Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cered civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

ARS LONGA MŰVÉSZETI EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

3132 Cered, Kossuth út 28.
képviselő: Fürjesi Csaba
Művésztelepek, szimpóziumok, művészeti fesztiválok, versenyek, szemlék szervezése,l ebonyolítása. Összművéseti fórumok művésztelepek lebonyolítása magyar és külföldi résztvevőkkel. Közreműködés az ifjúság nevelésében, és oktatásában, képességeinek fejlsztésében, valamint a művészeti ismeretek terjesztésében. Közreműködés a pedagógusképzésben, valamint továbbképzésben. ... >>

Cered és Mikrotérsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

3123 Cered, Jókai út 3.
képviselő: Világosi Gyuláné
A közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés és a közlekedési balesetek megelőzése. A határrend fenntartása, a gyermek- és ifjuságvédelem, a katasztrófa elhárítás valamint a környezetvédelem önkéntes társdalmi tevékenységet kifejtő tevékenység. A szomszédok egymásért mozgalom (SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok közvetítése a lakossághoz. Külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolat építése, a kapcsolatok ápolása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése. A rendőri és más rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Ceredi Általános Iskola Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

3123 Cered, Kossuth út 49.
képviselő: Nagy Piroska
Az iskola tanulóinak segítése, támogatása alapvető szociális, kulturális célok megvalósítása. Az iskola munkájának segítése pályázatok megírásával, a szabadidő megszervezésével, oktatási és kulturális programok szervezésével. ... >>

"Ceredi Gyermeklánc Alapítvány"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3123 Cered, Béke út 2.
képviselő: Czenéné Nagy Katalin
Az óvodáskorú gyermekek és családjaik programszervezése, a természeti és társadalmi környzet megbecsülésére nevelése. Hagyományőrző, kulturális, sport programok szervezése és megvalósítása a családokkal együtt. Kapcsolatkeresés és létesítés a határon túli, valamint az Unión belüli országok hasonló célú alapítványaival, szervezeteivel, intézményeivel. ... >>

Ceredi Lovassport Egyesület

(sport,kulturális)

3123 Cered, Rózsafa út 12.
képviselő: Koren Csaba
Az egyesület célja és feladata, hogy segítse a lovassport, az ahhoz kapcsolódó néphagyomány és kulturális emlékek ápolását. Állami és önkormányzati rendezvényeken, jótékonysági rendezvényeken, versenyeken való részvétel. Sportversenyek és a tevékenységhez kapcsolódó rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Ceredi Segitő Kezek

(intézményi,szociális,érdekképviselet)

3123 Cered, Kossuth út 51.
képviselő: Holecz Istvánné
A ceredi idősek otthonában gondozott személyek életminőségének javítása, hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, idősek érdekvédelmének segítése. Zabar, Szilaspogony községben élő idős emberek, szociális gondokkal küszködő családok támogatása, szociálisan ráutalt emberek étkeztetésének, házigondozásának megszervezése, stb. ... >>

Ceredvölgye Horgászegyesület

()

3123 Cered, Jókai út 19.
képviselő: Simon Gábor
horgászat ... >>

Ceredvölgye SE

()

3123 Cered, Jókai ut 3.
képviselő: Herman László ... >>

"Idős Szabó István" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3123 Cered, Kossuth út 49.
képviselő: Pataki László
Idős Szabó István szobrászművész születésének 100. évfordulója alkalmából a ceredi általános iskola tanulói képzőművészeti képzettségének elősegítése. ... >>

"Medvesalja Fejlesztéséért" Alapítvány

(egyéb)

3123 Cered, Jókai u. 3.
képviselő: Czene Árpád
A helyi önkormányzati közműberuházások megvalósításának elősegítése. A közműberuházások során az önkormányzat területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakossági közműberuházás támogatása. A beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése, az önkormányzat térségében megvalósításra váró körműberuházások támogatása, valamint az önkormányzat területén élő lakosság egyéb jellegű közmű terheinek csökkentése. ... >>

MEDVESALJA VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3123 Cered, Jókai út 3
képviselő: Czene Ferenc Gábor
Törvényes keretek között tagsága természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati lehetőségeinek szervezése. Tevékenysége során a tartamos, fenntartható vadgazdálkodás szakmai követelményeinek érvényesítése, tagjai vadászati- szakmai képzéséről, a vadászati kultúra ápolásáról, népszerűsítéséről való gondoskodás. ... >>

Medvesaljai Kistérségért Egyesület

(kulturális)

3123 Cered, Jókai ut 3.
képviselő: Nagy Tamás ... >>

MTTSZ Cered Tömegsport Klub

(sport)

3123 Cered,
képviselő: Simon János ... >>

"Tarnamenti Hagyományőrző és Kulturális Egyesület"

(kulturális)

3123 Cered, Jókai út 3.
képviselő: Purgerné Tajti Zsuzsanna
Összefogni a térség azon lakóit, akik képesek tevékenyen részt vennei a medvesaljai népi hagyományok feltárásában, ápolásában, a művelődési viszonyok javításában.
Motiválni a térség valamennyi lakóját arra, hogy személyes ügyüknek tekintsék a népi hagyományok ápolását és a kultúra terjesztését. Segíteni tagjai és a térségben élők önművelődését, társasági és közösségi életük kiszélesítését. Tagsága közreműködésével részt vállalni a szomszédos, határon túli - szlovákiai - magyarokkal a mindennapok kultúrájának fejlesztésében, a Medvesalja népi- és cigány hagyományainak ápolásában, közösség fejlesztésében.
... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41