Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bóly civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért

(egészségügyi,szociális)

7754 Bóly, Hősök tere 5.
képviselő: Rumszauer Ferencné
Szociális, hátrányos helyzetüek támogatása. ... >>

Baranya megyei (Bóly) Természetvédelmi és Vadászati Múzeumért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7754 Bóly, Ady Endre utca 21.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Bodnár József
A Bóly Rt. alapító által külön szerződéssel az alapítvány rendelkezésére bocsátandó épületbe olyan állandó jellegű, nyilvános kiállítást hozzon létre, amely bemutatja Baranya megye természetvédelmi értékeit, állat- és növényvilágát, a vadászatot és annak az élő természetre, környezetre gyakorolt hatását, a vadászati kultúra és hagyományok tárgyi eszközeit annak érdekében, hogy ezáltal gondoskodjon a vadászati kulturális örökség megóvásáról, oktató nevelő és ismeretterjesztő szerepet töltsön be a természetvédelem, vadászat és vadászati kultúra terén. ... >>

Békáspusztai Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

képviselő: elnök Dr. Monostori László, elnökhelyettes Ronta László ... >>

Bóly és Térsége Zeneoktatásáért Közalapitvány

(intézményi,oktatási)

7754 Bóly, Rákóczi u.2.
képviselő: Schumann Róbert
a Bóly és térsége zenei éleétnek fejlesztése, a bólyi zeneiskolában folyó szakmai oktatás szinvonalasabbá tételének elősegitése ... >>

Bóly Város Általános Iskolai Oktatásért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7754 Bóly, Rákóczi utca 2.
képviselő: kuratórium elnök Varga Péter, kuratórium tagja Beckné Hartmann Brigitta, kuratórium tagja dr. Kálmán Imre, kuratórium tagja Győriné Meiszter Katalin, kuratórium tagja Lőrinczi Attila Csabáné, kuratórium tagja Márkusné Oláh Csilla, kuratórium titkára és az alapítvány képviselője Bayer Ferenc
Az általános iskola kiemelkedő eredményeket elérő tanulói és tanárai számára a továbbfejlődés elő- segítése. A hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, a tanulók és a peda- gógusok számára. A jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi és technikai bázisának megterem-
tése. ... >>

Bóly Városért Alapítvány

()

Bóly, Rákóczi u. 3.
képviselő: May András kur. elnök ... >>

Bólyi Csemete Lovas és Lovasterápiás Sportegyesület

(sport,egyéb)

7754 Bóly, Vörösmarty utca 47.
képviselő: elnök Pátkai János
a társadalom mind szélesebb körével megismertesse a lovaglás, a lótartás, lovas-sport és a lovas kultúra értékeit, szépségeit, továbbá minden sportkedvelő ember részére lehetővé tegye szabadidejük szervezett eltöltését, valamint lovaglási, szabadidő eltöltési tevékenységeket szervezzen, lehetőségeihez mérten az ehhez szükséges feltételeket székhelyén fejlessze. ... >>

Bólyi Ifjúsági Egyesület

(kulturális,egyéb)

7754 Bóly, Hősök tere 9.
képviselő: elnök Varga Eszter
Különböző amatőr ifjúsági és egyéb csoportok tevékenységének összefogása, képviselete, azok tárgyi, működési feltételeinek biztosítása, szervezettebbé tétele, kapcsolatok kiépítése, ápolása a Magyarországon élő ifjúsági, kulturális szervezetekkel, határainkon túl élő magyarokkal és más nemzetekkel, hasonló intézmények támogatása. ... >>

Bólyi Ipartestület

(érdekképviselet)

7754 Bóly, Park u. 2.
képviselő: Loschám Ferenc alelnök, Wehring Gábor elnök ... >>

Bólyi Kulturális Egyesület

(kulturális)

7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
képviselő: elnök Weininger Eszter
különböző nemzetiségek kultúrájának feltárása, hagyományápolás, kulturális szerveződés, amatőr csoportok tevékenységének összefogása, képviselete, azok tárgyi működési feltételeinek biztosítása, szervezettebbé tétele, kapcsolatok kiépítése, ápolása, a Magyarországon élő nemzetiségiekkel, kulturális szervezetekkel, határainkon túl élő magyarokkal és más nemzetekkel hasonló intézmények támogatása. ... >>

