Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cece civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Cece Polgári Sportegyesület

(sport)

7013 Cece, Arany János u. 5.
képviselő: Bodnár Károly elnök
Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Cecei "HUNOR" Vadásztársaság

(sport)

7013 Cece, Deák F. u. 13.
képviselő: Erdős János elnök ... >>

Cecei Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7013 Cece, Árpád utca 3.
képviselő: Baliné Bakó Krisztina, Fazekas Gábor, Szabóné Várady Katalin
A cecei iskolás gyermekek kirándulásainak, táborozásainak támogatása. - Iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken való részvétel támogatása; - Iskolai versenyek, vetélkedők szervezési költségeinek támogatása; - Iskolai sport támogatása; - Iskolai rendezvények anyagköltségeinek támogatása; - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, vagy hátrányos helyzetű tanulók támogatása; - Testvériskolai kapcsolatok ápolásának, új kapcsolatok kialakításának támogatása, a kapcsolódó utaztatás, szállás, ajándékozás finanszírozása; - Az iskola infrastruktúrális, informatikai és egyéb eszközök fejlesztésének támogatása; - Az iskolaudvar, iskolai sportpálya infrastruktúrális és eszközfejlesztésének támogatása. ... >>

Cecei Lovas Egyesület

(kulturális)

7013 Cece, Deák F. út 13.
képviselő: Varga Gárbor
Lovas kulturális hagyományok megőrzése. ... >>

Cecei Lövész Egyesület

(kulturális)

7013 Cece, Deák F. út 13.
képviselő: Szüle Sándor
Lövész kultúra ápolása, fejlesztése és terjesztése. ... >>

Cecei Római Katolikus Templom Alapítványa 1993.

(egyéb)

7013 Cece, Rákóczi u. 4.
képviselő: Kallós Péter kuratóriumi elnök, Ruzsás Erzsébet kuratóriumi titkár
A Római Katolikus templom és hozzá tartozó épületek /Plebánia, Közösségi ház/ felújításának anyagi és pénzügyi támogatása, továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

"Cecei" Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

7013 Cece, Szabadság tér 11.
képviselő: Kuzsmiczkiné Szabó Márta elnök
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép- és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termő erejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Dr. Fodor Lajos Alapítvány

(oktatási)

7013 Cece, Deák u. 40.
képviselő: Szabó Péter
A tehetséges, szorgalmas, példás jellemű és magatartású, továbbtanulni kívánó fiatalok segítése. ... >>

"Flórián 07" lövészklub Sárbogárd

(sport)

7013 Cece, Móra F. út 24.
képviselő: ifj. Kiss András, Kiss Roland, Szüle Sándor
A lövészsport veresenyszerű és szabadidős programként való népszerűsítése, - nem versenyszerű űzéséhez a tömegsportok körébe való bevonása, - a klub tagjainak a legjobb felkészítése a versenyekre, ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Gerlice Néptáncegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7013 Cece, Szabadság tér 18.
képviselő: Iker Józsefné elnök
A régi népdalok, táncok, népszokások kutatása, feldolgozása, megtanulása és színpadra állítása. A Dunántúli, Tiszai, Erdélyi táncdialektus táncainak, népszokásainak tanulmányozása, elsajátítása; az óvodások, iskolások, egyesülteti tagok körében, a régi és új stílusú magyar népzene és néptánckultúra tiszteletére való nevelés; néptánccsoportok, kórusok, zenekar működtetése, ennek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése; kapcsolatok megteremtése, kiépítése más néptánccsoportokkal, kórusokkal, zenekarokkal; kulturális rendezvények szervezése, ezek lebonyolítása; képi és tárgyi emlékek felkutatása, megőrzése; klubok működtetése: nyugdíjas, kézimunka, citera, túra. ... >>

"Kamasz" Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Tehetséges Tanulók Megsegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

7013 Cece, Árpád út 3.
képviselő: Szabóné Varady Katalin kuratóriumi elnök
A cecei Illyés Gyula Általános Iskola hátrányos helyzetű, de tehetséges tanulóit felkarolva segítséget és anyagi támogatást nyújt a tanulmányaik folytatásához. ... >>

SÁRBOGÁRD ARANYVÖLGY VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,egyéb)

7013 Cece, Újmajor
képviselő: Somogyvári András elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom és a helyi földhasználók érdekeivel összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb egyesületi forma kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41