Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba civil szervezetek


Találatok száma: 606
1. oldal

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

"102 KIsállat" Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Rigó utca 17.
képviselő: Jambrichné Baranyai Klára
A kóbor állatok mentése, befogása, átmeneti elhelyezése, állatok ideiglenes gondozása, szükség esetén orvosi ellátása, állatpanzió létrehozása és fenntartása, átmeneti befogadó hálózat kiépítése és fenntartása, állatotthon létrehozása és fenntartása, menhelyek és gyepmesteri telepek szerződéses üzemeltetése, hátrányos helyzetű állattartók felkutatása és szükség esetén segítségnyújtás, tanácsadás állatvédelmi ügyekben. Fásítás, füvesítés, virágültetés, környezettudatos magatartásforma kialakítása, környezetvédelmi akciók szervezése. ... >>

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

A Békés Megyei cigányság demokratikus fejlődéséért Egyesület

()

5600 Békéscsaba, Csillag u. 23.
képviselő: Szilveszter Ödön elnök ... >>

A Békés Megyei Ortopédiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
képviselő: Dr. Tóth János
Az ortopédiai ellátásra szoruló betegek gyógyításához szükséges műszerek és egyéb eszközök beszerzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók tudományos tevékenységének támogatása. Pályázatok kiírása és támogatása a ... >>

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zátonyiné Fazekas Erzsébet
Azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és felnőtteknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akik az átlagosnál többet tesznek a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumért. Kommunikációs nevelés és képzés. A társadalmi, történelmi, politikai, állami nevelés és képzés. Természettudományos, technikai , esztétikai valamint szomatikus nevelés és képzés. ... >>

A Csepregi Ház Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gutenberg utca 15.
képviselő: elnök Nagy Mihályné
A Csepregi Ház családi napköziben ellátásban részesülő gyermekek számára színvonalas játéktér kialakítása, gyermekek nevelése, képességfejlesztés. ... >>

A Dél-Alföldi Régió Vállalkozóinak Fejlődéséért Alapítvány

(közbiztonság)

5600 Békéscsaba, Berthóty udvar 3.
képviselő: Mester Csaba elnök
A régióban tevékenykedő kis- és középvállalkozások tevékenységének támogatása, pályázatokon minél sikeresebb részvétel biztosítása. Olyan szellemi és gazdasági vállalkozások segítése, amelyeknek jelentősebb térségi kihatása van. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

A HANGYA Raktárszövetkezeti Termékpályás Szövetkezetek/Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kerek 637.
képviselő: Adamcsik László
A Szövetség elsődleges célja a non-profit jellegű termékpályás szövetkezetek és szolgáltató szervezetek esélyegyenlőségének megvalósítására figyelemmel önszerveződéseik elősegítése elsősorban az EU-konform szövetkezeti szövetségi módszerek megismertetésével, mindenkor összhangban a HANGYA alapelveivel és a közösen megfogalmazott stratégiával. Cálja továbbá olyan gazdasági szervezet, ill. közös befektetési és kereskedelmi vállalkozás - rendelkezésre álló anyagi erőforrások közös felhasználásával történő - létrehozásának és folyamatos fenntartásának elősegítése, amely a HANGYA ágazati területek termékeinek, terményeinek élelmiszerré való feldolgozását, kereskedelmi rendszerének kiépítését szolgálja, ezáltal elősegíteni, hogy a Szövetséghez tartozó szervezetek termékei biztonsággal és jövedelemmel értékesüljenek. ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

A korszerű számítástechnikai oktatásért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Sallai út 40-42.
képviselő: Darida Edit
A korszerű számítástechnika közérdekű és tartós támogatása az oktatásban, a jövő informatikai bázisának megalapozá- sa. A közösségi (szociális, egészség- ügyi, nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési) szükségletek kieglégítését szolgáló intézmények informatikai támogatása. ... >>

A Műszaki Fejlesztés Elősegítéséért Alapítvány Békéscsaba

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 7.
képviselő: Medovarszki Zoltán
Fejlesztési tevékenységek elősegítése, újítások,prototipusok,szabadalmaztatásokanyagi segítése, piacbevezetés elősegí- tése, pénzügyi feltételek biztosítása. ... >>

A Művészetoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.
képviselő: Dr. Tóthné Nagy Beatrix elnök, Vadászné Ablonczy Emőke
Kiemelkedő tehetségek támogatása. Tárgyi eszközök fejlesztése. Tanulmányi utak és vidéki kiállítások látogatásának megszervezése. Vendégtanárok, vendégművészek fogadása. Kiállítások szervezése, lebonyolítása. Kiadványszerkesztés. ... >>

A Petőfi utcai Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Papp Gyöngyi
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

A REFORMÁCIÓÉRT Alapítvány

(szociális)

5600 Békéscsaba, Deák F. u. 4.
képviselő: elnök Marti Miklós Nándor
Azon értékeket van hivatva megőrízni, támogatni és előremozdítani, melyek a történelem folyamán a reformáció korától kezdve a protestáns kultúra, a vallásos kegyesség, és tudományos fejlődés célját szolgálták. E szellemi célok elérésére szükséges dologi és anyagi feltételek megteremtése. Karitatív tevékenység, mely a gyermekek és ifjak között végzett munkából, a családgonozás, és az időseket, magányosokat segítő munkából áll. A Református Egyház énekkarának működtetése (utazás, hangszervásárlás, hangversenyek szervezése) egyházzenei értékeink tanítása, megóvása. ... >>

A Szociáldemokrata Békéscsabáért Alapítvány

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 4/6.
képviselő: elnök Varga János
Békéscsabán előmozdítani a szociáldemokrata gondolkodás fejlődését és a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, segíteni a Magyar Szocialista Párt Békéscsabai Szervezete működését. ... >>

A Telekgerendási Templomért Alapítvány

()

5600 Békéscsaba, Rózsa F. tér 3.
képviselő: Gálik András ... >>

AEROFIT Diák Sport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Földműves utca 7/3.
képviselő: Béládiné Hajtman Erika
az aerobik és fitnesz sportág gyakorlására-, és versenyzésére lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése, és az egészséges, sportszerű életmódra nevelés. ... >>

ÁFÉSZ-ek Békés Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
képviselő: elnök Simon Györgyné, társadalmi alelnök Zsadányi Sándor
Biztosítja a szövetség tagjai társadalmi, gazdasági és jogi érdekképviseletét, elősegíti azok demokratikus önkormányzaton alapuló törvényes működését. ... >>

Air-Rolls Extrém Sport és Életmód Közhasznú Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 9. fsz./1.
képviselő: Kócsa István
Az extrém sport és életmód népszerűsítése, extrém sport, zenei, összművészeti kiállítások, ifjúsági rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, tehetséggondozás. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

Alapítvány a Békéscsabai Baleseti Osztályért

(oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. Traumatológiai O
képviselő: Dr. Tóth Zsolt József
Egészségnevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, tárgyi munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök stb. beszerzése révén, kongresszusi részvétel támogatása, tanulmányi utakon való részvétel támogatása. stb. ... >>

Alapítvány a Békéscsabai Intenzív Osztályért

(intézményi,egészségügyi)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
képviselő: Dr. Szabó Terézia
A Réthy Pál Kórház Intenzív Osztálya szakmai tevékenységének, személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Felsőfokú Közgazdasági Képzésért Békés Megyében

(intézményi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.
képviselő: elnök Dr. Puskás János, titkár Krajcsóné Kraszkó Ilona
A Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán Békéscsabán a felsőfokú nappali és levelező tagozatos közgazdasági képzés eredményes működésének anyagi támogatása. Tudományos műhelyek kialakításának lehetősége. A képzésben részt vevő oktatók és hallgatók tudományos ambíciói kibontakoztatásának anyagi támogatása. Posztgraduális képzések, továbbképzések, tanfolyamok szervezésének támogatása. A határokon túli magyarságnak a főiskolán folyó közgazdasági képzésben való részvételének anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Gerlai Óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Gerlai utca 37.
képviselő: elnök Orodán Zsuzsanna
A békéscsaba-Gerla VIII.ker. Jézmin u. 3.sz. alatti óvoda támogatása, eszközbeszerzés, kirándulások, rendezvények támogatása, rászoruló óvodás gyermekek támogatása. ... >>

