Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békésszentandrás civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király utca 16.
képviselő: Hévizi Róbert
Békésszentandrás nagyközség történetére vonatkozó adatok, írások, tárgyak, emlékek, hagyományok felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése és gondozása. Ennek érdekében felvállalja, hogy helytörténeti jelentőségű emlékeket gyűjt és lejegyez, a helyi iskola történetét feldolgozza, valamint e kérdéskörben előadásokat, tanfolyamokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Békésszentandrás Amatőr Művészeiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hunyadi u. 4.
képviselő: Lóránt János
Békésszentandrás művész tehetségeinek segítése, továbbképzése, kiállítások rendezése, alkotó táborok szervezése, megyei amatőr csoportokkal kapcsolat felvétele. ... >>

Békésszentandrás Baráti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

5561 Békésszentandrás, Kossuth L. u. 1/b.
képviselő: Szécsi Mátyás elnök
A település barátainak szimpatizánsainak felkutatása, velük a kapcsolat kialakítása, ápolása, kulturális és sportrendezvények, ... >>

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

(sport,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
képviselő: Kozák János elnök
Békésszentandrás nagyközés közművelődési, kulturális igényeit szolgáló objektum kialakítása, bővítése, korszerűsítése, kulturális és sport rendezvények szervezése és támogatása ezen belül a Vértessy Társastánc Klub működtetése. ... >>

Békésszentandrás Nagyközség Bűnmegelőzési Egyesület

()

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
képviselő: Csipai Ferenc, Nagy Gábor elnök, Simon János
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. ... >>

Békésszentandrás Nagyközség Falusi Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: Bíróné Fazekas Mária elnök, Hegedűs Zoltánné
A falusi turizmus település szintű beindítása. A település jellege, természeti-környezeti adottságai által kínálkozó idegenforgalmi lehetősége minél szélesebb körű kihasználása. A település vonzerejének bemutatása. A tagság aktív részvételével, a környezettel valü ésszerű gazdálkodás keretében meghonosítani és harmónikusan fejleszteni a kulturált turizmust. ... >>

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5661 Békésszentandrás, Hámán Kató utca 10.
képviselő: Nemcsényi Zsolt
Az alapító tehetséges tanulóinak támogatása, a gyerekek jó tanulmányi és közösségi munkájának elismerése, év végi tanulmányi eredmények, szaktárgyi versenyek jutalmazása, nevezési díjak, tanulmányi versenyek támogatása, házi versenyek jutalmazása, tanulmányi kirándulások, erdei iskolák támogatása, taneszközök beszerzése, pedagógusok jutalmazása. ... >>

Békésszentandrási Általános Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: elnök Dr. Olasz Imre
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, a termények értékesítésének előmozdítása, a föld termelőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Békésszentandrási Diáksportegyesület

(sport)

5561 Békésszentandrás, Bethlen G. utca 19.
képviselő: elnök Sztankovits Lászlóné
Az egyesület célja tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. ... >>

Békésszentandrási Fitt-Form Torna Sportegyesület

(sport)

5561 Békésszentandrás, Hunyadi utca 57.
képviselő: Rusz Zoltánné
Szabadidős sporttevékenység, aerobic, női torna szervezése, kereteinek biztosítása. ... >>

Békésszentandrási Gépkör Egyesület

()

5561 Békésszentandrás, Fő út 22.
képviselő: Bagi András elnök
Gazdálkodási feltételek, termelőeszközök műszaki színvonalának Gazdálkodási feltételek, termelőeszközök műszaki színvonalának fejlesztése ... >>

Békésszentandrási HAMMER Sport Egyesület

(sport)

5561 Békésszentandrás, Madár utca 4.
képviselő: elnök Farkas Imre, elnökhelyettes Lengyel László, titkár Cseh Mihály
Rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Vízitelep II.k. 5.
képviselő: Sinka József
Sportolási, testedzési, versenyzési lehetőség biztosítása. Békésszentandrás és környéke vizi turizmusának fejlesztése és színvonalának emelése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. ... >>

