Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bicske civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

"1-es Ovis Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, József A. u. 9.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna kur. elnöke
A bicskei 1.sz.Óvoda óvodai ellátásának támogatása, a tárgyi működési feltételek javítása, az ebbe az óvodába járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, szabadidő, sport tevékenységének a támogatása, valamint az alapító okiratban foglaltak. ... >>

"A bicskei 2. Sz. Általános Iskola tanulóiért" alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Szent István u. 42.
képviselő: Lukács Róbert kuratóriumi elnök
A bicskei 2. sz. Általános Iskola tanulóinak megfelelő testi, értelmi, erkölcsi és esztétikai fejlődése érdekében a gyermekek kulturális, oktatási, természetvédelmi, szabadidős és sport tevékenységének, csereüdültetésének a támogatása. ... >>

"A bicskei cigányságért" közalapítvány

(szociális)

2060 Bicske, Kossuth tér 14.
képviselő: Péter Istvánné kuratóriumi elnök
A cigány lakosság egészséges lakáskörülményeinek megteremtése. ... >>

A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár u. 3.
képviselő: Schulman Tiborné kuratórium elnöke
A Bicskei I. számú Általános Iskola tárgyi működési feltételei biztosításához hozzájárulás. ... >>

A bicskei József Attila Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
képviselő: Balla Hajnal kuratóriumi elnök
A bicskei József Attila Általános Iskola intézményének, az iskola tanulóinak és pedagógusainak, az intézmény szakmai munkájának segítése és támogatása az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár utca 3.
képviselő: Tóth Kálmán kuratóriumi elnök
A Bicskei Szent László Általános Iskola nevelési és oktatási céljával összefüggő tárgyi feltételek javítása, támogatása és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység segítése, támogatása.Így különösen az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,környezetvédelmi és sport tevékenység segítése, támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

A "Kakas Óvodás Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Nagyné Tábori Ibolya kuratóriumi elnök
A IV. számú tagóvodába /Kakas Óvodába/ járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi és szabadidő-sport tevékenységének segítése, támogatása. ... >>

A Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Kossuth tér 3.
képviselő: Keller Marianna kuratóriumi elnök
A közismereti oktatás, informatikai képzés és a szakképzés, valamint a kollégium feltételeinek javítása, az iskolai szabadidős programok támogatása, nyelvvizsgákon, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, nehéz helyzetbe került diákok támogatása, szellemi, fizikai, erkölcsi fejlődésük segítése. ... >>

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Hősök tere 4.
képviselő: Szilágyiné Dr. Halász Éva kuratóriumi elnök
A Bicskei Zeneiskolában zenét tanuló növendékek fejlődéséhez szükséges zenei táborozás segítése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Árpád utcai Tagóvoda Óvodás Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Árpád u. 13.
képviselő: Schmidt Attila kuratórium elnöke
Óvodába járó gyermekek alapító okirat szerinti támogatása. ... >>

Bicske Barátok Egyesülete

(kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 20.
képviselő: Dr.Végh Róbert elnök
Bicskéhez és környékéhez kapcsolódó szellemi és tárgyi emlékek gyűjtése és feltárása, bemutatása. Bicske művelődési és kulturális életének előbbre vitele és támogatása. Helytörténeti és honismereti anyagok gondozása, gyűjtése, írásos megjelenítése. Bicskéről elszármazottak felkutatása, megkeresése, velük kapcsolat tartása. Bicske város szépítése, építészeti műemlékeinek védelme. ... >>

Bicske és Térsége Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

2060 Bicske, Apponyi A. utca 31.
képviselő: Dr. Varga Ferenc elnök
Az egyesület működési területéhez tartozó térség vidékfejlesztési stratégiájának kialakításához szükséges hatékony szakmai segítségnyújtás intézményi hátterének kialakítása. Tervek és javaslatok kidolgozása a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének kidolgozása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése érdekében. Integrált, térségi alapú, kísérleti jellegű fejlesztési stratégiák kidolgozása, alulról jövő kezdeményezések generálása és segítségnyújtás azok megvalósításához. A vidékfejlesztési pályázati lehetőségek vonatkozásában az információhoz való hozzáférés biztosítása a települések és helyi közösségek számára. Pályázatok generálásán keresztül a térség településeinek fejlesztése. ... >>

"Bicske és Térsége Óvodaszövetség"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna elnök
A helyi óvodafejlesztési elképzelések összefogása; a társult óvodák pedagógiai, szakmai segítése; a pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi szervezése; a kistérség sajátos nevelési-oktatási érdekeinek megjelenítése, annak képviselete; azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek az összefogása, amelynek szakmailag önálló, sajátos arculatú óvodák kialakítását tűzik ki céljukként; a társadalmi szervezetbe tartozó óvodák szakmai segítése egymás tapasztalatainak átadásában, a helyi, már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása; együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek a társadalmi szervezet céljaival; a társadalmi szervezetbe tömörült autonóm óvodák érdekképviselete. ... >>

Bicske Járóbeteg Szakorvosi Ellátásáért Alapítvány

(egészségügyi)