Bólyi Mediforce Line Sportegyesület

(sport)

Bóly, Szabadság u. 3.
képviselő: Dr. Pittmann Ferenc elnökhelyettes, Schumann Róbert elnök ... >>

Bólyi Motoros Egyesület

(sport,kulturális)

7754 Bóly, Nyárádi út 504.hrsz.
képviselő: elnök Klippel József
A motorozási kultúra terjesztése, rendezvények szervezésével. A motorsport és motoros turizmus népszerűsítése, motoros klubokkal való együttműködés, a közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai ismeretek terjesztése, különös tekintettel a térség fiataljainak körében. Bóly és vonzáskörzete környezetvédelmének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelemben, a közrend és közlekedésbiztonság szempontjainak megismertetése. ... >>

Bólyi Sportegyesület

(sport)

7754 Bóly, Park utca
képviselő: elnök Kukucska János
A rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés biztosítása tagjai részére, az ilyen igények felkeltése, sportszerű egészséges életmódra nevelés. ... >>

Bólyi Vállalkozók Egyesülete

()

7754 Bóly, Hősök tere 14/a
képviselő: Darányi Ferenc elnökhely., Virág György elnök ... >>

Draco Csillagászati Egyesület Bóly

()

7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
képviselő: Kász László titkár ... >>

Kolping-Család Bólyi Katolikus Egyesület

(szociális)

7754 Bóly, Hősök tere 10.
képviselő: Atkári Gábor világi elnök ... >>

Magyar Postagalamb Sportegyesület L-7 Bóly

(sport)

7754 Bóly, Manninger utca 1185/17.
képviselő: elnök Németh Zoltán
Postagalambok tenyésztésének népszerűsítése, tenyésztők szervezett összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása, a tenyésztés eredményességének elősegítése, postagalambok sportcélú röptetése. ... >>

Méhészek Egyesülete Bóly

(érdekképviselet)

7754 Bóly, Rákóczi u. 10.
képviselő: Pohl Oszkár elnök ... >>

Mohács és Térsége Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7754 Bóly, Szabó Mátyás tér 7/2.
képviselő: elnök Popovics Gábor
a fiatalok aktív részvételének erősítése a társadalmi életben helyi, országos szinten. A helyi közösségek fejlesztése és segítése. Ifjúsági kulturális, sport és szabadidőprogramok szervezése, támogatása. ... >>

Mohács Térségi Tanács

()

Bóly, Rákóczi u. 3.
képviselő: Hárs József elnök ... >>

Mohács-Bóly Térségi Fehér Borut Egyesület

(kulturális)

7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
képviselő: alelnök Hegedűs György, alelnök Szekó József, elnök Hárs József ... >>

Regionális Életmód, Egészség Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7754 Bóly, Ady Endre utca 44.
képviselő: helyettes Brendel Tamás, képviselő Széplaki Ferenc
az egészséges életmódra nevelés segítése, orvosok, természetgyógyászok, illetve természetgyógyászattal és gyógyítással foglalkozó szervezetek, intézmények támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzést célzó programok szervezése, ilyen programok lebonyolításában való közremüködés. Ezen célokat elsősorban Bólyban és kis térségében, illetve Baranya, Somogy és Tolna megyében fejti ki és lehetőségeinek függvényében tevékenykedik az ország más területein is. ... >>

RoyalCaritas Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7754 Bóly, Rózsa utca 51/a.
képviselő: kuratórium elnöke Kovács Dezső
Elsődlegesen a szociálisan rászorulók támogatása érdekében jön létre azzal a céllal, hogy az időskorúak, tartós betegségben szenvedők gondozási, ápolási feltételeit javítsa, segítse, szükség szerint biztosítsa a rehabilitációs formákat egyénileg vagy szervezett kereteken belül, bárki által elérhető módon szolgáltatással vagy anyagi támogatással. ... >>

Szociális Biztonságért" Alapítvány

(szociális)

Bóly, Ady E. u. 21.
képviselő: Speidl Ferenc ... >>

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

(egyéb)

7754 Bóly, Erzsébet tér 1.
képviselő: elnök Hárs József
a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. Vidéke gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41