Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csongrád civil szervezetek


Találatok száma: 100
1. oldal

A Csongrádi "Aranysziget Otthonában Élő Idősekért" Alapítvány

(szociális)

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
képviselő: Endrédi Józsefné kuratóriumi elnök
A Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthonában élő idősek életfeltételeinek és életminőségének javítása, a komplex gondozás minden elemére kiterjedően. ... >>

A Jövő Hídjai közhasznú egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Dob utca 4-8.
képviselő: Horváth Erik, alelnök, Podhoretz János, elnök
A halmozottan hártányos helyzetű gyerekek jövőbeni elképzeléseinek elősegítése. Célja szerinti besorolása: szociális, oktatási, kulturális, gyermek és ifjúságvédelmi, kutatási tevékenység. ... >>

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

Alapítvány a Csongrádi Szent Rókus Templomért

(kulturális)

6640 Csongrád, Justh Gy. u. 60.
képviselő: Dr.Lehoczky Gáborné kuratóriumi eln
A csongrádi Szent Rókus Templom állagának megóvása, renoválása, rekonstrukciója, restaurációja. ... >>

Alapítvány Csongrád és Környéke Korszerű Urológiai Szakellátásáért

(egészségügyi,oktatási)

6640 Csongrád, Kereszt u. 18.
képviselő: Dr.Kotymán Zsolt kuratóriumi elnök
A Csongrád és környéki urológiai járóbetegellátás szakrendelői szinten történő felzárkozatatása, közelítése az Európában elfogadott és hazánkban kívánatosnak tartott gyakorlathoz. Egyrészt korszerű orvosi műszerek beszerzésével, másrészt pedig a naprakész szakmai információhoz való hozzájutás elősegítésével szakemberek továbbképzésen, tudományos üléseken való részvétele anyagi fedezetének biztosításával. ... >>

Albatros Motor Club

(sport)

6640 Csongrád, Piroska János tér 5.
képviselő: Csenki Mihály elnök ... >>

"Alföld" Művészeti, Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6640 Csongrád, Kolozsvári u. 6.
képviselő: Góg János elnök ... >>

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Bedő Tamás, elnök, Szirbik Imre, alelnök
A vidéki területeken történő változások támogatása, a nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálás. A nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása. Beruházással a vidék vonzóbbá tétele. A gazdasági és társadalmi visszaesés, a vidék elnéptelenedése folyamatának megfordítása. Az 1698/2005. EGK. rendeletben foglalt III-IV. Tengely tekintetében az alapszabályban vállalt feladatok teljesítése. ... >>

Arany-Tölgy Koronglövő Egyesület

(sport)

6640 Csongrád, Tanya 111.
képviselő: Páli Attila elnök ... >>

Batsányi János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6640 Csongrád, Kossuth tér 1.
képviselő: Tóthné Hajdú Edit, a kuratórium elnöke 1998. október 7-től képviselő
A nevelés és oktatás színvonalának a tanulók erkölcsi, anyagi és szociális elismerése, valamint az iskola nevelői szakmai munkájának a fejlesztése. ... >>

Béri Balogh Ádám Honvéd Klub

(egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8. fszt./6.
képviselő: Ágoston Imre elnök, Hajdú Béla, elnökhelyettes, Pozsár Tibor enökhelyettes, Tyukász Péterné pénzügyi ea., Vikor Mária alelnök
A honvédség szervezetének csongrádi helyőrségében élő nyugállományú és aktív tagjai szabadidejének tartalmassá tétele, segítése. ... >>

Bokrosért-Jövőnkért Egyesület

(kulturális,egyéb)

6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér u. 2.
képviselő: Bodor Ádám, titkár, Kocsis Mihályné, elnök, Szögi Mihályné vezetőségi tag
A városrész lakosságának összefogása, a városrész szépítése, kulturális életének fellendítése, a lakosok gondjainak továbbítása a városvezetés felé. ... >>

Bokrosi Általános Iskoláért és Óvodáért és az ott folyó nevelés-oktatás korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.
képviselő: Leirer Tibor, a kuratórium elnöke
A Csongrád-Bokros Általános Iskola és Óvoda támogatása. ... >>

Bokrosi LovasKör Egyesület

(sport,szociális)

6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1284.
képviselő: elnök Szemerédi Eszter
A bokrosi lovasélet fellendítése, a pusztán legeltetés visszaállítása, a versenylovaglás lámogatás, falusi turizmus fellendítése, mozgáskorlátozottak terápiás lovagoltatási lehetőségeinek kialakítása. ... >>

Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

(szociális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Pallaginé Forgó Edit, elnök
Az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés, a házasságért, a családért és a jövő nemzedékéért érzett felelősség erősítése, nagycsaládosok érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Csongrád Aikido Club

(sport)

6640 Csongrád, Petőfi u. 7.
képviselő: Oláh Norbert elnök ... >>

Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület

(egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Róla Miklós, elnök ... >>