Alapítvány a Körösparti Junior Fúvósok Javára

()

5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81.
képviselő: Molnár Józsefné, Nagy Krisztina elnök
A békéscsabai, Körösparti Junior Fúvósegyüttes működéséhez szükséges feltételek biztosítása, az együttes működéséhez szükséges költségek biztosítása útján. A Körösparti Vasutas Fúvószenekar működéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Rajkókért

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Szlovák Közösségi Ház
képviselő: kuratóriumi elnök Sárközi Mária
A Békés megyében élő, szociális szempontból hátrányos helyzetű cigánygyerekek támogatása, hozzájárul az oktatással összefüggő költségek fedezése. ... >>

Alapítvány a Rajkókért /Békéscsaba/

(oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Békési út 15.
képviselő: Hevesi József a kuratórium elnöke, Kovácsné Mikoly Anna elnökhelyettes
A Békés megyében élő, szociális szempontból hátrányos helyzetű cigánygyerekek támogatása, hozzájárulás az oktatással összefüggő költségek fedezéséhez. ... >>

Alapítvány a Sertésállomány Védelmére

()

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
képviselő: Dr. Turboly Sándor ... >>

ALFA Karitatív Egyesület

(szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 21.
képviselő: Nagy Károly
A társadalmilag kirekesztett, hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi befogadásának, integrációjának elősegítése. ... >>

Alföldi Szlovákok Szabad Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: elnök Albertiné Kozsuch Ilona
Érdekvédelem, kulturális tevékenység. ... >>

Általános Iskolai Diákotthonért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 1/1. Pf:189.
képviselő: Nagy Mihály
Oktatásfejlesztés, a kimagaslóan tehetséges, valamint a szociálisan rászoruló kollégiumi tanulók, továbbá a kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Anigoldance Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 34. I/4.
képviselő: Knyihár Anikó elnök, Knyihárné Nagy Klára elnökhelyettes, Román Gabriella titkár
A táncművészet eddig nem ismert és nem elismert formájának elterjesztése és versenyrendszerének kialakítása, szabadidős, sport, kulturális tevékenység. ... >>

ÁNTSZ Békés Megyei Intézete Nyugdíjasainak Klubja Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.
képviselő: elnök Dr. Andrássy Gyula
Korábbi munkatársi kapcsolatok ápolása, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

APULEIUS Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
képviselő: Andresin Irén elnök, Dr. Kovács Zoltán, Dr. Vincze Gábor
A pszichiátriai tudományos kutatás támogatása, a szakrendelés tevékenységét végzők szakmai fejlődésének segítése. A Gyulai Pándy Kálmán Kórház III. számú Pszichiátriai Osztály tevékenységének fejlesztése, az ehhez kapcsolódó személyek szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: alapítványi tanács elnöke Baksa Imre
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az "Arany János" Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.
képviselő: Dr. Kertész János
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében segítséget nyújtson az Arany János Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinak tanulmányaik folytatásában, hozzájáruljon a fiatalok műveltségi színvonalának emeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, támogassa a kiemelkedően tehetséges fiatalok továbbtanulását. ... >>

Arany János Szabadidő Klub

()

5600 Békéscsaba, Lencsési u. 136.
képviselő: Bikádiné Tímár Gyöngyi titkár
Az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidő-igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

ARANY-LÓ Állatvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9.
képviselő: Királyvári Petra Ágnes, Medovarszki Klára, Sztrunga Zsolt
Természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

ARIZÓNA PÓKER Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 71.
képviselő: enök Kovács János
A klasszikus Texas Holdem Póker kártyajáték népszerűsítése. ... >>

Ars Musica Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
képviselő: elnök Juhász Edit
Kulturális tevékenység - zeneművészeti tevékenység és csoportok támogatása. ... >>

ÁRVA - Közhasznú alapítvány a békéscsabai árván maradt főiskolásokért, egyetemistákért

(intézményi,oktatási,szociális)

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.
képviselő: Krajcsovics Hajnalka
Főiskolán vagy egyetemen tanuló, valamely szülejét vagy mindkét szülőjét elvesztett diák megélhetésének és tanulmányainak segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41