Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Battonya civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

A Battonyai Szegényeket és Nagycsaládosokat Támogató Egyesület

()

5801 Battonya, Fő utca 89.
képviselő: Boros Györgyné elnök
Szegények és nagycsaládosok támogatása, szociális tevékenység. ... >>

A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
képviselő: Dobozi Emilia, Roczkóv Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása, az intézményben végzett diákok szerb legalább középfokú nyelvvizsgájának 50%-ban történő anyagi támogatása. Intézmény állagának megóvása, rendezvények eseti és részleges költségviselése. ... >>

A Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi út 54.
képviselő: Roczkov Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása ösztöndíj, eseti támogatás formájában, kizárólagosan felsőfokú oktatási intézmények hallgatói támogatásával. ... >>

A Battonyai Szívtranszplantáltakért Alapítvány

(egészségügyi)

5830 Battonya, Rózsa u. 40/a.
képviselő: Jenei Józsefné elnök
Mindazon battonyai állandó lakos támogatása a transzplantásió kezdetétől a gyógyulttá nyílvánításukig, akik szívátültetésen esnek keresztül. ... >>

A zene mindenkié Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő utca 103.
képviselő: kuratóriumi elnök Motyovszkiné Kovács Erika
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Ezen munka eredményességének lehetőségét biztosítani, minőségileg jó eszközök, hangszerek vásárlásával. Tanulóink, pedagógusaink eljuttatása a megyei, országos versenyekre, találkozókra, bemutatókra, műsorokra. Testvérvárosi kapcsolatok kölcsönös ápolása, az iskola működő hagyományainak ápolása. ... >>

Barátság Sportegyesület

(sport,szociális)

5830 Battonya, Hermann G. utca 41.
képviselő: Juhász Árpád elnökhelyettes, Német Lajosné titkár, Rádainé Rácz Rózsa elnök
A társadalom különböző helyzetű csoportjai részére nyújtott szabadidős tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok felzárköztatása, érdekképviselete ... >>

Battonya Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 72/a.
képviselő: elnök Király Józsefné
Könyvtári rendezvények finanszírozása, technikai eszközök beszerzése, könyvek és "hangzó anyagok" vásárlása, fénymásoló fenntartása, pályázatok kiírása és azok díjazása. ... >>

Battonya Város Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Fő u. 72/a.
képviselő: Király Józsefné elnök
Könyvtári rendezvények finanszírozása, technikai eszközök beszerzése, könyvek és hangzó anyagok vásárlása, fénymásoló fenntartása, pályázatok kiírása és azok díjazása. ... >>

Battonya Város Művelődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 77.
képviselő: Takács Dezsőné Tornyai Erzsébet
Előadások, művészeti események szervezésének támogatása, meghívott előadók, művészek tiszteletdíjának, szállásuknak, étkezésüknek, utiköltségüknek finanszírozása, Battonya város iskoláinak a támogatása, könyvutalványok vétele, versenyeken jó eredményt elért tanulók díjazása, a városban működő Gazdakör által szervezett összejöveteleken résztvevő előadók tiszteletdíjához való hozzájárulás. ... >>

Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Hősök tere 11/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Nagy Ildikó
A Battonyai Általános Iskola oktató-nevelő munkájának és sportéletének korszerűsítése az alapító okiratban részletezett célok alapján. ... >>

Battonyai Dózsa Vadásztársaság

()

5830 Battonya, Fő u. 60.
képviselő: Jócsák István, Podina Iván elnök
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget ... >>

Battonyai "EURÓPA" Ifjúsági Sportegyesület

(sport,kulturális)

5830 Battonya, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 78/4.
képviselő: elnök Papp László endre
Battonya és a város nemzeti kisebbségeihez tartozók szellemi, kulturális életének felpezsdítése. Fiatalok számára mentálhigiénés, szabadidős tevékenység szervezése, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, sporttevékenység, a versenysport és helyi tömegsport támogatása. ... >>

Battonyai Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

5830 Battonya, Fő u. 96.
képviselő: Frank Mihály elnökhelyettes, Keszthelyi Zoltán elnök
érdekvédelem, szervező, támogató, segítő. Az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékek előállításának segítése, a termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gép- és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének a fokozása és a természetes környezet megóvása. Érdekvédelem, szervező, támogató, segítő. ... >>

Battonyai Lovas Sportegyesület

(sport)

5830 Battonya, Tanya 114.
képviselő: Droppa Mihály elnök
Battonya Város területén és a térségben az ifjúság edzett nevelése és a lovassport népszerűsítése. ... >>