Csongrád és Térsége Lovas Klub Egyesület

(sport)

6640 Csongrád, Tanya 135.
képviselő: Kása Emőke elnök ... >>

Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Nagypál Sándor elnök ... >>

Csongrád és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/A
képviselő: Dr.Bartolich János a kuratórium eln, Kacziba Sándor kuratóriumi tag
Anyagi támogatás nyújtása a tűzoltóság által pályázati úton beszerezni kívánt eszközökhöz,különös tekintettel a mentő tűzvédelem területén használatos eszközökre,felszerelésekre.A Csongrád városi tűzoltóság nemzetközi,kultúrális,sport és szakmai kapcsolatainak fejlesztése,ezen törekvések támogatása,találkozók,rendezvények szervezése és lebonyolítása.Anyagi támogatás nyújtása a felvilágosító-propaganda tevékenység még sikeresebbé tétele érdekében,különös tekintettel az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére kiírt pályázatokra és ezek rendezvényeire.Határainkon belüli és határainkon túli társzervekkel történő kapcsolattartás támogatása ,a tapasztalatok kicserélése,illetve az ilyen ismeretségek előnyeinek felhasználása érdekében. ... >>

Csongrád és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 5.
képviselő: Gyapjas Mihály elnök, Tyukász Mátyás, alelnök
Egyéni és társas vállalkozások gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Csongrád Fitness Sport Egyesület

(sport)

6640 Csongrád, Liliom utca 1.
képviselő: Kátai-Urbán Judit, elnök
Sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, ill. tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás, szakmai és edzői háttér biztosítása. ... >>

Csongrád Idegenforgalmi Igazgatóság Sportegyesület

(sport)

6640 Csongrád, Dob utca 3-5.
képviselő: Gyovainé Kósa Erika elnök ... >>

Csongrád KISRÉTI OTTHONÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Tanya 19/A.
képviselő: Meló Jánosné, kuratóriumi elnök
A KISRÉTI OTTHONBAN élők életminőségét javító, korszerű, speciális eszközök biztosítása, a tárgyi feltételek javítása az ápolásban, az ott dolgozók továbbképzése, szakmai oktatása. ... >>

Csongrád Piroskavárosi Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Bercsényi utca 24.
képviselő: elnök Hegedűs Józsefné
Csongrád Piroskaváros részében élő nyugdíjas korú személyek társadalmi, közösségi életének szervezése, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató programok rendezése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Dr.Törőcsik Jánosné kuratóriumi eln, Földesiné Csányi Anna titkár
Csongrád városban élő azon tehetséges fiatalok rendszeres és eseti anyagi támogatása, akiknek az egyetemi, főiskolai továbbtanulása, anyagi, szociális helyzetük miatt nehézséget jelent. ... >>

Csongrád Város Alap- és Középfokú Oktatásának Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Bartókné Vincze Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
A csongrádi általános- és középiskolák létesítményi, technikai ellátottságának javítása, anyagi eszközeinek kiegészítése. ... >>

Csongrád Város Képzőművészetéért Közalapítvány

(kulturális)

6440 Csongrád, Kossuth tér 9-11.
képviselő: kuratóriumi elnök Kecskés László
Csongrád város képzőművészeti, kulturális életének fellendítése, színvonalának emelése; a város területén a köztéri és egyéb közcélú képzőművészeti alkotások létrehozásának, a meglévők gondozásának támogatása; a képzőművészeti alkotó tevékenység helyi feltételeinek javítása; a Csongrádi Képzőművészeti Kiállítások megrendezésének támogatása. ... >>

Csongrád Város Közétkeztetésének Fejlesztéséért Alapítvány

(szociális)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Cseri Gábor János kuratóriumi elnök
Az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében megfelelő eszközök, felszerelések, gépek beszerzése, korszerűsítése; a HACCP követelményeinek megfelelő működés elősegítése; fórumok, bemutatók, táborok szervezése az egészséges életmód és táplálkozás elősegítésére; a modern étkezési kultúra kialakításának elősegítése. ... >>

Csongrád Városi Vízilabda Sportegyesület

(sport)

6640 Csongrád, Dob u.3
képviselő: Versegi Zoltán elnök ... >>

Csongrád Városi Zenebarátok Egyesülete

(kulturális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Oláh Ferenc, elnök
Énekkar fenntartása és működtetése, hangversenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és külföldi kórusokkal kapcsolat kialakítása. ... >>

Csongrád-Bokrosi Kossuth Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér utca 2.
képviselő: elnök Juhász Istvánné
Csongrád-Bokros városrészben élő nyugdíjas korú személyek társadalmi, közösségi életének szervezése, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató programok rendezése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Csongrád-Bokrosi Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6640 Csongrád, Szőlőhegyi utca 40.
képviselő: Kürtösi András elnök
Tagjai részére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása, környezet- és természetvédelmi tevékenység. ... >>

