátás nélküliek támogatása. Szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése, felnőttképzések lebonyolítása, életvitel és életminőség javítása, állampolgári jogaik érvényességének elősegítése, érdekképviselet, érdekvédelem megvalósítása. ... >>

Magyar Méhészek Akácvirág Egyesülete /Dévaványa/

()

5510 Dévaványa, Május 1. utca 19.
képviselő: Farkas Antal elnök
A Dévaványa városban tevékenykedő méhészek összefogása, gazdálkodásuk eredményességének előmozdítása, gazdasági tevékenységük összehangolása és szakmai érdekeik képviselete. A méhészek tenyésztő, termelő, értékesítő tevékenységének magas szinten történő megvalósítása. ... >>

MANÓFALVA OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

5510 Dévaványa, Kossuth utca 9.
képviselő: Saly Erika
Iskoláskorú gyermekek iskolai és iskolán kívüli oktatásának és nevelésének támogatása, különös tekintettel a környezeti nevelésre és fenntarthatóságra nevelésre, valamint a kulcskompetenciák fejlesztésére. Ilyen célú iskola vagy más intézmény, módszertani központ fenntartásának lehetővé tétele, segítése ? amennyiben és amikor az ehhez szükséges feltételek teljesülnek. Az oktatási ? nevelési intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való együttműködés a fenntarthatóságra nevelés erősítése érdekében. A neveléssel, környezeti szemléletformálással foglalkozók munkájának segítése ? kiadványokkal, továbbképzéssel, előadással, tanácsadással -, személyes hatékonyságuk módszertani kultúrájuk és látásmódjuk fejlesztése. ... >>

Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány

(kulturális)

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8.
képviselő: Vass Károly elnök
Közfeladataként vállalja Dévaványa szellemi, tárgyi hagyományainak ápolását, helyi kulturális értékek feltárását, kiadványokban való megjelentetését. ... >>

Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete

()

5510 Dévaványa, Kossuth út 11.
képviselő: elnök Szarka István
A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni, tudatosítani a társadalommal mindazokat az értékeket, amelyek a családokban - nagycsaládokban - rejlenek. A családért, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. ... >>

Prizma Ifjúsági Klub

(kulturális)

5510 Dévaványa, Szeghalmi út 34/2.
képviselő: Bagdi Péter elnök
A településen élő fiatalság hasznos, tartalmas szabadidő eltöltésében való segítségnyújtás, ismeretterjesztés, gyermeki jogok védelme. ... >>

Sárréti Digitáli Gyűjtemény Alapítvány

(kulturális)

5510 Dévaványa, Deák F. utca 25.
képviselő: Hajdú József kuratóriumi elnök
Kis- és Nagy Sárrét településeire vonatkozó komplex ismeretek gyűjtése, feldolgozása, elektronikus adatbázis létrehozása, Sárrét tudományos kutatásának ösztönzése. ... >>

Tartósbetegségben Élők Dévaványai Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5510 Dévaványa, Kossuth utca 11.
képviselő: Kozma Bálintné elnök
Dévaványa területén élő, vele született vagy szerzett tartós - szív és érrendszeri, mozgásszervi, emésztőrendszeri, látó-, halló-, légzőszervi - betegségben szevedő idős emberek, gyermekek, fiatalok, fogyatékkal élők és az őket nevelő, gondozó családok szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, érdekeik érvényesítése, védelme, kévpviselete, életminőségük javítása. A tartós betegségben élő gyermekek integrált óvodai nevelésének és iskolai oktatásának elősegítése, az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges s erkölcsi támogatásával. ... >>

Túrér Partja Középiskolai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2.
képviselő: Pocsai Istvánné elnök
Segítséget nyújtani a tanulók tanulmányi feltételeinek elősegítéséhez, természet- és környezetvédelmi célok segítése, támogatás nyújtása rászoruló tanulók számára, pályázati lehetőségek kihasználása nevelői, tanulói munka ... >>

Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Pócsikné Tarsoly Gabriella, kuratóriumi elnökhelyettes Papné Auer Ildikó
A nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41