Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker civil szervezetek


Találatok száma: 371
1. oldal

3R Spartacus Calcio Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Ady E. utca 147 /A.
képviselő: Szabó László
Sportbéli hagyományteremtés a labdarúgás támogatásával, létrehozásával, a tagság szervezésével. Felkészítés az egyesület tagjai számra amatőr labdarúgó bajnokságokon való részvételre. Ehhez kapcsolódó oktatás. Különböző labdarúgó versenyek szervezett megtekintése. Ismert sportolókkal találkozók megszervezése. Szakmai összejövetelek, előadások szervezése, létrehozása, támogatása. ... >>

903. számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapatért Alapítvány

()

1221 Budapest, Plébánia 2.
képviselő: Bódis Lajos dr., Keresztes Pál, Nezvál Ede, Szijjártó Jenő, Wolf Jenö
A 903-as számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapat működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. ... >>

A Budaörsi Templomért Alapítvány

()

1221 Budapest, Játék 16.
képviselő: Ferkó Dániel
A Budafoki Evangélikus Egyházközség budaörsi szórványában támogatni az evangélikus templom felépítését, majd fenntartását. ... >>

A Cápák Jövőjéért Alapítvány

()

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45.
képviselő: Dr.Lugos Ottó László tag + elnök, Farkasdi Thomas Anders tag + elnök, Kissné Mátrai Anikó elnök + 1 tag
Az állatok - elsősorban a cápák - védelme érdekében a lakosság megismertetése az állatvilággal - elsősorban a cápákkal -, gondolkodásmódjuknak az állatok védelme irányába történő terelése. ... >>

A Jókay Család Alapítványa

(intézményi,kulturális)

1221 Budapest, Gerinc utca 83. I.em.
képviselő: Bereczky Zoltán, Osváth László
A magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása, Jókay Család filantróp és kulturális hagyományainak ápolása, a kárpátmedencei Jókai - körök társaságok támogatása, a magyar kisebbségek esélyegyenlőségének előmozdítása, folyamatos kutató-, rendszerező-, tájékoztató-, oktató- és szervező munka végzése, ill. támogatása, segítő információáramlás céljából; a Pápai Református Kollégium történelem és földrajz tantárgyakból kiváló eredményt nyújtó diákjainak támogatása. ... >>

A Jövő Nemzedéke Alapítvány

(oktatási)

1221 Budapest, Anna u. 13-15.Budai N.A.Gimn.
képviselő: Orosz Anikó
A Budai Nagy Antal Gimnázium tehetséggondozó tevékenységének támogatása. ... >>

A Korcsolyasportért Alapítvány

(sport)

1221 Budapest, Kapisztrán u. 10.
képviselő: Marcsi Zoltán
A korcsolyasport támogatása. ... >>

A Magyar futball jövőjéért ÚjBuda Alapítvány

(sport)

1222 Budapest, Kápolna utca 28.
képviselő: Schnepf József
A fiatal labdarúgók támogatása, Újbuda L.C. arculatának kialakítása. ... >>

A Magyar Nyelvért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1221 Budapest, Arató utca 24/ B.
képviselő: Dr.Bardócz-Tódor András
A magyar nyelv iskolai oktatásának személyi és tárgyi feltételeinek segítése a határon túli magyarság körében. ... >>

A Magyarországi Konszenzus Platform az Alternatív Módszerekért Egyesület az Állatok Védelme Érdekében

(környezetvédelmi)

1224 Budapest, Deák F. utca 20.
képviselő: dr. Balogh Lajos elnök
Az állatkísérletek finomítása, számának csökkentése, helyettesítése megfelelő módszerekkel. ... >>

"A Minőségi Életért" Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Gyöngyszem utca 9. fszt./3.
képviselő: Hajdú János
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy biogenikus növények előállatását, illetve biogazdálkodást folytasson oly módon, hogy a meghatározott célcsoportokat ? azok saját igényeinek megfelelően - a termelésbe bevonja, így közvetítve feléjük az egészséges táplálkozás alapelveit, a bigazdálkodás lényegi elemeit, a test- lélek harmónia, valamint a kiegyensúlyozott belső és külső emberi környezet fontosságát. ... >>

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Gádor 101-105.
képviselő: Maróthy Miklósné
Támogatást nyújtani az iskolában tanuló gyermekek nyelvoktatásához és egészséges fejlődéséhez. ... >>