Csongrádért Alapítvány

(egyéb)

6640 Csongrád, Dózsa György tér 4.
... >>

Csongrádi 213. számú Röp- Dísz- Haszongalamb Egyesület

(érdekképviselet)

6640 Csongrád, Bercsényi utca 14.
képviselő: Dudás Imre, elnök
A kis állatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők összefogása, érdekeik képviselete. ... >>

Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa

(érdekképviselet)

6640 Csongrád, Justh Gyula utca 2/B.
képviselő: Géczi Lajos elnök, Pálfi György, alelnök, Papp Ferenc, titkár
A borvidékhez tartozó hegyközségek tevékenységének összehangolása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása. ... >>

Csongrádi Diák Sportegyesület

(sport)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Cseri Gábor elnök ... >>

Csongrádi Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény Egészségmegőrző és Egészségfejlesztő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
képviselő: Dr. Nagy Mélykuti László, a kuratórium alelnöke, Vincze Mária, a kuratórium elnöke
Csongrád város lakosságának egészségügyi problémáin segíteni, közreműködni az egészségügyi dolgozók továbbképzésében, egészségmegőrző életmód terjedésének segítése, az intézmény eszközeinek bővítése. ... >>

Csongrádi Egészségmegőrző és Természetvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

6640 Csongrád, Dózsa Gy. tér 18.
képviselő: Túri Mónika elnök
Szabadidős rendezvények, családi programok, sportrendezvények szervezése, népszerűsítése, versenyzési lehetőségek biztosítása, természetvédelmi tevékenység. ... >>

Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskoláért és az ott folyó Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Fekete Gézáné a kuratórium elnöke
A Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegen nyelvi, zenei oktatás, a kimagasló pedagógiai munkát végző pedagógusok elismerése, támogatása; a hátrányos helyzetbe került dolgozók, tanulók támogatása; az oktatást elősegítő eszközök, felszerelések, berendezések vásárlása, javítása; nevelők, tanulók számára kiírt pályázatok díjazása; az iskola épületének felújításához szükséges kiadásokhoz támogatás; az iskola verseny- és tömegsportjának támogatása. ... >>

Csongrádi FAUNA Állatvédő és Állatmentő Egyesület

(környezetvédelmi)

6640 Csongrád, József Attila utca 2/a.
képviselő: Magyar Péter, elnök
Állatvédelem, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület

(kulturális)

6640 Csongrád, Piroska János tér 4.
képviselő: Salamon László, elnök
A ferences rendi szellemiség csongrádi hagyományainak ápolása. ... >>

Csongrádi Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Pálfi György elnök
A Csongrád Városi Fúvószenekar működésének elősegítése, a színvonalas együttzenélés feltételeinek megteremtése; részvétel a város kulturális életében; koncertekkel, zenei klubokkal a közművelődés szolgálata; kapcsolatok kialakítása hazai és külföldi zenekarokkal, együttesekkel. ... >>

Csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
képviselő: Kádár Olga, a kuratórium elnöke, Nagygyörgy Illésné kuratóriumi alelnök, Szucsán Andrásné kuratóriumi tag
A csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak segítése. ... >>

Csongrádi Hegyközség

(érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Justh Gyula utca 2/b.
képviselő: Papp Ferenc, hegybíró, Ungerbauer György, elnök
A területén szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók érdekvédelme, termékeik színvonalának emelése, piacképességének javítása. ... >>

Csongrádi Ifjúsági Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

6640 Csongrád, Dob. u. 4-8.
képviselő: Pozsár Péter Pál elnökhelyettes, Schönfeld Ferencné Donka Judit titk, Tarjányiné Csatári Márta elnök ... >>

Csongrádi Íjász Sport Egyesület

(sport)

6640 Csongrád, Barátság utca 16.
képviselő: Gálfi Tamás, elnök, Szabó Zoltán, titkár
A helyi íjászélet megszervezése, fellendítése, íjászpálya létrehozása, fenntartása, az íjászat népszerűsítése, utánpótlás-nevelés. ... >>

Csongrádi Kajak-Kenu Club

(sport)

6640 Csongrád, Attila u.35.
képviselő: Tímár János elnök
Tagjai részére rendszeres sportolási, felüdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Csongrádi Kertbarát Klub

(egyéb)

6640 Csongrád, Sugár utca 48.
képviselő: Busa József elnök
Szakismeretek adása, bővítése a már gazdálkodók ill. a gazdálkodást tervezők részére, termékbemutatók szervezése, kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szakemberekkel. ... >>

"CSONGRÁDI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE"

(kulturális)

6640 Csongrád, Bercsényi utca 35/A.
képviselő: Horváth János, elnök, Kecskés Áron, elnökhelyettes
A csongrádi lokálpatrióták, kultúra környezet és hagyományok felkutatása, baráti körök kialakítása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41