Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csorna civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

"A Csornai Széchenyis Diákokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Árpád u. 2.
képviselő: Némethné Fülöp Terézia
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány támogatja a nyelvtanulást, a külföldi kapcsolatok kiépítését, ezen belül pedig a tanulók utaztatásához történő hozzájárulást és a külföldi tanulók vendéglátását támogatja. Ezen kívül az alapfokú oktatás és nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítását, műszaki-technikai berendezések beszerzését is támogatja az alapítvány.
Kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti az általános iskolai hagyományok ápolását, a kulturális örökség megóvását, valamint továbbfejlesztését.
Sport, - a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti a diák sportversenyek, szabadidős sport, táborozás, a rendszeres testmozgást, támogatásaival ezeket ösztönzi. ... >>

ANIMAL LIFE Állatvédelem Határok Nélkül Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

9300 Csorna, Andrássy u. 52.
képviselő: Patricia Bruckner, Vincze Éva
Az állatszerető polgárokkal és az állatvédelmi feladatokkal és hatáskörrel rendelkező szervezetekkel együttműködve gondoskodjon egyenlőre a Nyugat-dunántúli térségben a gazdátlan kóbor ebek begyűjtéséről, szakszerű elhelyezéséről, gyógyíttatásukról és ellátásukról. Olyan magánszemélyek és társaságokkal való kapcsolatfelvétel, illetve együttműködés kialakítása, akik hasonló célok érdekében tevékenykednek. A felvilágosítás és a meggyőzés eszközeivel változást elérni a polgárok körében, hogy a mindennapok során az állatokkal szemben erőszak nélkül viselkedjenek, tartsák be az állatvédelmi szabályokat. Egészségügyi felvilágosító munkát végző állatorvosok tiszteletdíjához az alapítvány hozzá tudjon járulni. A sürgősségi ügyeletet tartson az alapítvány és mindent meg tudjon tenni annak érdekében, hogy a térségben ne legyen beteg, gazdátlan állat. Elősegítse az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységével az alapítvány az állatorvosok munkáját. ... >>

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szervezete Csornai Alapszervezete

(érdekképviselet)

9300 Csorna, Tanácsköztársaság tér 8.
képviselő: Ángyán Istvánné
érdekképviselet ... >>

Csorna és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet)

9300 Csorna, Arany János u. 13.
képviselő: Fellegi Gábor, Kovács Béláné
érdekképviselet ... >>

Csorna és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Nap u. 5.
képviselő: Varga Árpád
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére rentábilis, horgász célú halgazdálkodással a tagság mindenkori létszámától, az egyesület anyagi erejétől függően a lehető legkedvezőbb horgászati lehetőség biztosítása. A szabaidiő hasznos eltöltése, tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. Az egyesület kezelésében lévő vízterültek és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és szórakozás biztosítására. ... >>

"Csorna Lakosságának Egészségéért" Közalapítvány

(egészségügyi)

9300 Csorna, Szent István tér 22.
képviselő: Dr. Karczag Margit
A testi-lelki egészségvédelem területén dolgozó szakemberek összefogása a város lakosságának egészségmegóvása érdekében. Megelőző stb. ismeretek terjesztése, programok, szűrővizsgálatok, klubok létrehozása, egézségügyi intézmények szinvonalának növelése, a betegellátás feltételeinek javítása. ... >>

Csorna Sportjáért Alapítvány

(sport)

9300 Csorna, Toldi u. 1.
képviselő: Nagy Gábor
Csorna ifjúsági és tömegsport fejlesztéséhez, a nevelés segítéséhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9300 Csorna, Barók Béla út 1.
képviselő: Márkus Imre
A jogszabályban az állam és önkormányzatok számára meghatározott tűz és katasztrófa-elhárítási közfeladatok helyi ellátásának segítése, a cél ellátására önkéntesen jelentkezők szervezésével, felkészítésével és együttműködés alapján történő részvétellel. ... >>

Csornai Ifjú Polgárok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

9300 Csorna, Köztársaság u. 16.
képviselő: Gulyás András
A csornai és a rábaközi fiatalok társadalmi életbe bevonása, az ifjúság részére kulturális rendezvények szervezése. A helyi értékek megőrzése és átadása a felnövő fiatalok számára. Útmutatás a kulturált és tevékeny szórakozásra. A mikrokörnyezet lehetőségeinek felmérése és új társadalmi kapcsolatok kialakítása. A közösségi összetartozás és az identitástudat megerősítése. Új szellemi műhely megvalósítása. ... >>

Csornai Ifjúsági Klub

(sport,természetvédelem,kulturális)

