Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csákvár civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Csákvár Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

8083 Csákvár, Dózsa Gy. u. 16.
képviselő: Fehér Imre elnök
A környezetvédelem szempontjának fokozott érvényre juttatása és a tervszerű pénz és vadgazdálkodás. ... >>

CSÁKVÁR FUTBALL CLUB

(sport)

8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14.
képviselő: Viszló Csaba elnök
Működési területén labdarúgó csapat szerepeltetése, továbbá rendszeres sportolási lehetőség biztosítása felnőtt és utánpótlás korú fiatalok számára. ... >>

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány

(egyéb)

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
képviselő: Dr. Wiesler Ferenc elnök
A helyi társadalom és az egyének közös érdekeinek széles körű szolgálata. ... >>

Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8083 Csákvár, Kossuth u. 60.
képviselő: Szabó Mihály elnök
Tűzvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Csákvár-Forna Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8083 Csákvár, Rákóczi út 5.
képviselő: Pályi Dénes titkár, Sólyom György elnök
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a környezet- és természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályok és előírások megtartásával a szükséges együttműködési és egyéb megállapodások megkötésével tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítani. A vadásztársaság célja megvalósítása érdekében tervszerű pénz- és vadgazdálkodást folytat, valamint vadászterület szerzésére irányuló tevékenység révén elősegíti a vadászat feltételeinek megteremtését. ... >>

Csákvárért Egyesület

(kulturális)

8083 Csákvár, Széchenyi u. 1.
képviselő: Szekeresné Horváth Zsuzsanna elnök ... >>

Csákvári Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

8083 Csákvár, Széchenyi utca 8.
képviselő: Giesz János elnök
Csákvár nagyközség kialakult fúvószenei hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése; a magyar és a magyarországi nemzetiségek fúvószenei hagyományainak megismertetése, ápolása mind szélesebb körben. ... >>

Csákvári Honvéd Vadásztársaság Egyesület

(sport)

8083 Csákvár, Vaskapu völgy hrsz. 3334.
képviselő: Németh János elnök ... >>

Csákvári Hunor Vadásztársaság

(sport)

8083 Csákvár, Kossuth L. utca 81.
képviselő: Mérai Richárd
A vonatkozó jogszabályok betartásával szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, tagjai részére kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Csákvári Iskola tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8083 Csákvár, Szabadság tér 8.
képviselő: Hermán József kuratórium elnöke
A Csákvári Általános Iskola tanulói szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Csákvári Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8083 Csákvár, Széchenyi u. 6.
képviselő: Rabi István elnök
Csákvár Nagyközség védelmének ellátása. ... >>

Csákvári Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8083 Csákvár, Radnóti utca 32.
képviselő: Boros Péter alelnök, Dornyi Gergely elnök, Kardos János titkár
Egészséges életmódra nevelés és a természetjárás népszerűsítése; Magyarország különböző tájainak felkeresése, megismerése, illetőleg megismertetése másokkal is, mely tevékenység szervezett túrák keretében zajlana; a környezeti nevelés elősegítése; természetvédelmi és környezetvédelmi oktatótevékenység, illetőleg programok szervezése; hasonló jellegű társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel. ... >>

Csákvári Torna Klub

(sport)

8083 Csákvár, Vöröskapu út 14.
képviselő: Giesz János
Csákvár lakosságának rendszeres sportolási, testedzési lehetőség megteremtése. Sportolási igények felkeltése, egészséges életmódra való nevelés.
... >>

Csákvári Tsz. Horgász Egyesület

(sport)

8083 Csákvár, Kossuth u. 58.
képviselő: Kiss András elnök ... >>

Csákvári Vértesalja Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

8083 Csákvár, Május 1 u. 15.
képviselő: Dr.Nagy István elnök ... >>

Gyémánt Gospel Egyesület

(kulturális)

8083 Csákvár, Gyümölcs u. 12.
képviselő: Palkóné Hufnágel Éva elnök
Elősegíti a gospel műfaj sajátosságai, stílusjegyei, és eredete megismertetését.
Részvétel Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a gospel műfajjal kapcsolatos ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét.
A gospel zenei műfajához igazodó zeneszámokkal fellépés Gyémánt Gospel Kórus néven különböző rendezvényeken.
Szervezett kapcsolatfelvétel a határon túl élő magyarsággal kóruskapcsolatok kialakítása és ápolása céljából.
Az egyesület együtt kíván működni más, hasonló szellemiségű társadalmi szervezetekkel. ... >>

Ifjúsági Körök Szervezete

(egyéb)

8083 Csákvár, Széchenyi u. 1.
képviselő: Setét Vilmos ... >>

"Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság

(sport)

8083 Csákvár, Dózsa György u. 22.
képviselő: Pechtol János ... >>

"Sziklavár" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8083 Csákvár, Luther út 2.
képviselő: Szabó Zoltánné kuratóriumi elnök
A Csákvári Evangélikus Egyházközösség életének, működésének segítése; az ifjúság oktatásának, nevelésének támogatása, kultúrájának fejlesztése, az egyházi szolgálat tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséhez való hozzájárulás; az idősek, betegek és rászorulók gondjainak enyhítése, a kulturális örökség megóvása, és a közösségi élet összefogása. ... >>

Szomszédok Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8083 Csákvár, Rákóczi u. 45.
képviselő: Pózsa Imre elnök
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, azaz a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
AZ EGYESÜLET tagjainak munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése.
Nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
Külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés, és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése.
A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Vaskapu Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8083 Csákvár, Táncsics utca 8.
képviselő: Pintér András elnök
Az Egyesület létrehozásának célja:Elősegíti a magyar történelem, illetve a csákvári helytörténeti emlékek megismertetését.
Részvétel Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a magyar történelmi és népművészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítése a nagyközség kulturális életét. Csákvár műemlékeinek védelme, új műemlékek létesítése. Helyi népi mesterségek bemutatása Csákváron, hagyomány- őrzés, népi hagyományok ápolása.A Vértes természeti értékeinek bemutatása, ennek megóvása. Szervezett kapcsolatfelvétel a határon túl élő magyarsággal. ... >>

Velencei-tó Vértes Térségi Művészeti Iskolák Mentor Tanácsa Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8083 Csákvár, Szabadság tér 8.
képviselő: Bódi Árpád elnök
A társult iskolák pedagógiai, szakmai segítése, a teljes térséget lefedő részletes kulturális-oktatási projekt kidolgozása minden korosztály számára, bevonva a gazdaság más szereplőit is. ... >>

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

(kulturális,egyéb)

8083 Csákvár, Szabadság tér 1.
képviselő: Major István elnök
Elősegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. A nagyközség haladó hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. Részvétel Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és művészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. Csákvár műemlékének, műemlék jellegű épületeinek, népi műemlékeinek társadalmi védelme. Az egyesület együtt kíván működni más, hasonló szellemiségű társadalmi szervezetekkel. Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve. A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése. Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése. Csákvár közterületeinek építése, szépítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41