Abdul Karim Germanus Gyula Kulturális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Komáromi u. 51.
képviselő: Alwani Samer
Gondoskodás a Magyarországon élő, arra rászoruló muszlimokról az Alapítvány által egyedi elbírálás alapján nekik ítélt segély kiutalása révén. Magyarországon vagy külföldön élő oktatók bevonásával az iszlám vallás, kultúra, humanitás tanítása, minél szélesebb körű megismertetése, és gyakorlásának támogatása egyebek között könyvkiadás, nyomtatás, konferenciák, tanfolyamok, előadások és táborok szervezése útján. Imaházak, iskolák a hit gyakorlására szolgáló helyiségek biztosítása. Az arra rászorulók szociális helyzetének javítása adott esetben szállás, étkezés biztosításával, oktatásuk támogatásával. Egészségügyi támogatás az arra rászorulók gyógykezeltetéséhez. Az arra rászoruló muszlimok gazdasági helyzetének javítása részükre új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével. Magyar hallgatók külföldi egyetemeken vagy más oktatási intézményekben külföldi ösztöndíj mellett történő vallásoktatásának megszervezése illetve ilyen oktatásokon való részvételhez alapítványi ösztöndíj biztosítása. ... >>

ACTA (Kiadvány) Alapítvány

()

1224 Budapest, VIII. utca 10.
képviselő: Bakonyi Viktor
A települések, településrészek, kistérségek értékeit, kultúráját, életét, néprajzi szokásait bemutató írott és elektronikus termékek, kiadványok szerkesztése, előállításának, terjesztésének támogatása és szervezése, különös tekintettel a hátrányos gazdasági és szociális helyzetű településekre, nép- és társadalmi csoportokra. ... >>

Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért

(szociális)

1223 Budapest, Hűség u. 14.
képviselő: Bogár Zsuzsanna, Vidáné Horváth Magdolna
Az örökbefogadó, vagy örökbe fogadni szándékozó családok támogatása. ... >>

Agnelli Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nap u. 10.
képviselő: Dr.Karner Tamás
A BM.KKI.AITO (1071.Budapest, Városligeti fasor 9-13.) Kórházban dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítésével javítsák az intéz- ményben a betegek ellátásának szakmai színvonalát, és a betegség- megelőző tevékenységek sikerességét. ... >>

Agykárosodott Csecsemők Gyógykezelése - Neurohabilitáció Alapítvány

(egészségügyi)

1221 Budapest, Mártonhegyi 6.
képviselő: Dr.Vámos Tibor
Az idegrendszeri károsodás tüneteiben szenvedő csecsemők orvosi diagnosztázálása és korai orvosi megelőző kezelése fejlesztésének széleskörű támogatása. ... >>

Aktívan, Fitten Ötvenen Túl Alapítvány

(szociális)

1225 Budapest, Petőfi S. utca 38.
képviselő: Ádamcsók Péterné, Simon László
felkészítés a nyugdíjas évekre, a generációk közötti együttműködés, az idősebb korosztály közéleti és társadalmi tevékenységének támogatása, környezet-,fogyasztás-, és egészségtudatos magatartásának fejlesztése, az élethosszig való tanulás elősegítése, az önkéntesség terjesztése, az idősebb korosztály közötti szolidaritás és a szociális háló erősítése. ... >>

Akvaristák Magyarországi Egyesülete

()

1222 Budapest, Dévény utca 36.
képviselő: Pasaréti Gyula, Szilágyi László
Az akvarisztika népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése; az akvarisztika iránt érdeklődők és az akvarisztika különböző területeivel foglalkozók érdekeinek lépviselete, közös tudományos és szabadidős tevékenységeik koordinálása; a környezet- és állatvédelem, különös tekintettel a vizek világára és a hazai vizek élővilágára; az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Alapítvány a Meseerdő Óvodáért

(intézményi,oktatási)

1223 Budapest, Elza utca 22.
képviselő: Florea Sándorné
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi a testi nevelést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek keretén belül célja az alapítványnak: közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése; az egészséges életmód szokásainak kialakítása; a nyugodt, felszabadult játék és mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása; a sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés eszközeinek biztosítása; az értelmi fejlesztés korszerű eszközeinek biztosítása; gyermekfelügyelet; óvodások étkeztetése.
... >>

ÁLDOTT KÉZ 2000 Nemzetközi Alapítvány Szeretetszolgálat

(természetvédelem,egészségügyi)

1223 Budapest, Rózsakert u. 13/A. fszt. 1.
képviselő: Csahuridisz Natasa
Súlyos beteg gyermekek külföldi gyógykezeltetése, külföldi gyógymódok magyarországi meghonosítása. Nemzetközi szeretetszolgálat létrehozása, természetes életmód segítése táborok létrehozásával. Nehéz körülmények között élő gyermekek, idősek támogatása, jogsegély szolgálata. Orvosi konferenciák, egészségügyi tréningek szervezése. ... >>

Alfa Póker Club Egyesület

(sport)

1223 Budapest, Sárgabarack utca 12.
képviselő: Dosztál Zoltán
A póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése Magarországon. ... >>

Aligai Fürdőegyesület

(környezetvédelmi)