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Szentesi út 29.
képviselő: elnök Major Imre, elnökségi tag Bolgár István, elnökségi tag Csabai Anikó
Lovas hagyományok ápolása, lovas rendezvények szervezése, az ifjúság lovas sporttal való megismertetése, utánpótlás-nevelés, a versenysport feltételeinek a megteremtése. ... >>

Békésszentandrási Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, Csokonai utca 45.
képviselő: elnök Asztalos Dóra
Kulturális tevékenység, előadóestek, koncertek, kiállítások és közösségi rendezvények szervezése. ... >>

Békésszentandrási Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5561 Békésszentandrás, Szabadság u. 16.
képviselő: Bobvos János elnök
A kisiparosok, valamint más egyéni vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. Kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Békésszentandrási Kézilabda Club

(sport,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Szentesi utca 15.
képviselő: elnök Egriné Kovács Andrea
A tagok részére rendszeres sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, rehabilitációs, egészségmegőrzési tevékenység, oktatás, nevelés, képességfejlesztés biztosítása. ... >>

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.
képviselő: Szabó Edit
A Békésszentandráshoz kötődő kézművesek munkájának segítése, a tárgyformáló népművészet hagyományainak ápolása, szakmai segítségnyújtás. ... >>

Békésszentandrási Kisgazdák Köre

(oktatási)

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: Fazekas Mihály elnökhelyettes, Vígh István elnök
A nemzeti művelődés, a gazdasági érdekek előmozdítása. ... >>

Békésszentandrási Nagycsaládosok Egyesülete

()

5561 Békésszentandrás, Fő u. 22.
képviselő: Juhos Pálné elnökhelyettes, Szabó Ferenc elnök
Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését, bemutatását, a nagycsaládosokat érintő kérdésekről véleményt alkot, javaslatokat terjeszt elő az illetékes szervekhez, szervezetekhez. Pályázatokat ír ki. Folyóiratokat, egyéb kiadványokat tesz közzé. ... >>

Békésszentandrási Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hunyadi u. 4.
képviselő: Dobosné Tapolyai Emőke elnök, Hamza Zoltán elnökhelyettes, Hévizi Róbert titkár
Helyi közösségek fejlesztése, szakmai és polgári fórum teremtése a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. ... >>

Békésszentandrási Szülői Munkaközösségi Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
képviselő: elnök Szécsi Marianna Viola
Általános iskolás korú gyermekek iskolai programjának támogatása, tehetséggondozás, oktatás, ismeretterjesztés, sporttevékenység körében. ... >>

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület

(sport,oktatási)

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.
képviselő: Korbely Györgyné elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a mozgáskultúra területén. ... >>

Csavargó Magyar Motoros Baráti Kör

(sport)

5561 Békésszentandrás, Fő utca 44.
képviselő: elnök Barna Antal
Motoros találkozók, sportrendezvények, a motorsporttal kapcsolatos bemutatók, előadások szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport)

5561 Békésszentandrás, Kazinczy u. 65/a.
képviselő: Hegedűs László
Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képoviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Gyermekeink Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5661 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
képviselő: Molnár Imre Zoltán
Azoknak az árva, félárva, állami gondozott vagy egyéb szociálisan rászorult gyermekeknek a támogatása, akik példamutató magatartásukkal, szorgalmukkal, kiemelkedő tanulmányi eredményükkel szüleik, tanáraik iránti tiszteletükkel arra érdemesnek bizonyulnak. Támogassa az alapítvány azokat az iskolásokat is, akik ugyan nincsenek szociálisan rászorult helyzetben, de kiváló tanulmányi eredményeik, szorgalmuk alapján elismerést érdemelnek, rájuk az iskola méltán lehet büszke. ... >>

Gyermekeink jövője Alapítvány /Békésszentandrás/

(intézményi,oktatási)

5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
képviselő: Dr. Lovász György kuratórium elnök
Árva, félárva, állami gondozott, vagy egyéb szociális helyzeténél fogva rá- szorult általános iskolás békésszent- andrási gyermekek támogatása, akik szorgalmukkal, tanulmányi eredményükkel példamutató magatartásukkal arra érde- mesnek bizonyulnak. ... >>

