Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csurgó civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

200 éves Alma Mater Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr.Horváth József
Anyagi segítségnyújtás a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola nehéz anyagi helyzetben lévő tanulóinak, az oktatásnak és a 200. évforduló méltó megrendezéséhez. ... >>

"Arany Bálint" Alapítvány

(oktatási)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Dr.Horváth József
Támogatni azokat a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban tanuló diákokat, akik a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem, a latin és a görög nyelv tárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, s akik erre egyéb emberi tulajdonságaikkal is rászolgálnak, támogatni olyan könyvek és eszközök beszerzését, amelyek a fenti tantárgyak oktatásához szükségesek ... >>

Balatoni Zöld Híd Egyesület

(szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Kossuth L. utca 1.
képviselő: Kerékgyártó Miklós Tibor
Az egyesület célja Somogy megye fenntartható fejlődésének (fejlesztésének) segítése, a különböző alulról jövő kezdeményezések és a bennük rejlő szinergikus hatások kihasználása alapján, valamint az, hogy roma- nem roma közös szervezetként, segítse a Balatoni Zöld Híd Roma Komplex Program megvalósítását, a hátrányos helyzetű csoportok integrációját és felemelkedését. ... >>

BALESETMENTES KÖZLEKEDÉSÉRT Alapítvány

(közbiztonság)

8840 Csurgó, Noszlopy u.41.
képviselő: Bódis Zoltán
A balesetmentes közlekedés elősegítése, tanfolyamok szervezése, a közlekedési balesetek súlyos sérültjeinek támogatá- sa. ... >>

Belső-Somogyi Szabadidő- Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8840 Csurgó, Petőfi Sándor tér 10.
képviselő: Németh Hajnalka
A térségben élők szabadidős és sporttevékenységét biztosítsa. A versenyeken való induláshoz a feltételek megteremtésében az igényelt segítséget megadja, valamint szakmai segítséget nyújtson a versenyekre való felkészülésben. Konkrét célok: Általános iskolás korú gyerekek úszásoktatásának a megszervezése és lebonyolítása. Gyermekek táboroztatásának a megszervezése és lebonyolítása. Tömegsport rendezvények megszervezése és lebonyolítása minden korosztály számára. Belső-somogyi kistérségek szabadidősport programjaiban való aktív részvétel. Kispályás labdarúgó tornák szervezése. Teremlabdarúgó tornák megszervezése. Úszó- és vízi játékos sportversenyek lebonyolítása. Az egyesület tagjainak számára a tömegsport rendezvényeken, versenyeken a részvétel biztosítása. Sportversenyeken való részvételhez, felkészüléshez segítségnyújtás. (úszásoktatás, edzés lehetőség biztosítása) Edzéslehetőség megteremtése az egyesület tagjainak a számára. Szabadidős sportversenyek szervezése, illetve tömegsport rendezvények lebonyolítása. Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>

Csu-Fi Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Polgár Balázs ... >>

CsurGO AMB Club

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

8840 Csurgó, Sárgáti utca 10/1.
képviselő: Szabó Krisztián
Autós-Motoros-Biciklis sportrendezvények,- versenyek,- szabadidős programok szervezése, lebonyolítása az országosan elfogadott biztonsági előírások, és a gyülekezési törvény által előírtak szerint. Bajnokságok kiírása, ezekhez versenyszabályzat megalkotása. Minden olyan tagjának, aki az alapszabályt elfogadja, versenyzői lehetőség biztosítása. Önszerveződő, az Egyesülethez csatlakozni kívánó autós, - motoros,-biciklis sportban résztvevő csoportok támogatása. Utánpótlás nevelés az Egyesület keretein belül működő sporthoz kapcsolódóan. Mindezek értelmében az Egyesület maga is felvállalja a programok szervezését, feladatok összefogását, csoportok működtetését. Az Egyesület célja továbbá tagegyesületei érdekvédelmének ellátása. Tagegyesületeinek támogatása, segítése, munkájuk koordinálása. Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan pályázatokat nyújthat be. Vállalja a közösségépítést a sport segítségével, segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, küzd a deviáns társadalmi magatartások tovább terjedése ellen (különösen alkohol-, drogfogyasztás), nevelés és oktatás, képességfejlesztés, közlekedés és a KRESZ maradéktalan betartása. ... >>