9300 Csorna, Soproni u. 71.
képviselő: Giczi Tibor, Michailov Mihály, Molnár Csaba
A csornai polgárok, különös tekintettel a fiatalság érdeklődésének felkeltése városuk iránt, a lakossági aktivitás növelése Csorna városában, közös szervezésű programok keretében megismertetni tagjait és az érdeklődő lakosságot a város értékeivel, a település multjának, jelenének és jövőjének aktuális kérdéseivel, nagyobb aktivitás megteremtése a lakosság körében a város közösségét érintő kérdésekben. (Kultura, tudomány, sport, közélet, mindennapi élet stb.). aktív részvétel a város hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében. Csorna város "lakhatóbbá tétele", az épített-, a társadalmi-, és a természeti környezet állapotának javítása a városban, a fiatalok érdekképviselete, érdekérvényesítése a városban, új értékek felfedezése és/vagy megteremtése a város életében, ami skeresen járulhat hozzá a városról alkotott kép pozitív irányú ... >>

"Csornai Keresztény Ifjúságért" Alapítvány

(egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 65.
képviselő: Szár Gyula
A Csornai 63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapat működésének támogatása. Csorna városában már működő, valamint a későbbiekben létrejövő más nem politikai keresztény szervezetek támogatása. ... >>

Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület

(kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Új Élet utca 12.
képviselő: Ifj. Gecsényi András
A nemzeti és kulturális értékek megőrzése, rendezvények szervezése, a csornai polgárok megélhetésének könnyebbé tétele, új gazdasági kihívások ismertetése, a polgárok megélhetésének könnyebbé tétele új gazdasági kihívások ismertetése, a polgárok összefogása. ... >>

Csornai Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Soproni út 57.
képviselő: Szalayné Galambosi Tímea
A csornai könyvtári olvasók minél teljesebb dokumentum-ellátása, a könyvtár nyitottabbá tétele közérdekű kulturális feladatok ellátás irányába, a lehetőségek kibővítése teleházas tevékenységi formákkal. A könyvtár beszerzésienk olyan irányú segítése, hogy a technikai környezet, a dokumentum-állomány minél alkalmasabb legyen a továbbtanulók kiszolgálására. A könyvtár segítse a közérdekű oktatási, kulturális, sziciális, egészségügyi feladatok ellátását az ismeretszerzés oldaláról. Erősítse befogadó funkcióját, támogassa olyan önszerveződő közösségek munkáját, melyek az előbb felsorolt közérdekű tevékenységi körbe tartoznak. Az alapítvány segítse a könyvtár olyan irányú fejlesztését, hogy az a város információs központja legyen. Kiemelten támogassa a gyermek, ifjúsági és nyugdíjas korosztály befogadását, számítógépes kultúrájának fejlesztését. Rendezvényei közérdekű kulturális célokat szolgáljanak. Támogassa a térségben /Rábaköz/ működő könyvtári kezdeményezéseket. ... >>

"Csornai Múzeumért" Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

9300 Csorna, Szent István tér 34.
képviselő: V. Szalontay Judit
A csornai Múzeum szakmai munkájának támogatása, Csorna város és környéke történelmi emlékeinek megőrzésével és ápolásával kiszolgálja a város és környéke lakóinak és vendégeinek múzeumi - kulturális igényeit, támogassa a helytörténeti és néprajzi ... >>

Csornai Nőegylet

(szociális)

9300 Csorna, Petőfi ltp. 11.
képviselő: Dr. Karczag Margit
Érdekképviselet, karitatív tevékenység, információs tevékenység, egyéb aktuális tevékenység. ... >>

"Csornai Ösztöndíj" Közalapítvány

(oktatási,szociális)

9300 Csorna, Szent István tér 22.
képviselő: Némethné Fülöp Terézia
Csorna város állandó lakosú, felsőfokú intézményben tanuló diákjai ösztöndíjszerű támogatásával a tanulmányok folytatásának segítése. Az ösztöndíjjal támogatott személyek városhoz való kötődésének továbberősítése. Lehetőségének megfelelően a felsőfokú szakemberképzés pótlásának szevezetté tétele. A támogatottak végleges csornai letelepedésének hosszútávú elősegítése. ... >>

Csornai Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

9300 Csorna, Kinizsi u. 10.
képviselő: Megyeri Zoltán
A postagalambsport hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, a tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése, kiállításokon, versenyeken való részvétel és a tömegsport jellegének megőrzése. ... >>

Csornai Premontrei Prépostság

(oktatási,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 65.
képviselő: Fazakas Zoltán
Lelkipásztori munka, ifjúság tanítása, hitoktatás, gimnázium fenntartása. ... >>

Csornai Sportegyesület

(sport,oktatási)

9300 Csorna, Toldi u. 1.
képviselő: Családi János
A rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási- nevelési intézmények tanulói részére a sportolás és testedzés lehetőségének megtermetése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítés és fejlesztése. ... >>

Csornai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

(sport)

Csorna, Tátra u. 18.
képviselő: Berta Ferenc
Sportvadászat, vadgazdálkodás. ... >>

