Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bátonyterenye civil szervezetek


Találatok száma: 63
1. oldal

A Bátonyterenyei Levelezőlapgyüjtemény Megmentéséért Alapitvány

(kulturális)

3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 24.
képviselő: Barják Gyula
Nógrád megye multjának kutatása, különös tekintettel a képes levelezőlapokra. A kutatás eredményeinek feldolgozása és közzététele. A gyüjtemény szinvonalának emelése, hogy Bátonyterenye kulturális ... >>

Ágasvár Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Hegyaljai út 13
képviselő: Kiss Péter Ernő
A közvetlen környezet természeti, történeti, építészeti, kulturális értékeinek megismerése és megismertetése. A természeti és épített környzet rombolásának megakadályozása, műemlékvédelem, természetvédelem. ... >>

Bányász Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3078 Bátonyterenye, Népkert út 7-9.
képviselő: Szerémi László
A bányász hagyományok ápolása, Bányász Dalkör megalakítása, múködtetésének biztosítása, programjaik szervezése, részvételének biztosítása városuk ünnapségein. ... >>

Bátony Sport- és Szabadidő Központ Egyesület

(sport,kulturális)

3070 Bátonyterenye, Rózsavölgyi Márk út 1.
képviselő: Macska Tamás
Az egészséges életmód, rendszeres testmozgás, sportolás, testedzés, testépítő kultúra, erőemelés népszerűsítése. Sport, szabadidős és hobbitevékenységek támogatása. A sporttevékenységhez kapcsolódó értékek felkutatása, gondozása, a sporthagyományok őrzése, ápolása. ... >>

Bátonyterenye Barátainak Köre

(kulturális)

3078 Bátonyterenye, Bástya utca 11.
képviselő: Nagy Mihály ... >>

Bátonyterenye és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány

()

3070 Bátonyterenye, Kossuth út 4.
képviselő: Jászai Nagy István
Bátonyterenye és környéke területén a közbiztonság növelése érdekében az általános bűnmegelőzési tevékenység fokozása, a vagyonvédelem hatékonyságának, színvonalának emelése. ... >>

Bátonyterenye Közoktatásáért Közalapitvány (közhasznu)

(intézményi,oktatási)

3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
képviselő: Oravecz László
Óvodák, Iskolák alap-közép felsőfokú intézmények támogatása, a Bátonyterenyén élő alap-közép-felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, versenyeken, pályázatokon kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek támogatása. Bátonyterenye város területén működő óvodák és alapfokú iskolák működési feltételeinek javítása. ... >>

Bátonyterenye Óvodásaiért Alapitvány / kiemelten közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály ut 5/A.
képviselő: Radicsné Pintér Ilona
Bátonyterenye Város Óvodaigazgatóságának óvidáiba járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészitése, illetve megteremtése. ... >>

Bátonyterenye Szakképzéséért Alapitvány

(oktatási)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.
képviselő: Murányi Bálint
A nevelőtestület és az alapítvány közösen Fáy-díjat adományoz 2006/2007. tanévtől, minden évben annak a ballagó diáknak, ki a teljes tanulmányi ideje alatt példamutató magatartást és szorgalmat tanúsított és egyenletesen jó tanulmányi eredményt ért el. ... >>

Bátonyterenye Város Sportegyesülete

(sport,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.
képviselő: Danyi Zoltán titkár, Koósné Nagy Judit elnökhelyettes, Nagy Attila elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. Sportágaiban a sport szervezése, fenntartása, utánpótlás nevelése, versenyzési feltételek megteremtése. Kistérségük hírnevének öregbítése, hagyományok ápolása. ... >>

Bátonyterenye Városi Asztalitenisz Sportkör

(sport)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 73/B.
képviselő: Bulla Norbert ... >>

Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület

(sport)

3070 Bátonyterenye, Ózdi út 220.
képviselő: Dr. Dérer István
Az egyesület fő célja a BSHE által kezelt tevékenységi területekre kiterje-dően kedvező lehetőségek és feltételek megteremtésével komplex szabadidős és sporthorgászati lehetőség biztosítása az egyesület nyilvántartott tagjai és gyermekhorgászai, valamint támogatói és vendégei részére. ... >>