Csurgó és Környéke Romanők Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

8840 Csurgó, Rákóczi utca 110.
képviselő: Kiss Tiborné
Az egyesület feladata, hogy ellássa tagjainak egyéni és kollektív érdekvédelmét. Csurgó és környéke feladatainak összehangolása, a cigány etnikum nemzeti értékeinek ápolása és átörökítése a társadalom fejlődésének szolgálata. ... >>

Csurgó Körzeti Mentőalapítvány

(egészségügyi)

8840 Csurgó, Baksay utca 2.
képviselő: Dr.Bus Mária
Csurgó körzetében élő, dolgozó, ott tartózkodó személyek sürgősségi mentőellátásának biztosítása, a mentőszolgáltatás színvonalának megőrzése és fejlesztése. ... >>

Csurgó-Óvárosi Művészeti Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8840 Csurgó, Rákóczi utca 61.
képviselő: Simon Mihály ... >>

"Csurgó-Székelykeresztúr" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, József A. utca 1/A.
képviselő: Szakály Béla
A határainkon kívül élő magyar közöségek megmaradásának segítése. Csurgó és Székelykeresztúr testvérvárosi kapcsolatainak erősítése, az ezen célt szolgáló valamennyi intézményi, társadalmi /sport és más egyesületi/, illetve lakossági kezdeményezés támogatásával. Az országhatárokon kívüli magyar nyelvű oktatás, művelődés, magyar hagyományőrző tevékenység támogatása /elsősorban Székelykeresztúron/. Magyarországon tanuló - arra rászoruló és tehetséges - külföldi állampolgárságú, de magyar anyanyelvű /elsősorban székelykeresztúri illetőségű/ diákok tanulmányi segélyezése. Olyan sajtótermékek, kiadványok támoga- tása, melyek az alapítvány általános és konkrét céljaival összhangban álló, azok megvalósítását elősegítő információkat közvetítenek, az alapítvány megismertetését, népszerűsítését elősegítik. Az alapítvány saját anyagi forrásainak folyamatos gyarapítása támogatók szervezésével, a törzstőke hozamainak halmozásával, illetve jövedelmező befektetések segítségével. ... >>

CSURGÓÉRT - SOMOGYÉRT EGYESÜLET

(érdekképviselet)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 12-14.
képviselő: Fekete János ... >>

Csurgói 1.sz.Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Petőfi tér 27.
képviselő: Dr.Dergez Mária
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök fejlesztése, játékok folyamatos fejlesztése, pótlása, berendezési tárgyak bővítése, óvodai rendezvények támogatása, felmerülő szervezési-lebonyolítási költségekhez való hozzájárulás /gyermeknap, anyák napja, kirándulások, karácsony, húsvét/ ... >>

Csurgói Arany Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Arany János u.6.sz.
képviselő: Galambné Randnóti Enikő
A Csurgói 3.sz.Tagóvoda gyermekeinek támogatása, ezen belül: - az óvodai játékok,berendezési tárgyak bővítése,fejlesztése, - az óvodai neveléshez,oktatáshoz szük- séges eszközök bővítése, - óvodai rendezvények támogatása. ... >>

CSURGÓI BAKSAY SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Szabó Sándor
Baksay Sándor református püspök, a Csurgói Református Gimnázium volt neves diákja gondolatainak és emlékének ápolása. Baksay Sándor emlékére és életének példája alapján szociális, karitatív, oktatási, közösségi, kommunikációs és művelődési feladatok megvalósítása. ... >>

Csurgói Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány

(egyéb)

8840 Csurgó, Basakúti utca 2.
képviselő: Korontos Sándor
Alapvető cél a Csurgói Evangélikus Egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése,valamint azezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. ... >>

Csurgói Fűrészüzem Munkástanácsa

(érdekképviselet)

8840 Csurgó, József A. utca 10.
képviselő: Klisz Zoltán ... >>

Csurgói Gazdaképző Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Kovács István
A Közalapítvány a csurgói Nagyváthy János Középiskola keretében a mezőgazdasági szakemberek képzésének feltételeit szándékozik segíteni. A közalapítvány célja, hogy a mezőgazdasági termelésben kívánatos életmódhoz földterületet biztosítson, s a kisbirtok jellegű gazdálkodásban szükséges valamennyi praktikus ismeret elsajátításához megfelelő gyakorlóhelyet, alapot. Ezt a lehetőséget a farmerképzésben (gazdaképzés) és a mezőgazdasági szakmunkások képzésében résztvevők számára biztosítja. ... >>

Csurgói Hegyigazdák Egyesülete

(egyéb)

