Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen civil szervezetek


Találatok száma: 1649
1. oldal

36 Közösségért Alapítvány

(egyéb)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: Ferenczi Pál
A debreceni egyházmegye és a hozzá kapcsolódó 36 egyházközösség közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó tárgyi, személyi és működési feltételek biztosítása és a közhasznú tevékenységekhez támogatás nyújtása. A tárgyi feltételek létrehozásával különösen egy informatikai és információs háttér kialakítása az egyházmegye és az egyházközösségek között. ... >>

A Boldog Debreceni Gyerekekért Alapítvány

()

4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 45.
képviselő: Dr. Tanyi Jánosné, Filep Éva elnök, Gellénné dr. Nagy Valéria
Megteremteni a Nevelési Tanácsadó szakmai működtetésének optimális feltételeit, objektív lehetőséget biztosítva új terápiás módszerek bevezetéséhez. ... >>

A Boldog Gyermekkorért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Hajó u. 1.
képviselő: Madarászné Füredi Melitta, Pető Éva, Szemán Józsefné, Szépné Csizmadia Izebella titkár, Terdikné Szerencsi Katalin elnök ... >>

A Bólyai János Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4032 Debrecen, Bólyai u. 29.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Minden olyan iskolai rendezvény támogatása, amely segíti az oktató-nevelő munkát, továbbá elősegíti a munka tárgyi feltételeinek megteremtését. ... >>

A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány

(szociális)

4032 Debrecen, Borbíró tér 9.
képviselő: Varga Sándor elnök
kulturálsi, szabadidős, szociális tevékenység ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Gulyás Éva
A Magyarországon (elsősorban a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban) olasz nyelvet tanuló és a határon túli magyar anyanyelvű tehetséges, szintén olasz nyelvet tanuló és/vagy hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása (utazási hozzájárulás, tankönyvtámogatás, ösztöndíj, külföldi tanulmányok díja, versenyeken való részvétel költségei).
Külföldi illetve hazai pályázatok elnyerése révén a Tagozaton tanuló osztályok, tanulócsoportok, valamint az Olasz Munkaközösség azon tanárainak támogatása, akik az alapítvány kuratóriumának nem tagjai.
Kulturális rendezvények szervezése, különös tekintettel az olasz nyelv tanulásának népszerűsítését szolgáló helyi, regionális és országos rendezvények, illetve olasz nyelven előadott zenei vagy bármely más produkció szervezésére. ... >>

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Pedagógusaiért és Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12.
képviselő: Dr. Salamon Ágnes, Erdei András kur. tag
A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanárainak és tanulóinak kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése és támogatása. ... >>

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nyék u. 57.
képviselő: Dr. Sohajda Zoltán István elnök
Speciális szemészeti műtétre szoruló betegek gyógyítása érdekében speciális anyagok és eszközök beszerzésének biztosítása, szemészeti segédeszközök beszerzésének biztosítása, használatának megismertetése, betanítása, lakossági szűrések (felnőtt, gyermek) szervezése, szakrendelésre utalás, gondozásba vétel, szakmai könyvtár létrehozása, munkafeltételek javítása, védőital biztosítása, szemészeti vizsgálóeszközök beszerzése. ... >>

A cukorbeteg is teljes értékű ember

(egészségügyi,oktatási)

4026 Debrecen, Hortobágy u. 9. VII/43
képviselő: Dr. Horváth Ferenc titkár, Dr. Neuwirth Gyula, Dr. Sándor Péter elnök, Dulai Erzsébet, Sápi Zoltánné
cukorbetegek oktatásához szükséges segédeszközök beszerzése, előadók költségeinek megtérítése, tanulmányutak finanszírozása, tudományos rendezvények szervezése. ... >>

A Debreceni Csecsemőotthonért Alapítvány

(szociális)

4025 Debrecen, Piac u 73. fsz.6.
képviselő: Tóth Marianna elnök
A DMJV Reménysugár Otthonában élő gyermekek támogatása. ... >>

A Debreceni Dózsa Sportegyesület Alapítványa Debrecen Úszósportjának Fejlesztéséért

(sport)