Bátonyterenyei K.10.Kiserdei Kutyakiképző Iskola

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 4
képviselő: Oláh Sándor
Különböző fajtájú és keverék kutyák kiképzésének irányítása, felügyelete és tármogatása. A kutyák használati tulajdonságainak, magatartása erősítése és elmélyítése, testi teljesítőképességének és kitartásának fokozása. Az iskolai tagok sporttevékenységének és ahhoz kapcsolódó testedzésének támogatása, a különböző fajtájú kutyák és keverékek tervszerű kiképzésén keresztül, az alkalmazási céloknak megfeleően. Az állatvédelem érdekeinek támogatása, az ifjúsági munka támogatása. ... >>

Bátonyterenyei Mátraaljai Bérkilövő Vadásztársaság

()

3078 Bátonyterenye, Móra Ferenc út 6.
képviselő: Dirnberger Péter
vadászat ... >>

Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Abonyi út 1/a.
képviselő: Kiss Andrásné
A polgárok kultúrált szabadidő eltöltésének érdekében klub-helyiség kialakítása és működtetése, helyi tehetségek felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése. Történelmi hagyományok, örökségek ápolása, régi korok emlékeinek gyűjtése. ... >>

Bátonyterenyei Shotokan Karate Sportegyesület

(sport)

3070 Bátonyterenye, Akácos út 34.
képviselő: Kovács Tibor
Sportegyesület célja: a gyermek, serdülő, ifjusági és juniur korosztályok szabadidő, illetve tömegsport tevékenység keretein belül rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a sport és a shotokan karate iránti szeretet megerősítése,a karate népszerűsítése, tradícioinak megőrzése. ... >>

BÁTONYTERENYEI TEKE KLUB

(sport,érdekképviselet)

3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3
képviselő: Dóra József
Tagjainak rendszeres versenylehetőség szervezése, sporttanfolyamok működtetése, a Magyar Tekézők Szövetsége, illetve a regionális és megyei szövetség által kiírt bajnokságban versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Bátonyterenyei Vállalkozók Egyesülete

(egyéb)

3078 Bátonyterenye, Csokonai út 2.
képviselő: Juhászné Bártfai Ildikó
Bátonyterenye, valamint a bátonyterenyei kistérség válalkozásainak egymás közötti szakmai és információs kapcsolattartása. ... >>

Cserhát Repülőklub

(sport,oktatási)

3070 Bátonyterenye, Iskola út 1.
képviselő: Kocsolányi Ferenc
A sportegyesület célja a sárkányrepülés, motoros sárkányrepülés, vitorlázás, siklóernyőzés, stb. biztonságos művelésére, a repülés elméleti és gyakorlati oktatására, a repülőszerkezetek üzemeltetési feltételeinek megteremtésére vonatkozó szervezet létrehozása. ... >>

E-2. Kisterenyei Postagalmabsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

3078 Kisterenye, Határ út 10.
képviselő: Horváth László
Sportegyesület, célja a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postagalambsport tagok által igényelt tevékenységeinek összefoglalása az egyesületi tagok érdekvédelme, a tenyésztéshez, versenyzéshez szükséges eszközök beszerzése, versenyprograomk szervezése, lebonyolítása, a tagok szakmai tájékoztatása, stb. ... >>

Együtt az Idősekért Alapitvány (közhasznú)

(szociális)

3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.
képviselő: Máténé Galovics Katalin
A Starján, Mizserfa-Szentkuti Szociális Otthon által nyújtott szociális szolgáltatás színvonalának emelése, az itt élő idős emberek életkörülményeinek jyvítása. ... >>

Együtt Egymásért a Közös Jövőért Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 36.
képviselő: Ajtai Katalin, Csikós Annamária, Daróczi Sándor Józsefné
Roma családok, elsősorban gyermekek, fiatalok, társadalmi, szociális képviselete, érdekvédelme - érdekérvényesítése, támogatása, esélyegyenlőtlenségük csökkentése, az oktatás, foglalkoztatás rendszerbe való irányításuk és tartásuk, a cigányság kultúrájának ápolása, továbbadása, valamint egymást segítő közösségek szervezése, társadalmi felzárkóztatásuk, beilleszkedésük segítése. ... >>