8840 Csurgó, Zrínyi utca 28.
képviselő: Tóth István ... >>

Csurgói Kézilabda Klub

()

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Dr.Varga János ... >>

Csurgói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8840 Csurgó, Petőfi tér 36.
képviselő: elnök Novákné Peterdi Tímea
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése.
b./ a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása.
c./ a közösségi kapcsolatok erősítése,
d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása,
e./ az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Csurgói Spartacus Baráti Kör Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3/a.
képviselő: Papp István ... >>

Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8840 Csurgó, Móricz Zsigmond utca 44/a.
képviselő: elnök Pintér Endre
Az Egyesület célja a csurgói térségben olyan térségfejlesztési munka végzése, mely az ismeretterjesztés, kulturális, környezetvédelmi, ifjúsági, sport és turisztikai tevékenységek által hozzájárul a térség fejlődéséhez. ... >>

Csurgói Torna Klub Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8840 Csurgó, József A. utca 12.
képviselő: elnök Jónás András, ügyvezető Pál János
Az Egyesület célja elsődlegesen Csurgó város és vonzáskörzetében a labdarúgó sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, az ifjúságvédelem, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. ... >>

Csurgói Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

8840 Csurgó, Dobó utca 49.
képviselő: Farkas István, Kócs Gábor, Szlama Ferenc
A vadásztársaság célja, hogy az egyesülésről, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, a természet védelméről, az erdőről és az erdő védelméről, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvények, egyéb kapcsolódó jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő és mezőgazdálkodási érdekekkel összhangban - szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Csurgónagymartoni Kéktó Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8840 Csurgó, Kert utca 72.
képviselő: elnök Hencsné Szabó Anikó
Az egyesület célja a természet- bemutatásának, értékei megőrzésének, az ifjúság környezettudatosságra való nevelésének elősegítése. A tavi sportok gyakorlása feltételeinek biztosítása Csurgónagymarton községben, e körben a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése. ... >>

Dél-Somogyi Sporttanács

(sport)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Horváth Lajos ... >>

Dráva menti Borút Egyesület

(egyéb)

8840 Csurgó, Noszlopy G. utca 41.
képviselő: Ilia Csaba ... >>

DRÁVA MENTI Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Borsos József ... >>

Eötvös Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: elnök Dolmány-Szabó Ágnes Olga
Az Eötvös József Általános Iskola /Csurgó, Kossuth u.3.sz./ oktató-nevelő munkájának segítése oly módon, hogy az iskolában tanuló gyermekek érdekében az alapítvány segítséget nyújt: -tehetséggondozás feltételeinek javításához, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához, az ezekhez szükséges tárgyi, személyi, működési feltételek biztosításának- és az iskolai programoknak a támogatásával. ... >>

Eötvös József Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Szabóné Kepler Gabriella
A Csurgói Eötvös József Általános Iskola Diáksportköre támogatása. ... >>

Eötvös József Diáksport Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Kossuth utca 3.
képviselő: Sótonyi László ... >>

Fehérvári József Zenei Egyesület

(kulturális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 58.
képviselő: elnök Horváth Ferenc ... >>

HARMÓNIA ÉNEKEGYÜTTES KÓRUSEGYESÜLET

(kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
képviselő: Kulcsárné Olvasó Nikoletta ... >>

II. Rákóczi Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

8840 Csurgó, Rákóczi utca 61.
képviselő: Deméné Gulyás Rozália ... >>

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8840 Csurgó, Rákóczi út 61.
képviselő: Dergecz Dezsőné
A II.RÁKÓCZI FERENC Általános Iskola tanulóinak sokoldalú megsegítése: - Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése. - Kimagasló eredményeket elért tanulók díjazása. A fogyatékos tanulók fejlesztésének támogatása. ... >>

Informatikai és Könyvbarát Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Baksay utca 6.
képviselő: Polaneczki Ottó
A könyvtári szolgáltatások bővítésének segítése, a város közhasznú információs hálózatának és adatbázisának létrehozása és működtetése, valamint új módszerek, modern információ-technológiai eszközök felhasználásával aktuális ismeretek terjesztése, információk biztosítása az oktatás, a vállalkozás az önkormányzatok - és rajtuk keresztül - a lakosság széles rétegei számára. ... >>

Kovács Andor Alapítvány

(szociális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Széll Károly
A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Refor- mátus Gimnáziumban tanuló - szociálisan nehéz helyzetben lévő diákok támogatása _ szociálisan nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek támogatása. ... >>

