Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Berettyóújfalu civil szervezetek


Találatok száma: 129
1. oldal

A Mi Szakközépiskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.
képviselő: Nagy Miklós elnök
Segíteni az anyagilag rászoruló tehetséges diákok zavartalan tanu- lását ösztöndíj biztosításával. Biztosítani az idegen nyelv oktatá- sának személyi és tárgyi feltételeit. Támogatni a nem nyelvszakos tanárok nyelvtanulását, és a közismereti tárgyak tanítási feltéte- leinek javítását. ... >>

A Zeneiskola jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 46.
képviselő: elnök: Szilágyi Péter
A feltételek megteremtése, hogy a Bihari Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Berettyóújfalu Városi Zeneiskola a Berettyóújfalu, Tardy u. 10. szám alatti épületben folytassa oktatási tevékenységét a jövőben is. A fentiekhez szükséges anyagi eszközök előteremtése. A zenei tehetség megfelelő környezetben való gondozása, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása. ... >>

Agrárinnovációs Műhely Közhasznú Egyesület (Agrinnova KHE.) ("Agricultural Innovation Workshop" Public Utility Association)

(egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 28/A.
képviselő: elnök Daróczi Lajos
Civil fórum biztosítása, az agrárinnováció feltételrendszerének koordinációja az agrár- és élelmiszeripar kis- és középvállalkozásai érdekérvényesítése céljából. ... >>

AMARI Bihari Cigányok Közösségéért Egyesület

(kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Batsányi u. 20.
képviselő: elnök Szilágyiné Aradi Mária
Roma közösségi élet fejlesztése. ... >>

Aranyos Szülők Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
képviselő: Dr. Zákány Zsolt
A Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskolában és Szabó Pál Kollégiumban közösségfejlesztő, környezetépítő és azt óvó, az egészséges tanulókörnyezetet szolgáló tervek, programok megvalósítása. ... >>

Aranytál Közhasznú Alapítvány Közintézmények Szolgáltató Irodája

(szociális)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
képviselő: Nagy Sándorné elnök
A gyermekétkeztetés feltételeinek javítása, hátrányos helyzetű gyermekek étkezési támogatása. ... >>

Berettyó 2005. Környezetvédő Ismeretterjesztő Kulturális Közhasznú Egyesület / Berettyó 2005. Egyesület/

(sport,oktatási,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Határ u. 42.
képviselő: Dr. Sárosi István titkár, elnökségi tag Nagy Katalin Judit, Kállai Ildikó elnök, Szabó Zsolt
kutlruális-, szabadidős-, sport- és érdekképviseleti tevékenység ... >>

Berettyó Bihar Vállakozói Egyesület

(oktatási)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12
képviselő: elnök Mezei József
térségi vállalkozások versenyképességének javítása, vállalkozói ismeretek
és kompetenciák átadása ... >>

Berettyó Budo Sportegyesület

(sport)

4100 Berettyóújfalu, Battsányi u. 28.
képviselő: Szilágyi Imre társ. elnök ... >>

Berettyó Munkás Horgász Egyesület

(egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 015 hrsz.
képviselő: elnök Török Jenő
horgász tevékenység ... >>

Berettyó Póker Egyesület

(egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 2/a.
képviselő: elnök: Lisztes István, elnökhelyettes: Muzsnai József, titkár: Ráduly Róbert
A Texas Holdem Póker kártyajáték mint szabadidős tevékenység művelése, népszerűsítése. ... >>

Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete

(egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
képviselő: elnök Pikó Gyuláné, titkár Nagy Jánosné
Az időskorúak, nyugdíjasok életmódjának formálása, tartalmas emberi kapcsolatainak fenntartása. Szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Berettyóújfalu Jövőjéért Egyesület

(kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
képviselő: elnök Csősz Károly
Széleskörű tájékoztatókat szervez és végez annak érdekében, hogy a város önkormányzata, és a lakosság is megismerje, megvalósíthassa a törvényhozás olyan szándékait, törvényi előírásait, amelyek megvalósítása nyomán településünk közösségének gazdasági előnyei származhatnak, s ezek fejlődést és jobb életminőséget eredményezhetnek. ... >>