Együtt Közösen Egymásért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dobó utca 108.
képviselő: Kékesi Katalin
Nógrád megye városainak és falvainak, különösen Bátonyterenye területén a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, felnőttek, nagycsaládosok, különböző fogyatékkal élők segítése, életvitelük javítása érdekében, különböző karitatív, szabadidős, kulturális, hagyományőrző programok szervezése.
A fent nevezett célcsoportnak kulturális, oktatási, sport, környezetismereti, honismereti, természetjárási, táborozási, gyermek és ifjúságvédelmi programok szervezése. ... >>

ÉLET ÉRTELME ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3078 Bátonyterenye, Csentei út 36.
képviselő: Királyné Baranyai Katalin
Gyermekgondozás, gyermekek életkörülményeinek javítása. Idősgondozás, betegek, idősek, fogyatékkal élők életkörülményeinek, életminőségének javítása. Olyan gyermekek financiális támogatása, akiknek részvétele ? anyagi fedezet hiánya miatt ? szervezett programokon (pl. nyári tábor, kirándulás) nem biztosított Olyan gyermekek támogatása, akik testi-, vagy szellemi fogyatékosság okán nem juthatnának hozzá speciális képzéshez, gondoskodáshoz (pl. készségfejlesztő foglalkozás), akik elhelyezése a működ intézményekbe nem, vagy csak nehezen megoldott. Olyan betegek, idősek, fogyatékkal élők támogatása, akik anyagi, testi vagy szellemi korlátozottságuk miatt nem juthatnának az alapítvány által szervezet programokhoz (pl. kirándulás, színház-, múzeum látogatás). Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek, idősek, fogyatékkal élők támogatása az igénybe vett szociális intézmények, ellátórendszerek térítési díjainak hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kiegészítésével. Betegek, idősek, fogyatékkal élő ellátottak hatékony érdekvédelme, jogi képviselete. Az alapítvány által működtetni kívánt ingatlanok megvétele, korszerűsítése, tárgyi felszereltségének bővítése, folyamatos fejlesztése. Az alapítványi tevékenységek technikai hátterének kialakítása, korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi, tárgyi eszközök feltételrendszerének biztosítása. ... >>

Észak-Mátra Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 8.
képviselő: Földi Balázs
Az egyesület célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági - erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. Az egyesület célját oktatás, nevelés szemléletformálás, ismeretterjesztés, tájékoztatás, valamint a természeti és épített környezet állapotának javítására irányuló gyakorlati tevékenységek segítésével kívánja elérni. ... >>

FEKETE GYÉMÁNT Egyesület

(kulturális)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
képviselő: Nagy János
A bányász hagyományok apolása (emklékhely-múzeum létrehozása, koszorúzás, gyertyagyújtás). ... >>

Fiatalok Bátonyterenyei Egyesülete

(sport,oktatási,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1.
képviselő: Hegedűs Gábor
A labdarúgás és lovas sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A sportegyesület elsődleges célja a tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Filléres Egyesület

(kulturális)

3078 Bátonyterenye, Klapka ut 20.
képviselő: Jelinekné Korondi Klára ... >>

"Gazdit és Otthont" Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

3070 Bátonyterenye, Mikszáth Kálmán út 13.
képviselő: Csontos Jánosné
Állatvédelem, a gazdátlan állatok családokhoz való ideiglenes elhelyezése, orvosi ellátása, majd örökbefogadó gazdákhoz való eljuttatása. Az állatok védelméről rendelkező jogszabályokban foglaltak betartásának ellenőrzése, szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése. Kapcsolattartás hasonló célú civil szervezetekkel, önkormányzatokkal. ... >>