2060 Bicske, Kossuth tér 17.
képviselő: Vásárhelyi János kuratóriumi elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. ... >>

"Bicske Város Sportjáért"

(sport)

2060 Bicske, Kossuth tér 14.
képviselő: Jakab Zoltán
Sporttevékenység előmozdítása az alapító okiratban írtak szerint. ... >>

Bicskei Baptista Misszió Alapítvány

(oktatási)

2060 Bicske, Kossuth u. 64.
képviselő: Debreceni László alelnök, Harsányi Tibor, Rácz Lajos elnök
Olyan életszemlélet kialakítását és tanítását támogatja, amely a jövő nemzedékének szorgalmas, becsületes életre nevelését támogatja, evangéliumi alapokra épülve támogatja keresztény közösségek létrejöttét. Elősegíti nevelési és oktatási rendezvények támogatásával a fiatalok és felnőttek képzését, továbbképzését. Egyebekben az alapító okiratban megjelöltek szerint. ... >>

Bicskei "Barátság" Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2060 Bicske, Bányász utca 27.
képviselő: Váradi József elnök
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Bicskei Bölcsődés Kisgyermekekért Alapítvány

(szociális)

2060 Bicske, Ady E. u. 17.
képviselő: Tálasné Sikó Melinda kuratóriumi elnök
Családtámogató szolgáltatásokkal az esélyegyenlőség és az ingerdús, gyermekközpontú környezet megteremtése. ... >>

Bicskei Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

2060 Bicske, Hősök tere 4.
képviselő: Csizmadia László
Bicske városa és a környékbeli települések fúvószenét kedvelő és művelő polgárai részére zenélési lehetőségek biztosítása, eközben a fúvóshagyományok ápolása, a fúvósmuzsika népszerűsítése. ... >>

Bicskei Művelődési Közalapítvány

(kulturális)

2060 Bicske, Kisfaludy utca 29.
képviselő: Gyimesi István kuratóriumi elnök
Bicske Városban a közművelődést szolgáló helyi kezdeményezések elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Bicskei Nimród Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2060 Bicske, Bethlen Gábor út 28.
képviselő: Temesvári Lajos elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a gazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, valamint használatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel, különösen a helyi földtulajdonosi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Bicskei Önkéntes Tűzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

2060 Bicske, Kossuth u. 46.
képviselő: Ivanics Dénes elnök
Működési területén a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása; a köztestületbe tömörült tagok érdekeinek védelme; a szakmai tevékenység végzéséhez szükséges kedvező feltételek megteremtése; részvétel a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában és a tűzvédelmi propagandában; gyermek és ifjúsági tűzoltó rajzok szervezése. ... >>

Bicskei Polgári Együttműködés Egyesület

(egyéb)

2060 Bicske, Bethlen Gábor út 23.
képviselő: Bárányos József általános alelnök, Oláh József gazdasági alelnök, Székely Gyula elnök ... >>

Bicskei Református Alapítvány

(egyéb)

2060 Bicske, Kossuth tér 2.
képviselő: Orbán András kuratóriumi elnök-igazgató
Elsődlegesen a Bicskei Református Templom külső, majd belső rekonstrukciója. A későbbiekben a gyermekek és az ifjúság művelődésének elősegítése. Kirándulások szervezésével is. Ha a résztvevő fiatalok szülei a költséget nem tudják fedezni, úgy a rászorulók részére havi 1.000,- Ft kiutalható. ... >>

Bicskei Szabadidősport Egyesület

(sport)

2060 Bicske, Kossuth tér 20.
képviselő: Nagy György elnök
Sporttevékenység, a szabadidősport és versenysport népszerűsítése, sportrendezvények szervezése. ... >>

Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület

(sport)

2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton út 2.
képviselő: Széplaki Árpád elnök
A rendszeres sportedzés, versenyzés, testmozgás, felüdülés biztosítása; Bicske város lakosságának rendszeres testedzéséről, sportolási lehetőségeiről való gondoskodás. ... >>

Bicskei TV Közalapítvány

(kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 14.
képviselő: Mohainé Fejes Ágnes kuratóriumi elnök
A városi média működtetése, ezen belül városi televízió működtetése, önkormányzati újság kiadása, Bicske Város honlapjának működtetése. ... >>

Bicskei Városképviseleti Egyesület

(érdekképviselet)

2060 Bicske, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Soltész József ... >>

DINAMIK HARCMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

2060 Bicske, Kölcsey u. 23.
képviselő: Metzger Antal elnök ... >>

Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány

(kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 14
képviselő: Hegedűs Imre kuratóriumi elnök
Bicske területén előmozdítja a közterületen lévő műalkotások létesítését, jó karban tartását, védelmét. ... >>

Magyar Sándor Repülő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2060 Bicske, Bartók Béla u. 2.
képviselő: Jávor Géza elnök, Noll Adolf titkár, Parrag Sándor alelnök
Az első Magyar Óceánrepülés hagyományainak és emlékművének ápolása; Fellelt óceánrepülő relikviák őrzése, állandó kiállítás létesítése, fenntartása;
Az Egyesület tagjainak repülő alapkiképzése, gyakorlatban tartása és szakmai fejlődésének biztosítása, sport repülőtér üzemeltetése; Vitorlázó magascsőrlés Magyarországi bevezetése (1000 méter); Az első magyar repülő ?rancs? megteremtése. ... >>

