Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker civil szervezetek


Találatok száma: 430
1. oldal

1 FC. Femina 93. Sportegyesület

(sport)

1158 Budapest, Bezsilla Nándor u. 2.
képviselő: Halmosi Béla ... >>

A Békés, Gondtalan Öregkorért és Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Dr. Erdélyi Gábor, dr. Hajnal József
Időszakosan, vagy életük végéig idősek otthonában elhelyezett időskorúaknak a házibetegellátáshoz és hospice szolgálathoz szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

A Belváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási)

1153 Budapest, Beller Imre utak 34.
képviselő: Bolla Zsolt
A fővárosi V-VI-VII. kerület tűzmegelőzési, tűzoltási feladatainak hatékonyabb ellátását elősegíteni, a tűzoltók szociális, oktatási ellátását támogatni. ... >>

A Holnap Egészséges Gyerekekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Rákosmező u. 51.
képviselő: Istovics Jánosné együtt, Tóth Gabriella együtt
A Budapest XV. kerület Nádastó park 2. szám alatti óvoda gyermekeinek egészséges fejlődését, mozgáskultúrájuk bővítését elősegítő eszközök, játékok beszerzése. ... >>

A Parlamenti Gyermektalálkozókért Alapítvány

(kulturális)

1152 Budapest, Szentmihályi u.131.
képviselő: Schmuck Andor
Támogassa és segítse az Országházban és a Budapest, V.ker.Kossuth Lajos téren évenként megrendezésre kerülő gyermektalálkozókat, ünnepségeket, programokat. ... >>

ábécé Egyesület a Gyermekekért

(oktatási)

1154 Budapest, Gazdálkodó utca 3.
képviselő: Jenei Ferencné
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kutatás, a dyslexiában szenvedők egészségi állapotának javítása, személyiségük kibontakoztatása, a társadalomba való beilleszkedés előmozdítása érdekében.
... >>

Adamecz Motorsport Egyesület

(sport)

1152 Budapest, Zrínyi u. 17/b.
képviselő: Adamecz Jánosné kettő együtt, Adamecz Tamás / Elnök kettö együtt, Adamecz Zsófia Dorottya sz. Tordai Zsófia/Elnökh. kettö együtt ... >>

ADRIA Horvátok Tömegsport és Testedző Sportegyesület

(sport)

1157 Budapest, Kőrakáspark 3.
képviselő: Csapó Margit ... >>

AGÁRD Hosszúrét Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1154 Budapest, Bezerédi Pál utca 82-84.
képviselő: Kovács Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tényszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési, gazdasági formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Agysérültekért Egyesület

(egészségügyi)

1156 Budapest, Páskomliget 63.
képviselő: Szakonyi Tiborné dr. ... >>

Alapítvány a Budapest XV. Molnár Viktor u.94-96 Alatti Óvoda Támogatására

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Molnár Viktor 94-96.
képviselő: Hajas Lászlóné
A Bp. XV. Molnár Viktor u. 94-96.sz. Óvoda anyagi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Holnapért

(oktatási)

1153 Budapest, Eötvös 8.
képviselő: Gyurcsánszky János
Az ifjú és gyermekkorosztály képzésének támogatása, társadalmi helyzetének, életmódjának javítása. ... >>

Alapítvány a Mackóház Magánóvodáért

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Szőcs Áron u. 12-16- II. 206.
képviselő: Bárdi Sándor
A gyermekek óvodai oktatása, nevelése, felügyelete, az óvodai oktatás - nevelés színvonalának emelése. Az eltérő fejlődésű, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek integrált nevelés. A szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoztatásának elősegítése. a "Mackóház Magánóvoda" működtetése. ... >>

Alapítvány a Madárka Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Platán u. 4.
képviselő: Aptermanné Polczer Éva
A Madárka Óvodában folyó nevelési tevékenység támogatása. Az óvodai nevelést végző közoktatási intézmény, különösen a Madárka Óvoda fenntartási feladatainak az ellátása. ... >>

Alapítvány a Vidrákért

()

1156 Budapest, Nyírpalota út 60.VII.em.29.
képviselő: Gera Pál
A vidrák életének megismertetése, védelme. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Tánc- és Zeneművészeti Neveléséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Homor Istvánné
Támogatni a zeneiskolai oktatást, a zeneiskolai növendékek zene- és tánctanítását. ... >>

Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Sári Lajos
bejegyző végzés: A Kontyfa utcai Általános Iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. + 5.sz. kiegészítő végzés: A tanulók egészségügyi ellátása feltételeinek folyamata nyomonkövetése, az orvosi ellátás -az alapítvány adta lehetőségekkel való- támogatása. ... >>

Alapoktól az Egyenlőségig Egyesület

(szociális)

1156 Budapest, Páskomliget utca 34. fszt./1.
képviselő: Horváth Ernőné
Magyarországon segíteni a hátrányos helyzetű személyeket. ... >>