Battonyai Magyar - Román Baráti Társaság Egyesület

(sport,kulturális)

5830 Battonya, Hunyadi út 40.
képviselő: Andrásné Ikládi Etelka társelnök, Angyal Józsefné elnök, Pelyváné Pilán Zsófia titkár
A magyar és román polgárok körében barátsági mozgalom szervezése. Rendezvények, programok szervezése, kiadványok megjelentetése magyar és román nyelven. Települések testvérkapcsolatainak kialakítása, társadalmi, gazdasági együttműködések létrehozása, közös kulturális és sportrendezvények szervezése, cserelátogatások. ... >>

Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5830 Battonya, Fő u. 32.
képviselő: Czúth Lajosné elnök
Óvodai nevelés támogatása, alkalmankénti szociális támogatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete

(kulturális,egyéb)

5830 Battonya, Hunyadi u. 40.
képviselő: Kreszta Traján elnök
Az egyesület célja, hogy az Állam által biztosított feltételek alapján szervezze, és irányítsa a helyi román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzésével, fejlesztésével, az önismereti tudat erősítésével, és a közösségi élettel kapcsolatos tevékenységet. ... >>

Battonyai Sakk Egyesület

(sport)

5830 Battonya, Fő u. 62-64.
képviselő: Terék Gyula elnök
A sakkozás népszerűsítése Battonya városban, sakktevékenység biztosítása tagjai részére. ... >>

Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5830 Battonya, Hunyadi János utca 58.
képviselő: Gyenes-Eckbauer Miklós
Hagyományőrzés, természetvédelem, Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Battonyai TÁMASZ Közalapítvány

(szociális)

5830 Battonya, Fő u. 91.
képviselő: Dús Mihály, elnök Sztanojev Ivánné, titkár Horváth László
A Battonyán élők hátrányos helyzetű rétegeinek közvetlen támgogatása érdekében: a létminimum alatt élő, önkormányzati vagy egyéb hivatali támogatással nem kezelhető problémákkal küzdő családok megsegítése. A mezőgazdasági környezetben élő, rendszeres jövedelemszerzési lehetőségekből kiszoruló vagy alacsony jövedelemmel rendelkező rétegek megélhetési biztonságának fokozása. A térség lakónépessége megtartó erejének növelése, a helyi szociális segélyezési rendszer részleges tehermentesítése. A szociális, foglalkoztatási, vállalkozási és egyéb információk közvetlen közelvitele a támogatottakhoz. A családi gazdálkodás értékeinek erősítése. A mezőgazdasági, háziipari munkakultúra fejlesztése. ... >>

Battonyai Testgyakorlók Köre

(sport,oktatási)

5830 Battonya, Fő utca 62-64.
képviselő: elnök Droppa Ferenc
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási intézmények tanulóinak sportolási, testedzési lehetőségek elősegítése. ... >>

Battonyai Városfejlesztő Alapítvány

()

5830 Battonya, Néphadsereg útja 91.
képviselő: Bajusz György elnök
Városfejlesztés anyagi támogatása. ... >>

Battonyai Városfejlesztő Alapítvány /Battonya/

()

5830 Battonya, Néphadsereg útja 91.
képviselő: Takács Dezső
Városfejlesztés, társadalmi szervezetek, intézmények, rendezvények anyagi támogatása. ... >>

Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

5830 Battonya, Petőfi tér 4.
képviselő: Oláh György elnök
Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, környezetvédelem. Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

Dél-békési Nyugdíjasközösségek Egyesülete

(szociális)

5830 Battonya, Petőfi tér 4.
képviselő: Dr. Karsai József elnök
Szociális tevékenység, időskorúak támogatása. ... >>

Fantázia Sport és Kultúra Egyesület

(sport,kulturális)

5830 Battonya, Puskin utca 39.
képviselő: Droppa Ferenc titkár, Mudrity György elnökhelyettes, Nagy István elnök
Sport, tömegsport - különösen a labdarúgás, kerékpározás, atlétika, gyermekek és családok sportversenyei, horgászat, egyéb tömegeket megmozgató sport tevékenységek - kulturális események megszervezése, lebonyolítása, fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

Gödrösöki Sporthorgász Egyesület

(sport)

5830 Battonya, Somogyi B. utca 50.
képviselő: elnök Tóth Lajos
A battonyai sporthorgász tevékenység folyamatos fenntartása és fejlesztése, tógondozás és halgazdálkodás a sporthorgász tevékenység fenntartása érdekében. ... >>

Irene SOS Gyermekfalu

()