4032 Debrecen, Sestakert u. 3.
képviselő: Dr. Lengyel Imre, Fülöp Zoltán
A Debreceni Dózsa SE keretén belül a diák és tömegsport támogatása, az úszók sporteszközeinek, felszerelésének beszerzéséhez anyagi támogatás biztosítása, Hajdú-Bihar Megyei úszóutánpótlásának fo- lyamatos biztosításához szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Prof. Dr. Gaál István
A Debreceni Egyetem folyó zeneművészeti felsőoktatás támogatása és az azt szolgáló infrastrukturális háttér fejlesztése, a képzést elősegítő és színvonalasabbá tevő programok támogatása és szervezése, a zeneművészet iránt érdeklődők számára kulturális rendezvények szervezése, illetve az abban történő közreműködés. ... >>

A Debreceni Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Virágos Márta
Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

A Debreceni Fogorvosképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf:13.
képviselő: Dr. Kövér József elnök ... >>

A Debreceni Konzervatórium Ütőseiért

(kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82.
képviselő: Szabó István elnök ... >>

A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány

(oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Dr. Fekete Károly elnök ... >>

A DEBRECENI MELLKASSEBÉSZETÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 3. III/10.
képviselő: elnök: Dr. Veres Zoltán Lukács
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Intézet Mellkassebészeti Központban folyó gyógyító munka segítése. ... >>

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: kuratórium elnöke Feketéné Kavisánszki Györgyi ... >>

A Debreceni Sugárkezeltekért Alapítvány (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sugárterápia Tanszék)

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Pintye Éva
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért

()

4025 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 26.
képviselő: Dr. Feuermann László kur.eln., Gábor Zoltán, Schwarcz Miklósné ... >>

A DEPSI - Debreceni Pszichológus Hallgatók Tudományos, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4032 Debrecen, Komlóssy u. 45.
képviselő: Angyal Zsófia titkár, Józsa Balázs elnök, Penczi Barbara alelnök
hallgatói érdekképviselet, tudományos tevékenység támogatása ... >>

A Felsőoktatási Szabadidő Kultúráért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Szatai Attila
A régió felsőoktatási civil közösségei kulturális, sport- és szabadidős tevékenységének, rendezvényeinek koordinálása, támogatása, szervezése. ... >>

A fiatalok idegen nyelv és szakmai továbbképzéséért

(oktatási)

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.
képviselő: elnök Dr. Zajácz Gizella ... >>

A fül-orr-gége betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Sziklai István elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4024 Debrecen, Sumen u. 3.
képviselő: Kocsis György elnök
A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban lakó 500 vidéki diák elhe- lyezési és egyéb életkörülményeinek javítása, a tanulmányi munká- jához és a középiskolai tananyagot meghaladó ismeretnyújtáshoz szükséges anyagi háttér biztosítása, az általános és szakmai mű- veltség fejlesztése, a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, valamint a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének gyarapítása. ... >>

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány

()

4032 Debrecen, Lóverseny u. .3
képviselő: elnök: Zsuk Csilla ... >>

A Gyermekklinika Alapítványa Gyermekeinkért

()

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Balla György ... >>

A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 39.
képviselő: elnök Nemes Lászlóné, titkár Sípos Árpádné
az óvodás korú gyermekek neveléséhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

A Honvéd utcai Bölcsöde gyermekeiért Alapítvány

(szociális)

4026 Debrecen, Honvéd u. 20-22.
képviselő: Siti Mihályné
a debreceni Honvéd utcai bölcsöde gyermekeinek támogatása, játékok és egyéb fejlesztő eszközök beszerzése, stb. ... >>

A Hunyadi János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4028 Debrecen, Zákány u. 5.
képviselő: Szegvári László
Az iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, hozzájárulás a tanulók külföldi utazásá- hoz, ill. külföldi tanulók vendéglátásához, tanulmányi, kulturá- lis és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése, a diákok egészséges életre nevelése érdekében diáksport versenyek és a tömegsport ösztönzése, támogatása. ... >>

A Józsai Református Gyülekezetért Alapítvány

()

4220 Debrecen-Józsa, Deák F. u. 67.
képviselő: Szécsi András elnök, Váradi József
A józsai reformátusság összefogása, gyülekezeti életének szervezése, támogatása. ... >>

A Józsai Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány

()

4225 Debrecen-Józsa, Csárdás u. 9.
képviselő: Nyizsnyánszki Lajos elnök ... >>

A Jövő Energiájáért Alapítvány

(egyéb)

