Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Dég civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány

(oktatási,szociális)

8135 Dég, Széchenyi utca 38.
képviselő: Kokas Krisztina kuratóriumi elnök
A Közép-Dunántúli Régió különös tekintettel Dég településen állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok, illetve Dég község hátrányos helyzetű gyermekeinek, fiatal felnőtteinek ? az alapellátást nem érintő ? közvetlen segítése. Dég község és az Alapítvány tevékenységének területén a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók mentális egészségének megőrzése. Az őket érintő kérdésekben oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységek folytatása a jelen alapító okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében. Az állami, illetve önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi szakellátás nyújtása a rászoruló gyermekeknek, fiatal felnőtteknek és családoknak, önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján. A gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése. Prevenciós programok (drog, bűnmegelőzés, stb.) megvalósítása, szervezése. ... >>

DÉG GYERMEKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

8135 Dég, Köztársaság út 33.
képviselő: Vargáné Gárdonyi Mária kur.elnöke
Rászoruló iskolai tanulók részére a hiányzó taneszközök pótlása, a község gyermekei kirándulásainak támogatása, a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésének támogatása, gyermekrendezvények támogatása, beiskolázási költségekhez való hozzájárulás, rendkívüli esemény alkalmával a községbeli gyermekek támogatása, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi versenyen való részvételének támogatása az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

Dég Közösségi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8135 Dég, Kossuth u.l7.
képviselő: Marekkel Tibor elnök
Bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása; a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása; a lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakossági kapcsolatok erősítése; a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

Dég Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8135 Dég,
képviselő: Tömör Attila elnök
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek ellátására önkéntes jelentkezők szervezése, egyesítése; tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

DÉG SPORTEGYESÜLET

(sport)

8135 Dég, Köztársaság út 28.
képviselő: Tóth Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

"DÉG-SZIGET" ALAPÍTVÁNY

(szociális)

8135 Dég, Alpáry Gy. u. 5.
képviselő: Szabóné Veszeli Tünde kur. elnöke, Turzó Nazira
Az emberi közösség két, arra leginkább rászoruló csoportja, a gyermekek és az idős emberek felé irányuló segítő szándék szervezett körülmények közötti felvállalása és megvalósulásának támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Dégi Kegyeleti Alapítvány

(környezetvédelmi)

8135 Dég, Dr. Haug Antal u. 6.
képviselő: Gárdonyi József kuratórium elnöke, Kovács Lászlóné kuratórium tagja
A környezetvédelem jegyében a dégi temető rendbentartása. A temető történetének ismertetése, terjesztése. ... >>

Dégi Mákföld Park Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8135 Dég, Enyingi u. 99.
képviselő: Tóth László elnök
A Bozót-patak vízfolyás rendezése, az annak partján található régi présházak védelme és a kulturális hagyományok ápolása, natúr- part létesítése a természetkedvelők és pihenni vágyók számára. ... >>

DÉGI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

(egyéb)

8135 Dég, Kossuth út 17.
képviselő: Jencski Józsefné elnök
Élet és anyaság tiszteletére nevelés, házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, felmutatni a társadalomnak a nagycsaládosok értékeit, nagycsaládosok közösséggé szervezése. ... >>

Dégi Önművelődési Egyesület

(kulturális)

8135 Dég, Kossuth L. u. 19. Műv. Ház
képviselő: Tömör Attila elnök ... >>

"Európa Dégen" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8135 Dég, Ifjúság utca 3.
képviselő: Tóth János kuratóriumi elnök
A falu történeti, kulturális és szellemi örökségének megóvása, ébrentartása és ápolása. Az európai kultúrához kapcsolódást elősegítő kutató- és nevelő munka. Kapcsolatok és hagyományőrzés népszerűsítése itthon és külföldön. ?Európai információk? propagálása, a helyi oktatási, kulturális szervezetek és intézmények részére történő kiajánlása. Korszerű információátadás és információszerzés módszereinek és lehetőségeinek terjesztése, Dég település és környéke informatikai fejlődésének ápolása a korszerű információ-áramlásba történő bekapcsolása. ... >>

Festetics Antal Alapítvány

(kulturális)

8135 Dég, Köztársaság u. 43/b.
képviselő: Dr. Czoma László, Verebics Géza
Magyarország európai és nemzetközi felzárkózásának elősegítése, képének ápolása. ... >>

Községi Lövészklub Dég

(sport)

8135 Dég, Szabadság tér 12.
képviselő: Battonyai Zoltán ügyvezető elnök ... >>

Magyar Nemzeti Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

8135 Dég, Széchenyi utca 58/ b.
képviselő: Nagy Róbert elnök
Minden szélsőséges politikai megnyilvánulástól, gondolattól, szimbólumtól mentes történelmi időszakaink felelevenítése; a keresztény vallási hagyományok felkutatása, megőrzése, népszerűsítése; nemzeti értékeket tükröző oktatási, nevelési minták gyűjtése; a magyar hadászati hagyományok bemutatása; a magyar népzene, építészeti és gasztronómiai kultúra népszerűsítése. ... >>

Park-tó Horgász Egyesület

(sport)

8135 Dég, Kossuth Lajos u. 17.
képviselő: Szanyi-Nagy József ... >>

Pihenőfalu Alapítvány

(szociális)

8135 Dég, Hunyadi út 5.
képviselő: Kőszegi Erika kuratórium elnöke
Bentlakásos szociális intézmény alapí- tása, fenntartása, rászoruló időskorúak személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban, életkorúknak és igényeiknek megfelelő ellátásban részesítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41