Alela Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 21. 8./24.
képviselő: Székely Andrea
Olyan tevékenységek folytatása, amelyek a főleg gyermekeknek és az ifjúságnak szóló kultúrával, művészpedagógiai tevékenységgel, szabadidős kulturális és sporttevékenységek rendezésével, szervezésével foglalkozik. Minden ezzel kapcsolatos kiadvány és eszköz készítése, program szervezése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, egymás tapasztalatainak megismerése, s együttműködés kialakítása az Európai Unión belül és azon túl is. ... >>

ALFA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1157 Budapest, Zsókavár út 2. IV//9.
képviselő: Fenyvesi Zsolt ketten együtt, Konkoly János ketten együtt, Körősi Csaba önállóan, Szigeti György ketten együtt
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b) A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldőző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c) A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. ... >>

"ÁLLAT ÉS EMBER" Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1151 Budapest, Pisztráng utca 3.
képviselő: Takács Katalin
Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése; környezetvédelem; az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése. ... >>

Alternatív Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1154 Budapest, Bezerédi P. u.87.
képviselő: Hadzsikosztova Gabriella
Alternatív színházi produkciók létrehozásának és bemutatásának támogatása. Az ALTERNATÍV SZÍNHÁZ nevű színházi formáció előadásainak, az INGYEN SZÍNHÁZ nevű formáció előadásainak, a MALKO TEATRÓ nevű társulat előadásainak és az egyéb alternatív, nem színházi jellegű próbálkozások - kiemelten a fúzionális művészetek és a performanc jellegű alkotások - támogatása. ... >>

Angol Vizsla Barátok Magyarországi Egyesülete

(környezetvédelmi)

1153 Budapest, Szerencs u. 9.
képviselő: Bisztrovics Ildikó ... >>

"Angyal fény" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1153 Budapest, Eötvös utca 9. I./2.
képviselő: Bús Gábor
az egészséges életmód és életvitel, a betegségek elleni védekezés megismertetésével a társadalom megújulásának segítése azáltal különösen, hogy támogatja és segíti a DMP/izom dystrophis Dushenne jellegű, valamint a Friedrich ataxia betegségben szenvedő személyeket és családjukat. ... >>

Angyal-Vasas Sport Egyesület

(sport)

1151 Budapest, Vácduka tér 32. 2./12.
képviselő: Gogola Anita
Az angyalföldi sportélet fejlődésének elősegítése. ... >>

Angyalföldi Úszó Klub

(sport)

1153 Budapest, Szőcs Áron utca 7. II/1.
képviselő: Dajka Gábor
Az úszás sport népszerűsítése, támogatása. ... >>

Antal Imre Színművészeti Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1152 Budapest, Mátyás utca 44.
képviselő: Temleitner László
Az óvoda alapfunkciójának megfelelően - az óvodás gyermekek felkészítése az iskolára; a magasan képzett, szakirányú oktatók segítségével a gyermekek beszédkészségének, mozgáskoordinációjának fejlesztése; tehetségkutatás, színművészeti és népi tánc oktatás; angol nyelvi oktatás. ... >>

Apokrif Sport Club

(sport)

1151 Budapest, Csomád u.79..
képviselő: Ifj. Birgés Sándor ... >>

"Arany Pajzs" Személy és Vagyonőrök Sport és Kulturális Szabadidő Egyesülete

(sport,kulturális)

1157 Budapest, Kőrakás park 5. IV./38.
képviselő: Matyasovszky Antal
Az ?ARANY PAJZS? Személy és Vagyonőrök Sport és Kulturális Szabadidő Egyesülete tömöríti a személy és vagyonőröket Magyarországon. Az egyesület a tagjai részére sport programokat szervez. Az egyesület tagjai számára kulturális programokat szervez. ... >>

ART Motorsportegyesület

(sport)

1157 Budapest, Kőrakás park 42.I.4.
képviselő: Kondella Krisztián ... >>

Artkontúr Művészeti Kulturális Egyesület

(kulturális)

1156 Budapest, Páskomliget utca 41. 5./23.
képviselő: Kókai János
A kultúra terjesztése, hagyományos és modern értékek ötvözése, ezek ápolása és közvetítése. A művészet népszerűsítése, valamint a hátrányos anyagi helyzetű emberek számára is hozzáférhetővé tétele. ... >>

AST Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1157 Budapest, Árendás köz 6.
képviselő: dr. File Gabriella
Rendszeres testedzés biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése, gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenység, illetve a fogyatékos sportolók sportolási feltételeinek biztosítása. ... >>

ÁSZ Autó-Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

1154 Budapest, Wesselényi u. 9/b.
képviselő: Rása István
Elsősorban az autó-motorsportban, ezen belül is a rally sportágban szeretné versenyzőit sikeresen szerepeltetni, nemzeti és esetleg nemzetközi eredményeket elérni, induláskor a magyar II. osztályban, majd az eredmények függvényében az I. osztályú bajnokságban is eredményesen szerepelni. Ugyancsak célkitűzés az utánpótlás nevelése, a versenyszellem, a sport etika megismertetése, a sportszerűségre nevelés, önfegyelemre szoktatás ebben a különösen veszélyes sportágban. ... >>

