Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Berzence civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A Szeretet Temploma Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7516 Berzence, Szabadság tér 17.
képviselő: Szőke József
A Szeretet Szociális Otthonban lakók gondozásának, ellátásának segítése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek biztosítása. A gondozottak magas színvonalú egészségügyi ellátásának támogatása. A lakók közösségi, szabadidős, sport, kulturális, mentálhigiénés tevékenységének, munka-rahabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásának, vallásgyakorlásának segítése, támogatása. A pszichiátriai részlegnek helyet adó műemlék kastély és védett park, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park területén működő Idősek Otthona részleg parkjainak fenntartása, rehabilitációja. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Berzence Asztalitenisz Egyesület

(sport)

7516 Berzence, Szabadság tér 2.
képviselő: Pavlovics László
A berzencei helyi és a környező telepüések elsősorban fiatalokból álló közösségei, valamint a sportolni vágyó felnőtt helyi lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás gyakorlására. Ezen belül kiemelt célként kezelve az asztalitenisz sport megszerettetését, népszerűsítését valamennyi korosztályban. Az amatőr sportolás által további cél az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása. ... >>

Berzence Sport Egyesület

(sport)

7516 Berzence, Szabadság tér 18.
képviselő: Kovács Róbert
a/ a labdarúgó sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, b/ a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Berzencéért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7516 Berzence, Szabadság tér 19.
képviselő: Cseh István
Minden olyan egyéni és közösségi (intézményi) kezdeményezés támogatása, amely a berzencei emberek boldogulását hivatott elősegíteni. Beteg gyermekek kezelési költségeihez hozzájárulás. Egészségügyi szűrővizsgálat támogatása. A helyi lakosság oktatási, művelődési és sportolási lehetőségei, valamint ezek megvalósításában résztvevő intézmények, szervezetek támogatása. ... >>

Berzencei Roma Szív Egyesület

(egyéb)

7516 Berzence, Damjanich út 6.
képviselő: Völfinger Anna Brigitta
A B.R.SZ.E. párt semleges társadalmi szervezet, céljai eléréséért együttműködni kész minden - a törekvésében hasonló, a cigány etnikum, érdekében fellépő - civil szervezettel, állami szervekkel és az önkormányzatokkal. Az egyesület tartózkodik minden szélsőségtől, erőszaktól és békétlenségtől, társadalmi bázisán fellép e jelenségekkel szemben. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

7516 Berzence,
képviselő: Kovács Zoltán
a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi fakadatok helyi megvalósításának elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre történő nevelése, szervezett keretek között - tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41