Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Berhida civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

A cigányság jövőjéért Alapitvány közhasznú szervezet Berhida

(szociális,kulturális)

8181 Berhida, Kossuth u. 18.
képviselő: Franyó Tamásné titkár, képviselő
szociális tevékenység, családsegités, idős korúak gondozása, kultúrális tevékenység, a cigányság kultúrális örökségének megóvása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély - egyenlőségének elősegitése, a magyarországi nemzeti és etnikai kissebbségekkel kapcsolatos tevékenységet folytat. ... >>

Aranyoskút Vadásztársaság

(sport)

8181 Berhida, Veszprémi u. 39. undefined
képviselő: Punk János elnök
Tagjai számára vadászati lehetőség biztosítása (bérvadászat, haszonbérlet stb.) a jogszabályi rendelkezések szerint. ... >>

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Pergő Margit elnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

"Berda" Városépítő, Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

8181 Berhida, Kisfaludy u. 3.
képviselő: Majoros János elnök
Berhida város védelme és egészséges fejlesztése. ... >>

Berhida /Peremarton/ Szent László Plébánia Templomért Alapítvány

(kulturális)

8181 Berhida, Hősök tere 2.
képviselő: Hidvégi László
Az alapitók úgy határoztak, hogy a Szent László Plébánia Templom helyeállitására, annak belső és külső felújitására Alapitványt hoznak létre. A templomot Padányi Bíró Márton épitet- te és 1778-ban szentelték fel. Művészet-történetileg is értékes freskóit Johann Ignaz Cymbal készitette. Barokk műemlék templom. A templom a háború óta felújitva nem volt, és az 1985-ös földrengés során komoly károkat szenvedett. Az alapitvány célja az értékes és szép templom külső-belső felújitása, különösen kiemelve az értékes freskók resaurálását is, amelyre a Római Katolikus Plébánis már engedélyt kapott. A nagy összegű restaurálás költségeit azonban csak közadakozásból lehet erőteremteni. ... >>

Berhida Faluvédő Egyesület

()

8181 Berhida, Rózsa F. u. 1.
képviselő: Héninger László, Hidvégi Józsefné, Jeney Pál, Szabó Ferenc ... >>

Berhida Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület

(kulturális)

8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
képviselő: Takács Lászlóné ... >>

Berhida Városi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Vámos Tamás elnök
Vagyonvédelem ... >>

Berhidai Iskoláért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8181 Berhida, Kossuth L. u. 11.
képviselő: Vargáné Mátics Zsuzsanna
Elsősorban oktatási célra jött létre. Tanév végén jutalmaz folyamatos, illetve kimagasló tanulmányi eredménye- ket. Jutalmazhatja a felkészitő nevelő- ket és az iskolai pályázatok és rendezvények szervezőit, illetve részt- vevőit. Támogatja a tehetséges hátrányos helyzetű tanulókat. Segiti a tanulmányi versenyeken való részvételt. Az oktatás szinvonalát emelő tárgyi feltételek biztositásában özreműködik. ... >>

Berhidai Kolping Család

()

8181 Berhida, Hősök tere 2.
képviselő: Hidvégi László elnök ... >>

Berhidai Lovasok Közhasznú Sportegyesület

(sport)

8181 Berhida, Széchenyi u. 12.
képviselő: Szöllősi Attila elnök ... >>

Berhidai Temetőért Alapitvány

(szociális,környezetvédelmi)

8181 Berhida, Veszprémi u.
képviselő: Héninger László
a Berhida, Péti utcai köztemető karbantartása, a kornak megfelelő temetői kataszter kialakitása, a tér gondozása, a terület takaritása, parkositása. ... >>

Berhidai Városi Rádióamatőr Klub

(egyéb)

8181 Berhida, Kossuth út 18.
képviselő: Jeschitz Antal elnök ... >>

Chemark Alapitvány Peremartongyártelep

(oktatási)

képviselő: Németh Sándorné
A Peremarton és térségében munkavi- szonnyal rendelkezők gyermekeinek ta- nulásának, illetve a tehetséges gyer- mekek továbbtanulásának elősegitése, illetve támogatása. Az alapitvány hozzá kíván járulni, hogy esélyegyenlőséget biztositson azon tehetséges gyermekek számára, akiknek esetében a szülők anyagi helyzete bár- milyen oknál fogva nem teszi lehetővé a szinvonalas továbbtanulást, a társadalmi felemelkedést. ... >>

Csibészke 2002. Ifjúsági és Diáksport Egyesület

(sport,egyéb)

8182 Berhida-Peremartongyártelep, Harangvirág utca 24.
képviselő: POlgár Edit, Stéber Ferenc, Stéberné Lajosfalvi Ágnes ... >>

Együtt az idősekért Alapitvány

(intézményi)