ATHOSZ Művészeti- Közéleti és Irodalmi Társaság

(kulturális)

1157 Budapest, Erdőkerülő utca 36.
képviselő: Gyarmati Farkas Dezső, Keskeny József, Kovács József, Páva János ... >>

Atlant-Hungary Camping Club

(sport,természetvédelem)

1151 Budapest, Énekes utca 20.
képviselő: Batisz Levente
Turistáknak, természetbarátoknak, üdülőknek sátorban, lakókocsiban, lakóautókban, vizijárművön vagy más módon való táboroztatásának elősegítése, kempingező közösségek alakítása, a kempingmozgalom - európai uniós elvárásoknak megfelelő - megújítása, érdekképviselete belföldön és külföldön. ... >>

Attila Arany Nyila Egyesület

(egyéb)

1151 Budapest, Veresegyház 92/b.
képviselő: Luczenbacher János ... >>

Autójavítók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1157 Budapest, Zsókavár 29. VII.em.28.
képviselő: Stelczer Ferenc ... >>

Az Egészségesebb, Esztétikusabb Környezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Régifóti u. 14.
képviselő: Kozák Zoltánné
A Budapest 1152 Régifóti u. 14. szám alatt lévő óvodában folyó óvodai feladatok támogatása. ... >>

Az élhetőbb világért alapítvány

(környezetvédelmi)

1151 Budapest, Csomád utca 79.
képviselő: Kléner Katalin
Az alapítvány célja, hogy a környezetünkben élő lakosok figyelmét felhívjuk a mérhetetlen környezeti károsításra, buzdítsuk az ezek elleni fellépésre, elhárításra, valamint a felnövekvő nemzedék tekintetében az egészséges, élhetőbb életre való nevelés elősegítésére. ... >>

Az Értelmes Életért Alapítvány

()

1151 Budapest, Gubó u. 8.
képviselő: Rónyai Ferenc
Az imbecilis és autista-vak gyermekek és felnőttek segítése. ... >>

B-8 Postagalambsport Egyesület

(sport)

1150 Budapest, Kertköz 2.
képviselő: Gecser Mihály ... >>

B.14. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport)

1156 Budapest, Páskomliget út 43. IX.em. 35.
képviselő: Zatkó János ... >>

Bajcsy Rádiós Sportegyesület

(sport,oktatási)

1158 Budapest, Őrjárat utca 30.
képviselő: Kardos István, Tóth Miklós
A rádióamatőr sporttal kapcsolatos tevékenység népszerűsítése, oktatása, szervezése. ... >>

Balázs Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Drégelyvár u. 31.III/11.
képviselő: Erdődyné Csorba Csilla
"Balázs Mester" azaz dr. Draveczky Balázs szellemi örökségének ébrentartása, ápolása, a magyar kereskedelem és vendéglátás hagyományainak megőrzése. A hagyományos magyar gasztronómia, népi ételek receptjeinek fennmaradását elősegítő kutatómunka. A hagyományőrző magyar étel- és italreceptek, a népi ételek itthon és külföldön való bemutatása és népszerűsítése. A különböző magyar napokon, heteken, rendezvényeken történő részvétel. A "Balázs Mester" publikációnak, televíziós, rádiós és videó felvételeinek összegyűjtése. A "Balázs Mester" kulturális hagyatékának propagálása, iskolák, egyesületek, különböző oktatási programok részére történő kiajánlása és kikölcsönzése. "Balázs Mester" írásainak, könyveinek itthon és külföldön történő publikálása és népszerűsítése. Az Alapítvány céljainak megvalósításában közreműködők tevékenységének elismerése a "Balázs Mester" díj átadásával. ... >>

Barátság Hobbi és Sport Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

1154 Budapest, Baksay S. u. 11.
képviselő: Papp Sándor
Horgászat, horgásztevékenység propagálása, emberekkel történő megismertetése és ezáltal a szabadidő egészségesebb, értelmesebb eltöltésének előmozdítása. ... >>

Bernáth Aurél Társaság

(kulturális)

1158 Budapest, Antalfa u. 77/C.
képviselő: Fésűs Attiláné, Vecsési Sándor/ titkár ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű Gyermekeket Segítő Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1154 Budapest, Őrjáró tér 5.
képviselő: Balogh István, dr. Ölveczky István
a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő alapítványok, társadalmi szervezetek és támogatóik tevékenységének koordinálása, működésük hatékonyságának növelése, közös országos érdekérvényesítés elősegítése. ... >>

BIT-Palota-Pestújhely Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1153 Budapest, Eötvös 1.
képviselő: Garb András, Szőgyéni Marcell, Túrós Máté Melinda ... >>

"BIZTONSÁGOT AZ INGATLANPIACON!" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Zsókavár utca 60. 5./21.
képviselő: Simon Gábor
Ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Biztos Pont Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1155 Budapest, Naspolya u. 10.
képviselő: Marsovszky Balázs ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41