Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csór civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Csór-Truck-Trailer Football Club

(sport)

8041 Csór, Fő tér 10.
képviselő: Bíró Zsolt elnök ... >>

Csóri Alkotó Közösség Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8041 Csór, Fő tér 10.
képviselő: Dr. Banizs Károlyné elnök
Csór község területén élők összefogása, civil munkába való bevonásuk, a Polgármesteri Hivatal szakmai munkájának segítése, a rendezvények szervezésében való részvétel. ... >>

Csóri Gazdakör

(érdekképviselet)

8041 Csór, Fő tér 10.
képviselő: Németh István elnök ... >>

Csóri Polgárőrség Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8041 Csór, Fő tér 10.
képviselő: Hollósi Györgyné elnök
Csór település közbiztonságának javítása, az élet- és vagyonbiztonság magas szintű megteremtésének elősegítése. ... >>

Egészségkárosodottak és Rokkantak Regionális Egyesülete

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8041 Csór, Főtér 10.
képviselő: Venczel Ferenc elnök
A középdunántúli régió és közigazgatásához közeli területen élő egészségkárosodottak, rokkantak és családtagjaik összefogása, társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése, a rokkantságból eredő nehézségek csökkentését célzó lehetőségek, valamint a szociális és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.
... >>

Élhetőbb Csórért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8041 Csór, Fő tér 10.
képviselő: Dr. Banizs Károly kuratóriumi elnök
Csór község közigazgatási területén közreműködés a következő feladatok ellátásában: a településfejlesztés, az épített és természeti környezet védelme. A közművelődési, kulturális, művészeti és helyi sporttevékenység támogatása. Közreműködés a település lakossága egészséges életmódja közösségi feltételének megteremtésében. Csór község kulturális és történeti örökségének, hagyományainak újjáélesztése, ápolása, a község turizmusának fejlesztése. ... >>

Family Rock Club

(kulturális)

8041 Csór, Ady E. utca 35.
képviselő: Holdosi Sándor elnök
Csór község területén élő fiatalok összefogása, az önkormányzat munkájának segítése, a község kulturális életének fellendítése, a rendezvények szervezésében való részvétel. ... >>

Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

8041 Csór, Petőfi S. út 23.
képviselő: Kucziné Faddi Éva elnök
A Fejér megyében lakó időskorúak és nyugdíjasok emberi és kollektív védelme és képviselete. Előmozdítja és segíti a nyugdíjas egyesületek megalakulását és együttműködését, különös figyelmet fordít az idősek társadalmi megbecsülésére, egészségügyi és szociális helyzetére, karitatív szerepvállalás a segítségre szoruló időskorúak élethelyzetének javításában, nyugdíjas találkozók, rendezvények szervezése. ... >>

Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület

(érdekképviselet)

8041 Csór, Fő tér 10.
képviselő: Tomkó Józsefné elnök
A nyugdíjas korosztály érdekképviselete, és részükre szabadidő programok szervezése. ... >>

Karszt 2003 Horgász Egyesület

(sport)

8041 Csór, Dózsa Gy. u. 63.
képviselő: Szűts Ferenc
A verseny- és amatőr horgászsport, valamint egyéb kiegészítő tevékenység, feltételeinek megteremtése és biztosítása tagjai és más érdeklődök számára a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése céljából. ... >>

"Mátyás Király Általános Iskola Tanulóiért" Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8041 Csór, Fő tér 1.
képviselő: Németh József kuratórium elnöke
Az iskolai versenyek szervezésében való közreműködéssel, valamint a kiemelkedő teljesítmények eléréséhez nyújtott segítséggel hozzájárul a kiemelkedő képességű tanulók tehetségének magasabb szintű kibontakozásához. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Tündérvár Családi Napközi és Gyermekcentrum Alapítvány

(oktatási)

8041 Csór, 3001. Hrsz.
képviselő: Szoó György
Az intézmény fenntartása, üzemeltetése, a gondozási feltételek megteremtése, színvonalának javítása, segítése, a gyermekgondozás, nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a felkészítés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a gyermekek életkorának megfelelő gyakoriságú, összetételű étkezés biztosítása, továbbiakban az alapító okirat szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41