Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs civil szervezetek


Találatok száma: 315
1. oldal

3 D Egészségügyi, Kutatási, Technológiai Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Aradi u. 25.sz.
képviselő: Dr. Kovács Attila
Új háromdimenziós diagnosztikus beren- dezések elterjedésének elősegítése, a kutatások támogatása, az eredmények e- lemzése, publikálása. ... >>

3.sz.Általános Iskola Iskolaszéke

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Szivárvány u.1.sz.IX.26.
képviselő: Putnoki Csaba ... >>

A Jövő Kollégiumáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Kőszírt u. 13/b.
képviselő: Berg Krisztián elnök, Gyöngyösi Zsolt titkár
A magyarországi a határon túli középiskolai és felsőoktatási kollégiumok működésének és létrehozásának előpsegítése, külföldi kollégiumokkal kapcsolatfelvétel. Szakmai segítségnyújtás kollégiumi tanulók és tanárok részére. Segítségnyújtás pályakezdőknek. ... >>

A XXI.század Magyar Drámájáért Alapítvány

()

2040 Budaörs, Akácfa köz 11.sz.
képviselő: Tircsi Anikó
A magyar drámakultúra népszerűsítése, támogatása. ... >>

A-43 Postagalambsport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Jókai Mór Művelődési Központ
képviselő: Pápai Lajos titkár, Szulman József elnök ... >>

Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2040 Budaörs, Tavasz u. 56.
Budaörs körzetében hátrányos helyzetű személyek segélyezése. E körben étkeztetés segélyezése.
Gyermekek napközbeni ellátása. ... >>

Alfa Romeo Gyűjtemény Magyarország Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Baross u. 87.
képviselő: Takács Ákos elnök
bemutatni az Alfa Romeo típusú gépkocsikat, a vonatkozó emlékek összegyűjtése, ismeretterjesztés, oktatás, kutatói munka támogatása, restaurálás, könyvtár üzemeltetése. ... >>

Állat-és Természetvédők Budaörsi Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Lévai u. 34.sz.
képviselő: Pénzesné Végvári Ágnes elnök ... >>

Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Réz u. 13.-
képviselő: dr. Novák Zalán elnök, Mehrli péter alelnök, Páczai Csaba
környezetvédelmi és településfejlesztési tevékenység ... >>

Alternatív Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Petőfi u. 8/b.
képviselő: Lukács Zsuzsanna elnök, Seres Ákos társelnök, Tauber Péter társelnök
Ifjúsági kulturális és szociális tevékenység. ... >>

AMADEUS Kórus Egyesület

(oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Babér u. 7.
képviselő: Deák Barnabás alelnök, Pécs Márton elnök
Kultúrális és oktatási tevékenység. ... >>

Appaloosa Tenyésztők Egyesülete Magyarország

(sport,oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Építők u.2-4.sz.
képviselő: Bacsó Bea elnökhelyettes (együtt), Nagy Ferenc elnö önálló képv., Rákóczi István titkár(együtt)
Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, oktatás. ... >>

ARAMIS Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Liliom u. 15.
képviselő: Soós Ferenc
A magyar sport hagyományainak ápolása, fejlesztésének elősegítése, a szakmai színvonal emelése, a tisztaságának védelme, valamint a magyar sport jó hírnevének kialakítása és ápolása. Elősegíti tagjainak sportolási lehetőségeit, szabadidősport és versenyrendszer keretében a teremlabdarúgásban. ... >>

Arany a Vízen a Kajak-Kenu Sport "A Jövő Nemzedékért" Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Baross u. 6-8.sz.
képviselő: Szekszárdi Ferenc
Sporttevékenység támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

2040 Budaörs, Lévai utca 18.
képviselő: Vatamány Sándor
A budaörsi görög katolikus templom és a hozzá tartozó lelkészi lak és kulturális centrum felépítése, azok fenntartása, a rászoruló beteg és idős emberektől való gondoskodás, családgondozás, kulturális rendezvények szervezésével a közművelődés elősegítése. ... >>

Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Rt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
képviselő: Cseke Gáborné
a munkahelyi szintű egyéni és kollektív érdekvédelem. ... >>

Az Allergiás Gyermekekért Alapítvány

()

2040 Budaörs, Károly király út 15-17.
képviselő: Báthory Andrásné dr., Kelenhegyi Katalin dr. ... >>

Bajnokok az utánpótlásért és a tömegsportért Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Kertész utca 14.
képviselő: Vincze Balázs
Budapest és a környékbeli települések sportolni vágyó lakóinak egészséges életmódra való nevelése a vízilabda, valamint egyéb, vízben folytatható sportágak versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása útján. ... >>