1221 Budapest, Ady Endre út 115.
képviselő: Veres Lászlóné
Üdülési feltételek fejlesztése, a Balaton használatának elősegítése. ... >>

Állatotthon Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1224 Budapest, Szakiskola utca 149.
képviselő: Greilinger Hedvig
Környezet- és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, talált és elveszett állatok nyilvántartása. Otthontalan állatok gazdához segítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Antanténus Alapítvány

(sport,kulturális)

1221 Budapest, Magyar u.7.
képviselő: Vukovich Zoltán
A családban nevelkedő gyermekek számára szervezett, a családok egyéni igényeit is kielégítő hiánypótló foglalkozások szervezése ésmegvalósítása. Intenziv egyéni fejlesztést igénylő gyermekek ellátása. A gyrmekek életkorának megfelelő nappali gondozás, felügyeelet,nevelés.Egyéb egyéni igények által negfogalmazott foglalkozások /pl. sport programok,múzeumlátogatások, kirándulások/ szervezése éslebonyolítása. ... >>

Aprók Háza Alapítvány

(oktatási)

1221 Budapest, Leányka u. 40/A.
képviselő: Kochné Orosz Anikó
A Budapest, XXII. kerületi Egyesített Bölcsődék nevelési- gondozási feladatainak ellátásához szükséges tárgyi feltételek korszerűsítésének támogatása fejlesztő játékeszközök finanszírozása révén. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségeinek bővítése kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék, tanulmányutak támogatása révén. A szülői eredményesség segítését célzó személyiségfejlesztő, ismeretterjesztő tanfolyamok, előadások finanszírozása. ... >>

AQUILA Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Mész utca 4.
képviselő: Varga Péterné
Szociális, karitatív és oktatási tevékenység, a közerkölcs és közbiztonság javítása, esélyegyenlőség megteremtése, iskolarendszer kialakítása. ... >>

ARTCHAIKA Ősművészeti Agyagműves Egyesület

(kulturális)

1224 Budapest, Bartók utca 136.
képviselő: Szili Ferenc, Vinczéné Lőrincz Ágnes ... >>

Artér Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Péter Pál u. 128/b.
képviselő: Filotás Viktória
A vizuális nyelv és kultúra felhasználása főképpen a képző- és iparművészeti törekvéseken keresztül, továbbá az ehhez kapcsolódó társművészeti alkotások vizsgálata, megvalósítása és oktatása. Fórum létrehozása a haladó szellemiségű alkotói ötletek megvalósításához, bemutatkozási lehetőség biztosítása fiatal képző- és iparművészek számára, érdekképviseletük elősegítése. ... >>

Aula Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

1224 Budapest, Mátyás király utca 33.
képviselő: Molnár Tünde, Varró-Gyapay Szilvia
Közös éneklés öröme, fellépés hazai és nemzetközi kórusversenyeken, fesztiválokon, kulturális rendezvényeken. ... >>

Az Autisták Társadalmi Beilleszkedéséért Alapítvány

(szociális)

1224 Budapest, Sík 13.
képviselő: Janovszky Károly, Ruip Károlyné
Az autista gyermekek társadalmi beilleszkedéséneksegítése. ... >>

B-3 Postagalambsport Egyesület

(sport)

1225 Budapest, Angeli u. 64..
képviselő: Király Ferenc
Az egyesület célja a szakszerü postagalamb tenyésztés és versenyzés, valamint annak fejlesztése, a postagalamb tenyésztők szakszerű irányítása, az Egyesületbe való beszervezése, az egyesület egyésges irányítása, szakszerű vezetés mellett a postagalambsport megkedveltetése. ... >>

Bagolyvár Alapítvány

(oktatási)

1224 Budapest, XV. utca 53.
képviselő: Farkas Zoltán, Gaják Petra, Lovay Gábor
Gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének elősegítése támogatása, különös tekintettel az egyéni képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátására, a kultúra közvetítésére, a környezettudatos nevelésre, az egészséges táplálkozáson és rendszeres mozgáson alapuló életmód fontosságára. ... >>

Balambér Világa Alapítvány a gyermekek egészséges fejlődéséért

(sport,oktatási)

1224 Budapest, Dózsa Gy. út 93. /b.
képviselő: Görög Judit
Az alapítvány célja a 2-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése és támogatása , különös tekintettel az alábbiakra : gyermekek szociális , emocionális és mentális fejlődésének biztosítása ; a testi fejlődés biztosítása , a rendszeres sportolás megszerettetése. ... >>

Balatoni HE.