Berettyóújfalu Közművelődéséért Alapítvány

(kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
képviselő: Porkoláb Lajos elnök ... >>

Berettyóújfalu Lakosaiért Alapítvány

(kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
képviselő: Szeifert Ferenc elnök ... >>

Berettyóújfalu Munkás Sportegyesület

(sport)

4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 1/a.
képviselő: elnök Bene Gyula
Rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Berettyóújfalu Város Sportjáért Közalapítvány

(sport,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.
képviselő: kuratórium elnöke Kovács Zoltán ... >>

Berettyóújfalu Városért Közalapítvány

(kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
képviselő: Kocsis Csaba elnök
a millecentenáriumhoz, milleniumhoz, más évfordulókhoz kapcsolódó ünnepségek megrendezése, a városban műemlékek felállítása, a város műemlékeinek műemlék jellegű épületeinek védelme, fenti célokkal kapcsolatos kiadványok megjelentetése. ... >>

Berettyóújfalui Arany János Kollégium Diákjaiért Alapítvány

(intézményi)

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10.
képviselő: kuratórium elnöke Nagy Béla ... >>

Berettyóújfalui Arkadas Baranta Sport és Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Ladik u. 10.
képviselő: Nagy Csaba
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés, megismertetése, népszerűsítése. Kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása. A magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

Berettyóújfalui Bűnmegelőzési Alapítvány

()

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 42.
képviselő: Balogh Sándor elnök, Fábián Istvánné titkár ... >>

Berettyóújfalui Gazdakör

()

4100 Berettyóújfalu, Tardy Gy. u. 1.
képviselő: Kovács Zsigmondné elnök ... >>

Berettyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sport Egyesület /Berettyó ÖTE/

(tűzoltó,sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz u. 35/A.
képviselő: Aszalós Sándor
sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, kulturális tevékenység, egészségügyi tevékenység, tűzoltási tevékenység ... >>

Berettyóújfalui ILCO Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 7.
képviselő: elnök Dr. Kóti Csaba István
A Hajdú-Bihar megyében élő stomás betegek segítése, gondozása, felvilágosítása, érdekérvényesítése. ... >>

Berettyóújfalui Kórház SE

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Megyei Kórház
képviselő: elnök: Árgyelán László
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából létehozott szervezet. Más civil szervezetekkel együttműködve részt vesz a város kulturális életében. ... >>

Berettyóújfalui Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
képviselő: elnök Mazács Ferenc
bűnmegelőzés, porgári védelmi tevékenység ... >>

Berettyóújfalui S-8 Postagalambsport Egyesület

(sport)

4100 Berettyóújfalu, Móricz Zs. u. 6.
képviselő: Pántya Imre elnök ... >>

Berettyóújfalui Területi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 39.
képviselő: Gulyás Imre, Szatmári István elnök
Az iparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozó gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete, továbbá ezen érdekek védelme. ... >>

Bessenyei Lakóparkért Egyesület

(egyéb)

4100 Berettyóújfalu, 3507/19 hrsz.
képviselő: elnök Galló Ferenc
Berettyóújfaluban és annak elsősorban Bessenyei lakótelepén élő emberek közösségi életének megszervezése, szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk segítése, családi és egyéni életük minél teljesebb, jobb megszervezése és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Bihar Alpin Klub

()

4100 Berettyóújfalu, Juhász Gy. u. 5.
képviselő: Domján János elnök ... >>

BIHAR BÁRKÁJA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, József A. ltp. B/2. 4/9.
képviselő: elnök: Domján János
Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős programjainak szervezése, lebonyolításának támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekeknek üdültetés szervezése, nyaraltatás támogatása. Általános és középiskolás tanulók üdültetése, sportrendezvényeken való részvételük elősegítése. A "Tanulj élő, eredeti környezetben" program beindítása, annak teljes körű lebonyolítása, népszerűsítése. ... >>