Menekültekért Alapítvány

()

2060 Bicske, Táncsics Mihály utca 4.
képviselő: Kozma Sándor ... >>

"MENTSVÁR"

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Tószeg u. 8.
képviselő: Dr. Tajthy Károly kuratóriumi elnök
A Kossuth Zsuzsa Hetes Gyermekotthon és Általános Iskola Gyermekeinek egészségesebb testi fejlődésének, harmónikusabb személyiségfejlődésének elősegítése, valamint életkezdésük, továbbtanulásuk támogatása. Az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

Mészáros Mihály Kántorokért, Tanítókért és Tanulókért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 2
képviselő: Kiss Ferenc kuratórium elnöke
Tehetséges és elhivatott református intézménybe járó diákok, tanulók és kántorjelöltek segítése, valamint hitoktatási, ifjúsági és szociális tevékenység támogatása, a vallásos kulturális élet segítése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Vértes és Válvölgye Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

2060 Bicske, Szent István út 74.
képviselő: Nagy László elnök
Bicskén és vonzáskörzetében élő természetes személyek - elsősorban mozgássérültek - egészségégének megőrzése és betegségük megelőzése, valamint gyógyító és rehabilitációs tevékenység végzése. A már beteg és mozgáskorlátozott személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a társadalmi környezet mozgósítása annak érdekében, hogy az egyes személyek egészségének megőrzése, betegségük megelőzése minél hatékonyabbá váljon, ezen belül elsősorban a mozgáskorlátozottak életkörülményeinek javítása, a mozgáskorlátozottak szociális, rehabilitációs érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete. ... >>

PATAK TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

2060 Bicske, Kanizsai út 15.
képviselő: Székely Ferenc
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

Segíts Tanulni Alapítvány

(oktatási)

2060 Bicske, Bogya Károly út 20/A.
képviselő: Kis Balázs kuratóriumi elnök
Az alapítvány segíti, támogatja a tanulási problémákkal küzdő gyerekek fejlesztését, oktatását, valamint segítséget nyújt az alternatív oktatási-nevelési módszerek elsajátításához. ... >>

Start Gyermekjóléti Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2060 Bicske, Május 1. utca 4.
képviselő: Bajtay Balázsné kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai és szociális válsághelyzetben, illetőleg ellehetetlenült élethelyzetben élők segítése; gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység ellátása kiemelkedően veszélyeztetett gyermekek gondozása; szociális támogatásokhoz való hozzájutás, tájékoztatás, felvilágosítás, tanácsadás nyújtása; dorg-prevenció; bűnmegelőzés; kiszolgáltatott , ellehetetlenült, nehéz helyzetű tinédzserkorú várandós anyák védelme, róluk való testi-lelki gondoskodás, problémáik kezelésében segítségnyújtás; a magzatok stressz-mentes testi-lelki fejlődésének biztosítása; közreműködés a gyermeki jogok védelmében; mentálhihiénés gondozás, konfliktus-kezelés, stressz-kezelés, önértékelés-önbizalom-kompetencia kapcsolat fejlesztése, személyiségfejlesztő programok; családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi mentálhigiénés tanácsadáshoz való hozzájutás; kulturális programok szervezése; családok szociális, lélektani és anyagi válsághelyzetének rendezése. ... >>

"Szent Flórián" Tűzvédelmi Alapítvány

(egyéb)

2060 Bicske, Kossuth u. 46.
képviselő: Dr. Varga Ferenc elnök, Molnár János parancsnok
Tűz elleni védelem támogatása. ... >>

TIBORCZ LOVAS KLUB SPORT EGYESÜLET

(sport)

2060 Bicske, Tükröspuszta
képviselő: Dr.Tiborcz Sándor elnök ... >>

Vállalkozók Ipartestülete

(érdekképviselet)

6260 Bicske, Kossut tér 1/a.
képviselő: Tankó Zoltán elnök ... >>

Zöld Vakond Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2060 Bicske, Vasvári Pál utca 22.
képviselő: dr. Oszvári Lukács Réka
Az emberek ? különösen a fogyatékosok ? szélesebb rétegeivel megismertetni a környezetvédelem, az állatvédelem és a környezettudatos életmód jelentőségét;
az emberek ? különösen a fogyatékosok ? gyakorlati információkkal való ellátása annak érdekében, hogy ők is tevékenyen hozzájárulhassanak a fenntartható fejlődés és egy élhetőbb környezet kialakításában, megismertetése természeti környezetünk, az állatvilág érdekességeivel, problémáival, a védendő értékeink körével, továbbá az egyes emberek lehetőségeivel a védelem tekintetében;
az emberek ökológiai lábnyomának minimalizálása, különös tekintettel a fogyatékos emberek lehetőségeire;
a fogyatékos és nem fogyatékos emberek integrációjának elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41