"MATOLTSY" Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Kocsev Miklós
Alapvetően a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium könyvtárának és gyűjteményének támogatása, fejlesztése, gyarapítása, megőrzése. ... >>

"MEGOLDÁS ALAPÍTVÁNY"

(oktatási,szociális)

8840 Csurgó, Kossuth utca 1.
képviselő: Baróti Zoltán Ferenc
Kiemelten Dél-dunántúli régiót érintő "társadalmi biztonság" elősegítése, az esélyegyenlőség javítása. Demokráciafejlesztés, közösségi programok generálása, koordinálása. A lakosság testi, lelki és szociális egyensúlyait veszélyeztető hatások vizsgálata, szükségletek, erőforrások, problémák elemzése, akciók tervezése, végrehajtása interszektorális összefogással. Minden olyan tevékenység - így kutatómunka, felmérés, gondozás, tanácsadás, képzés, átképzés, szakképzés, munkaerő közvetítés, munkahelyek felkutatása, elhelyezkedés segítése, különös tekintettel a nők esélyegyenlőségének elősegítésére, kísérleti foglalkozások, modellprogramok szervezése, stb. - amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzések elérését közvetlenül szolgálják. ... >>

MESEVÁR Alapítvány a 2.sz. Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Táncsics tér 18.
képviselő: Németh Lászlóné
a Csurgói 2.sz.Tagóvodába járó gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséhez, illetve testi neveléséhez szükséges feltételek biztosítása, játékeszközök,foglalkozási eszközök, a gondolkodás fejlődését elősegítő eszközök folyamatos pótlása, bővítése, a testi neveléshez szükséges kiegészítő eszközök biztosítása, bővítése, a speciális fejlesztést elősegítő szakemberek zökkenőmentes munkájának biztosítása /logopédus fejlesztő pedagógus/ az óvodapedagógusok speciális szakterület megszerzéséhez szükséges képzések elősegítése, a gyermekek érzelmi életének, élményvilágának gazdagításához szükséges lehetőségek anyagi feltételeinek megteremtése. ... >>

Nagycsaládosok Csurgói Egyesülete

(érdekképviselet)

8840 Csurgó, Petőfi tér 1/A.
képviselő: Somogyi Zoltánné ... >>

Nagyváthy János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Iharosi u.2.
képviselő: Tóth Tihamér
A Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet keretében a mezőgazdasági szak- emberek képzésének feltételét szándéko- zik segíteni. ... >>

"Nagyváthy oktatási-nevelési" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8840 Csurgó, Iharosi utca 2.
képviselő: Maász Róbert
A Csurgói Nagyváthy János Ipari és Mg-i Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak sokoldalú segítése. Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel elősegítése, kimagasló eredmények díjazása. Felkészítők dijazása is. Kiemelkedő képességű tanulók tanulmányainak és továbbtanulásának anyagi segítése. Iskolai amatőr kulturális csoportok támogatása. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola hátrányos helyzetű tanulóit, felzárkóztató programok szervezésével, szociális kedvezmények megváltásával, ösztönző díjazással. Az alapítvány ifjúságvédelmi érdekképviseletet nyújt a Nagyváthy Középiskola tanulóinak. Az alapítvány támogatja a Nagyváthy János Középiskola erőfeszítéseit a természeti környezet megóvásában, részt kíván venni környezetvédelmi programokban, elsősorban a mezőgazdasági kultúrák vonatkozásában. ... >>

Női Kézilabda Club Csurgó

(sport)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
képviselő: Balogh László ... >>

Oszeszky Miklós Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
képviselő: Fehér Zoltánné
Anyagi segítség nyújtása a matematika és fizika tantárgyakból kiemelkedő eredményt elérő Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvonői Szakközépiskola Diákjainak. A célja az l995.július 4-én kelt 3.sorszámú végzés szerint akként módosul:"Az l995/96-os tanévtől kezdve az anyagi segítség a Református Egyházközség által visszaigényelt Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium néven működő egyházi intézmény/továbbiakban:református gimnázium/ diákjait illeti. Az anyagi segítség az l995/96-os tanévtől a református gimnázium tanulói közül fizika és matematika tantárgyakból kiemelkedő eredményt elért 2-2 tanulót illeti." ... >>

Polgárőrség-Csurgói Közrendvédelmi Társaság

(közbiztonság,egyéb)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 16.
képviselő: Pintér Ferenc ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41