Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Deszk civil szervezetek


Találatok száma: 23
1. oldal

"Bánát" Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6772 Deszk, Felszabadulás u. 41.
képviselő: Brczán Krisztifor elnök ... >>

Bűnmegelőzési, Egészség Megőrzési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6772 Deszk, Csalogány utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Holecskáné Varga Magdolna
A bűnmegelőzés képzési, felvilágosítási és figyelem felhívási feladataival kapcsolatos teendők segítése, szervezése; a társadalom egészséges életmódra nevelésének elősegítése a lakosság és az iskoláskorú gyermekek körében; tehetséges fiatalok, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, képzése, elhelyezkedésük segítése; kulturális és tudományos tevékenység támogatása; szociális tevékenység; családsegítés. ... >>

Deszk és Környéke Szamaritánus Egyesület

(szociális)

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
képviselő: Schererné Kothencz Ágnes alelnök, Simicz József elnök, Stumpf Emil tag ... >>

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6772 Deszk, Móra F.u.2.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Bene Kálmánné
A deszki önkormányzat általános iskolai, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásával kapcsolatosan a közoktatásról szóló törvényben meghatározottan önkormányzati kötelezettségek segítése. Ezen belül különösen tehetségkutatás, tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. Ezen körben tanulmányi ösztöndíj nyújtása, a képzési költségekhez való hozzájárulás, tandíjfizetés átvállalása, illetve külföldi nyelvtanulás utiköltségéhez való hozzájárulás útján azon tanulók támogatása, akik tanulmányi, művészeti vagy sport téren kimagasló előmenetelt, vagy eredményeket érnek el, a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozási formák fenntartásának, megrendezésének anyagi támogatása, a hatékony pedagógiai eljárások, az iskolai fejlesztési programok kidolgozásának ösztönzése és megvalósulásuk elősegítése, a hazi és külföldi oktatási intézményekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának támogatása, az iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása ösztöndíjjal, feltéve, ha az intézménytől szakképzési támogatásban nem részesülnek és a megszerzett szakképesítést az iskolai munkájuk során hasznosítani tudják, az iskolai működéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételek javítása különösen a nyelvi és számítástechnikai alapképzéshez szükséges eszközök, programok megvásárlásához nyújtott anyagi támogatása, valamint az iskolai testedzést segítő felszerelések, játékok, sportszerek választékának bővítésének támo- gatásával. ... >>

Deszk Község Népművészetéért Alapítvány

(kulturális)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Molnár József, a kuratórium elnöke
Segíteni a népművészeti értékeink gyűjtését, ezen belül elsősorban a dél-alföldi térség hagyományainak feltárását, megőrzését és átadását, néptánc csoportok folyamatos működtetését, a táncházmozgalom minél szélesebb körű kiterjesztését. ... >>

"Deszki Falunkért" Egyesület

(egyéb)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Révész István elnök
Deszk faluért társadalmi munkában tenni akarók összefogása, a lakosok széleskörű tájékoztatása, szellemi és gyakorlati segítségnyújtás az élet minden területén. ... >>

Deszki Gazdák Vadásztársasága

(sport,egyéb)

6772 Deszk, Péró Szegedinác utca 53.
képviselő: Molnár Sándor, elnök
Tagjainak sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Deszki Gépkör és Gazdasegítő Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

6772 Deszk, Tempfli tér 8/A
képviselő: Bernula Mihály elnökhelyettes, Stadler Ferenc elnök
A gazdálkodás feltételeinek, termelőeszközök műszaki színvonalának javítása, kölcsönös szolgáltatások szervezése és koordinálása, a tagok érdekvédelme és érdekképviselete, képzésük biztosítása, tanácsadás, vásárok, kiállítások, kongresszusok szervezése. ... >>

DESZKI MAGYAR-NÉMET-FLAMAND BARÁTI KÖR

(egyéb)

6772 Deszk, Damjanich utca 36/b.
képviselő: Karácsonyiné Fehérvári Szilvia, elnök
A német és flamand területen már testvérvárossá fogadott települések lakóival, intézményeivel, egyesületeivel és szervezeteivel kapcsolatok kiépítése, találkozók és rendezvények szervezése. ... >>

DESZKI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK Közhasznú Egyesülete

(szociális)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Liborné Mellár Andrea, elnök
A fogyatékkal élő egyének, családok összefogása, segítése minden területen. ... >>

Deszki Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Stadler Ferencné elnök ... >>

Deszki Sport Club

(sport)

6772 Deszk, Tempfli tér 5.
képviselő: Simicz József elnök ... >>

Happyriders Lovas Club

(sport)

6772 Deszk, Zója u. 49/A.
képviselő: Csiszár Tibor, alelnök, Dr. Pető Zsolt, titkár, Solymosi Annamária elnök ... >>

Lépésről Lépésre Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6772 Deszk, Móra Ferenc utca 37.
képviselő: Rácskai Enikő, a kuratórium elnöke
A 0-7 éves korú gyermekek gyermekmegőrzésének, bölcsődei és óvodai nevelésének támogatása, tárgyi feltételek biztosítása, szórakoztató rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

"Maros Ponty" Horgász Egyesület

(sport)

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
képviselő: Kaczur Lajos, elnök ... >>

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Deszk

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
képviselő: Gonda József, elnök ... >>

Perényi Pihenőpark Lovasegyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

6772 Deszk, Külterület 025/21 Hrsz.
képviselő: Perényi László elnök
Sport, egészségügy, kulturális tevékenység, stb. ... >>

Szeged és Térsége Nevelési-Oktatási Intézményeinek és Pedagógusainak Közhasznú Egyesülete

(oktatási)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Tanács Zsuzsanna, elnök
A nevelés-oktatás minőségének és hatékonyságának javítása, az információs társadalomba való bekapcsolódás és az egész életen át tartó tanulás alapjainak megteremtése. ... >>

Tisza-Maros Szög Regionális Pedagógiai Egyesület

(oktatási)

6772 Deszk, Tempfli tér 8.
képviselő: Imri Ildikó elnök ... >>

"Tücsök Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6772 Deszk, Kossuth u. 1.
képviselő: Imri Ildikó a kuratórium elnöke
A Tücsök Óvoda működéséhez és fenntartásához szükséges források megteremtése, nevelési programok megvalósításának elősegítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele, személyi tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Tüdő- és Szívbetegek Minőségi Ellátásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

6772 Deszk, Alkotmány u. 36.
képviselő: Dr. Ugocsay Katalin, a kuratórium elnöke
A Csongrád megyei Közgyűlés Tüdőkórház-Gondozóintézet dolgozóinak szakmai továbbképzési költségei biztosítása, illetve pótlása. ... >>

Zoltánfy István Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Ágoston Lóránt
A névadó emlékének ápolása, az emlék ápolásán keresztül az iskolában folyó nevelőmunka eszköztárának bővítése; az iskola tanulóinak irodalmi, történelmi és alkotóművészeti érdeklődését fejlesztő tevékenységek kereteinek szélesítése; a község délszláv nemzetiségi sajátosságaiból következő kulturális hagyományok továbbélését segítő iskolai tevékenységek támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41