Csornai Teke Klub Sportegyesület

(sport)

9300 Csorna, Toldi út 1.
képviselő: Horváth László
Az egészséges életmód részeként a sporttevékenység, a rendszeres testedzés, a tekesport tömegsport jellegű és versenysport jellegű tevékenységének szervezése. A sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Kizárólag a tekesportban amatőr versenyzők versenyeztetése.
A nemzetközi és hazai versenyekre való felkészítés. ... >>

Csornai Teremkerékpár Sport Egyesület

(sport)

9300 Csorna, Árpád u. 2.
képviselő: Varga Pál
A rendszeres testedzés, sportolás biztosítása, illetve a nemzetközi és hazai versenyekre való felkészítés. ... >>

Csornai Vadásztársaság

(sport)

9300 Csorna, Kodály Zoltán u. 5.
képviselő: Horváth László
Az egyesületekre, vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra, vadászatra, fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával a társadalom, a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban szakszerű vadgazdálkodás és célszerű együttműködési formák kialakításával tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"Csukás Zoltán" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9330 Csorna, Kórház u. 28.
képviselő: Pozsgai Béla
Bármely tantárgy területén szervezett vetélkedők, versenyek, pályázatok támogatása, a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskolai oktatást-nevelést segítő programok, tanulmányi vetélkedők, versenyek, tanulmányi kirándulások támogatása, oktatás fejlesztése, szamai tapasztalatszerző utak támogatása, Csukás Zoltán professzor emlékének ápolása. ... >>

CUM DEO PRO SCOLA RÁKÓCZIANA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Andrássy u. 27.
képviselő: Vadász Ernőné (szül. Galambosi Gyöngyi)
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda tanulóinak tehetséggondozása, szaktárgyi versenyekre való felkészítésüknek és részvételüknek anyagi és dologi támogatása, a tanulmányi munka, sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek jutalmazása, esetlegesen ösztöndíjak odaítélése, adományozása. ... >>

Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

9300 Csorna, Kakukk utca 19.
képviselő: Samu János
Széles körben népszerűsíteni a díszmadártartás- és tenyésztést, további követőket toborozni e hasznos elfoglaltságnak.A hazai díszmadár tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal, a kialakított nemzetközi kapcsolatok további ápolása, elmélyítése, előadások, szakkörök, nyílt napok során az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet- és természetvédelmi jellegű nevelése, más szervezetekkel együttműködve egyes természet, illetve ... >>

Dtx United Sportegyesület

(sport)

9300 Csorna, Arany János út 53.
képviselő: elnök Rédecsi Tamás
Sporttevékenység szervezése, futball versenyeken, bajnokságokon, mérkőzéseken való részvétel. Versenyek, bajnokságok szervezése, megrendezése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Utánpótlásnevelés, sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

"Egészségfejlesztés a Rábaközben" Alapítvány

(egészségügyi)

9300 Csorna, Soproni út 64.
képviselő: Kovács Zsolt
Az egészségvédelem területén dolgozó szakemberek összefogása Csorna város, valamint a vonzáskörzetében lévő települések lakosságának egészségmegóvása érdekében. ... >>

Első Csornai Teniszklub

(sport)

9300 Csorna, Erzsébt királyné u. 57.
képviselő: Dr. Dávid József
A város teniszéletének fejlesztése, támogatása, a tenisz tömegsport beindítása. ... >>

Európai Kapcsolatok Egyesület

(oktatási,egyéb)

9300 Csorna, Uszoda u. 27.
képviselő: Szűr Lászlóné
Az egyesület hozzá kíván járulni Csorna és térsége nemzetközi kapcsolatainak elmélyítéséhez. Kiemelt céljának tekinti az önkormányzattal testvérvárosi kapcsolatban lévő települések lakosságával, civil szervezeteivel való kapcsolatfelvétel elősegítését, a hatékony és eredményes kapcsolattartást. Segíteni kívánja új testvérvárosi kapcsolatok felvételét. Feladatának tekinti e témakörben tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését, programok szervezését. ... >>

FEKETE SAS BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSASÁG

(sport,természetvédelem)

9300 Csorna, Petőfi ltp. 7. 1/3.
képviselő: Vitéz Péter
Vadászat, turisztika, természetvédelem, a szabadidő sportos eltöltése. ... >>

Felkelő Nap Háza Kulturális Egyesület

(kulturális)

9300 Csorna, Lehel u. 8.
képviselő: Láng Tibor
Kulturális és művészeti rendezvények szervezése, kulturális értékek közvetítése, a Rábaköz kulturális életének fellendítése. ... >>

"Fogjunk össze" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Arany J. u. 19.
képviselő: Boda Imréné
Az Arany János Általános Iskolába járó gyermekek támogatása. ... >>

