Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csávoly civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Csávoly Gyermekeiért

(oktatási)

6448 Csávoly, Arany J.u.30. ÁMK Ált.Isk.
... >>

Csávoly Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6448 Csávoly, Arany J.u.30.
képviselő: Serfőzőné Minkovics Dóra kuratóriumi elnök
Óvodai, iskolai szabadidős programok támogatása, - Tanulmányi, kultúrális-és sportversenyek, - A nevelés-oktatás anyagi, technikai lehetőségeinek bővítése, - Nyelvoktatás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. ... >>

Csávolyi Gazdakör

(érdekképviselet)

6448 Csávoly, Széchenyi u. 2.
képviselő: Turcsányi Pál ... >>

Csávolyi Gépkör

(oktatási)

6448 Csávoly, Arany J. u. 55.
képviselő: Virág János ... >>

Csávolyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6448 Csávoly, Arany J. utca 25.
képviselő: Petres István elnök
Az Egyesület Csávoly község és agglomerációjában működő lakossági önszerveződés, amely a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében segíti a bűn és baleset-megelőzést, hatékonyan közreműködik a gyermek-és ifjúságvédelemben, lehetőségeihez képest közreműködik a környezetvédelem megvalósulásáért. Az Egyesület közreműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, melyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>

Csávolyi Postagalambsport Egyesület N 07 Csávoly

(sport,kulturális)

6448 Csávoly, Kossuth u. 95.
képviselő: Rokolya Dezső
A település közvetlen környezetében a postagalambsporttal összefüggő tenyésztés és versenyeztetés kifejtése. E tevékenység megvalósítása során a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a közös versenyzés megszervezése és lebonyolítása, kiállítások rendezése és ezekhez a szükséges eszközök biztosítása, a közösségi vagyon kezelése. ... >>

Csávolyi Sportkör

(sport)

6448 Csávoly, Arany J. utca 49.
képviselő: Elmer Ferenc elnök, Pálfia Mihály elnökhelyettes
A tagság körében megvalósítani a testnevelés és sportolás, testedzés irányelveit a helyi lehetőségek legteljesebb kihasználásával, minél szélesebb körű sportolási, testedzési felüdülési lehetőségek biztosítása, valamint az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi össztevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6448 Csávoly, Arany J.u.25.
képviselő: Ábel György elnök, Hegyi Attila elnökhelyettes
A lakosság testkulturájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkuturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. A természetben űzhető sportágak elsajátítása, a különböző gyalogos, kerékpáros és vízi, valamint a téli sportágak népszerűsítése.A természetben való kultúrált viselkedés megismerése, a természet értékeinek védelme az Alapszabály 3.§-a szerint. ... >>

Csávolyi Vadásztársaság

(sport)

6448 Csávoly, Arany J. u. 25.
képviselő: Dr.Galambvári Jakab ... >>

Sporthorgász Egyesület

(sport,egyéb)

6448 Csávoly, Kossuth Lajos utca 7.
képviselő: Kupcsik Sándor ... >>

Vodica Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6448 Csávoly, Szent István utca 13.
képviselő: Krascsenics Gábor elnök
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra vonatkozó jogszabályok, és szabályzatok megtartásával, a nemzetgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet ? és természetvédelmi előírásokra is figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel tagjai részére ? lehetőségei szerint, illetőleg keretei között ? kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41