Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker civil szervezetek


Találatok száma: 1083
1. oldal

15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság

(kulturális)

1066 Budapest, Oktogon tér 1.II.9/A.
képviselő: Dr. Budai Gábor, Lodzsun József ... >>

2000-ért Irodalmi és Társadalmi Alapítvány

()

1065 Budapest, Bajcsy-Zs.17. II.em.4.
képviselő: Németh G. Béla
Segítséget nyújtani a közép-európai kultúra ápolásához, és a mai magyar irodalom terjesztéséhez. ... >>

A Biztonságért Alapítvány

(közbiztonság)

1068 Budapest, Benczúr u. 33. II/207.
képviselő: Dr. Juhász Erika
Az ország belső és külső biztonsága megőrzésének elősegítése, a közéletben a /nemzet- és közbiztonság / iránti felelősségérzet erősítése. ... >>

A Budapest,VI.kerület Szent Család Templom Fejújítását.... Támogató Al.

()

1062 Budapest, Bajza 56.
képviselő: Hegyi András
Támogatást nyújtani a Bp.VI.ker. Szondi u. 67. alatti római katolikus plébánia felújításához. ... >>

A CUKORBETEGEK LÁBAIÉRT - DIAB-PED - ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 23.II.2.
képviselő: Biczó István
A cukorbetegség kiemelt fontosságú késő szövödményének tekinthető - az alsó végtag részleges, vagy teljes elvesztésének vszélyével fenyegető - "diabéteszes láb" kifejlődésének megelőzésére ismetertterjesztő tevékenység folytatása, a tzdományos kutatás, a szakemberképzés támogatása, távlatilag pedig a megelőzésre hivatott Országos Prevenciós Hálózat megteremtése. ... >>

A Demokratikus Ezredfordulóért Alapítvány

()

1068 Budapest, Lendvay 28.
képviselő: Dr. Bárány Tibor 1141, Szalai Károly
A demokratikus, politikai intézményrendszer kiépítése. ... >>

A Jövő Táncosaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 25.
képviselő: Szőnyi Nóra elnök, Valcz Gyuláné alelnök
A Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása. ... >>

A Kereskedelmi Bérleti Jog Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 11.
képviselő: dr. Tóth Tihamér, Némethné dr. Csák Ildikó
A kereskedelmi bérlet, mint jogintézmény bevezetésének az elősegítése. ... >>

A Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete

()

1063 Budapest, Szondi u. 44/A.III.em.1.
képviselő: Balogh László, Ferge Gábor, Szabó Árpád ... >>

A Klasszikus Magyar Operettért Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Király u. 80. II.18.
képviselő: Bozsó József
A magyar operett klasszikus műveinek és több mint százéves játékhagyományainak autentikus megőrzése és továbbadása. ... >>

A Magyar Hangszerészképzésért Alapítvány

(oktatási)

1061 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: Lendvai Tamás
A magyar hangszerészképzés elősegitése. A hangszerészképzésben kiemelkedő tevékenységet folytatók elismerése, támogatása. A hangszerész oktatás fejlesztése. ... >>

A Magyar Nemzetiségi Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1065 Budapest, Nagymezö 22-24.
képviselő: Fodor Istvánné, Gálvölgyi János, Kónya Sándor
A Magyarországon kívüli magyar színjátszás támogatása. ... >>

A Magyar Orgonakultúráért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: Enyedi Pál
Magas szinvonalú orgona és egyházzenei oktatás támogatása, a magyar polgárok orgonakultúrájának emelés, igényeik javítása, kiegészítése valamint nivós kulturális rendezvények elősegítése. ... >>

A Magyar Orvosokért Alapítvány

()

1068 Budapest, Szondi utca 100.
képviselő: Dr.Brooser Gábor
Az orvosok szakmai, etikai, gazdasági, szociális és jogi érvényesítésének támogatása. ... >>

A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1063 Budapest, Szinyei Mers Pál u. 8.
képviselő: Matukovics Gábor
A nemzetközi számviteli standardok magyar nyelvre történő lefordí- tása, a fordítás kiadványként való megjelentetése, a számviteli szakemberekkel történő széleskörű megismertetése, a hatályos szöveg naprakész hozzáférhetővé tétele. A magyar számviteli jogszabályok és a nemzetközi standardok harmonizációjának elősegítése. ... >>