Generációk a Művelődésért

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
képviselő: Berki Judit
Generációs programok szervezése, bonyolítása, különös tekintettel a kulturális közművelődési programok tervezésére, és végrehajtására. Gyermekek, fiatalok számára információs szolgálat működtetése, oktatási, képzési tevékenységük támogatása a könyvtári szolgáltatások speciális bővítésével. Gyermekek, fiatalok demokráciára történő nevelése, Kamaszparlamentek rendezése. Az idősek számára az aktív időskor megélését segítő szabadidős programok, mentálhigiénés, egészségmegőrző programok szervezése, bonyolítása. A palóc kultúra ápolása, a meglévő kulturális értékek átadása, terjesztése. A bányász hagyományok megőrzése, a meglévő értékek összegyűjtése, rendszerezése. Az amatőr generációs művészeti csoportok munkájának elősegítése. Közösségfejlesztői tevékenység helyi amatőr közösségek erősítése, újak létrehozása. Élethosszig tartó tanulás, szabadegyetemi programok tervezése, végrehajtása. Kiadványok megjelentetése. Az alapítvány tevékenységi körében az Európai Unió célkitűzéseit, pályázatait figyelembe véve végzi. ... >>

GEPÁRD 33 POLGÁRI LÖVÉSZEGYLET

(sport,érdekképviselet,egyéb)

3070 Bátonyterenye, Fenyves út 24.
képviselő: Kecskés István
Az egyesületet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy a magyar jogszabályok és az IPSC (Nemzetközi Szituációs Lövész Szövetség) előírásainak betartásával szervezi, irányítja, fejleszti a magyar sportlövészetet, valamint kulturált lehetőséget biztosítani a sportlövészettel foglalkozók számára. ... >>

GYERMEKÜNK JÖVŐJE ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális)

3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 6.
képviselő: Dr. Ludvai Dezső József
A bölcsődés gyermekek életkörülményeinek javítása. Hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez (pl. nagyméretű, udvari, környezetbarát fajátékok, bölcsődei játékok, bábok, mesekönyvek, foglalkozásköltséges eszközök). Az Európa Unió normáinak megfelelő játékok beszerzéséhez támogatás nyújtása, a balesetveszélyes játékok cseréje érdekében. A bölcsőde helyi nevelési programja, a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. Szociálisan rászoruló, illetve hátrányos helyzetű gyermekek támogatása a bölcsődei térítési díj hozzájárulásával, illetve a térítési díj szükséges mértékű kieÓvodás és más oktatási intézményben elhelyezett foglalkoztatott gyermekek életkörülményeinek javítása, hozzájárulás szakmai, tárgyi eszközök beszerzéséhez, pl. nagyméretű udvari, környezetbarát fajátékok, óvodai játékok, bábok, mesekönyvek, tanszerek, foglalkozás költséges eszközök. Az óvoda és más oktatási intézmény helyi nevelési programja a nevelés, személyiségfejlesztés feltételeinek fejlesztése, a környezeti nevelés eszköztárának és a gyermekek számára szervezett kirándulások lehetőségének biztosításával. A kor kihívásának megfelelő, oktatást, a gyermekek fejlődését elősegítő számítástechnikai berendezések megvásárlása.gészítésével. ... >>

Gyógyitó Fény gyógyászati és Szociális Alapitvány / közhasznu /

(oktatási)

3078 Bátonyterenye, Jászai M. ut 6.
képviselő: Telek Istvánné
Az alapítvány célja (módosított részek aláhúzva):
Az egyetemes szeretet és megértés jegyében gyógyító ? kristálygyógyítás ? megelőző ? egészségmegőrző ? és ? karbantartó ? szintentartó ? közérzetjavító tevékenység.
Alternatív mozgás ? és masszázs terápia ? csi-kung ? ju-mey-ho stb.
A gyógyítás és rehabilitáció keretében szociális tevékenység lélekgondozás ? kristály lélekgondozás ? segítségnyújtás ? rászorulókon való segítés.
Kristálygyógyítók képzése ? továbbképzése ? kristálygyógyítás tanítása.
Kristálytudatosság elterjesztése.
Munkanélküliek átképzése ? kristálygyógyítókká ? kristály-lélekgyógyítókká.
Kristálygyógyító jegyzetek készítése ? kiadása.
Kristálygyógyításról előadások szervezése ? megtartása ? lebonyolítása.
Kristály könyvek ? kiadványok ? valamint a kristálytudatosságról szóló kiadványok írása ? terjesztése és kiadása.
Kristályszanatóriumok létrehozása ? azok vezetése és működtetése. ... >>