4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső út 27.
képviselő: elnök: Sárközi András
Az alapítvány célja, hogy elősegítse a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését, hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság energetikai célú fejlesztéséhez, a különböző gazdasági, társadalmi szervezetek energetikai fejlesztéséhez, valamint energetikai tudásának és tapasztalatainak minél szélesebb körű gyarapításához. ... >>

A Jövő Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4024 Debrecen, Piac u. 68.
képviselő: elnök Tóth Gábor, Farkasné Gellért Erzsébet alelnök, titkár Szabóné Csehely Edit
Debreceni Városi Könyvtár hálózatának fejlesztése, számítógépes adatbázisok, könyvtári dokumen-
tumok beszerzése, stb. ... >>

A Jövő Művészetéért Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82.
képviselő: elnök Király Márta
A közművelődés fejlesztése, támogatása ... >>

A KLTE Hallgatóiért Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Szentirmai Attila elnök ... >>

A Korszerű Sebészeti Ellátásért Alapítvány

(oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Balázs György elnök
A hazai sebészet bázisának szélesítése a tehetséges fiatal orvosok és szakorvosok képzésének és továbbképzésének támogatásával, valamint az oktatási, gyógyító- megelőző és tudományos -kutatási feltételek javításával. ... >>

A Korszerű Szemészeti Mikrosebészeti Ellátásért

()

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Berta András ... >>

"A közlekedés biztonságáért" Alapítvány

()

4025 Debrecen, Széchenyi u 15.
képviselő: Balogh Istvánné Tasi Judit, Dr. Borsay Sándor, Dr. Varga Sándor, Győri Gyula elnök, Varga László, Wachter István
Hajdú-Bihar megye területén a személysérülés közúti közlekedési balesetek megelőzése, a sérülések fokának mérséklése. Ezen belül kiemelten a gyermekeket és időskorúakat ért események, az ittassággal párosuló balesetek megelőzése, valamint a magán gépjárművezetők körében a közlekedési kultúra javítása. ... >>

A Laboratóriumi Diagnosztika Korszerűsítéséért Alapítvány

()

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Muszbek László elnök ... >>

A Liberalizált Energiapiacért Alapítvány

(szociális)

4025 Debrecen, Széchenyi u. 35.
képviselő: Dr. Kisteleki Károly elnök ... >>

A Magyar Huszárság 400 Éve Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 54.
képviselő: 7 tagú kuratórium, Dr. Szmetana Béla kur. elnök
Vágó Pál festőművész a "Huszárság Története" című 46 éve méltatlanul mellőzött nemzeti kincsünk restaurálási feltételeihez, eredeti állapotban való felújításához szükséges anyagi feltételek megteremtése, megszervezése elsősorban az ehhez szükséges anyagi fedezet előteremtésével. ... >>

A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: elnök Dr. Pintye János
Elősegíteni a kórházi gyógyszerészet szakmai színvonalána emelését, a gyógyszerészeti tudományok aktív művelését, a tudományos eredmények minél szélesebb körű alkalmazását a mindennapos gyakorlatban és ezzel összefüggésben az eredményes munkához szükséges műszerfejlesztést. Az oktatás, továbbképzés támogatása, szakmai kongresszusok, nagygyűlések rendezése, hazai és nemzetközi irodalom vásárlása, cseréje, csatlakozás nemzetközi egyesületekhez. ... >>

A Magyar Vidékért Pro Regione Alapítvány

(egyéb)

4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Abádi Nagy Zoltán
A hazai szellemi elit utánpótlási bázisának szélesítése, a tehet-
séges fiatalok felkarolása, egyetemi tanulmányaik támogatása. ... >>

A Modern Szülészetért Alapítvány

()

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Antal Zoltánné, Dr. Tóth Zoltán Lajos elnök, Gonda Zoltán Tamás ... >>

A Modern Üzletemberek Szakképzése Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Vásáry István u. 3/B. II/2.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Irma elnök, titkár Konkoly János
Nevelési-oktatási intézmények alapításával és fenntartásával segíti elő a társadalom tagjai számára az általános, a középiskolai és a szakmai képzést. Az oktatási-nevelési intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása, anyagi források gyűjtése. Megteremti a nevelési-oktatási intézmények személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület (A Mozgó Cívisért Egyesület)

(sport)

4014 Debrecen, Bánat u. 1.
képviselő: elnök Kollár László János
Szervezetek és közösségek egészségtudatosságának megerősítése a sport és szabadidős mozgásformák eszközrendszerén keresztül. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41