5830 Battonya, Hermann Gmeiner u. 21.
... >>

"Kárpád - medencei Magyar Gazdák" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5830 Battonya, Tanya 29.
képviselő: Keszthelyi Zoltán
Az egyesület tevékenységével összefüggő programok finanszírozása, tudományos kiállítások, oktatás, a gazdálkodók közötti versenyek, és az egyesületi oktatási csoportok tevékenységévnek finanszírozása. Programokon való részvételhez kapcsolódó vendéglátás, közösségi kirándulások, kiadványok, gazdafórumok, egyesületi rendezvények finanszírozása, eszközök beszerzése. A mindenkori tagok bevonása a magyar, illetve Kárpád-medencei gazdahagyományok ápolásába, önmaguk és mások iránti tiszteletük, igényességük formálásába. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, rászoruló családok, gazdák támogatása. ... >>

Klivényi Lajos Katolikus Közösségi Házért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

5830 Battonya, Hősök tere 5.
képviselő: Somogyvári Istvánné
A Közösségi Ház tevékenységével összefüggő programok finanszírozása, képzőművészeti kiállítások, hangversenyek, hitoktatás, énekkar és az egyházközségi lelki csoportok szervezése, közösségi kirándulások, zarándoklatok, kiadványok, színházlátogatások, egyházközségi rendezvények szervezése, rászoruló gyermekek, családok támogatása. ... >>

Lucian Magdu Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Fő utca 121.
képviselő: kuratóriumi elnök Sutya Miklósné
A Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda oktatási és nevelési feltételeinek javítása. Az iskolában és óvodában folyó oktatás és nevelés színvonalának emelése, a román nyelv tanulásában élen járó diákok jutalmazása. A román nyelv oktatásában élen járó perdagógusok anyagi elismerésben való részesítése. A román egyházi hitoktatás színvonalának javítása. ... >>

LUCIAN MAGDU Alapítvány /Battonya/

(oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi u. 40.
képviselő: Figuli Ivona
Oktatási, hitoktatási cél az alapítói okrat szerint. ... >>

Mikes Kelemen Középiskoláért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5830 Battonya, Fő utca 72.
képviselő: elnök Benye Hajnalka
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, sport, euróatlanti integráció elősegítése. ... >>

Nagycsaládosok Battonyai Egyesülete

(szociális)

5830 Battonya, Hősök tere 8.
képviselő: Bognárné Németh Zsuzsanna
Az élet és anyaság, szülők tiszteletére nevelés, a házasság és a család értékeinek tisztelete. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. ... >>

Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Horgász Egyesülete

(sport)

5830 Battonya, Petőfi S. tér 1.
képviselő: Marosán György
Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Romantika Horgász Egyesület

(sport)

5830 Battonya, Fő u. 62-64.
képviselő: Daróczi Béla, Puskár László elnök
Az egyesület céllja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Segélynyújtó kéz a roma és a hovatartozás nélküli személyek jobblétéért alapítvány

(szociális,kulturális)

5830 Battonya, Fő út 126.
képviselő: elnök Farkas Fortuna
Hátrányos helyzetű családok segítése, roma kultúra és hagyomány ápolása. ... >>

SZÁMÍTHATSZ RÁNK! Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

5830 Battonya, Hősök tere 8.
képviselő: Korobán Éva elnök
Családok szociális, kulturális támogatása. Kiadványok készítése, eljuttatása a szülőkhöz a droghasználat megelőzésével kapcsolatban. Lakosság információval való ellátása (felvilágosítás, prevenció). Helyi erőforrások mobilizálása (családok, közösségek), programok szervezése a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére. Szülő-gyerek közötti konfliktusok kezelésének támogatása. Az Európai Unió prevenciós elveinek és módszereinek megismertetése. ... >>

Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület /Battonya/

(tűzoltó,egyéb)

5830 Battonya, Fő utca 91.
képviselő: Dr. Palkó Lajos elnök, parancsnok Kis Ferenc
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok megvalósításának elősegítése, ellátása, ennek érdekében a bevonható személyek jelentkezésének szervezése, egyesítése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, ár- és belvízvédelem feladatainak ellátása. tagjainak közösségi életre történő nevelése, tűzvédelmi szakimsereteinek növelése. ... >>

Városi Szabadidőport Klub

(sport)

5830 Battonya, Fő u. 62-64.
képviselő: Almásiné Kiss Tímea titkár, Megyeri Jenő elnök
Az adott közösségen belül a szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport igények felkeltése, biztosítása, valamint a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41