HORGA Művelődési Egyesület Békésszentandrás

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, Hársfa u. 6.
képviselő: Járosi Éva titkár, Tolnai Lajos elnök
A természetes műveltség értékeinek megőrzése, természetes életmód kialakítása, önsegítés fejlesztése. Fiatalok népfőiskolájának szervezése, munkanélküli, pályakezdő, tehetséges fiatalok segítése. ... >>

Hunyadi Mátyás Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

5561 Békésszentandrás, Sporttelep
képviselő: Bobvos János elnök
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, ösztönzése. Működési területén a tanuló ifjúság, a sportolni vágyó tömegek és az üdülővendégek számára biztosítja a tömegsport-tevékenység, a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit. Nemzetközi sporttevékenységgel elősegíti a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítését. Turizmus fejlesztése, színvonalának emelése. Biztosítja működési területe lakói számára a rekreációs sport lehetőségét, az egészséges életmódra nevelést segítni. Elősegíti a természeti környezet állapotánk megóvását. ... >>

Körös-Völgye Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

5561 Békésszentandrás, Szentesi utca 1.
képviselő: elnök Sóki Krisztina, titkár Kovács Mátyás
Tudományos tevékenység, kutatás támogatása, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, közösségi rendezvények szervezése. A Munkaerőpiacról hosszabb ideje távol lévő nők önfoglalkoztatóvá illetve vállalkozóvá válásának elősegítése. A helyi önkormányzatok közvetlen érdekszféráján túlmutató tevékenységek támogatása, vállalkozói központ működésének támogatása, gazdaságfejlesztő programok támogatása, szellemi, oktatási vállalkozások és kezdeményezések segítése, településfejlesztés, turizmus, környezeti nevelés, munkanélküliség csökkentése, fogyasztóvédelem. Érdekvédelem és érdekképviselet. A hátrányos helyzetűek közül is kiemelten a romák, a megváltozott munkaképességűek és az inaktívak támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete

(szociális)

5561 Békésszentandrás, István király u. 50.
képviselő: Tóth Mihályné elnök
Egészségkárosodott személyek rehabilitációja, egészségmegőrzése, nevelés, szociális képességfejlesztés. ... >>

MTTSZ Területi Lövész Klub

(sport)

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
képviselő: elnök Kis Gábor
Szabadidős, tömeg- és versenyspor rendezvények szervezése, rendezése, azok anyagi finanszirozása. ... >>

Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesülete Békésszentandrás

(kulturális)

5561 Békésszentandrás, István király utca 50.
képviselő: elnök Kugyela Mihály, titkár Csipai Erzsébet
Segíteni, támogatni mindazokat a nyugdijasokat, akik szociális és kulturális téren igénylik a közösségben való együttlét örömeit, sikereit. Közreműködni a különböző feltáró és fejlesztési lehetőségek kidolgozásában és megvalósításában, ami az idősek életvitelét könnyíti. Kiemelten kezelni az olyan tevékenységet, amely az idős személyek életvitelének javítására szolgál. Bátorítani és információkkal ellátni mindazokat a személyeket, akik a helyi közösség kiépítésén, fejlesztésén fáradoztak. ... >>

Szent András Jótékonysági Egyesület

(szociális)

5561 Békésszentandrás, István király utca 50.
képviselő: Szécsi Balázs
Szociális és egyéb szakmai eszközökkel elősegíteni a szociális biztonsághoz való alapjogok érvényesülését. ... >>

Tessedik Vadásztársaság Békésszentandrás

()

5561 Békésszentandrás, Hunyadi utca 40.
képviselő: Oláh Géza elnök
A Vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5561 Békésszentandrás, VII.ker. Tanya 86.
képviselő: Sinka Ildikó
Múzeum együttest létrehozása ( az egykori ATALAGI népiskola, tanya és kovácsmúzeum). Életmódtáborok adott környezetben, városi gyermekek, nagycsaládok, sérült csoportok részére, tradicionális, népi mesterségek megismertetése, őshonos állatok tartása, gondozása, környzetvédő táborok és programok szervezése. Békésszentandrás hírnevét öregbítő ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41