Gladiátor Akadémia Alapítvány

(sport)

9300 Csorna, Kismartoni u. 9.
képviselő: Bolla Szilárd, Horváth Péter, Weisz Gábor
Kiemelten részt kíván venni a magyar ökölvívó sport fejlesztésében.Győr város ökölvívó sportjában való részvétel. Az ökölvívók versenyzési feltételek biztosítása, nemzetközi rendezvényeken történő részvétel előkészítése és lebonyolítása. Edzőtáborok megszervezése. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 57.
képviselő: Fenyőházi Tibor
Képviseli a megyei gazdaköröket a regionális, és az országos érdekegyeztetésben. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Növénybiztosító Egyesület

(egyéb)

9300 Csorna, Soproni út 58.
képviselő: Elnök Bóka Attila
A biztosító Egyesület olyan önkéntesen létrehozott kölcsönösségi alapokon működő szervezet, amely tagjai részére, nyereségérdekeltség nélkül, tagi hozzájárulás ellenében, a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, biztosítástechnikai elvek alapján előre meghatározott szolgáltatást nyújt.
... >>

"Hori Club" Horgász Egyesület

(sport)

Csorna, Petőfi tér 7.
képviselő: Kajtár Géza
sporthorgászat ... >>

Hungarovelo Biciklis és Sport Club

(sport,egyéb)

9300 Csorna, Széchenyi u. 15.
képviselő: Farkas László elnök ... >>

Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola ALMA MATER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9301 Csorna, Soproni út 97.
képviselő: Koósz Tamás
A Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatás-nevelés támogatása, feltételeinek korszerűsítése, javítása. ... >>

"Kikelet" Képzési kötelezett és korai fejlesztésben részesülő gyermekek szüleinek Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9300 Csorna, Arany J. u. 19.
képviselő: Schubertné Boros Tünde
A képzési kötelezett értelmi fogyatékos, korai fejlesztésben részesülő és az oktatásból kikerülő felnőtt korúak: szellemi és fizikai képességének fejlesztése, érdekvédelmük biztosítása, életük szervezése, segítése. Társadalmi beilleszkedésük elősegítése, kulturális életük változatossá tétele és szabadidejük hasznos eltöltésének elősegítése.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében minden olyan intézmény tekintetében, - ahol a célok közt szereplő gyermekek oktatása, nevelése folyik ? igyekszik olyan kapcsolatot kialakítani, hogy szükség szerint, eseti alkalommal anyagi támogatással is tudja az egyesületet segíteni, támogatni. ... >>

Kmety György Társaság

(kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 57.
képviselő: Kálmán Gyula
Kmety György tábornok a csornai csata parancsnoka emlékének ápolása, emlékének megőrzése és róla szobor állítása. Az 1949-as hagyományok őrzése, emlékek felkutatása, az 1948-49-es emlékhelyek megismertetése, állaguk megóvása, ezekkel kapcsolatos együttműködés más személyekkel és szervekkel. Bekapcsolódás a csornai szellemi, társadalmi életbe, a nemzeti azonoságtudat erősítése. ... >>

"KORSZERŰ OKTATÁSÉRT, ISKOLAFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9301 Csorna, Soproni út 97.
képviselő: Kozma József
A Hunyadi János Gimnázium és szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek korszerűsítése, és fejlesztése. ... >>

Magyar Postagalamb Sportegyesület Csorna

(sport)

képviselő: Jakab Sándor
sporttevékenység ... >>

"Margit Kórház Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi)

9300 Csorna, Soproni u. 64.
képviselő: dr. Böcskei Gyöngyi
Margit Kórház műszerezettségének fejlesztése. Kardiológiai gondozó műszerekkel való ellátsa, ENDOSCOPOS laboratórium műszereinek beszerzése. A jelentkező egyéb műszerigények kielégítése. ... >>

Megyei Nyugdíjasok, Liberálisok Vidékért Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

9300 Csorna, Prépost u. 6.
képviselő: Maurer János
A társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában, az egészségügyben és a szociális ellátásban végzendő feladatok ellátásához elvi és gyakorlati segítségadás. ... >>

MTTOSZ Területi Szövetség Csorna

(sport,érdekképviselet)

9300 Csorna, Botond u. 1.
képviselő: Maurer János
sport ... >>

"Művészeti Alapítvány"

(kulturális)

9300 Csorna, Szent István tér 1.
képviselő: Ángyán Csilla, Böröczné Horváth Gabriella, Ihászné Sebján Mária, Völcseyné Judi Annamária
Csorna városban élő és tanuló gyermekek és fiatalok művészeti nevelésének segítése, támogatása. ... >>

Nyugat-magyarországi Német Nemzetiségi Alapítvány

(kulturális)

9400 Csorna, Csávai u. 4.
képviselő: Dr. Walter Katalin, Dudás János István ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41