A Második Generációért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Faragó Vera, György Zsuzsa
az 1945. május 8. után született zsidó származású személyek (holokauszt túlélők gyermekei) részére minőségi élet segítése az idős korban, érdekképviselet ellátása az úgynevezett második generáció javára, szociális háló megteremtése, generációk közötti szolidaritás elmélyítése. ... >>

A Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Volt Magyar Diákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 112.
képviselő: Székely Árpád
A volt és mindenkori diákok közötti kapcsolatok ápolása, szakmai továbbképzés támogatása, magyar-orosz baráti kapcsolatok támogatása. ... >>

A Párizsi Magyar Házért Alapítvány

()

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.
képviselő: Méray Tibor
Az alapítvány a Párizsi Magyar Ház (9 Square de Vergennes, F-75015 Paris ), mint a magyar kultúra kiemelkedő jelentőségű nemzetközi színtere és a Házban létesítendő diákothon, a Collegium Hunngaricum működését kívánja biztosítani, célja továbbá a felújításhoz és karbantartáshoz szükséges anyagi javak előteremtése. ... >>

A reménység madara Alapítvány

(szociális,kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 68.
képviselő: Léderer Róbert
Mozgássérült emberek és gyermekek egyéni, szociális és kulturális támogatása. ... >>

A Szerelmi Kultúráért Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Andrássy út 82.
képviselő: Fábián Róbert
A szexuális kultúra fejlesztésének támogatása, a nemi betegségek visszaszorítása. ... >>

A Teréz Körúti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1066 Budapest, Jókai 21.
képviselő: Dr. Kupa Mihály
A játékszin művészeti tevékenységének a támogatása, művészeti dijak kiosztása, az előadásokban működő művészek között, a szociálisan rászoruló szinházi dolgozók megsegitése. ... >>

A VÁROS Mindenkié Egyesület

(egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 66.
képviselő: dr. La Callmeyer Ferenc
annak elősegítése, hogy Budapestet minden lakosa, ezen túlmenően Magyarország minden polgára sajátjának érezze. ... >>

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Benczúr 30.
képviselő: Neuschl Gyula
A gyermekek, elsősorban vasutas dolgozók gyermekeinek óvodai, diákotthoni elhelyezésének, gyermekintézmények működtetésének támogatása. ... >>

A Wekerlei Gyermekházért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Szófia u. 7. I./9.
képviselő: Horvay Marianne
A Wekerlei Gyermekház tevékenységének támogatása, a tehetséggondo- zás patronálása, pályázatok kiírása, elbírálása és jutalmazása. A néphagyományok ápolása. A népi kismesterségek, néptánc oktatása. Fesztiválokon való részvétel. Az ismeretterjesztés különböző formá- inak támogatása (országjárás, kiállítások, stb. szervezése). Családi programok, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. A gyermekházban dolgozó munkatársak, tanfolyam- és szakkörvezetők szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és finanszírozása. Minden olyan tevékeny- ségben való közreműködés, amely segíti az eredményes, magas színtű ismeretterjesztést, nyelvoktatást, az egészséges életmódra neve- lést. ... >>

Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.
képviselő: Nagy Géza
a hátrányos helyzetű , ezen belül a kiemelten a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának elősegítése ... >>

Actio Popularis Egyesület

(egyéb)

1066 Budapest, Lovag utca 15. III//17.
képviselő: Ara-Kovács Attila
Az emberi jogok védelme és az esélyegyenlőség támogatása. ... >>

AEDBF Magyarország Egyesület

(egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 102.
képviselő: dr. Martonyi Zoltán
Az egyesület célja, hogy a franciaországi székhelyű Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier (Bank és Pénzügyi Jogi Európai Egyesület) (asz ?AEDBF?) magyarországi társegyesületként elősegítse a magyarországi pénzügyi jogi, valamint a bank és tőzsdejog tudományos igényű továbbfejlesztését és közelebb hozza egymáshoz az említett területekkel foglalkozó magyar szakembereket Európai Uniós kollégákkal. E tevékenysége keretében az egyesület különösen támogatja az említett jogi területeken tudományos publikációk és cikkek elkészítését és megjelenését, melynek keretében az AEDBF-el, valamint az AESBF-nek az Európai Unió más tagállamaiban működő társegyesületeivel szoros partneri kapcsolatot alakít ki. ... >>

