Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéssámson civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Jövő Nemzedékéért Békéssámsonon Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5946 Békéssámson, Szabadság utca 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Annus István
A Békéssámsoni Községi Napközi Otthonos Óvoda működési feltételeinek javítása, nevelési program támogatása, eszközrendszer bővítése. ... >>

Békéssámson Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

5946 Békéssámson, Szabadság u. 108.
képviselő: Györgyi Ferenc, Tóth István elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátásra önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Békéssámson község "Őszirózsa" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,szociális)

5946 Békéssámson, Szabadság utca 97.
képviselő: elnök Jován Andrásné, elnökhelyettes Ács Jánosné, titkár Kovács Józsefné
Nyugdíjasok szociális, kulturális és egyéb érdekeinek képviselete. ... >>

Békéssámsoni Dózsa Vadásztársaság

(sport)

5946 Békéssámson, Bajcsy Zs. u. 54.
képviselő: elnök Fári Zoltán, Simon László elnökhelyettes
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Békéssámsoni Gazdakör

()

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
képviselő: Baranyi László
Érdekképviselet, szakmai ismeretek fejlesztése, terjesztése ... >>

Békéssámsoni Motoros Club

(egyéb)

5946 Békéssámson, Szabadság utca 8/A.
képviselő: elnök Tűhegyi Tibor
Motorkerékpárral kapcsolatos szabadidős és hobbitevékenység, találkozók szervezése. ... >>

Békéssámsoni Nagycsaládosok Egyesülete

()

5946 Békéssámson, Alkotmány u. 18.
képviselő: Ruszbach Lászlóné
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősításe. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete, és szolgálata. ... >>

Békéssámsoni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
képviselő: alelnök Sütő Ádám, elnök Pintér Sándor, titkár Dunai-Horváth Anett
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munka végzése, a Magy köztársaság alkotmányos redjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Békéssámsoni Termelőszövetkezet Sport Egyesülete

(sport)

5946 Békéssámson, Tsz.
képviselő: elnök Kerekes György
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Békéssámsoni Tömegsport Egyesület

(sport)

5946 Békéssámson, Andrássy utca 41.
képviselő: elnök Bagóczki Zsolt, gazdaságvezető Imréné Hadik Mária
Sportolási lehetőség biztosítása életkorra való tekintet nélkül. ... >>

Fitti Testépítő és Fitness Club

(sport)

5946 Békéssámson, Polgármesteri Hivatal, Faluház
képviselő: Sztojka Rafael
Sportfoglalkozások, edzések szervezése, egészségmegőrző programok biztosítása az érdeklődők részére. ... >>

Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet /Békéssámson/

()

5946 Békéssámson, Petőfi S. u. 17.
képviselő: Szántó Sándor ... >>

Szülők a Sámsoni Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

5946 Békéssámson, Andrássy u. 41.
képviselő: Vígh Ernőné elnök
Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, tehetséges tanulók támogatása, tanulmányi versenyen való részvétel támogatása, táborozások, kirándulások segítése, egészséges életmód feltételeinek megsegítése, kulturális, sport programok támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41