Bihar Belgyógyászatáért Alapítvány

()

4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.
képviselő: Dr. Szegedi László ... >>

Bihar Fejlődéséért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 15.
képviselő: Szilágyi Péter elnök
Kulturális, művészeti csoportok, alkotóközösségek létrehozása, működésük segítése, hasonló tevékenységet végző öntevékeny szervezetekkel kapcsolatok kialakítása, kulturális- és sport hagyományok, népszokások ápolása, megőrzése és népszerűsítése. Közreműködés a térségben folyó művészeti oktatás és kulturális tevékenységek végzésének feltételei javításában. A régió hátrányos helyzetű (pl.romák, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek, GYES-ről. GYED-ről visszatérők, 40 év feletti álláskeresők, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalok, tartósan munka nélkül lévők, gyermekvédelmi intézményben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók st.) lakosai számára alapszabályunk szerinti szolgáltatást nyújtó civil szervezet. ... >>

Bihar Közösségeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 2. sz.
képviselő: Bereczkiné Balogh Erika, Kállai Irén, Kissné Pásztor Irma elnök
Felnőttképzési tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása.
Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
Európai Uniós források elérésben és felhasználásában való közreműködés, pályázatkészítés, tanácsadás, menedzsmenti tevékenység
Teleház információs szolgáltató iroda létrehozása és működtetése ... >>

Biharért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-18.
képviselő: Dr. Virágh Pál elnök
Felsőfokú oktatási intézményben továbbtanuló fiatalok támogatása. Fiatal szakemberek bel- és külföldi továbbképzésének támogatása az agrártudományok gazdaságtudományok területén. ... >>

Bihari Agrárenergetikai és Környezetgazdálkodási Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.
képviselő: elnök Pálfiné Pántya Anikó
agrárenergetikai és környezetgazdálkodási tevékenységet végző, alapanyagot előállító szervezetek szakmai érdekképviselete, továbbképzése. ... >>

Bihari Alma Mater Alapítvány

()

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 33.
képviselő: Pócsikné Anka Klára ... >>

Bihari Diabetesz Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér l. sz.
képviselő: Papp Sándor elnök ... >>

Bihari Falugazdász Egyesület

(érdekképviselet)

4100 Berettyóújfalu, Sport u. 6.
képviselő: Harsányi Antal elnök ... >>

Bihari Galéria Alapítvány

(kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 2.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Matolcsi Lajos, titkár Kissné Pásztor Irma ... >>

Bihari Generáció 2020 Közhasznú Egyesület

(szociális)

4100 Berettyóújfalu, Halász u. 15.
képviselő: elnök Sólymosi Árpád
az Észak-Alföldi régió fejlődéséhez, az itt élő fiatalok életfeltételeinek, életminőségének javításához
segítségnyújtás. ... >>

Bihari Lövészklub Berettyóújfalu

(sport)

4100 Berettyóújfalu, Tardy-szik Lőtér
képviselő: elnök Hegedűs Péter, elnökhelyettes: Nagy Imre, elnökségi tag: Bereczki Szilárd
A klub működésének célja a sport eszméinek ápolása, terjesztése a felnőttek és az ifjúság körében. Biztosítani a lehetőséget, hogy a város és a környező települések lövészsport iránt érdeklődő polgárai a lövészetet versenyszerűen, szabadidő vagy tömegsportszerűen végezhessék. ... >>

"Bihari Melódia" Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület ("Bihari Melódia" Egyesület)

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Csalogány u. 36.
képviselő: elnök: Mező Tibor
A fiatal, tehetséges, hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású alkotók, vállalkozók, munkavállalók támogatása. ... >>

Bihari Mentor Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális)

4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 3.
képviselő: Törzsökné Vas Gabriella elnök
a bihari térség szociokulturálisan hátrányos helyzetű lakosainak segítése, társadalmi adaptációjának elősegítése ... >>

Bihari Mezőgazdasági Szolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

4100 Berettyóújfalu, Bessenyei ltp. 28-29. Pf. 92.
képviselő: Nádházi László elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41