Afroaid Magyarország Egyesület

(kulturális)

1065 Budapest, Hajós utca 19. 3./18.
képviselő: Dobonyi Rita, Szeicz Anita, Szigeti Balázs
Libériában, Kenyában, Tanzániában és Ghanaban önfenntartó közösségek szervezésével, az életminősége javításához való hozzájárulás, illetve Magyarországon felhívni az emberek figyelmét az afrikai országok elmaradottságára. ... >>

Agape Készségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5. I. 1/b.
képviselő: Jakab György
Az alsó- és középfokú oktatási intézményeiben a pedagógiai tudományos kutatás legújabb nemzetközi eredményeinek közvetítése, az új iskolamodellek, metodikák és módszerek - kiemelten a különböző (gondolkodási, tanulási kommunikációs és szociális ) készségfejlesztésre irányulók - meghonosításának segítése, az oktatási és oktatással foglalkozó egyéb intézmények pedagógiai szakmai, és gyakorlati működési feladatainak megoldásában segítő közreműködés, szakértői tevékenység végzése ( pedagógiai metodikákkal és módszerekkel, oktatási rendszerekkel és azok eredményességével kapcsolatban - tudományos alapon álló - szaktanácsadás és szakvélemények publikálása ). ... >>

Agárdy Gábor Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Király utca 82. 3./1.
képviselő: Pollák Magdolna
Agárdy Gábor színművész művészeti tevékenységének, emlékének ápolása, fiatal színművészek elismerése és támogatása. ... >>

Agrárfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1062 Budapest, Lendvay u. 23.I.4.
képviselő: Dr. Búzás Gyula, Gelencsér Géza
Segítséget nyújtani a magyar agrárszektor fejlesztését szolgáló programok kidolgozásához és azok céljait szolgáló projektekhez, valamint folyamatosságot biztosítani a szektorlális érdekek képviseletének. ... >>

Agrárpedagógusok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
képviselő: Dr. Kovács László Miklós ... >>

AKIA Egyház

()

1068 Budapest, Király utca 56. I.em./5.
képviselő: Tudos Suzane Elaine ... >>

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete

(oktatási)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2.
képviselő: Dr. Vass László alelnök, Dr. Zsuffa Ákos Kálmán elnök, Pós Péter főtitkár
az akkreditált felnőttképzési intézmények érdekképviseleti tevékenységének elősegítése a felnőttképzési célcsoport, a kormányzat, a közszolgálat és az Európai Uniós pályázati döntéshozók felé. ... >>

Alapítvány a Független Tájékoztatásért

()

1068 Budapest, Dózsa Gy.104.
képviselő: Tóth Marianna ... >>

Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért

(egészségügyi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csik Ferencné
A kereskedelem érdekeinek, értékeinek védelmében munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók - köztük elsősorban a szakszervezeti tagok - egészségügyi rehabilitációján elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme. ... >>

Alapítvány a Kis Regnum Kápolnáért

()

1066 Budapest, Weiner utca 18.
képviselő: Vadai Mihály Zsolt, Végh László
A Kis Regnum Kápolna újjáépítéséhez szükséges szellemi és anyagi erőforrások biztosítása, a kápolna fenntartásának elősegítése. ... >>

Alapítvány a "Közép-Európai Frankofon Egyetem" létrehozására

(oktatási)

1067 Budapest, Eötvös u. 24.
képviselő: Dr.Granasztói György, Dr.Harmati Gergely
Az alapítvány nevében megjelölt egyetem létrehozása érdekében: - kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az illetékes magyar, francia és közép-európai szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal, illetve a frankofoniában nemzetközileg elismert szakemberekkel; - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelynek tartalmaznia kell az alapítandó egyetemen folytatandó képzés szakmai kritériumainak pontos meghatározását, beleértve a leendő szakok létesítését, valamint az egyetem létrehozásának tervezett költségvetését; - tiszteletbeli elnökség létrehozása neves közéleti személyiségek részvételével; - nemzetközi szakmai tanácsadó testület létrehozása elismert egyetemi oktatók, kutatók részvételével; - javaslattétel nemzetközi oktatói kar összetételére; - javaslattétel a leendő egyetem helyszínére (helyszíneire) vonatkozóan; - az előkészítő munkálatok folyamatossága érdekében az egyetem alapításához szükséges feladatok sorrendjének meghatározása; - az egyetem létrehozásának előkészületeiről az érintett országok társadalmi nyilvánosságának tájékoztatása és támogatásuk elnyerése. Ennek érdekében kiadványok készítése és megjelentése, nemzetközi konferenciák szervezése; - az egyetem beindításához szükséges pénzügyi fedezet előteremtése érdekében találkozók megszervezése az illetékes nemzetközi és országos szervezetek képviselői, a potenciális támogatók, befektetők, illetve pénzügyi és gazdasági szakemberek számára. ... >>

