Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bugac civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas Sport Egyesület Bugac

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Szabó László elnök
Bugac és vonzáskörzetében élő emberek körében a lovassportok népszerűsítése a fogathajtás és a lovaglás oktatása, fejlesztése, versenysportolók nevelése. A fogathajtás és a lovaglás által minden korosztály mozgásigényének kielégítése, tömeg-és szabadidősportok szervezése, egészséges életmódra nevelés. A fogathajtó és lovassport terjesztése, továbbfejlesztése és minden korosztály számára elérhetővé tétele, sportbaráti kapcsolatok kialakítása, különféle edzésmódok és nevelési metodiák elsajátítása. Fogathajtó versenyek rendezése, azon történő részvétel támogatása. A lovas és fogathajtó kultura őrzése, hagyományainak ápolása, megismertetése és Abonyi Imre szellemében annak továbbfolytatása. A bugaci pusztai élet és lovassport összefüggéseinek megismertetése a környezet és fogathajtás, lovaglás kapcsolatainak feltárása, megismertetése és továbbfolytatása, lovassportok, lótenyésztés, lótartás megismertetése. Gyógylovaglás és mozgáskorlátozottak lovagoltatásának, fogathajtásának szervezése, részükre edzőtáborok, versenyek szervezése.A falusi turizmus fejlesztése, lovas élettel, fogathajtással kapcsolatos gyűjtemény és kiállítóhely létrehozása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Bugac Községi Sportegyesület

(sport)

6114 Bugac, Hunyadi utca 31.
képviselő: Kovács György elnök
Bugac és Bugacpusztaháza községek tömeg- és versenysportjának szervezése, végzése. ... >>

Bugac Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6114 Bugac, Béke út 10.
képviselő: Flóring László alelnök, Hajagos József elnök ... >>

Bugacért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Eln.akad.esetén:Kanyó Józsefné tag, Szabó Imre kuratóriumi elnök
-Segíteni Bugac és környéke idegenforgalmi és környezetvédelmi szervezését és integrációját, -Általános idegenforgalmi célok meghatározása, ezek konkrét megvalósítási folyamatainak kidolgozása, programok összeállítása, idegenforgalmi pályázati lehetőségek felkutatása, -A körzet környezetvédelmi céljainak és feladatainak megismertetése, elfogadtatása,az ehhez szükséges programok kidolgozása, pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok készítése, -A környék programjainak kulturális és sport elemeit a hagyományokra építve megtervezni, elfogadtatni, a rendezvények részévé tenni, -Fenti feladatokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, úgymint:oktatás,szervezés, kiadványok készítése,stb.,szervezése, koordinálása, a térségben működő vállalkozók fenti céloknak alárendelt tevékenységét segítve, összehangolva, -A Bugaci Napok rendezvénysorozat rendezése, anyagi alapjainak és működésének biztosítása, ... >>

Bugaci Aranykalász Vadásztársaság

(sport)

6114 Bugac, Rózsa u. 6.
képviselő: Börcsök András, Dr. Mészáros Attila ... >>

Bugaci Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6114 Bugac, Szabadság tér 15.
képviselő: Kovács Nóra elnökhelyettes, Szatmári István elnök
A Rigó József ÁMK Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék, turisztikai, versenyzési és verseny lehetőségek tervezése és szervezése., Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a Diák Sportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit., Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása., Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása., A sporttal való nevelés., A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

6114 Bugac, Béke u. 27.
képviselő: Csendes József megbízott elnök
A közösségi élet fontosságának megismertetése, hirdetése. Régi néphagyományok felelevenítése és ápolása. Az ifjúság sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket az ifjúság képvisel. Az ifjúság egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. Kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése, és támogatása. ... >>

Bugaci Magyar Puszta Natúrpark Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6114 Bugac, Régi Templom utca 37.
képviselő: ifj. Gyovai Ferenc elnök
Tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló település-fejlesztési tevékenységet fejtsen ki; Érdekvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése; Természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a táj gondozása, ápolása; Környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása; Vidékfejlesztés, a falvak megújítása; Településfejlesztés, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése; Környezeti nevelés, a természetről, a kultúráról szóló ismerete, tudásközvetítés; Kooperáció ösztönzése, a társadalmi és gazdasági szereplők közötti együttműködés támogatása a fentebb írt célok megvalósítása érdekében; ... >>

Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6114 Bugac, Szabadság tér 15.
képviselő: Varga József kuratóriumi elnök
Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, alapellátás feletti szolgáltatás, környezetünk ápolása, oktató-nevelő munkát segítő eszközök beszerzése, gyermekek jutalmazása. ... >>

FURIOSO-NORTH STAR Lótenyésztő Országos Egyesület

(egyéb)

6114 Bugac, Nagybugac 135.
képviselő: Ifj.Horváth Sándor ... >>

HÍRÖS Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

6114 Bugac,
képviselő: Börcsök András ... >>

Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete

(szociális)

6114 Bugac, Béke u. 27.
képviselő: Berczeli Istvánné
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselenek. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. ... >>

Polgárőr Szolgálat Bugac

(közbiztonság,érdekképviselet)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Petrovics István elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41