Jobb Életért és a Roma Fiatalokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Dankó út 28.
képviselő: elnök Biri Gyuláné
Roma hagyományok felelevenítése, a cigány kultúra ápolása, a cigányzene népszerűsítése, archív hangzenei felvételek meghallgatása.
- Helyi cigányok eredetének kutatása, dokumentumok (pl. fotók, emléklapok, hivatalos okiratok) összegyűjtése, családfakutatás.
- Roma könyvtár létrehozása.
- Cigány származású oktatókkal történő cigányzene oktatás elősegítése.
- Roma közösségház létrehozása.
Pk60024/2007/11. sz. alatt célkiegészítés:-hátrányos helyzetű családok segítése és egyedül élő idősek gondozása. ... >>

Jövő Reménységei Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3070 Bátonyterenye, Iskola út 8-10
képviselő: Dr. Balászi Károly, Juhász Béláné
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetű tanulók segítése, tehetséggondozás. Idegen nyelvek emelt szintű oktatása, a kommunikatív kompetencia elérése. Kapcsolatok kiépítése az Európai Unió oraszágaiban, elsősorban a német nyelvterületen, partnerintézményekkel. A társadalmi háttérbázis erősítése az iskola fejlesztése érdekében. ... >>

K.lo.Kiserdei Kutyaképző Iskola

(intézményi,oktatási)

3070 Bátonyterenye, Jedlik Á ut.4.
képviselő: Oláh Sándor ... >>

Kisterenyei Sportegyesület

(sport)

3078 Kisterenye, Sport út 1.
képviselő: Honti Huba ... >>

LokArt Egyesület

(oktatási,kulturális)

3078 Bátonyterenye, Ady Endre út 4/a.
képviselő: Miklós Gábor
Fő célja a kulturális értékek közvetítése és terjesztése, kulturális rendezvényszervező és ismeretterjesztő tevékenység útján. Elsősorban a fiatalok, sokrétű érdeklődési körének megfelelő kulturális és szórakozási szabadidős tevékenységek, lehetőségek megyén belüli megteremtésével. ... >>

Magyarországi Nemzeti Kisebbségi Liberális Fórum

(egyéb)

3070 Bátonyterenye, Móra Ferenc ut 18.
képviselő: Balogh Imre ... >>

Marshal Team Autósport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3078 Bátonyterenye, Csillag utca 1/G.
képviselő: Buda Gábor, Bujdosó Gábor, Rácz Ákos
Az Egyesület célja autóversenyek szervezése, lebonyolítása, versenyek biztosítása, az autóversenyzés népszerűsítése, a versenyzéssel kapcsolatos műszaki ismeretek átadása, terjesztése, valamint versenyautók technikai fejlesztése. Ennek keretében tagjai sport- és kulturális eseményeket rendeznek, így gondoskodnak a pályabiztonsági szolgálat fenntartásáról, a sportbírók biztonságáról, kijelölik és megépítik a pályát, rádióhálózatot, továbbá gondoskodnak egészségügyi szolgáltatás rendelkezésre állásáról, safety car, valamint rescue feladatokat látnak el teljes technikai felszereltséggel. Az egyesület ? felkérésre ? segítséget nyújt a más által szervezett versenyek lebonyolításához, és megállapodás szerint biztosítja a szükséges feltételeket. Az egyesület regisztrált amatőr versenyeket is szervez egyéb szakágakban, mint gyorsasági, gokart, terep rally, és rally cross verseny. ... >>

Mátravölgye Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

3070 Bátonyterenye, Dózsa György út 11.
képviselő: Miliczki István
Bérvadászat folytatása, területtel rendelkező vadásztársaságok részére nyujtott vadgazdálkodással kapcsolatos segitség, a természet és a környezet védelme. ... >>

Nagybátonyi FÜTŐBER Horgász Egyesület

(sport)

3078 Bátonyterenye, Orgona út 1-3.
képviselő: Hives József
Horgászsport fejlesztése. ... >>

Nagybátonyi Sport Club

(sport)

3070 Bátonyterenye, Sport telep
képviselő: Bazsó Gábor
A rendszeres sportolás, versenyzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet fejlesztése, a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. ... >>

Nagycsaládosok Bátonyterenyei Egyesülete

(szociális)

3070 Bátonyterenye, Tátra ut 6.
képviselő: Ónodiné Szőke Margit ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41