Bakk Endre kanonok Alapítvány "a budaörsi kultúrális értékek megmentéséért"

(kulturális)

2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.
képviselő: Bakk István elnök
Helyi kulturális értékek megmentése, hagyományok ápolás. ... >>

Baloldali Ifjusági Társulás

()

2040 Budaörs, Uzsoki köz 58/b.
képviselő: Majoros Éva ... >>

Bobák Bálint Nyugdíjas Országjáró Klub Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság út 26.sz.
képviselő: Hermann József (elnök)
A társaság tagjai és már érdeklődők részére ország- és világjáró tevékenység elősegítése. Az azt támogató Klub- élet megszervezése. Utazások, gyalogtúrák, környezetvédelmi felvilágosító tevékenység. ... >>

Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.
képviselő: Bartucz István alelnök, Nyikes Fatime elnök
vakok és gyengén látók sokoldalú segítése, érdekvédelme, érdekképviselete ... >>

Budai Fitness Suli Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Holdfény u. 1. II/7.
képviselő: Budai Lászlóné elnök
Sport és szabadidős tevékenység. ... >>

Budai Golf Club

(sport)

2040 Budaörs, Thököly u.1.sz.
képviselő: Garai lászló elnökh., Schilling István elnök, Shilling Istvánné titkár ... >>

Budai Sziklák Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság út 23-25.
képviselő: Hürkecz Orsolya, Inges Tamás elnök, Kusner Árpád
különböző sportágak népszerűsítése, terjesztése. Szabadidő egészséges és kulturált eltöltési lehetőségének nyújtása, felüdülés, pihenés és kulturált szórakozás biztosítása. a testnevelésben és sportban résztvevők erkölcsi nevelése, öntudatuk , személyiségük pozitív irányban történő fejlesztése. ... >>

Budaörs A-68 Postagalambsport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
képviselő: Orlai Márton elnök, Trnovszki István elnökhelyettes
Postagalambok tenyésztése, versenyeztetése, kiállítása ... >>

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Szabadság út 277.
képviselő: Fehér Tamás elnök
Budaörs és környékén élők sürgősségi egészségügyi ellátásának javítása. Ismeretterjesztés, oktatás szervezése. A sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Budaörs Fejlődéséért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Mező u. 7.
képviselő: dr. Molnár Gábor (önállóan)
Budaörs hagyományos értékeinek ápolása, a hagyományok őrzésének segítése. A város szépészeti felemelkedése, a környezet védelme, a város művészeti, kulturális életének ápolása, fejlesztése. Támogatni azokat a tevékenységformákat, amelyek a várost fejlesztik. Megkeresni és megtalálni a város fejlődését, gazdagodását elősegítő tevékenységformákat, idősek életkörülményeinek javítása. A lakosság hangulatának javítása olyan önszerveződő jellegű intézményekkel, rendezvényekkel, melyek alkalmasak az emberek hétköznapi terheinek csökkentésére. Az emberek közötti távolság csökkentése, egy emberarcú Budaörs kialakítása. Egészségmegőrzés és prevenció - Budaörs lakossága egészségügyi védelme, a jelenleginél több testmozgási lehetőség megteremtése. A közbiztonság javítása, az ezzel kapcsolatos lakossági önszerveződések összehangolása vagyonvédelmi szempontból és a kábítószer veszélyeztetettség visszaszorítása érdekében. A helybeli vállalkozók összefogása révén a lakosság jobb ellátása, szolgáltatási feltételek javítása. A lakosság tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, összejövetelekről, az emberek közötti közlekedés megteremtése, a lakosok, szakemberek megszólaltatása, vélemények ütköztetése. ... >>

Budaörs Fenntartható Fejlődéséért Egyesület

(oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Koszorú u. 6.sz.
képviselő: Árendás Péter elnök
Településfejlesztés, kutatási, oktatási tevékenység. ... >>

Budaörs Óvárosért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Pozsonyi u. 4.
képviselő: Molnár Józsefné
Az egyesület fórumot teremt a budaörsi lakossági kezdeményezéseknek, véleményeknek, képviseli az érdekeit és segítséget nyújt az érdekérvényesítéshez a budaörsi épített és természeti környezet védelme, a helyi építészeti, műemléki jellegű, kulturális és művészeti értékek feltárása, megőrzése és védelme érdekében. ... >>

Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 136.
képviselő: Junó Gáborné
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoportszobai és udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlására, kirándulások kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költségeinek fedezésére kívánjuk fordítani. ... >>

Budaörs Városi Nyugdíjas (Közhasznú) Egyesület

(kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság út 74.sz.
képviselő: Forgó Imréné
A budaörsi nyugdíjasok szabadidős tevékenységének szervezése. Kulturális, honismereti programok szervezése. A tagság szociális támogatása. ... >>

Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó)

2040 Budaörs, Templom tér 2.sz.
képviselő: Pallos Gábor elnök
Tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenység. ... >>

Budaörs-Bretzfeld Baráti Társaság

(kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u.26.sz.
képviselő: Joósz József
Budaörs és Berezfeld testvérevárosok között minél szélesebb körü kapcsolatok kiépítése, ápolása, Budaörs magyar és német érdekeinek megismertetése Bretzfeldben, német nyelv és kultúra itthoni megismertetése, hagyományok ápolása. ... >>

Budaörsért Alapítvány

()

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
képviselő: Balla Zoltán, Kósa Pál, Szakály Mátyás
Budaörs szépítése, környezetének védelme. ... >>

Budaörsért Pártok Nélkül Szakember Club

()

2040 Budaörs, Szabadság u. 134. sz.
képviselő: Dr. Kaszap László ... >>

Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

(kulturális)

2040 Budaörs, Lévai u. 33. I/9.
képviselő: Meggyesné Ihász Katalin - elnök -, Simon Ádám - alelnök -
A budaörsi fiatalok összefogása, kóruskultúra ápolása és terjesztése. ... >>

Budaörsi Civil Fórum

()

2040 Budaörs, Kossuth L.u. 54.
képviselő: Soltész Jolán elnök ... >>

Budaörsi Clementis utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Clementis L.u.3.sz.
képviselő: Blága Tamás elnök
Az óvodai nevelés, oktatás tárgyi feltételeinek javítása, eszközök be- szerzése, német nyelvoktatás, testnevelés fejlesztése. ... >>

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Lévai u. 36.
képviselő: Császár Gézáné
A Budaörsi 7. sz. Óvoda. Nemzetiségi hagyományok őrzése, nyelv fejlesztése. ... >>

Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Kossuth L. u. 49.
képviselő: dr. Haltrich Attila ( elnök )
A cukorbetegek életmódjának alakítása, előadások, tanfolyamok, konferenciák szervezésével, kapcsolatok létesítésével, fenntartásával állami és - társadalmi szervezetekkel, hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel, és a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség megőrzési, utógondozási és részbeni rehabilitációs tevékenység folytatása. Elősegíteni a cukorbetegek tematikus képzését, nevelését, az ügyüket szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységet. ... >>

Budaörsi Diák Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság u. 162.
képviselő: Árendás Péter elnök ... >>

Budaörsi Farkasréti utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Farkasréti u. 52.sz.
képviselő: Petró Marianna elnök
Óvodai nevelés, oktatás tárgyi feltételeinek javítása, óvoda működési-nevelési programjának segítése, kert, homokozó játszóeszközök, német nyelv oktatás elősegítése. ... >>

Budaörsi Fúvószenei Egylet

(kulturális)

2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
képviselő: Kedves László elnök
A magyarországi német népzene és a budaörsi sváb zene hagyományainak ápolása, kultúra. ... >>

Budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Károly kir. u. 20.
képviselő: Bíró Gyula
A budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár támogatása, könyvek, egyéb dokumentumok beszerzése. Az olvasási kultúra elterjesztése. Rendezvények, kiállítások szervezése. ... >>

Budaörsi Ifjúsági Keresztény - Keresztyén Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Ébner György köz 6.sz.
képviselő: László Dávid elnök, Novák Györgyi alelnök
Vallási,kulturális. ... >>

Budaörsi Ingatlanszövetség

(érdekképviselet)

2040 Budaörs, Szabadság u. 39.
képviselő: Vágner Adrienn elnök
a budaörsi ingatlanforgalmazással, közvetítéssel kapcsolatban a szövetség tagságának érdekvédelme, összefogá-sa, a tagság érdekeinek képviselete ... >>

Budaörsi Ipartestület

(érdekképviselet)

2440 Budaörs, Budapesti u.81.sz.
képviselő: Szujó Lajos ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41