8182 Peremarton-gyártelep, Harangvirág u. 1.
képviselő: Náray Géza
A Peremartongyártelepi Idősek Otthonában élő időskorú lakókról megfelelő gondoskodáshoz segitségnyújtás a mindennapi életvitelük biztositásához - lift kialakitása az épületben, személyszállitó mikrobusz beszerzése, ... >>

Gyermekeinkért Alapitvány Peremartongyártelep közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8182 Peremarton-gyártelep, Ibolya u. 4.
képviselő: Csibra Ferencné
Segítse az általánosiskolás korú gyermekek oktató-nevelő munkáját.Hozzájáruljon az egyén és a közösségért végzett munka színvonalának emeléséhez. Segítse gyermekeink erkölcsi és magatartási normáinak kialakulását, ösztönözze pedagógusainkat iskolánk tanulóit a jobb eredményesebb munkavégzésre. ... >>

Kiskefe Gyermek és Ifjúsági Sport Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

8181 Berhida, Orgona u. 21-23.
képviselő: Szakáll Attila képviselő
Elsősorban a magyar labdarúgás számára fiatal tehetségek felkutatása, versenyeztetése, minél magasabb szinten való versenyeztetéshez való hozzásegítése, továbbá a Peremartoni Sport Club berhida utánpótlás csapatainak az aktuális bajnokságban való versenyzésének elősegítése. ... >>

KLT-Peremartoni Ifjúsági Szervezet

(sport,kulturális)

8182 Peremarton, Tulipán u. 13/3.
képviselő: Madár Gábor
kultúrális tevékenység ... >>

Magyar Pirotechnikai Társaság

(érdekképviselet)

8181 Berhida (Peremarton), Tulipán utca 6.
képviselő: Lőrincz László
Szakmai érdekképviselet ... >>

Millecentenárium Emlékére Alapitvány Berhida

(kulturális)

8181 Berhida,
képviselő: Lajosfalvi József
Berhida nagyközség múltjának, értékeinak megőrzése, ápolása, biztositani az utókor számára a nagy- község életében bekövetkezett válto- zások hiteles tájékoztatását. ... >>

Óvodánkért Alapitvány Peremartongyártelep közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8182 Peremarton-gyártelep, Ibolya u. 1.
képviselő: Mozgay Dóra
Segitse és fejlessze az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését. Hozzájárul- jon az esélyegyenlőség kialakitásához, a szociálisan hátrányba került gyerme- kek felzárkóztatásához, a tehetséges gyermekek fejlődéséhez : hozzájáruljon az egyén és a közösségért végzett munka szinvonalának emeléséhez ösztönözze az óvodai dolgozókat a jobb, eredményesebb munkavégzésre. ... >>

Összefogással Berhidáért Egyesület

(kulturális)

8181 Berhida, Kossuth u. 18.
képviselő: Turcsányi Istvánné elnök
Kultúrális és szabadidős tevékenység ... >>

Peremarton SC - Berhida

(sport)

8182 Peremarton-gyártelep, Tulipán út 20.
képviselő: Markó Csaba Balázs elnök ... >>

Peremartonért Egyesület

()

képviselő: Madár Béláné ... >>

Peremartoni Asztaltenisz Klub

(sport)

8181 Berhida, Erkel Ferenc út 4.
képviselő: Mikó Péter elnök ... >>

Peremartoni Horgászegyesület

(sport)

8182 Berhida, Orgona út 2.
képviselő: Kővári Tibor ... >>

Peremartoni Sport Club Berhida Baráti Kör Egyesület

(sport)

8182 Peremarton,
képviselő: Csonka Árpád, Erdélyi Sándor ... >>

Peremartoni Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8182 Peremarton-gyártelep, Vegyipari Vállalat
képviselő: Hegedüs Lászlóné Devecseri Hedvig, Keil András titkár ... >>

Süni Óvodáért Alapitvány Berhida

(intézményi,oktatási,szociális)

8181 Berhida, Bezerédy u. 2.
képviselő: Krausz Lászlóné elnök
Az óvodai nevelésben résztvevő 3-6 éves gyermekek nevlési-gondozási feltételei- nek elősegitése, ezen belül a színvonalas neveléshez szükséges tárgyi és személyi feltételek javitása /udvari és csoportjátékok, fejlesztő eszközök tornaszerek/,. A 3-6 éves korú gyerme- kek egészségmegőrzése, testi nevelése és egészséges életmódra nevelése. Hátrányos helyzetű csoportok társadal- mi esélyegyenlőségének elősegitése. Gyermek- és ifjúságvédelem. Tehetséges gyermekek fejlesztése. Szakmai progra- mok támogatása /kirándulás /. ... >>

"Szent Rita Szeretetotthon " Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet

()

8181 Berhida, Honvéd u. 16-18.
képviselő: Juhász Jánosné képviselő, Naranjó Alesió Alfrédóné képviselő
Szociális intézmény működtetése idősek gondozása éredekében. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41