Alapítvány a Közösségi Rádiózásért

(oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Ó u. 11.
képviselő: Weyer Balázs
A rádiózás a közösségi médiahasználattal kapcsolatos képzések szervezése, ezekhez kapcsolódó szakmai kiadványok készítése és ebben a körben a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése. Akciók, programok indítása a különféle kisebbségi csoportok jogainak megismertetésére, jogai érvényesítésének segítése. A rádiózás segítségével fórumok, műsorok készítése. Nemzetközi tapasztalatok befogadása, feldolgozása, felhasználása, illetőleg az alapítvány által megszerzett tapasztalatok átadása nemzetközi téren. A közösségi kapcsolatok fejlesztés segítségével, a Közép- és Kelep-Európai közösségi rádiókkal közös képzési tapasztalatcsere programok működtetése, szemináriumok szervezése. Szorgalmazza a nemek közötti kultu- rális és társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, támogatja a nők részvételét. ... >>

Alapítvány a Magyar Muzsikusokért

()

1068 Budapest, Gorkij fasor 38.
képviselő: Baross Gábor dr., Csengeri Adrienne, Jankovics Antal, Kovács Attila, Pröhle Henrich, Sólyom Nagy Sándor, Szenthelyi Miklós ... >>

Alapítvány a Magyar Népművészet Oktatására

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.IV./25.
képviselő: Nagy Erika
Pedagógusok népművészeti oktatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért

(kulturális)

1066 Budapest, Lovag utca 5.
képviselő: Kőszegi Lajos
A magyar zsidó fiatalság körében a zsidó identitástudat és kultúra terjesztése, oktató-nevelő feladatok ellátása. ... >>

Alapítvány a Magyarnótáért

()

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Baranyai Ferenc, Hatvani Kis Gyöngyi, Szabó Szilvia
A magyarnóta rangjának visszaállítása, illetve megőrzése. ... >>

Alapítvány a Munkanélkülivé Vált Dolgozók Megsegítésére

()

1066 Budapest, Jókai 2.
képviselő: Ádám József
Szociális támogatás. ... >>

Alapítvány a Nagymező utcáért

(kulturális)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. IV/1/A.
képviselő: Pusztási Attila
A Budapest VI. kerületben található Nagymező utca kialakult kulturális és közösségi jellegének fenntartása, további fejlesztése, közbiztonságának javítása, a Nagymező utca közterületének fejlesztése, tisztaságának megóvása, kulturális értékeinek fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1068 Budapest, Király utca 112. III./11.
képviselő: Boros Márton
A pszichiátriai betegek emberi jogai érvényesülésének támogatása, így különösen szerteágazó hazai és nemzetközi emberi jogi tudományos kutatások, szükségletfelmérések, monitorozások, emberi jogi és érdekvédelmi tevékenység elősegítése ennek érdekében. ... >>

Alapítvány A Public Relations Fejlesztésére

()

1065 Budapest, Nagymező utca 3.
képviselő: Sárosi Péter
A Public Relations szakma magyarországi fejlesztése, a magyar tömegkomunikációval kapcsolatos ismeretek elmélyítése és népszerűsítése. ... >>

Alapítvány a Tehetséges Diákokért

(intézményi,oktatási)

1061 Budapest, Andrássy út 6.III.em.10.
képviselő: Malindovszky Mária, Szabó Ákos
Egyrészt a szociális helyzeténél fogva a raszoruló és tehetséges első és másodképzésben részesülő főiskolás és egyetemista diákok anyagi támogatása, másrészt a nyelvoktatás segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41