(sport,természetvédelem)

1224 Budapest, Diótörő út 61.
képviselő: Szabó György
Tagjainak horgász érdekképviselete, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. A horgászoknak a társadalmi együttélés, a horgászattal összefüggő szabályok betartása és a természet védelmére való nevelés. ... >>

Balázs és Barátai Biciklis Sport Egyesület

(sport)

1222 Budapest, Háros u. 49/a.
képviselő: Balázs Gabriella ... >>

Balla György Matematikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Fülesbagoly u. 10-12.
képviselő: Andics Gábor
Abból a célból, hogy a támogatás összege a fiatalok további szellemi-szakirányú fejlődését segítse, az alapítvány támogatni kívánja a középiskolás korú, gimnáziumban tanuló, kiemelkedő matematikai tudással és képességgel rendelkező fiatalokat. Ezért évente egy alkalommal az alapítvány díjjal és Balla György emléklappal jutalmazza azt a gimnáziumi tanulót, aki a tárgyévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából a legjobb helyezést érte el. ... >>

Barátok az ifjúságért Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Terv u. 17/D. II.5.
képviselő: Tabajdi Zsolt
Ösztöndíjak, támogatások, eseti segélyek formájában segíteni az önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került családok gyermekeit az alap, közép és felsőfokú tanulmányaik végzésében, pályakezdésében. ... >>

Baross Gábor Horgász SE.

(sport)

1223 Budapest, Compó u. 1.
képviselő: Bérczy Antal
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, a kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Baross Gábor telepi Polgári Kör

(kulturális,egyéb)

1224 Budapest, Baross Gábor Telep, XVI. utca 22.
képviselő: Pelikán Imre
Helyi színvonalas, kulturális társadalmi és társasági élet megteremtése és ápolása, a közerkölcsök és közbiztonság megóvása. Az újonnan megalakuló Baross Gábor telepi Polgári Kör az 1909. évben alakult hasonnevű szervezet utódja, hagyományainak felvállalója és folytatója. ... >>

Barossi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1224 Budapest, Dózsa Gy. 84-94.
képviselő: Kukainé Békés Emese
Oktatási-nevelési programok támogatása. ... >>

Barossi Palánták Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, VII. utca 15.
képviselő: Babos Csabáné elnök, Horváthné Moskál Szilvia, Tamás Jánosné
Az 5.sz. Egyesített óvoda I. intézmény részére (1224.Bp. XXII., VII. utca 15.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő-, oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Bartók Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1225 Budapest, Bartók Béla út 6.
képviselő: Karsay Ferenc
A Budapest, XXII. kerületi 10.sz. Bartók Béla Általános Iskola oktatási és nevelési lehetőségeinek támogatása és bővítése. ... >>

Bartók Lakótelepi és Tétényi Közösségi Televíziós és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1225 Budapest, Nagytétényi út 242. alagsor
képviselő: dr. Babics László
Információs és kulturáliskapcsolatokkiépítése, épolása és közvetítése. ... >>

Bartók-Csút Lakótelepért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1225 Budapest, Fácán utca 5. III./13.
képviselő: Schmidt János
a Budapest, XXII. kerület, Bartók - Csút lakótelep, és lakóhelyük tágabb környezetének otthonosabbá, biztonságosabbá, lakhatóbbá tétele, az itt élők életkörülményeinek javítása. ... >>

Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete

(oktatási)

1223 Budapest, Völgy utca 3/ b.
képviselő: Karsay Ferenc
A magyarországi bébiúszás-oktatók egységes szakmai irányelveinek kialakítása
- az egészséges és sérült csecsemők, kisdedek uszodai foglalkoztatásával kapcsolatos szakmai kutatások eredményeinek összegyűjtése
- a közvélemény széleskörű tájékoztatása a csecsemőúszás előnyeiről és veszélyeiről
- nemzetközi kapcsolatteremtés hasonló jellegű szervezetekkel
- az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra nevelés családi keretek között ... >>

Béka Judo Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1221 Budapest, Leányka u. 28.sz.
képviselő: Szombat Attila
Csanádi Árpád Központi Sportiskola cselgáncs szakosztályának - azon belül is a béka csoportnak a támogatása. ... >>

Belvárosi Polgár Alapítvány

(kulturális)

1225 Budapest, Tenkes utca 3. a.
képviselő: Fodor Lívia
Közéleti tevékenység támogatása. ... >>

Benső Út Egyesület

(egyéb)

1224 Budapest, VIII. utca 9.
képviselő: Bayer Róbertné, Török Csaba
a spirituáli-vallási keresőknek utat mutatni. A saját belső erőforrásaikra történő rálátással egyre többen tudjanak saját személyes útjukon előre haladni és a társadalomban a közjó mellett elköteleződni. Az egyén belső egyensúlyának megtalálásából kiindulva az Egyesület a magyarság, illetve az európai közösség harmóniájához is szeretne hozzájárulni.
Az Egyesület a keresztény értékek, illetve a Szent Ignác-i szellemiség talaján áll, és nyitott - világnézettől és felekezettől függetlenül - bárki segítésére. Az Egyesület kitüntetett céljának tekinti a keresztény fiatalok, fiatal felnőttek benső útkeresésének támogatását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41