Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Darnózseli civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Az Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9232 Darnózseli, Bem tér 3.
képviselő: Darnózseli Ált. Isk. Diákönk. titk., Gregusné Szabó Melinda, Tamás Lőrincné, Vass Józsefné
Darnózseli Ált. Isk. oktatóinak képzési támogatása, az oktatási színvonal emelése érdekében tárgyi feltételek javítása. ... >>

Baráti Társaság Darnózseliért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9232 Darnózseli, Fő u. 74. Közösségi Ház
képviselő: Cseh Vilmos
Szociálpolitika ? egészségügy: idősekről ? rászorultakról való gondoskodás, ifjúságvédelem, egészségügyi-mentálhigiénés programok szervezése, gondozása.
Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok (komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, falunap, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeret-terjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása.
Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola.
Természet és környezetvédelem: falu szépítészet, közterületek ápolása (parkok, középületek környéke, temetők, stb.) Szigetköz ? Darnózseli természeti értékeinek megismerése, megismertetése és védelme és minden, ami elősegíti Darnózseli lakosságának jobb közérzetét, községünk pozitív megítélését.
Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, a községünkben élő, de más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése.
Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel.
Együttműködés a községben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, identitástudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét.
Lehetőség szerint aktív közreműködés a község és a régió kulturális és egyéb közösségi programjaiban.
Darnózseli község nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését.
Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését, a számítástechnikai ismeretek elterjesztését a község lakossága körében.
A helyi vállalkozók, különös tekintettel a mezőgazdaság, az idegenforgalom, a turizmus versenyképességének segítése. ... >>

Darnózseli Horgászegyesület

(egyéb)

9232 Darnózseli, Szabadság u. 32.
képviselő: Bogár János Attila
Biztosítja tagjai számára a horgászati lehetőséget, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. ... >>

Darnózseli Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9232 Darnózseli, Fő u. 74.
képviselő: Hatos Vince, Horváth János, Kállai István
Bűncselekmények megelőzése. A bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása. A bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Darnózseli Sport Egyesület

(sport)

9232 Darnózseli, Táncsics u. 11/B.
képviselő: Tonomár László
A sportegyesület a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott szervezet. ... >>

Darnózseliért Alapítvány

(egyéb)

9232 Darnózseli, Fő u. 81.
képviselő: Kovács József
Darnózseli község lakosságának, intézményeinek, vállalkozóinak bevonása a települési célok és fejlesztések érdekében. ... >>

Egyesület Darnózseliért

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9232 Darnózseli, Fő út 57.
képviselő: elnök Bősi Éva
Összefogni és mozgósíteni a Darnózseli, mint szülőfalut, vagy mint lakóhelyet szerető embereket, ápolni és védeni a község hagyományait, építészeti-, környzeti és természeti értékeit, erősíteni a lakosság összefogását, lakóhelye és egymás iránti elkötelezettségét, szeretetét. ... >>

"Együtt Egészségünkért" Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9232 Darnózseli, Fő u. 81.
képviselő: Bősi Éva
Az egyesület céljai nyugdíjasok, egészségügyileg és szociálisan rászorulók támogatása, segítése, egészségvédelem, egészségmegőrzés; betegségmegelőzés; (tanácsadás, szűrővizsgálatokon való részvétel elősegítése); egészségvédő gyermekprogramok: óvodák, iskolák, egyéb csoportok tevékenységének támogatása. Önkormányzatok és egyéb társadalmi szervezetek egészségügyi tevékenységének támogatása. PR kiadványok és tevékenységek támogatása. ... >>

Gyermekszív Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

9232 Darnózseli, Bem tér 1.
képviselő: Makóné Rubint Krisztina
Óvodai ellátás korszerűsítése. Az óvoda nevelő-oktató munkája színvonalának emelése. A könyvtár folyamatos fejlesztése. A szemléltető eszközök és anyagok biztosítása. Korszerű sportszerek vásárlása. Óvodai udvari felszerelések bővítése. Az óvodai környezetkultúra továbbfejlesztése. Hatékonyságot szolgáló tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Tornaszoba kialakítása a tetőtérben. ... >>

"ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB"

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9232 Darnózseli, Dózsa György út 12.
képviselő: elnök Tálosi Istvánné
A szervezet célja a Darnózseli település időskorú lakossága szabadidős programjainak kulturális és egészségügyi területen történő szervezése, a szükségletekhez igazodó szociális segítségnyújtás, az idősek közéleti és személyes aktivitásának kezdeményezése a helyi önkormányzattal kialakított szoros együttműködésben. ... >>

Szigetközi Önkormányzatok Szövetsége és Térségfejlesztési Társulás

(érdekképviselet,egyéb)

9232 Darnózseli, Felszabadulás u. 81.
képviselő: Szokoli Sándor
Szigetköz térség önkormányzatainak összefogása, tevékenységük összehangolása, közös érdekeik érvényrejuttatása. ... >>

Tűzoltó Egyesület Darnózseli

(tűzoltó,egyéb)

9232 Darnózseli, Fő u. 68.
képviselő: Kovács Krisztián
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és az ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41